Produkter

SurveyMonkey er skabt til at håndtere enhver brugssag og situation. Udforsk vores produkt for at se, hvordan du kan bruge SurveyMonkey.

Få databaserede indsigter fra en global førende i online spørgeundersøgelser.

Integrer med over 100 apps og plug-ins for at få mere fra hånden.

Udform og tilpas online formularer til at indsamle info og betalinger.

Få bedre spørgeundersøgelser og hurtig indsigt med indbygget AI.

Målrettede løsninger til alle dine behov inden for markedsundersøgelser.

Skabeloner

Mål kundetilfredshed og loyalitet overfor din virksomhed.

Find ud af, hvad der skaber tilfredse kunder, og gør dem til fortalere.

Få handlingsrettet indsigt til at forbedre brugeroplevelsen.

Indhent kontaktoplysninger fra kundeemner, inviterede og andre.

Indsaml og følg nemt S.U.'er til dit næste arrangement.

Find ud af, hvad deltagere ønsker, så du kan forbedre dit næste arrangement.

Få indsigt til at booste engagement og fremme bedre resultater.

Få feedback fra dine deltagere, så du kan afvikle bedre møder.

Benyt feedback fra kollegaer til at forbedre medarbejderpræstation.

Opret bedre kurser, og forbedr undervisningsmetoder.

Find ud af, hvordan de studerende vurderer kursusmateriale og præsentation af det.

Find ud af, hvad dine kunder mener om dine nyeste produktideer.

Ressourcer

Bedste praksis til brug af spørgeundersøgelser og deres data

Vores blog om spørgeundersøgelser, tips til virksomheder og mere.

Selvstudier og vejledninger til brug af SurveyMonkey.

Sådan fremmer stærke brands vækst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsafdelingenLog på
Kontakt salgsafdelingenLog på
SurveyMonkey Together

Sådan gør vi en forskel gennem social indvirkning

SurveyMonkey Together er måden, vi har valgt at omsætte vores værdier til handling på via filantropisk arbejde og forpligtelser i lokalsamfundene. Hjertet i det hele er vores overbevisning om, at vi virkelig kan være med til at gøre en forskel, når det gælder lighed, bæredygtighed og social retfærdighed. Vi vil være med til at forbedre den verden, vi lever i, og opbygge en bedre fremtid for alle.

Vi arbejder med at styrke individuelle stemmer, specielt dem, som historisk set har været gjort tavse. Vores mål er at styrke lokalsamfundene, øge diversiteten og skabe flere muligheder for menneskers trivsel. Med SurveyMonkey Together handler vi ud fra vores overbevisninger om at igangsætte meningsfuld forandring.

Antoine Andrews

"Social indvirkning, diversitet og bæredygtighed er ord, som vi alle bruger til at forklare eller definere retfærdighed, adgang og ligestilling. Jeg er stolt over, at SurveyMonkey Together har forpligtet sig til en tilgang, der kræver, at vi vurderer vores indsats fra flere forskellige vinkler. Verden har brug for, at vi har så mange indfaldsvinkler som muligt for at kunne skabe en retfærdig verden med ligestilling."

Antoine Andrews (han, ham), direktør for diversitet og social indvirkning

Alle, lige fra medarbejdere og kunder til direktører med flere, bliver hørt i vores væsentlighedsvurdering, så vi kan afdække, hvilke sager der er de vigtigste for os som virksomhed. Herunder er de indsatsområder, som har størst betydning for vores interessenter.

Vi beskytter vores kunders og medarbejderes personidentificerbare oplysninger og sikrer vores netværk og data i et teknologisk landskab i hurtig udvikling

Vi styrker vores forretning på en etisk måde, herunder ansvarlig teknologiudvikling (maskinel indlæring og AI) og investering i vores forvaltning af social indvirkning og samfundsengagement

Med omtanke for kundeoplevelsen og brug af uvildige undersøgelser sikrer vi, at vores produktinnovationer kan understøtte et bredt spektrum af menneskelige perspektiver, færdigheder og baggrunde

Vi ser på medarbejderens erfaring og faglige vækst, samlede belønninger, ligeløn, mentale helbred og fastholdelse.

Vi vil tiltrække, udvikle og fastholde en mangfoldig arbejdsstyrke samtidig med, at vi skaber en inkluderende kultur og investerer i vores initiativ om leverandørdiversitet

Vi holder regnskab med den samlede aftryk af vores virksomheds drivhusgasser ved ansvarlig måling, sporing og reducering af vores emissioner

Læs mere om vores forpligtelser og værdier i vores 2022 Social Impact Report Update. Få flere oplysninger i vores 2021 Social Impact Report, 2020 Social Impact Report og 2020 update.

Det er vores mål hele tiden at blive bedre til at hjælpe vores lokalsamfund og miljøet. Vores indsats er centreret omkring tre søjler, som vi mener er afgørende for en bedre verden.

Skoleudstyr

Teknologivirksomheder som vores er nødt til at investere i fremtidens ledere. Alle studerende fortjener adgang til uddannelsesprogrammer og ressourcer, der skaber læring og vækst. Vi forpligter os til at udvide mulighederne for studerende med lav indkomst og svagere stillede elever på de tidlige uddannelsestrin ved at støtte programmer, som giver en retfærdig uddannelse af høj værdi.

Marginaliserede lokalsamfund skal have tilstrækkelig adgang til ansættelsespipelines, mentorordninger og muligheder for karriereudvikling. Vi vil være med til at afvikle uretfærdige systemer og sikre, at alle har det, som de skal bruge for at få succes.

Tre medarbejdere
SurveyMonkey-krus fyldt med komposterbart bestik

Det er op til os at minimere vores organisatoriske og individuelle indvirkning på miljøet. Lige fra vores ejendomme og forsyningskæde til vores beslutninger om rejseaktiviteter har vi forpligtet os til at overvåge vores udledning af drivhusgasser og reducere vores kulstofaftryk.

Vi er stolte af vores arbejde med virksomhedsfilantropi og den fortsatte indvirkning af vores programmer, partnerskaber og initiativer for strategisk velgørenhed.

SurveyMonkey Contribute har indsamlet mere end 16 mio. USD til sager som social retfærdighed, dyrevelfærd, uddannelse med mere. For hver spørgeundersøgelse respondenterne gennemfører, donerer vi 50 cents til den valgte velgørenhedsorganisation.

Listen4Good-programmet hjælper velgørenhedsorganisationer med at bygge feedbacksløjfer i høj kvalitet med kunder, tage strategiske beslutninger, levere tjenester og indgå tættere partnerskaber med deres lokalsamfund.

Vores spørgeundersøgelser forbinder Pledge 1%-virksomheder med ressourcer, der kan hjælpe dem med at donere tid, kapital, produkt og overskud. Vi handler på vores eget løfte om at give tilbage og er stolte af at være fortalere for virksomhedsfilantropi.

i produktrabatter til nonprofitorganisationer og donationer i løbet af 2022

indsamlet via SurveyMonkey Contribute i løbet af 2022

match i medarbejderbidrag til over 170 nonprofitorganisationer over hele verden

medarbejdertimer til frivilligt arbejde i løbet af 2022

Antoine Andrews

"Hos SurveyMonkey er vi placeret i krydset mellem mennesker og data. Vi kan ikke blot indsamle erfaringsbaserede data, men har også ekspertisen til at afdække de historier, som vores data indeholder, hvilket gør os til en unik drivkraft inden for systemisk transformation rundt omkring i verden."

Jaime Barclay

"Vores sociale indvirkning adresserer diversitet, lighed og integration direkte. Ved at tilpasse vores medarbejdere, overskud og produkter til vores unikke datadrevne tilgang til social indvirkning, kan vi nedbryde sociale og racemæssige uligheder i samfundet."

Saili Willis

"Det er opløftende at vide, at mit arbejde hos SurveyMonkey giver mig mulighed for at skabe forandringer og hjælpe andre med at gøre det samme. Jeg bliver opmuntret til at tænke kreativt og være nysgerrig og føler, at jeg har muligheden for at spille en væsentlig rolle i at forme fremtiden."

Tre medarbejdere med tablets

Hos SurveyMonkey tror vi på, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at skabe en mere mangfoldig, inkluderende og retfærdig verden. For os som virksomhed og som fællesskab er det lige så vigtigt at opfylde vores DEI-mål som at opfylde vores økonomiske mål.

Vi arbejder hårdt på at sikre, at DEI er integreret i alt, hvad vi foretager os – fra vores rekrutteringsstrategi og produktfilosofi til vores partnerskaber og strategiske bidrag. Vi bestræber os på at være teknologibranchens mest inkluderende arbejdsplads og tydeligt vise, hvordan virksomheder kan være en positiv drivkræft. Vores mål er store, og vi ved, at vores arbejde aldrig bliver færdigt, men vi har tillid til, at vi sammen kan skabe en bedre fremtid for alle.