Sådan forfattes gode spørgsmål til spørgeundersøgelser

Få pålidelige resultater og indsigt, der kan handles på, ud af dine spørgeundersøgelser.

Illustration til online-afstemninger

Hvis du tager dig tid til at forfatte gode spørgsmål til spørgeundersøgelser, er du på rette vej til at få de pålidelige besvarelser, du har brug for, for at nå dine mål.

Det første valg, du skal tage, er omkring, hvilken type spørgsmål du vil bruge. Vi tilbyder både spørgsmål med åbne besvarelser, der beder respondenterne om at skrive kommentarer, længere svar eller andre former for fri tekst, såvel som spørgsmål med lukkede svar, som giver respondenterne et fastlagt sæt af besvarelser at vælge imellem. Disse lukkede besvarelsesmuligheder kan være enkle ja-/nej-valgmuligheder, multiple-choice-valgmuligheder, likert-vurderingsskalaer med mere.

Men beslutningerne slutter ikke der! Du skal ikke kun vælge, hvilken type spørgsmål der skal stilles, du skal også beslutte, hvordan de skal stilles. Nedenfor kan du se 3 grundlæggende tips til, hvordan man opretter gode spørgsmål til spørgeundersøgelser. Gennemlæs dem – så kan du forfatte spørgsmål til spørgeundersøgelser som en professionel på ingen tid.

Opret din spørgeundersøgelse nu

Hvis du vil springe et trin over, kan du starte en spørgeundersøgelse og bruge en ekspertcertificeret skabelon til spørgeundersøgelser. Du kan også se eksempler på vores allerede oprettede skabeloner til spørgeundersøgelser her.

Tips til at forfatte gode spørgsmål til spørgeundersøgelser:

1. Tal deres sprog

Det er meget vigtigt at holde sproget enkelt og direkte. Tal til folk på deres niveau. Undgå grammatisk rod som dobbeltnegativer og distraherende ordvalg som branchebestemt fagsprog eller meget tekniske koncepter. Hvis du vil referere til et koncept, som dine respondenter muligvis ikke kender til, skal du ikke bare gå hurtigt hen over det. Husk, at disse mennesker afbryder deres travle hverdag for at deltage i din spørgeundersøgelse, og at de har meget at tænke på. Tag f.eks. dette spørgsmål:

Hvor sandsynligt er det, at du vil tilmelde dig CookieDirect?

Dette spørgsmål kunne forbedres ved ganske enkelt at tilføje et par ekstra detaljer. For eksempel:

CookieDirect er en leveringstjeneste til bagervarer, som sender en ny slags friskbagte småkager direkte til din dør hver mandag aften kl. 19. Hvor sandsynligt er det, at du vil tilmelde dig CookieDirect?

Hvis du ikke forklarer, hvad du snakker om, risikerer du, at respondenterne bliver frustrerede og springer fra spørgeundersøgelsen eller – endnu værre – svarer tilfældigt på spørgsmålet. Det første vil få omkostningerne ved at indhente dine data til at stige, og det andet vil nedsætte kvaliteten af dine data.

2. Hold det enkelt

Spørg altid kun til en ide ad gangen. Hvis du spørger ind til flere ideer i det samme spørgsmål, bliver det svært for dine respondenter at svare på det og umuligt for dig at tolke deres svar. Tag f.eks. dette spørgsmål:

Hvor velorganiseret og spændende var taleren?

Hvis en respondent svarer “rimeligt” på dette spørgsmål, hvad betyder det så? Rimeligt velorganiseret OG rimeligt spændende? Ekstremt spændende, men kun lidt velorganiseret? Eller omvendt. Denne forvirring over, hvordan svaret skal tolkes, bliver et rigtigt problem, når du vil give din taler feedback. Beder du hende om at være mere velorganiseret eller mere spændende næste gang? Sæt en stopper for forvirringen ved ganske enkelt at stille to spørgsmål i stedet for et. For eksempel:

Hvor velorganiseret var taleren?

Hvor spændende var taleren?

Nu har du adskilte vurderinger for hver ide – det gør det nemmere og hurtigere for dine respondenter at give feedback, og det gør det nemmere for taleren at reagere på denne feedback. En win-win-situation.

3. Balance uden forudindtagethed

Hvis spørgeundersøgelser forfattes, så de skaber forudindtagethed hos respondenterne mod et bestemt svar, ødelægges spørgeundersøgelsens objektivitet, og svarene på dine spørgsmål vil blive præget af forudindtagethed. For eksempel:

Vi synes, at vores kundeservicemedarbejdere er helt fantastiske. Hvor fantastiske synes du, at vores kundeservicerepræsentanter er?

Dette spørgsmål vil sandsynligvis presse dine respondenter til at svare mere positivt, end de faktisk har lyst til, om kundeservicerepræsentanterne. Hvordan ordner man det?

For at forfatte mere effektive spørgsmål kan du forsøge at fokusere på mere specifikke kvaliteter (“fantastisk-hed” er en ret vag generalisering). Det vil udvande sådanne vidtrækkende generaliseringer. For eksempel:

Hvor hjælpsomme synes du, at vores kundeservicerepræsentanter er?

Selv efter denne ændring skaber spørgsmålet dog stadig lidt forudindtagethed imod positive besvarelser. Det er bedst, hvis du helt kan undgå at inkludere dine egne meninger i spørgsmålet, da disse meninger kan skabe forudindtagethed i svarene. Det er dog ikke altid muligt. I disse tilfælde skal du forsøge at gøre spørgeundersøgelsen som helhed så afbalanceret som muligt. Udform nogle af dine spørgsmål i spørgeundersøgelsen positivt og nogle negativt. For eksempel:

Hvor hjælpsomme er vores kundeservicerepræsentanter generelt?

Hvor frustreret bliver du generelt ved at tale med vores kundeservicerepræsentanter?

Hvis du sørger for, at tonen i din spørgeundersøgelse er afbalanceret og upartisk, sikrer du dig, at du får folks “sande” meninger i stedet for, hvad de tror, at du vil høre. Det vil hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger og advare dig, når du har et problem.

Yderligere ressourcer:

At forfatte en god spørgeundersøgelse er kun ét skridt på vejen til den indsigt, du har brug for. Hvis du vil have flere oplysninger om design og oprettelse af spørgeundersøgelser, kan du se, hvordan man opretter spørgeundersøgelser og hvordan man planlægger og udfører spørgeundersøgelser.

Søger du flere typer og eksempler på spørgeundersøgelser?

Hvorfor bruger over 20 millioner mennesker SurveyMonkey?

 • Gratis
  Send et ubegrænset antal af spørgeundersøgelser og afstemninger med vores GRATIS konto.
 • Let at bruge
  Opret og overvåg din spørgeundersøgelse direkte på internettet — vi har gjort det let at komme i gang, samt at lære og bruge.
 • Intuitivt design
  Det er ikke nødvendigt at være programmør eller tekniker — hvis du kan læse e-mails eller bruge Facebook, så kan du også bruge SurveyMonkey.
 • Resultater i realtid
  Du kan se data, når de kommer ind, holde dem for dig selv eller lade andre se dem.
 • Pålidelig og erfaren
  SurveyMonkey har hjulpet over 20 millioner tilfredse kunder med at samle informationer online.
 • Udvides i forhold til dine behov
  SurveyMonkeys PRO-kontotyper forbedrer din evne til at indsamle og tolke informationer med avancerede analytiske metoder og mere.