Hvis du vil sikre maksimal nøjagtighed i dine online spørgeundersøgelsesresultater, skal du bruge vores fejlmargen-beregner. Med det nemme værktøj kan du beregne fejlmargenen for dine spørgeundersøgelsesresultater og være sikker på, at dine konklusioner er præcise.

Vil resultaterne af spørgeundersøgelsen nogensinde passe perfekt på den population, du undersøger? Måske ikke.

Men du kan få en god idé om, hvor tæt du er på ved at bruge en fejlmargen-beregner. Dette smarte redskab hjælper dig med at finde din fejlmargen og fortæller, om antallet af personer, du undersøger, er stort nok til, at du kan stole på nøjagtigheden af de indsamlede data.

Det samlede antal personer, hvis mening eller adfærd, din stikprøve vil repræsentere.
Sandsynligheden for at din stikprøve reflekterer befolkningens holdninger nøjagtigt. Branchestandarden er 95 %.
Det antal personer, som deltog i din spørgeundersøgelse.

0

Fejlmargen, også kaldet konfidensinterval, fortæller dig i hvilken grad, du kan forvente, at dine undersøgelsesresultater reflekterer den samlede populations holdninger. Husk, at spørgeundersøgelser er en balancegang, hvor du bruger en mindre gruppe (dine respondenter) til at repræsentere en meget større gruppe ( målgruppen eller den samlede population.)

Du skal tænke på en fejlmargen som en måde at måle, hvor effektiv din spørgeundersøgelse er. Jo mindre fejlmargen, jo mere sikker kan du være på dine resultater. Jo større fejlmargen, jo længere kan dine resultater være fra den samlede populations meninger.

Som navnet antyder, er fejlmargen en række værdier over og under de faktiske resultater af en spørgeundersøgelse. For eksempel betyder en 60 % “ja”-besvarelse med en fejlmargen på 5 %, at mellem 55 % og 65 % af den generelle population mener, at svaret er "ja.”

Fejlmargen-formlen

n = stikprøvestørrelse • σ = populationens standardafvigelse • z = z-score

 1. Få populationens standardafvigelse (σ) og stikprøvestørrelse (n).
 2. Tag kvadratroden af din stikprøvestørrelse og divider den med populationens standardafvigelse
 3. Gang resultatet af din z-score svarende til dit ønskede konfidensinterval ifølge det følgende skema.
Ønsket konfindensniveauz-score
80 %1,28
85 %1,44
90 %1,65
95 %1,96
99 %2,58

Lad os se, hvordan fejlmargen-formlen fungerer med et eksempel.

Forestil dig, at du prøver at beslutte dig for, om  et nyt produkt skal hedde Navn A eller Navn B, og din målgruppe består af 400.000 potentielle kunder. Det er din samlede population.

Du beslutter at undersøge 600 af disse potentielle kunder. Det er din stikprøvestørrelse.

Hvis du vil beregne din stikprøvestørrelse, skal du have fat i vores beregner til stikprøvestørrelse.

Da du får resultaterne, siger 60 % af respondenterne, at de foretrækker Navn A. Du skal angive et konfidensniveau i fejlmargenberegneren.

Dette tal er et udtryk for, hvor sikker du kan være på, at stikprøvestørrelsen afspejler den samlede populations meninger. Analytikere sætter den typisk til 90 %, 95 % eller 99 %. (Konfidensniveau skal ikke forveksles med konfidensinterval, hvilket blot er et synonym for fejlmargen).

Prøv at indføre tallene fra dette eksempel i fejlmargenberegneren ovenfor. Beregneren giver dig en fejlmargen på 4 %.

Kan du huske, at 60 % af dine respondenter valgte Navn A? Denne fejlmargen betyder, at du nu ved med 95 % sandsynlighed, at 56 % til 64 % af den samlede befolkning –din målgruppe – foretrækker Navn A til dit produkt.

Vi kommer frem til 56 og 64 ved at fejlmargenen lægges til og trækkes fra din stikprøves svar.

Som vi skrev, hjælper din fejlmargen dig med at forstå, om spørgeundersøgelsens stikprøvestørrelse er passende.

Hvis din fejlmargen ser for stor ud, kan du evt. øge stikprøvestørrelsen, så den undersøgte befolknings holdninger stemmer mere overens med den samlede befolkning.

Det betyder, at du skal sende din spørgeundersøgelse ud til flere personer.

Vores beregner til stikprøvestørrelse kan nemt hjælpe dig med at afgøre, hvor mange personer, der skal deltage i din spørgeundersøgelse.

Vil du beregne din statistiske signifikans? Prøv vores beregner til A/B-test.

Nu, hvor du ved, hvordan fejlmargen beregnes, og hvordan den påvirker dine resultater, ser vi på de trin, du skal følge for at bruge disse koncepter i designet af din spørgeundersøgelse.

I denne artikel kan du også finde en mere detaljeret forklaring til, hvordan du estimerer din population.

 1. Definer din samlede population
  Det er alle de personer, som du vil høre fra i din spørgeundersøgelse, de 400.000 potentielle kunder fra vores forrige eksempel.
 2. Beslut dig for, hvilket præcisionsniveau du går efter
  Du skal beslutte, hvor høj en risiko du er villig til at tage med hensyn til forskellen mellem dine resultater og hele målgruppens holdninger. Det betyder måling af fejlmargen og konfidensniveau for din stikprøvestørrelse.
 3. Definer stikprøvestørrelsen
  Ved at balancere det konfidensniveau, som du ønsker at have med den fejlmargen, som er acceptabel for dig, skal du nu beslutte dig for, hvor mange respondenter du har brug for. Og husk, at det ikke er alle, som modtager spørgeundersøgelsen, der vil svare. Din stikprøvestørrelse er det samlede antal fuldførte besvarelser, du får.
 4. Beregn din besvarelsesprocent
  Det er procentdelen af de respondenter, som rent faktisk svarer, ud af alle, der har modtaget din spørgeundersøgelse. Kom med et kvalificeret gæt. Hvis du tager en stikprøvestørrelse fra en vilkårlig population, er et forsigtigt bud, at 10-15 % fuldfører spørgeundersøgelsen. Du kan se fra dine tidligere spørgeundersøgelser, hvad din typiske procentdel er.
 5. Du har fundet det samlede antal personer, som skal deltage i spørgeundersøgelsen
  Når du kender procentdelen fra Trin 4, ved du, hvor mange personer, du skal sende spørgeundersøgelsen til for at få nok fuldførte besvarelser. Som vi har forklaret, er det vigtigt at kende din fejlmargen (og alle relaterede koncepter, som for eksempel stikprøvestørrelse og konfidensniveau), når du skal designe en spørgeundersøgelse. Kan du beregne den, kan du fortsætte på et sikkert grundlag.

Med SurveyMonkey  får du de værkstøjer, som du har brug for til at oprette, optimere og dele dine spørgeundersøgelser, så du indsamler de nødvendige besvarelser.