Læs mere om forskellen på kvalitative og kvantitative data, og find ud af, hvordan SurveyMonkey kan hjælpe dig med at oprette spørgeundersøgelser og analysere resultater.

Kvalitativ og kvantitativ forskning er komplementerende metoder, som du kan kombinere i dine spørgeundersøgelser for at få både vidtrækkende og dybe resultater.

Helt enkelt kan det siges, at med kvantitative data kan du bevise de brede, generelle pointer i din undersøgelse. Med kvalitative data får du detaljerne og dybden til at forstå hele billedet.

Det er vigtigt, at du forstår forskellen mellem disse metoder, hvis du vil have de bedste resultater fra dem i dine spørgeundersøgelser. Lad os se på det.

Kvantitative analysemetoder er designet til at indsamle numeriske data, der kan bruges til at måle variabler.  Kvantitative data er strukturerede og statistiske. Resultaterne er objektive og konkluderende. Der benyttes en gennemprøvet teoretisk metode, baseret på dataindsamling, som bliver systematisk analyseret. Kvantitativ analyse er en metode, der hjælper med at udtrække overordnede konklusioner fra dine undersøgelser og forudsige forventede resultater.

Spørgeundersøgelser er et godt værktøj til kvantitativ analyse, da de er omkostningseffektive, fleksible og gør det muligt for analytikerne at indsamle data fra en meget stor stikprøvestørrelse.

Kvalitativ analyse er en metode, der er designet til at indsamle ikke-numeriske data med henblik på at få indsigter. Den er ikke-statistisk og ustruktureret eller semistruktureret. Der benyttes indsamlede data, baseret på et analysedesign, der besvarer spørgsmålet "hvorfor".

Kvalitative data indsamler information, som har mere fokus på at beskrive et emne end på at måle det.  Denne type analyse måler holdninger, synspunkter og egenskaber i modsætning til hårde tal, der kan præsenteres i en graf eller et diagram.  

Kvalitative analysemetoder involverer sædvanligvis førstehåndsobservationer, for eksempel interviews eller fokusgrupper. Markedsundersøgelser bliver sædvanligvis gennemført i naturlige omgivelser, hvilket betyder, at analytikerne studerer tingene, som de er uden manipulation – der er ingen eksperimenter eller kontrolgrupper.

Målet for kvalitative analytikere er at dykke dybt ned i det pågældende emne for at få information om personernes motivationer, tænkemåder og holdninger. Mens de kvalitative tilgange bibringer en dyb forståelse af spørgsmålene i spørgeundersøgelsen, kan de gøre resultaterne sværere at analysere.

Kvantitative data kan hjælpe dig med at se hele billedet. Kvalitative data giver detaljerne og kan også give resultaterne af din spørgeundersøgelse en menneskelig stemme.

Lad os se på, hvordan hver metode kan bruges i et undersøgelsesprojekt.

 • Formulering af hypoteser: Kvalitativ analyse hjælper dig med at indsamle detaljerede oplysninger om et emne. Du kan bruge dette indledningsvis i din analyse til at afdække de problemer og muligheder, som personerne er optagede af. Ideerne kan blive til hypoteser, der kan bevises gennem kvantitativ analyse.
 • Validering af dine hypoteser: Kvantitativ analyse giver dig tallene, som du kan bruge i statistiske analyser med henblik på at validere dine hypoteser. Var problemet reelt eller blot udtryk for en personlig holdning? Med de opnåede hårde fakta kan du tage beslutninger baseret på objektive observationer.
 • Find generelle svar: Kvantitative undersøgelser har flere respondenter end kvalitative undersøgelser, fordi det er lettere at gennemføre en spørgeundersøgelse med multiple choice-spørgsmål end en række interviews eller fokusgrupper. Derfor kan det hjælpe dig med at få tydelige svar på brede spørgsmål som for eksempel: Foretrækker folk dig frem for dine konkurrenter? Hvilke af din virksomheds tjenester er de vigtigste? Hvilken annonce er den mest tiltalende?
 • Integrering af det menneskelige element: Kvalitativ analyse kan også hjælpe i de afsluttende stadier af dit projekt. De udtalelser, du har fået fra de åbne spørgsmål, tilfører et menneskeligt element til de mere objektive tal og tendenser i dine resultater. Ofte hjælper det at høre kunderne beskrive din virksomhed med deres egne ord til at afdække dine blinde vinkler. Det kan kvalitative data hjælpe dig med.
Cirkel af blå prikker indkapslet i gråt bag en delt blå og grå baggrund

Start en kvantitativ analyse med vores onlinepanel, og nå ud til en mindre målgruppe, der matcher dine behov.

Disse to undersøgelsesmetoder arbejder ikke imod hinanden. De fungerer faktisk bedre sammen. I en verden bestående af big data er der store mængder statistik og tal, som danner det stærke grundlag som dine beslutninger kan hvile på. Men det grundlag er ufuldendt uden de oplysninger, som er indsamlet fra virkelige personer, og som giver tallene mening.

Så hvordan kan du samle disse to typer undersøgelser? Kvalitativ analyse er næsten altid et udgangspunkt, hvor dit mål er at opdage nye problemer og muligheder – som kan hjælpe dig med at udføre dybdegående undersøgelser på et senere tidspunkt. Kvantitative data giver dig målinger, som bekræfter hvert problem eller mulighed – og giver dig en forståelse af disse.

Vil du have et eksempel?

Lad os sige, at du har afholdt en konference, og du vil have feedback fra deltagerne. Du kan sikkert allerede måle mange aspekter med kvantitative undersøgelser, som for eksempel deltagelsesfrekvens, overordnet tilfredshed, talernes kvalitet, informationsværdi med mere. Alle disse spørgsmål kan stilles på en lukket og målbar måde.

Men du bør også give et par åbne, kvalitative undersøgelsesspørgsmål for at finde ud af, hvad du evt. har overset. Du kan bruge spørgsmål som for eksempel:

 • Hvad var det bedste ved konferencen?
 • Hvordan kan vi forbedre din oplevelse?
 • Har du feedback til konferencen, som er vigtigt for os at få at vide?

Hvis du opdager nogle fælles temaer i disse kvalitative spørgsmål, kan du beslutte at gå i dybden med dem, ændre dit næste arrangement og sikre, at du føjer kvantitative spørgsmål til disse emner efter den næste konference.

Lad os for eksempel sige at flere deltagere svarede, at deres mindst foretrukne ting om konferencen var lokaliteten, som var svær at komme frem til. Efter din næste konference kan din spørgeundersøgelse måske stille kvantitative spørgsmål, såsom hvor tilfredse var folk med den nye lokalitet, eller lade respondenterne vælge fra en liste med mulige lokaliteter, som de ville foretrække.

En god metode til at vurdere, når du bør skifte fra én metode til en anden, er at se på dine åbne spørgsmål og spørge dig selv, hvorfor du bruger dem.

Hvis du for eksempel spørger "Hvad synes du om prisen på vores vaffelis?", så giver folk dig feedback med deres egne ord, og du får måske nogle usædvanlige svar.

Hvis det ikke er det, du søger, kan du overveje at bruge et svar, som er nemt at kvantificere. Eksempel:

I forhold til vores konkurrenter, synes du så, at vores priser er:

 • Højere
 • Omkring det samme
 • Lavere

Denne spørgsmålstype giver dine respondenter klarhed, og det giver dig ensartede data, som er nemme at analysere.

Der er mange forskellige metoder, som du kan bruge til at udføre kvalitativ analyse, der giver dig detaljerede oplysninger om det emne, du er interesseret i.

 • Interviews. En til en-samtaler, hvor man kan dykke dybere ned i emnet.
 • Casestudier. Samling af kundehistorier baseret på dybdegående interviews.
 • Ekspertholdninger. Information af høj kvalitet fra velinformerede kilder.
 • Fokusgrupper. Samtaler ansigt til ansigt eller online i små grupper med henblik på at få mere at vide om deltagernes syn på et produkt eller emne.
 • Åbne spørgsmål. En tekstboks i en spørgeundersøgelse, hvor respondenten frit kan komme med yderligere tanker og kommentarer om det pågældende emne.
 • Observationsforskning. Observation af mennesker, der udfører deres hverdagsrutiner, for at få en forståelse af, hvordan de for eksempel interagerer med et produkt.

Denne åbne undersøgelsesmetode giver ikke altid de mest nøjagtige svar på store spørgsmål. Og det er svært at analysere resultatet, fordi folk bruger forskellige ord og fraser til at beskrive deres synspunkt, og de taler måske slet ikke om de samme ting, hvis de får plads til at uddybe med deres svar.

I nogle tilfælde det være mere effektivt kun at bruge den kvantitative metode i dine spørgsmål.

Undgå at forvirre dine respondenter ved at gå udenom spørgsmål som for eksempel "Hvad synes du om vores internettjeneste?" Du kan i stedet for stille et lukket, kvantitativt spørgsmål som i det følgende eksempel.

Internettjenesten er pålidelig.

 • Altid
 • Det meste af tiden
 • Omkring halvdelen af tiden
 • Engang imellem
 • Aldrig

Respondenter i spørgeundersøgelser har ikke altid tålmodighed til at reflektere over det, de bliver spurgt om, og skrive lange svar, som nøjagtigt udtrykker deres holdninger. Det er meget hurtigere at vælge et af de færdige svarvalg i et spørgeskema. Brug af kvantitative spørgsmål hjælper dig med at få flere spørgsmål i din spørgeundersøgelse og få flere svar på dem.

Selv ordsvar i lukkede spørgeskemaer kan tildeles numeriske værdier, som du senere konverterer til indikatorer og grafer. Dette betyder, at den overordnede datakvalitet er bedre. Husk, at de mest nøjagtige data fører dig til de bedst mulige beslutninger.

Vores skabelon til kundetilfredshedsundersøgelse har nogle gode eksempler på, hvordan kvalitative og kvantitative spørgsmål kan fungere sammen for at give dig en komplet visning af, hvordan det går med din virksomhed.

Hvor længe har du været kunde i vores virksomhed?

 • Dette er mit første køb
 • Mindre end seks måneder
 • Fra seks måneder til 1 år
 • 1-2 år
 • 3 eller flere år
 • Jeg har endnu ikke købt noget

Hvor sandsynligt er det, at du køber nogle af vores produkter igen?

 • Ekstremt sandsynligt
 • Meget sandsynligt
 • Rimelig sandsynligt
 • Ikke særlig sandsynligt
 • Overhovedet ikke sandsynligt
 • Har du yderligere kommentarer eller spørgsmål?

Det følgende er et andet eksempel fra vores spørgeundersøgelse om medarbejderengagement.

Når du laver en fejl, hvor ofte reagerer din supervisor da konstruktivt?

 • Altid
 • Det meste af tiden
 • Omkring halvdelen af tiden
 • Engang imellem
 • Aldrig
 • Hvad skal din supervisor gøre for at forbedre sin præstation?

Nu, hvor du er bekendt med definitionen på kvalitative og kvantitative data og forskellen på disse to undersøgelsesmetoder, kan du bedre forstå, hvordan du kan bruge dem sammen. Du kan bruge dem i dit næste projekt sammen med en af vores skabeloner til spørgeundersøgelser, som er skrevet af eksperter.

Manager for brandmarkedsføring

Managere indenfor brandmarkedsføring kan bruge denne værktøjspakke til at sætte sig ind i din målgruppe, udvikle dit brand og dokumentere afkast.

Undersøg løsninger fra SurveyMonkey til detailhandel

Se, hvordan SurveyMonkey hjælper detailvirksomheder med at navigere de skiftende tendenser, udvikle produkter, der begejstrer, og opbygge afholdte brands.

Se SurveyMonkeys løsninger til professionelle servicevirksomheder

Se, hvordan professionelle serviceorganisationer bruger SurveyMonkey til at få kunde- og markedsindsigt.

AI-analyse: Statistik og tendenser fra 2023

SurveyMonkey har undersøgt, hvordan AI påvirker brancher og forretningsområder – fra marketing, CX, markedsanalyse og uddannelse til sundhedsvæsenet.

SurveyMonkey kan hjælpe dig med at vælge, om du skal indsamle kvalitative eller kvantitative data for at få de bedste resultater.