Numerisk vurderingsskala – hvad det er, og hvordan du bruger den

Indhent oplysninger uden problemer ved at bruge SurveyMonkey til at oprette en numerisk vurderingsskala.

Der er mange typer spørgsmål, du kan bruge i din spørgeundersøgelse. Vi anbefaler, at du bruger forskellige typer for at fastholde dine deltagere og forhindre, at de kører træt i spørgeundersøgelsen. En af de mest værdifulde spørgsmålstyper er den numeriske vurderingsskala. Lad os undersøge, hvad spørgsmål til numeriske vurderingsskalaer er, fordelene ved at bruge dem, og hvordan de skrives.

Vi vil kort komme ind på vurderingsskalaer generelt for at forstå numeriske vurderingsskalaer, eller talmæssige vurderingsskalaer. Spørgeundersøgelser med spørgsmål til vurderingsskalaer er lukkede og beder respondenterne om at svare ud fra en række valgmuligheder. For eksempel bruger et spørgsmål til Likert-skalaen en fem- eller syvpunktsskala, der spænder fra en yderlighed til en anden med en neutral mulighed i midten.

Et spørgsmål til en numerisk vurderingsskala beder deltagerne i spørgeundersøgelsen om at vurdere præferencer, indstillinger, opfattelser og interesser på en numerisk skala. Skalaen er en ordnet talskala med et interval, som analytikeren har fastsat til at repræsentere yderpunkterne af den værdi, der måles. Med denne type skala kan respondenterne i spørgeundersøgelsen tildele en numerisk værdi for at kvantificere deres besvarelser. 

Numeriske vurderingsskalaer kan bruges til alt – lige fra at måle kundetilfredshed til at udtrykke, hvor ondt en patient har.

Numeriske vurderingsskalaer er nyttige, når du vil tildele et abstrakt koncept et kvantitativt mål. Denne type skala hjælper analytikere med at evaluere subjektive meninger og uhåndgribelige koncepter med data, der er lettere at analysere, præsentere og gøre noget ved. Med et enkelt, logisk værdisæt (for eksempel 0-10) til dit spørgsmål kan respondenterne give dig svar inden for den skala, du vælger. 

Når du formulerer dit værdisæt, kan du overveje disse oplysninger fra en undersøgelse fra Bureau of Labor Statistics. Undersøgelsen ser på brugen af en bipolar skala, der bruger en række værdier, hvor nul er middelværdien (for eksempel -2, -1, 0, 1, 2) og en kontinuumskala, hvor skalaen indeholder alle positive værdier (for eksempel 1, 2, 3, 4, 5). Analysen af undersøgelsen viste, at personerne havde tendens til at undgå middelværdien og den negative ende af den bipolare skala, men respondenterne var mere villige til at bruge middelværdien og lavere tal i vurderinger med kontinuumskalaen.

Selvom dette er generelle observationer, bør du overveje at bruge en kontinuumskala til vurdering for at få de mest nøjagtige og brugbare data til dine spørgeundersøgelser.

Med mere end 17 mio. globale brugere er vi førende inden for software til spørgeundersøgelser. Læs mere om vores abonnementer og funktioner for at se, hvad der passer til dig.

Brugen af numeriske vurderingsskalaer forenkler dataindsamlingen på mange måder, ikke mindst fordi det er muligt at kvantificere indstillinger, meninger og holdninger.

Spørgsmål til lineære numeriske vurderingsskalaer er en af de enkleste typer spørgsmål, du kan skrive i en spørgeundersøgelse. Alle svar er én dimension, så du behøver ikke at formulere andre spørgsmålstyper. På SurveyMonkey kan du oprette et spørgsmål med skydeknap til en numerisk vurderingsskala efter eget valg med blot et par klik.

Foruden at være nemme at lave, resulterer dine spørgsmål til numeriske vurderingsskalaer i data, der er nemme at bruge til statistisk analyse. Spørgsmål til ordskala kræver mere arbejde, når dataene skal analyseres. Data fra spørgsmål med numerisk skalaer er allerede kvantitative, hvilket gør det nemmere at sammenligne og analysere.

Når du har valgt din vurderingsskala i SurveyMonkey, er det hurtigt og nemt at kopiere og reproducere spørgsmålsformatet til din skala. Du skal bare opdatere spørgsmålet. 

Numeriske vurderingsskalaer er selvforklarende og kan forstås på tværs af alle aldre, sprog, kulturer og uddannelsesniveauer. De fleste er bekendte med standardtalsystemet og har set vurderingsskalaer før. 

Til mindre børn kan den numeriske skala ledsages af smileys eller emojis ved siden af tallene. Det giver barnet mulighed for at reagere med et passende visuelt udtryk, samtidig med at det giver en numerisk værdi til analyse eller rapportering. 

  • Data er standardiserede
  • Kan bruges til mange typer vurderinger
  • Bryder spørgeundersøgelsesformatet for at forhindre spørgeundersøgelsestræthed
  • Nem at besvare med blot et klik
  • God brugeroplevelse
  • Kan bruges i stedet for tekstmuligheder til spørgsmål til Likert-skala.

Numeriske vurderingsskalaer bruges på mange forskellige måder. De bruges især i sundhedssektoren til smertebehandling, men de bruges også i markedsundersøgelser til at måle kundernes meninger.

Lad os se på et par af de måder, vi kan bruge numeriske vurderingsskalaer på:

Numeriske vurderingsskalaer har været brugt til smertevurdering siden 1923, hvor det første gang blev brugt af Max Freyd i psykologisk sammenhæng. Den er blevet tilpasset i årenes løb, især i 1983, da Donna Wong og Connie Baker tilpassede en numerisk smertevurderingsskala til børn. Wong-Baker FACES®-smerteskala er et velkendt syn hos læger, på hospitaler og skadestuer. Den bruges til børn og voksne til at rapportere deres smerteniveauer, og beder patienterne om at vurdere deres smerte fra 0 (ingen smerte) til 10 (værste smerte).

I dag kan du se variationer af skalaen i farver, uden ansigter eller med emojis. I mange tilfælde vil patienterne blot blive bedt om mundtligt at rapportere intensiteten af deres smerter på en skala fra 0-10.

Numeriske smerteskalaer giver en kvantitativ værdi til en subjektiv følelse. Det er generelt den mest effektive måling at bruge til vurdering og behandling af smerter.

Hvis du har tænkt dig at bruge SurveyMonkeys numeriske vurderingsskala til en spørgeundersøgelse om sundhedspleje, kan du være forvisset om, at vi tilbyder HIPAA-kompatible funktioner til at varetage beskyttede sundhedsoplysninger, der indsamles online.

Numeriske vurderingsskalaer er også nyttige i markedsundersøgelser. Spørgeundersøgelser om kunde- eller medarbejdertilfredshed kan måle tilfredshedsniveauer med numeriske værdier. Både kunder og medarbejdere vil sætte pris på, hvor hurtigt de kan svare på spørgsmål, og du får kvantificerbare resultater, som kan bruges til at udarbejde handlingsplaner for forbedringer.

Vurderingsskalaer kan også bruges til at vurdere et produkt, en kundeserviceoplevelse eller i tilfældet med Net Promoter Score®, kundeloyalitet.

I nogle tilfælde vil spørgeundersøgelsen med spørgsmål til numeriske vurderingsskalaer kræve åbne spørgsmål som et supplement til besvarelserne. Hvis din vurdering kræver, at du forstår, hvorfor en respondent valgte en bestemt vurdering, vil et kvalitativt opfølgningsspørgsmål give den information.

Med mere end 17 mio. globale brugere er vi førende inden for software til spørgeundersøgelser. Læs mere om vores abonnementer og funktioner for at se, hvad der passer til dig.

Som vi nævnte, er det en simpel proces at lave spørgsmål til numeriske vurderingsskalaer. Brug disse tips som vejledning til at skrive effektive spørgsmål:

  1. Udtænk dit spørgsmål 

Vær meget klar i formuleringen af dit spørgsmål. Der bør ikke være nogen forvirring om, hvad du beder deltagerne i spørgeundersøgelsen om at vurdere. Sørg også for at formulere dine spørgsmål med dit værdisæt i tankerne. Spørgsmålene skal let kunne besvares med en numerisk værdi på en skala. Før du sender din spørgeundersøgelse ud, kan du bede kollegaer om at teste den for at sikre, at dine spørgsmål fungerer med din skala.

  1. Præciser din numeriske skala

Beslut dig for, hvilket værdiinterval du vil bruge. Den mest almindeligt anvendte numeriske vurderingsskala bruger et værdisæt på 0-10. 0-5 kan være for begrænsende og frustrere brugere, der føler, at de har brug for et bredere værdisæt for at kunne skelne mellem yderpunkterne. Nogle analytikere foretrækker at vælge deres egne værdisæt, der passer bedre til deres analyse. Større værdisæt kan virke tiltalende, men kan udvande dine data.

  1. Tilføj et åbent tekstspørgsmål

Hvis det kvantitative svar på dit spørgsmål kræver flere oplysninger, kan du tilføje et spørgsmål med et åbent tekstfelt ved siden af. Det giver dig mulighed for at indsamle kvalitative data, der kan supplere og forklare, hvorfor respondenterne valgte den vurdering, de gjorde.

  1. Markér slutpunkter

Undgå forvirring ved at tilføje mærkater til dine slutpunkter. For eksempel: 0 = værste oplevelse, 10 = bedste oplevelse. Selvom det kan virke indlysende for dig, kan respondenterne i din spørgeundersøgelse have brug for den ekstra prompt for at få klarhed. Når du forklarer skalaen for respondenterne, sikrer du, at du får mere nøjagtige data.

Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale vores produkt til en ven eller et familiemedlem?

Hvor ondt har du?

Hvordan vil du vurdere din seneste oplevelse med vores kundesupportmedarbejdere?

Hvor tilfreds er du med vores virksomhedskultur?

Hvor vigtigt er det for dig at have (personalegode)?

Numeriske vurderingsskalaer er utroligt nyttige til at indsamle kvantitative oplysninger. Uanset om du måler en patients smerter eller gennemfører en kundetilfredshedsundersøgelse, er numeriske vurderingsskalaer nyttige værktøjer til at indsamle værdifulde oplysninger. 

Det er nemt at lave spørgsmål til numeriske vurderingsskalaer med SurveyMonkey. Vælg det abonnement, der passer til dig, og tilmeld dig for at oprette din første spørgeundersøgelse i dag!

Net Promoter, Net Promoter Score og NPS er varemærker tilhørende Satmetrix Systems, Inc, Bain & Company, Inc. og Fred Reichheld.