Fejlmargenberegner

Hvad er fejlmargen, og hvad betyder det for dine spørgeundersøgelsesdata?

Vil resultaterne af spørgeundersøgelsen nogensinde passe perfekt på den population, du undersøger? Måske ikke.

Men du kan få en god idé om, hvor tæt du er på ved at bruge en fejlmargen-beregner. Dette smarte redskab hjælper dig med at finde din fejlmargen og fortæller om antallet af personer, du undersøger, er stort nok til du kan stole på nøjagtigheden af de indsamlede data.

Det samlede antal personer, hvis mening eller adfærd, din stikprøve vil repræsentere.
Sandsynligheden for at din stikprøve reflekterer befolkningens holdninger nøjagtigt. Branchestandarden er 95 %.
Det antal personer, som deltog i din spørgeundersøgelse.

0

Fejlmargen, der også kaldes konfidensinterval, fortæller dig i hvilken grad, du kan forvente, at dine resultater af spørgeundersøgelsen reflekterer den samlede populations meninger. Husk, at spørgeundersøgelser er en balancegang, hvor du bruger en mindre gruppe (dine respondenter) til at repræsentere en meget større gruppe ( målgruppen eller den samlede population.)

Du skal tænke på en fejlmargen som en måde at måle, hvor effektiv din spørgeundersøgelse er. Jo mindre fejlmargen, jo mere sikker kan du være på dine resultater. Jo større fejlmargen, jo længere kan dine resultater være fra den samlede populations meninger.

Som navnet antyder, er fejlmargen en række værdier over og under de faktiske resultater af en spørgeundersøgelse. For eksempel betyder en 60 % “ja”-besvarelse med en fejlmargen på 5 %, at mellem 55 % og 65 % af den generelle population mener, at svaret er "ja.”

margin_of_error_calculator_da

n = stikprøvestørrelse • σ = populationens standardafvigelse • z = z-score

 1. Find populationens standardafvigelse (σ) og stikprøvestørrelse (n).
 2. Tag kvadratroden af din stikprøvestørrelse og divider den med populationens standardafvigelse
 3. Gang resultatet med din z-score konsistent med dit ønskede konfidensinterval ifølge denne tabel:
Ønsket konfidensniveauz-score
80 %1,28
85 %1,44
90 %1,65
95 %1,96
99 %2,58

Lad os se, hvordan fejlmargen-formlen fungerer med et eksempel.

Forestil dig, at du skal vælge mellem Navn A og Navn B til et nyt produkt , og din målgruppe består af 400.000 potentielle kunder. Det er din samlede population.

Du beslutter dig for at undersøge 600 af disse potentielle kunder. Det er din stikprøvestørrelse.

Hvis du vil beregne din stikprøvestørrelse, skal du have fat i vores beregner til stikprøvestørrelse.

60 % af respondenterne svarer, at de foretrækker Navn A. Du skal indføre et konfidensniveau i fejlmargen-beregneren.

Dette tal er et udtryk for, hvor sikker du kan være på, at stikprøvestørrelsen afspejler den samlede populations meninger. Analytikere sætter den typisk til 90 %, 95 % eller 99 %. (Konfidensniveau skal ikke forveksles med konfidensinterval, hvilket blot er et synonym for fejlmargen).)

Prøv at indføre tallene fra dette eksempel i fejlmargen-beregneren ovenfor. Beregneren giver dig en fejlmargen på 4 %.

Kan du huske, at 60 % af dine respondenter valgte Navn A? Denne fejlmargen betyder, at du nu med 95 % sikkerhed ved, at mellem 56 % og 64 % af den samlede population – din målgruppe – fortrækker Navn A til dit produkt.

Vi kommer frem til 56 og 64 ved at lægge fejlmargen til og fra dit eksempels svar.

Som vi skrev, hjælper din fejlmargen dig med at forstå, om spørgeundersøgelsens stikprøvestørrelse er passende.

Hvis din fejlmargen ser for stor ud, kan du eventuelt. øge stikprøvestørrelsen, så den undersøgte populations holdninger stemmer mere overens med den samlede population.

Det betyder, at du skal sende din spørgeundersøgelse ud til flere personer.

Vores beregner til stikprøvestørrelse kan nemt hjælpe dig med at afgøre, hvor mange personer, der skal deltage i din spørgeundersøgelse.

Vil du beregne din statistiske signifikans? Prøv vores A/B-test beregner.

Nu da du ved, hvordan fejlmargen beregnes, og hvordan den påvirker dine resultater, ser vi på de trin, du skal følge for at bruge disse koncepter i designet af din spørgeundersøgelse.

I denne artikel kan du også finde en mere detaljeret forklaring til hvordan du estimerer din population.

 1. Definer din samlede population
  Det er alle de personer, som du vil undersøge med din spørgeundersøgelse – de 400.000 potentielle kunder fra vores forrige eksempel.
 2. Beslut dig for hvilket præcisionsniveau, du går efter
  Du skal beslutte, hvor stor en risiko du er villig til at acceptere med hensyn til. forskellen mellem dine resultater og hele målgruppens holdninger. Det betyder måling af fejlmargen og konfidensniveau for din stikprøve.
 3. Definer stikprøvestørrelse
  Ved at balancere det konfidensniveau du ønsker med den fejlmargen, som er acceptabel for dig, kan du nu træffe din næste beslutning: Hvor mange respondenter har du brug for. Og husk, at ikke alle, som modtager spørgeundersøgelsen besvarer den: Din stikprøvestørrelse er det antal fuldførte besvarelser, du får.
 4. Beregn din besvarelsesprocent
  Det er den procentdel af faktiske respondenter blandt dem, som modtog din spørgeundersøgelse. Kom med et kvalificeret gæt. Hvis du tager en stikprøve fra en vilkårlig population, er et forsigtigt bud, at 10 % til 15 % fuldfører spørgeundersøgelsen. Du kan se din sædvanlige procent for dine tidligere spørgeundersøgelser.
 5. Du har nu det samlede antal personer, som skal deltage i undersøgelsen
  Når du kender procentdelen fra Trin 4, ved du, hvor mange personer, du skal sende spørgeundersøgelsen til for at få nok fuldførte besvarelser. Som vi har set, er viden om din fejlmargen (og alle tilknyttede koncepter som stikprøvestørrelse og konfidensniveau) en vigtig del af balancegangen i designet af spørgeundersøgelsen. Kan du beregne den, kan du fortsætte på et sikkert grundlag.

Få flere besvarelser

SurveyMonkey Audience har millioner af respondenter, der er klar til at deltage i din spørgeundersøgelse.