Sådan forfattes gode spørgsmål til spørgeundersøgelser

Få pålidelige resultater og indsigt, der kan handles på, ud af dine spørgeundersøgelser.

Hvis du tager dig tid til at forfatte gode spørgsmål til spørgeundersøgelser, er du på rette vej til at få de pålidelige besvarelser, du har brug for, for at nå dine mål.

Det første valg, du skal tage, er omkring hvilken type spørgsmål du vil bruge. Vi tilbyder både spørgsmål med åbne besvarelser, der beder respondenterne om at skrive kommentarer, såvel som spørgsmål med lukkede svar, som giver respondenterne et fastlagt sæt af besvarelser at vælge imellem. Disse lukkede besvarelsesmuligheder kan være enkle ja-/nej-valgmuligheder, multiple-choice valgmuligheder, likert-vurderingsskalaer med mere.

Men beslutningerne slutter ikke der! Du skal beslutte, hvordan dine spørgsmål skal stilles. Nedenfor kan du se vores tips til, hvordan man skriver gode spørgsmål til spørgeundersøgelser. Gennemlæs dem – så kan du forfatte spørgsmål til spørgeundersøgelser som en professionel på ingen tid.

Åbne spørgsmål (også kendt som fri-tekst-besvarelser) kræver en større indsats og mere tid at besvare. Hvis du har for mange af dem, kan det føre til, at respondenterne forlader spørgeundersøgelsen tidligere end hvis de var blevet bedt om at besvare lukkede spørgsmål i stedet.

Undgå gerne at have mere end to åbne spørgsmål pr. spørgeundersøgelse, og hvis det er muligt, så sæt dem på en separat side til sidst. Så kan du stadig indsamle besvarelserne på spørgsmålene fra de foregående sider, selvom respondenten forlader spørgeundersøgelsen.

Hvis du udtrykker en holdning i dit spørgsmål (eller stiller et ledende spørgsmål) kan det påvirke respondenterne til at svare på en måde, der ikke afspejler, hvad de virkelig mener.

Lad os sige, du har stillet det ledende spørgsmål:

“Vi synes, at vores kundeservicemedarbejdere er helt fantastiske. Hvor fantastiske synes du, at de er?” 

I spørgsmålet ligger en holdning, som du gerne vil have respondenterne til at være enig i. Du kan gøre spørgsmålet mere objektivt ved at ændre til følgende:

“Hvor hjælpsomme synes du, at vores kundeservicemedarbejdere er?”

Som tidligere nævnt skal respondenterne tilbydes en måde, hvorpå de kan give ærlig og gennemtænkt feedback. I modsat fald kan det påvirke troværdigheden ved deres besvarelser.

De svarmuligheder, du indsætter, kan også medføre potentielle problemer med ensidighed. Lad os antage, at du har indsat følgende som svarmuligheder, når du spørger respondenterne om, hvor hjælpsomme eller ikke-hjælpsomme dine kundeservicemedarbejdere er:

  1. Særdeles hjælpsomme
  2. Meget hjælpsomme
  3. Hjælpsomme

Bemærk, at respondenterne ikke har mulighed for at sige, at kundeservicemedarbejderne ikke er hjælpsomme. Vi skal igen holde en mere objektiv tone ved at tilføje en mere balanceret række svarmuligheder:

  1. Meget hjælpsomme
  2. Hjælpsomme
  3. Hverken hjælpsomme eller ikke-hjælpsomme
  4. Ikke-hjælpsomme
  5. Meget lidt hjælpsomme

Det er ligeså forkert at forvirre respondenterne som at påvirke deres svar. I begge tilfælde vælger de et svar, som ikke afspejler deres virkelige holdninger og præferencer.

En almindelig årsag til forvirring er tvetydige spørgsmål. De beder respondenterne om at tage stilling til to forskellige ting på én gang. For eksempel:

“Hvordan vil du bedømme vores kundeservice og produktpålidelighed?”

Kundeservice og produktpålidelighed er to forskellige ting. Hvis du inkluderer begge i samme spørgsmål, risikerer du, at respondenten kun vurderer det ene eller springer spørgsmålet helt over.

Heldigvis har vi en nem løsning her. Du skal ganske enkelt adskille de to emner i hvert sit lukkede spørgsmål:

“Hvordan vil du bedømme vores kundeservice?”

Og …

“Hvordan vil du bedømme vores produkts pålidelighed?”

Forestil dig, at en person stiller dig det samme spørgsmål igen og igen.

Det vil du sikkert blive ret irriteret over, ikke?

Sådan har respondenterne det højst sandsynligt også, hvis du bliver ved med at stille spørgsmål, der lyder ens eller har samme svarmuligheder. Det kan føre til, at respondenterne enten forlader din spørgeundersøgelse eller –hvilket er ligeså skidt – bliver ligeglade og besvarer dine spørgsmål uden at tænke for meget over dem.

Det kan du imødegå proaktivt ved at variere dine spørgsmål og hvordan du stiller dem og ved at fjerne spørgsmål, der ser ens ud.

Respondenterne kan måske ikke svare på alle dine spørgsmål. Eller der kan være spørgsmål, som de ganske enkelt ikke har lyst til at svare på.

Du skal have begge disse ting i baghovedet, når du skal bestemme, hvilke spørgsmål du ønsker at få besvaret. Og hvis du er i tvivl, om du skal gøre et spørgsmål obligatorisk eller valgfrit, så skal du vægte valgfrit. Vores erfaring er, at hvis man presser respondenterne til at besvare spørgsmålene, sker det oftere, at de forlader spørgeundersøgelsen eller vælger et tilfældigt svar..

Som ophavsmand til en spørgeundersøgelse er der ikke noget værre end at finde fejl i en undersøgelse, efter den er sendt ud.

Det kan du undgå ved på forhånd at dele din spørgeundersøgelse med kolleger, venner og andre. Et par friske øjne kan være det, der skal til for at fange fejl i din spørgeundersøgelse.

Når du skal forfatte en god spørgeundersøgelse, skal du stille spørgsmål på en måde, der får respondenterne til at svare ærligt. Det betyder samtidig, at du skal sørge for, at respondenterne oplever spørgeundersøgelsen som hurtig og nem.

Jo bedre spørgeundersøgelsen er, jo bedre svar får du. Så afprøv disse tips til bedste praksis for spørgeundersøgelser, når du skal forfatte dit spørgeskema i dag!