SIDST OPDATERET: 1. JULI 2021

Denne regionsspecifikke meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger er gældende for alle de produkter, tjenester, websites og apps, som tilbydes af Momentive Inc., Momentive Europe UC, Momentive Brasil Internet Eireli og deres datterselskaber (samlet “Momentive”), medmindre andet er angivet. I nærværende politik henviser Momentive under ét til disse produkter, tjenester, websites og apps som “tjenester”. Medmindre andet er angivet, leveres vores tjenester af Momentive Inc. i USA, af Momentive Brasil Internet Eireli i Brasilien og af Momentive Europe UC alle andre steder. Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger er en udvidelse til og er en del af den primære Momentive meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

Denne meddelelse beskriver rettighederne for enkeltpersoner, der er bosiddende i Californien i henhold til California Consumer Privacy Act fra 2018 (CCPA). Vi har angivet kategorierne herunder, som krævet af CCPA, og du kan også gennemgå vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for at se eksempler og anden information, der beskriver vores dataindsamling og -brug, der, som vi tidligere har meddelt dig, ikke er blevet ændret i denne meddelelse.

Denne meddelelse består af følgende afsnit:

 • Dine CCPA-rettigheder
 • Kategorier af personlige oplysninger, som vi indsamler, og kilderne
 • Kategorier af tredjeparter med hvem vi deler personlige oplysninger
 • Kategorier af personlige oplysninger, som vi bruger til et forretningsmæssigt eller kommercielt formål
 • Dine valg af reklamecookies

Indbyggere i Californien har ret til, underlagt visse restriktioner, at anmode om, at vi oplyser, hvilke personlige oplysninger vi indsamler om dig, at vi sletter eventuelle personlige oplysninger, som vi har indsamlet fra eller gemmer om dig, og at frabede dig et hvilket som helst salg af personlige oplysninger om dig. Som en indbygger i Californien har du også ret til at angive en agent, der kan udøve disse rettigheder på dine vegne. Dette afsnit beskriver, hvordan disse rettigheder udøves, og vores proces til at håndtere disse anmodninger, inklusive vores metoder til at verificere din identitet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dine juridiske rettigheder under gældende lov, eller du gerne vil udøve nogen af dem, bedes du kontakte os her. Vores kontaktformular er den bedste måde at få kontakt med os, men du kan også sende os en e-mail på privacy@momentive.ai.

Du har ret til at anmode om en kopi af dine personlige oplysninger. Ifølge CCPA kan du også anmode om, at vi oplyser om hvilke kategorier af personlige oplysninger, vi har indsamlet, brugt eller solgt om dig og de specifikke dele af personlige oplysninger, som vi har indsamlet om dig i løbet af de seneste 12 måneder. Som tilladt under CCPA kan vi dog tilbageholde nogle oplysninger, hvor risikoen for dig eller dine personlige oplysninger vil være for stor, såsom økonomiske oplysninger eller adgangskoder til konti.

Du har også ret til at anmode om, at vi sletter personlige oplysninger, som vi har indsamlet fra/om dig. Vi kan dog bevare personlige oplysninger som tilladt under gældende lov, såsom personlige oplysninger, der er nødvendige for at levere vores tjenesteydelser, beskytte mod ulovlig aktivitet, til at identificere og rette fejl, til at udøve vores eller en anden persons ret til ytringsfrihed eller andre rettigheder, til at overholde anmodninger fra retshåndhævelse i medfør af retmæssig stævning, til videnskabelig eller historisk forskning, til vores egne interne formål, som er rimeligt relateret til dit forhold til os, eller for at overholde juridiske forpligtelser. Vi har brug for visse former for oplysninger for, at vi kan levere vores tjenesteydelser. Hvis du beder os om at slette dem, vil du måske ikke længere være i stand til at få adgang til eller benytte vores tjenesteydelser.

Du kan benytte dig af dine rettigheder til adgang og sletning ved at indsende din anmodning her. Selvom vores kontaktformular er den bedste måde at kontakte os på, kan du også e-maile os på privacy@momentive.ai. Af sikkerhedshensyn beder vi måske om flere oplysninger fra dig for at bekræfte din identitet, når du anmoder om at benytte dig af dine rettigheder til adgang og sletning.

 • Hvis du har en online-konto hos os, vil login på din konto bekræfte din identitet og anmodning. Hvis vi har grund til at mistænke, at sikkerheden på din konto er kompromitteret, vil vi anmode om yderligere oplysninger fra dig, der svarer til vores eksisterende optegnelser for at bekræfte din identitet, afhængigt af anmodningens art og følsomheden af de ønskede oplysninger.
  • Når først du først har indsendt en anmodning (1) om at få adgang til de kategorier af personlige oplysninger, vi har om dig, eller (2) om at få en kopi af bestemte personlige oplysninger, vi har om dig, vil vi bede dig om at bekræfte din identitet ved at logge ind på din konto med dit brugernavn og din adgangskode. Der vil vi give dig dine oplysninger i et adgangskodebeskyttet format.
  • Hvis du ønsker, at vi sletter personlige oplysninger, som vi har indsamlet fra dig, skal du godkende det med os ved først at logge på din konto med dit brugernavn og din adgangskode, som er registreret hos os, og slette din konto. Når du informerer os om, at du har gjort dette, starter vi sletningsprocessen. 
 • Hvis du ønsker at udøve nogen af disse rettigheder og ikke har en konto hos os, bedes du kontakte os her, og vi vil bede om flere oplysninger for at bekræfte din identitet, hvor det er muligt.

CCPA forbyder os at forskelsbehandle dig, hvis du udøver de CCPA-rettigheder, der er beskrevet i dette afsnit. En sådan forskelsbehandling kan omfatte opkrævning af forskellige priser for vores tjenester, levering eller antydning af, at du modtager tjenester på et andet niveau eller i en anden kvalitet, eller ved at nægte at levere tjenester til dig, hvis du udøver dine CCPA-rettigheder. Vi forskelsbehandler dig ikke for at udøve dine CCPA-rettigheder.

Afhængigt af hvordan du interagerer med os, kan Momentive indsamle følgende kategorier af oplysninger som opsummeret nedenfor. Hvis du er en indbygger i Californien og interagerer med vores website som en respondent, ejes alle dine besvarelsesdata af den person, som sendte dig spørgeundersøgelsen (opretteren), og vi anbefaler, at du kontakter dem om deres praktik under CCPA. Denne meddelelse gør sig heller ikke gældende for personlige oplysninger, som vi indsamler fra vores medarbejdere eller jobansøgere i deres kapacitet som medarbejdere eller jobansøgere. Den gør sig heller ikke gældende for personlige oplysninger, som vi indsamler fra vores medarbejdere, ejere, direktører, ledere eller entreprenører af virksomheder i løbet af vores tilvejebringelse eller modtagelse af forretningsrelaterede tjenester.

Alle de kategorier om personlige oplysninger, som vi indsamler om dig (som beskrevet nedenfor) kommer fra følgende kategorier af kilder:

 • dig, inklusive gennem din brug af vores servicer
 • automatisk indsamlet fra dig
 • vores associerede organisationer
 • tredjeparter, såsom når du giver sociale netværk tilladelse til at dele dine oplysninger med os, eller hvor du har gjort dine personlige oplysninger offentligt tilgængelige online

Vi indsamler følgende kategorier af personlige oplysninger:

 • Identifikatorer (såsom navn, adresse og e-mail-adresse)
 • Kommercielle oplysninger (såsom transaktionsdata)
 • Finansielle data (såsom faktureringsoplysninger)
 • Internet eller anden netværks- eller enhedsaktivitet (såsom browserhistorik eller brug af app)
 • Placeringsoplysninger (f.eks. udledt fra din IP-adresse)
 • Professionelle eller ansættelsesrelaterede data (såsom navnet på din arbejdsgiver)
 • Juridisk beskyttede klassifikationer (såsom køn og civilstand)
 • Andre oplysninger, der identificerer eller med rimelighed kan knyttes til dig

Vi deler kategorierne af personlige oplysninger, som vi indsamler om dig (som beskrevet ovenfor) med følgende kategorier af tredjeparter:

 • Vores tilknyttede virksomheder
 • Aggregatorer (såsom analytsetjenester)
 • Tredjeparter (såsom leverandører, der leverer tjenester til os og vores integrationspartnere)
 • Din organisation gennem køb af en Enterprise-konto hos os, i tilfælde af identifikatorer (såsom navn, adresse og e-mailadresse)

Vi bruger alle de kategorier af personlige oplysninger, som vi indsamler om dig (som beskrevet ovenfor) til følgende formål:

 • Levering af vores serviceydelser (for eksempel kontoservicering og -vedligeholdelse, kundeservice, reklamering og marketing, analyse og kommunikation om vores serviceydelser)
 • Til vores driftsformål og vores leverandørers og integrationspartneres driftsformål
 • Forbedring af vores eksisterende serviceydelser og udvikling af nye serviceydelser (for eksempel udførelse af forskning for at udvikle nye produkter eller funktioner)
 • Påvisning, beskyttelse mod og retsforfølgelse af sikkerhedsepisoder, samt bedragerisk eller ulovlig aktivitet
 • Påvisning af programfejl, fejlrapportering og aktiviteter til at bevare vores serviceydelsers kvalitet og sikkerhed
 • Revision af udvekslinger med forbrugere på vores website (for eksempel måling af reklameindtryk)
 • Kortvarig brug, såsom brugertilpasning af indhold, som vi eller vores leverandører viser på serviceydelserne
 • Anden brug, som fremmer vores kommercielle eller økonomiske interesser, såsom reklamer fra tredjeparter og kommunikation med dig angående relevante tilbud fra tredjepartspartnere
 • Anden brug, som vi underretter dig om.

CCPA kræver, at virksomheder, som “sælger” personlige oplysninger, som udtrykket “sælger” er defineret ifølge CCPA, giver indbyggere i Californien retten til at fravælge sådanne salg. California Privacy Rights Act (“CPRA”) ændrer CCPA til i store træk at definere “salg” på en måde, som muligvis omfatter tredjeparters tilladelelse til at modtage visse oplysninger, såsom cookieidentifikatorer, IP-adresser og/eller browseradfærd for at føje til en profil om din enhed, browser eller dig. Sådanne profiler muliggør måske levering af interessebaseret reklame af sådanne tredjeparter på deres platform eller på andre websites. Alt efter, hvordan du bruger tjenesterne, deler vi muligvis følgende oplysningskategorier til nævnte interessebaseret reklame, som måske kan anses for at være et “salg som defineret af CPRA: (1) enhedsoplysninger om identifikatorer, såsom IP-adresse og unikke reklameidentifikatorer og cookies og (2) forbindelses- og anvendelsesoplysninger, såsom browserhistorik eller app-anvendelse. Selvom CPRAs forpligtelse ikke træder i kraft før d. 1. januar 2023, kan du fravælge sådanne reklamecookies på vores cookiebanner. Du kan få flere oplysninger i vores supportcenters artikel her