Hent en kopi af Momentives vilkår for anvendelse her.

Disse vilkår er gældende for tjenester, som er købt eller tilmeldt på Momentives websites. Se vores Gældende serviceaftale for at få mere at vide om de gældende vilkår for tjenester, der tilbydes gennem vores salgsteam for virksomheder.

Versioner:

Sidst opdateret: 10. oktober 2022

Dette er vilkår, der er gældende for din brug af vores tjenester. Du bør læse disse vilkår grundigt, men for for nemheds skyld har vi forklarende tekst i bokse som denne boks overalt. Bemærk venligst, at denne forklarende tekst ikke har nogen juridisk virkning og ikke er en del af vores officielle vilkår.

Disse brugsbetingelser (“brugsbetingelser”) er gældende for din adgang til og brug af Momentives produkter, tjenester, websites og apps, som du køber eller tilmelder dig på Momentives websites, og som er mærket med “Momentive”, “SurveyMonkey”, “Wufoo” eller “GetFeedback” (under ét “tjenester”). 'Disse brugsbetingelser er ikke gældende for tjenester, som udelukkende tilbydes gennem vores enterprise salgskanal.

Yderligere tjenestespecifikke vilkår er gældende for visse tjenester (“tjenestespecifikke vilkår”). Visse landespecifikke vilkår kan også være gældende for dig, hvis du er uden for USA (“landespecifikke vilkår”). Vi henviser til de tjenestespecifikke vilkår og landespecifikke vilkår under ét som “yderligere vilkår”, og kombinationen af disse vilkår for anvendelse og alle gældende yderligere vilkår under ét som disse “vilkår.” I det omfang at der er nogen uoverensstemmelser, vil de yderligere vilkår være gældende over disse vilkår for anvendelse med hensyn til de tjenester, for hvilket de yderligere vilkår er gældende.

Du accepterer disse vilkår, når du klikker for at acceptere disse vilkår, afvikler et dokument, som henviser til dem, eller benytter tjenesterne.

Vores kunder

Vores betalte tjenester er udviklet til, og beregnet til køb og brug af, entiteter og organisationer til erhvervs- og professionelle formål, og de er ikke beregnet til brug af forbrugere til privat, familiær eller husstandsbrug (med undtagelse af vores SurveyMonkey BASIS (gratis) abonnement). Når tjenesterne bruges på vegne af en organisation, indvilliger du i disse vilkår på vegne af den pågældende organisation, og du erklærer, at du har bemyndigelse til at indvillige. I sådanne tilfælde vil ”du” og ”din/dit” henvise til den pågældende organisation. Hvis du er forbruger og køber en af vores betalte tjenester primært til ikke- erhvervsformål, såsom primært udenfor en branche, virksomhed, forening, håndværk eller profession (dvs. til privat, familiær eller husstandsbrug), bedes du bekræfte din forbrugerstatus på din kontoadministrationsside.

Du indvilliger i at betale os for vores tjenester, og disse betalinger bliver ikke refunderet.

Du indvilliger i at betale Momentive alle gebyrer for hver tjeneste, som du køber eller bruger (inkl. eventuelle gebyrer for overforbrug), i overensstemmelse med de pris- og betalingsvilkår, som du får fremlagt for den pågældende tjeneste på købstidspunktet, og sådanne gebyrer kan ændres fra tid til anden i overensstemmelse med afsnit 1.4 herunder. Hvor det er muligt, bliver du opkrævet via den faktureringsmetode, som du valgte på din kontoadministrationsside. Hvis du har valgt at betale gebyrerne med kreditkort, tilkendegiver og garanterer du, at de oplyste kreditkortoplysninger er nøjagtige, og du vil omgående informere Momentive om alle ændringer af sådanne oplysninger. Gebyrer, som du har betalt, kan ikke refunderes, medmindre det er fastsat i nærværende vilkår, eller når det er påkrævet i henhold til lovgivningen (der henvises til afsnit 11 for nærmere oplysninger).

For nogle af vores betalte tjenester fakturerer vi automatisk regelmæssigt, såsom månedlig eller årlig. Du kan til enhver tid slå automatisk fornyelse fra i din konto, eller opsige dit abonnement.

Nogle af vores tjenester faktureres på abonnementsbasis (vi kalder disse for “abonnementer”). Det betyder, at du vil blive faktureret på forhånd med tilbagevendende, regelmæssige intervaller (hvert interval kaldes en “faktureringscyklus”). Faktureringscyklusser er som regel månedlige eller årlige, alt efter hvilket abonnement, du vælger, når du køber et abonnement. Dit abonnement bliver fornyet automatisk i slutningen af hver faktureringscyklus, medmindre du opsiger automatisk fornyelse gennem din side til online administration af konto, eller ved at kontakte vores kundesupport team. DU KAN TIL ENHVER TID OPSIGE AUTOMATISK FORNYELSE AF DIT ABONNEMENT, OG NÅR DET ER TILFÆLDET, FORTSÆTTER DIT ABONNEMENT TIL SLUTNINGEN AF DEN PÅGÆLDENDE FAKTURERINGSCYKLUS FØR OPHØR.

Når du opsiger dit abonnement, kan du tilgå tjenesten indtil udgangen af den pågældende faktureringsperiode. Derefter har du ikke længere adgang til tjenesten for det pågældende abonnement. Når du ikke har et aktivt abonnement, bliver din konto et SurveyMonkey BASIS (gratis) abonnement. Der henvises til afsnit 11.1 herunder, hvis du vil lukke din konto og afslutte din kontrakt med os.

Afgifter er dit ansvar. Hvis du er fritaget for at betale afgifter, bedes du sende os bevis herpå, og vi vil justere din konto tilsvarende.

Medmindre andet er anført, inkluderer vores anførte priser ikke nogen afgifter, udlæg, told eller lignende offentlige beskatninger af enhver art, såsom moms, omsætningsafgifter eller kildeskat, skattepligt i nogen som helst jurisdiktion (under ét kaldt “afgifter”). Det er dit ansvar at betale afgifter i forbindelse med dit indkøb og at ajourføre dine faktureringsoplysninger.

(a) Moms i USA. Hvis det er vores juridiske pligt at betale eller indsamle omsætningsafgift, som du er ansvarlig for, beregner vi omsætningsafgiften baseret på de faktureringsoplysninger, som vi har om dig, og opkræver dig det pågældende beløb (som, hvis dine faktureringsoplysninger er mangelfulde eller forkerte, kan være den højeste gældende takst), medmindre du fremskaffer en momsfritagelseslicens, som kan godkendes af de behørige skattemyndigheder.

For at være rettidig skal du aflevere et skattefritagelsescerfitikat til os inden dit første køb eller opgradering, eller, hvis du ikke når denne frist, inden for 90 dage efter et sådant køb eller opgradering, medmindre dine faktureringsoplysninger er i Alabama, Louisiana, Maine, Massachusetts, Pennsylvania eller South Carolina, i hvilket tilfælde inden for 60 dage, eller inden for 45 dage, hvis de er på Hawaii, i Mississippi eller New Mexico.

Hvis du giver os et skattefritagelsesbevis, erklærer og garanterer du, at det afspejler din skattestatus nøjagtigt, og at du vil holde førnævnte dokument ajourført og fejlfrit.

Vi refunderer den betalte moms baseret på gældende statslige skattelovgivninger, hvis vi har modtaget momsbetaling fra dig og efterfølgende efter eget skøn fastslår, at din momsfritagelse er gyldig.

(b) Moms uden for USA. Hvis det er relevant, opkræver vi moms, GST eller andre salgs- eller forbrugsafgifter, som opstår i forbindelse med dine køb af serviceydelser fra Momentive, medmindre du oplyser os et skatteregistreringsnummer, som giver dig ret til fritagelse, et gyldigt momsfritagelsesbevis eller et andet dokument, der beviser, og som udstedt af en behørig skatteautoritet, at moms ikke skal opkræves. Hvis du er i en jurisdiktion med flere salgs- eller forbrugsafgifter, kan vi opkræve dig den højeste aktuelle rate, hvis dine faktureringsoplysninger er mangelfulde eller forkerte.

Hvis du ifølge lov skal tilbageholde hvilken som helst skat fra dine betalinger til Momentive, skal du give Momentive en offentlig skattekvittering eller anden passende dokumentation, som understøtter sådanne betalinger.

Ændringer i gebyrer træder kun i kraft ved udgangen af en løbende faktureringsperiode for dit abonnement, og vi giver dig besked herom. Hvis du ikke er enig i gebyrændringen, kan du opsige dit abonnement, inden ændringen træder i kraft.

Momentive kan til enhver tid ændre de gebyrer, som du opkræves for tjenesterne, forudsat at, hvad angår abonnementer, så træder ændringen først i kraft ved udgangen af dit abonnements på det tidspunkt nuværende faktureringsperiode. Momentive vil give dig meddelelse herom på forhånd, så du kan se eventuelle ændringer af gebyrerne. Hvis du ikke er enig i ændringerne af gebyrerne, kan du opsige dit abonnement inden ændringen træder i kraft. Se afsnit 1.2 angående opsigelse af dit abonnement.

Med hvert abonnement følger et bestemt antal besvarelser. Hvis du overskrider dit betalte abonnements antal besvarelser i løbet af en faktureringsperiode, er der et ekstra gebyr pr. besvarelse (“gebyrer ved overforbrug”). For vilkår, der regulerer begrænsning af besvarelser for vores BASIS (gratis) konti, henvises der til afsnit 12.4.

Du accepterer, at ubrugte besvarelser ikke overføres. Medmindre andet er anført, bliver alle gebyrer ved overforbrug, som du har pådraget dig, faktureret bagud, og debiteret fra din registrerede betalingsmetode i starten af din næste faktureringsperiode. Gebyrer ved overforbrug, som ikke er betalt efter 30 dage efter fakturering, betragtes som værende forfaldne. Manglende betaling af gebyrer ved overforbrug, når de forfalder, kan medføre, at den relevante tjeneste bliver begrænset, suspenderet eller hører op (inden for gældende lovkrav), hvilket kan resultere i tab af dine data, som er forbundet med den pågældende tjeneste, med forbehold af gældende lov.

Du kan trygt overlade dit indhold, som omfatter personoplysninger, til os. Se vores Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og Aftale om databehandling for at få mere at vide om, hvordan vi behandler og beskytter dine data.

Vi ved, at når du giver os dit indhold (som defineret ovenfor), stoler du på, at vi behandler det på behørig vis. Momentives meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, sammen med eventuelle tjenestespecifikke meddelelser eller erklæringer om private forhold (under ét “Momentive meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger”), beskriver detaljeret, hvordan vi behandler dit indhold (som defineret herunder), der betragtes som værende personoplysninger (som defineret i vores Aftale om databehandling) og vi accepterer at overholde disse Momentive meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Til gengæld accepterer du, at Momentive må bruge og dele dit indhold i overensstemmelse med Momentive meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og relevante databeskyttelseslove. Du accepterer også, at du er ansvarlig for at underrette disse tredjeparter, som indsender indhold til dig gennem vores tjenester, om Momentive meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Vores Aftale om databehandling er også gældende for, og et supplement til, disse vilkår. Hvor der er en konflikt mellem aftalen om databehandling og disse betingelser, vil aftalen om databehandling veje tungest, undtagen for så vidt angår ophævelse og ansvarsbegrænsning, hvor disse betingelser vejer tungest.

Vi behandler dit indhold fortroligt, undtagen under begrænsede omstændigheder.

Momentive vil behandle dit indhold som fortrolige oplysninger, og vil kun anvende og fremlægge dem i overensstemmelse med nærværende betingelser (inklusive Momentives meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger). Dit indhold anses imidlertid ikke som værende fortrolige oplysninger, hvis dette indhold: (a) er eller bliver offentliggjort (bortset fra gennem Momentives overtrædelse af disse betingelser); (b) blev lovformeligt kendt af Momentive, før det blev modtaget fra dig; (c) modtages af Momentive fra en tredjepart uden kendskab til misligholdelse af nogen som helst forpligtelse over for dig; (d) er delt i forbindelse med at din konto identificeres af dig som en erhvervskonto eller bliver migreret til en organisations Enterprise-konto, hvis din konto er registreret med en jobrelateret e-mailadresse i den pågældende organisation eller (e) blev uafhængigt udviklet af Momentive uden reference til dit indhold. Momentive kan fremlægge dit indhold, når det kræves i henhold til lovgivningen eller retsforhold, men kun efter at Momentive, hvis dette er tilladt ifølge lovgivning, gør rimelige kommercielle anstrengelser på at informere dig og give dig mulighed for at udfordre fremlæggelseskravet.

Sikkerheden af de oplysninger, som behandles af Momentive, har øverste prioritet. Vi følger industristandarder om sikkerhed, og vi vil informere dig, hvis en sikkerhedshændelse påvirker din konto.

Momentive vil opbevare og behandle dit indhold i overensstemmelse med sikkerhedsstandarder inden for branchen. Momentive har implementeret passende tekniske, organisatoriske og administrative systemer, politikker og procedurer.

Hvis SurveyMonkey bliver bekendt med eventuel uautoriseret eller ulovlig adgang til, eller erhvervelse, modifikation, brug, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som det pågældende udtryk er defineret i vores Aftale om databehandling, som er relateret til din konto (“Sikkerhedshændelse”), vil Momentive tage rimelige tiltag til at underrette dig uden unødig forsinkelse. En sådan meddelelse skal ikke fortolkes eller ses som Momentives indrømmelse af fejl eller skyld. En sikkerhedshændelse omfatter ikke mislykkede forsøg eller aktiviteter, som ikke kompromitterer sikkerheden af personoplysninger, herunder mislykkede forsøg på at logge på, pings, portscanninger, overbelastningsangreb (”denial of service”-anbreb) eller netværkssystemer. Momentive vil også samarbejde i rimeligt omfang med dig med hensyn til enhver efterforskning i relation til en sikkerhedshændelse, eventuelle nødvendige underrettelser, og udlevere alle andre oplysninger, som du beder med rimelighed anmoder om, og som er til vores rådighed med relation til enhver sikkerhedshændelse, hvor sådanne oplysninger ikke allerede er tilgængelige for dig i din konto eller online gennem opdateringer, der leveres af Momentive.

Når du bruger vores tjenester, beholder du det, der er dit, og du giver os tilladelse til kun at bruge det, når det er nødvendigt for at fortsætte med at levere og forbedre vores tjenester som anført i vores meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger.

I løbet af din brug af tjenesterne kan du indsende indhold til Momentive (inklusive dine personoplysninger og andre menneskers personoplysninger) eller tredjeparter kan indsende indhold til dig gennem tjenesterne (alt ovenfor nævnte vil blive henvist til som dit “indhold”). Du bevarer ejerskab af din intellektuelle ejendomsret i dit indhold. Momentive gør ikke krav på noget ejerskab over noget af dit indhold. Disse vilkår tildeler os ikke nogen licenser eller rettigheder til dit indhold, bortset fra den begrænsede licens, som er beskrevet i disse vilkår.

Du giver Momentive en verdensomfattende, royaltyfri licens til at benytte, gengive, distribuere, ændre, tilpasse, oprette afledte værker, give offentligheden adgang til og på anden vis nyttiggøre dit indhold, men kun til begrænsede formål for at yde og forbedre tjenesterne, og om tilladt af Momentives meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvor det er tilladt ifølge gældende lov, fortsætter denne licens til sådanne begrænsede formål, selv efter du holder op med at bruge vores tjenester, med hensyn til samlede data med identificerbare oplysninger afledt af dit indhold og alle resterende sikkerhedskopier af dit indhold, som er oprettet i Momentives sædvanlige procedure (underlagt vores politikker om opbevaring). Denne licens omfatter også alle betroede tredjeparter, som vi arbejder sammen med, i den udstrækning det er nødvendigt for at yde og forbedre tjenesterne.

Du erklærer og garanterer, at: (a) du ejer eller kontrollerer de relevante rettigheder i og til dit indhold, herunder intellektuel ejendom, der ejes af tredjeparter, og at (b) du ikke vil indsende, uploade eller på anden måde stille indhold eller materialer til rådighed gennem vores tjenester, som er i strid med vores politik om acceptabel brug.

Du er ansvarlig for dit indhold. Vi er ikke ansvarlige for, hvad du gør med dit indhold, og vi kan nægte at vise dit indhold, hvis vi mener, at det er ulovligt eller overtræder vores vilkår.

Tjenesterne viser måske indhold, som ikke ejes af Momentive, men af andre. Entiteten, som tilgængeliggør sådan indhold, er ansvarlig for det. Momentive hverken erklærer eller garanterer, at det har gennemgået sådant tredjepartsindhold og/eller nøjagtigheden af oplysningerne i sådant indhold. Du er ansvarlig for dit indhold, og du skal sikre dig, at du har alle nødvendige rettigheder og tilladelser til at bruge det pågældende indhold i forbindelse med tjenesterne. Momentive er ikke ansvarlig for nogen handlinger, som du foretager dig i forbindelse med dit indhold, herunder offentlig udveksling. Underlagt gældende lov er Momentive ikke ansvarlig for dit indhold, noget andet tredjeparts indhold eller materialer, eller noget tab eller beskadigelse som følge af din anvendelse af, eller med henvisning til sådan indhold eller andet tredjeparts indhold eller materialer.

Du anerkender og accepterer, at for at sikre overholdelsen af retlige forpligtelser og Momentives Politik om acceptabel brug kan Momentive gennemse indhold, som du indsender, for at fastlægge, om det er lovstridigt, eller om det tilsidesætter nærværende vilkår (som for eksempel når ulovligt indhold rapporteres til os). Vi må også, i overensstemmelse med gældende lov, ændre, forhindre adgang til, slette eller nægte at vise dit indhold, som vi mener, er brud på lovgivningen eller på nærværende betingelser. Hvis dit indhold indeholder varemærker, logoer eller andre kildeidentifikatorer fra tredjepart, kan vi bede dig om at indsende en erklæring om ikke-tilknytning, inden du bruger sådan indhold i forbindelse med tjenesterne. På anden måde er Momentive imidlertid ikke forpligtet til at overvåge eller gennemse noget indhold, som er indsendt til tjenesterne.

Momentive svarer på meddelelser om påstået krænkelse af ophavsret i overensstemmelse med den amerikanske DMCA (Digital Millennium Copyright Act) eller tilsvarende gældende love og forordninger. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet udnyttet på en måde, der udgør krænkelse af ophavsret, må du underrette vores repræsentant for anmeldelser om krænkelse af ophavsret.

Hvis du mener, at en Momentive-bruger krænker dine intellektuelle ejendomsrettigheder, kan du anmelde det via vores online formular. Anmeldelser om krænkelse af ophavsret skal følge den proces, som er skitseret i disse betingelser, eller enhver tilsvarende proces, som er tilgængelig under lokal lov.

Det, der er vores, er vores, herunder eventuel feedback, som du måtte indsende til os.

Hverken disse betingelser eller din brug af serviceydelserne giver dig ejerskab i serviceydelserne eller det indhold, som du får adgang til via serviceydelserne (andet end dit indhold). Undtagen som tilladt af vores Politik for brand- og varemærkebrug, giver disse betingelser dig ikke nogen ret til at bruge Momentives varemærker eller andre brandelementer.

Hvis du indsender feedback eller forslag til os angående vores ydelser, må vi bruge og dele det indsendte til et hvilket som helst formål uden kompensation eller forpligtelse til dig.

Momentive kan i sine serviceydelser offentliggøre links til websites, som vedligeholdes af tredjeparter. Momentive påstår ikke, at tredjeparters websites er blevet gennemset og er ikke ansvarlig for de websites eller noget af deres indhold. Varemærker, som vises i forbindelse med serviceydelserne, tilhører de respektive ejere.

Vi arbejder hårdt på at beskytte din konto. Du skal oprette en kundekonto med en sikker adgangskode for at bruge vores tjenester. Adgangskoder må ikke deles.

Hvis Momentive har udstedt en konto til dig i forbindelse med din anvendelse af serviceydelserne, er det dit ansvar at beskytte din adgangskode og alle andre legitimationsskrivelser, som benyttes til at få adgang til kontoen. Du, og ikke Momentive, er ansvarlig for al aktivitet, der forekommer i forbindelse med din konto (bortset fra aktivitet, som direkte er Momentives ansvar, som ikke udføres i overensstemmelse med dine instruktioner), uanset om du har godkendt den pågældende aktivitet eller ej. Du bør omgående informere Momentive, hvis du bliver opmærksom på uautoriseret adgang til din konto. Konti må ikke deles og må kun anvendes af én enkeltperson pr. konto.

Fra tid til anden sender Momentive meddelelser til den e-mailadresse, som din konto er registreret med. Du skal sørge for, at din e-mailadresse og, hvor det er relevant, dine kontaktoplysninger og betalingsoplysninger, som er tilknyttet din konto, er gældende og nøjagtige. Du garanterer nøjagtigheden af dine kontooplysninger.

Du er ansvarlig for at vedligeholde, beskytte og foretage sikkerhedskopieringer af dit indhold. I det størst mulige omfang, det er tilladt i henhold til gældende love, er Momentive ikke ansvarlig for eventuelle mislykkede forsøg på at opbevare dit indhold eller for tab eller beskadigelse af dit indhold.

Momentive kan lukke din konto og slette alt indhold på den, hvis der ikke er nogen kontoaktivitet (såsom login eller betaling) i over 12 måneder. Når det er relevant, vil vi forsøge at advare dig via e-mail, før din konto lukkes, så du dermed får mulighed for at logge på din konto, så den forbliver aktiv.

Du kan benytte vores tjenester, så længe du overholder visse krav. Du kan for eksempel ikke benytte vores tjenester, hvis du anses for at være mindreårig i dit hjemland.

Hvis du er en enkeltperson, må du kun bruge serviceydelserne, hvis du har beføjelse til at udarbejde en kontrakt med Momentive. Du kan ikke benytte serviceydelserne, hvis du ikke har beføjelse til at indgå en kontrakt. Hvis du ikke er en enkeltperson, forsikrer du, at du er oprettet gyldigt og eksisterer i medfør af lovgivningen i oprettelsens jurisdiktion, at du har fuld beføjelse og autoritet til at indgå nærværende betingelser, og at du har behørigt bemyndiget din repræsentant til at forpligte dig til at opfylde nærværende betingelser.

Mindreårige” er enkeltpersoner under 16 år (eller yngre end en højere alder som foreskrevet i visse lande og landområder). Ingen af tjenesterne er beregnet til brug af mindreårige. Du må ikke bruge tjenesterne, hvis du er mindreårig på dit bopælssted. Når du bruger tjenesterne, erklærer og garanterer du, at du ikke er mindreårig.

Du må kun benytte tjenesterne, hvis du ikke er udelukket iflg. nogen gældende love. Hvis du opholder dig i et land, der iflg. USA er omfattet af eksportforbud eller anden gældende lov mod at modtage tjenesterne, eller du er på det amerikanske handelsministeriums liste over personer eller entiteter, som skal nægtes indgang, eller på det amerikanske finansministeriums liste over personer, der er underlagt særlige restriktioner, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller købe nogen betalte tjenester fra Momentive. Du vil sikre, at: (a) dine slutbrugere ikke benytter tjenesterne i strid med nogen eksportrestriktion eller eksportforbud fra USA; og (b) du ikke giver adgang til tjenesterne til personer eller enheder, som måtte være anført på nogle af ovennævnte lister.

Du accepterer at overholde Politik om acceptabel brug.

Vi er ansvarlige for at beskytte dine data om kortindehaver. Du skal følge Payment Card Industry Data Security Standards, hvis du bruger vores tjenester til at modtage kreditkortbetalinger.

Hvis du bruger serviceydelserne til at modtage transaktioner med betalingskort, skal du følge PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) i det omfang, standarderne er relevante for dit firma (PCI-standarder). Momentive tilbyder redskaber til at forenkle din overholdelse af PCI-standarderne, men du skal sørge for, at dit firma opfylder alle de stillede krav, og de specifikke trin, du skal foretage for at overholde PCI-standarderne, afhænger af din implementering af serviceydelserne.

Momentive er ansvarlig for sikkerheden af de data om kortindehaver, som indsamles, transmitteres, gemmes eller behandles af os på dine vegne. “Data om kortindehaver” defineres som en kortindehavers primære kontonummer, og når et helt umaskeret kortnummer findes, noget af kortindehaverens navn, udløbsdato og/eller servicekode. Momentive har udviklet stramme sikkerhedsfunktioner for at beskytte data om kortindehaver, og som sådan må disse data kun benyttes på forventede måder og gemmes på behørige steder. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT DET ER DIG FORBUDT AT INDSAMLE ELLER INDTASTE DATA OM KORTINDEHAVER I NOGEN FORMULAR ELLER DATAINDTASTNINGSFELTER I TJENESTERNE, BORTSET FRA DE FELTER, SOM UDELUKKENDE ER BEREGNET TIL DET FORMÅL (dvs. hvor Momentive udtrykkeligt gør det muligt at sådanne data kan indtastes i sådanne felter). Behørige felter er tydeligt markeret med etiketter, såsom ”Kortnummer” eller ved at have et kreditkortikon forud for dem. Ligeledes, ekskl. betalingsformularer, må du aldrig indsamle eller indtaste nogen "følsomme godkendelsesdata", som defineret iflg. PCI-standarderne (inkl. CVC eller CVV2) i nogle felter i tjenesterne. Du påtager dig alt ansvar for alle data om kortindehaver, som indtastes i tjenesterne som brud på disse betingelser.

Du kan læse her, hvordan du kan lukke din konto med os, og hvordan vi kan suspendere eller deaktivere din konto og/eller ophøre tjenesterne.

Du kan opsige dit abonnement med det samme via din kontoadministrationsside. Vi tilbyder ikke refusioner, udover meget begrænsede omstændigheder.

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement og/eller lukke din konto via din kontoadministrationsside. Når du lukker din konto, bliver dit abonnement opsagt automatisk, dine tjenester ophører, og du kan ikke længere tilgå din konto for at bruge tjenesterne, og dit indhold bliver slettet i overensstemmelse med vores politik for opbevaring af data og disse vilkår for anvendelse. Du kan indhente en kopi af dit indhold fra de relevante tjenester før lukningen af din konto, underlagt gældende lov og politikker. Proaktivt kan du også selv slette dit eget indhold før opsigelse af et abonnement og lukning af din konto. Der henvises til afsnit 1.2 for nærmere oplysninger, hvis du vil opsige dit abonnement uden at lukke din konto.

Når du lukker din konto, modtager du bekræftelse på lukning af konto og opsigelse af abonnement fra os, og du bliver ikke opkrævet igen for det pågældende abonnement, medmindre du åbner en ny konto og køber et nyt abonnement. Hvis du opsiger et abonnement midt i en faktureringsperiode, modtager du ikke en refusion, medmindre du opsiger abonnementet af en hvilken som helst af følgende årsager: (a) vi har i væsentlig grad overtrådt nærværende betingelser og har forsømt at afhjælpe overtrædelsen inden for 30 dage, efter at du skriftligt har informeret os; (b) en refusion påkræves iflg. lov; eller (c) vi beslutter, efter eget skøn, at en refusion er passende. Af klarhedshensyn giver vi ikke en refusion, når du har benyttet vores tjenester, indsamlet besvarelser og/eller downloadet dine besvarelser, medmindre afbestillingen er på grund af vores materiale, overtrædelse som ikke kan afhjælpes eller en refusion påkræves iflg. lov.

Intet i dette afsnit 11.1 skal udelukke eller begrænse eventuelle rettigheder, som du måske har, hvis du betragtes som en forbruger i dit bopælsland. Hvis du for eksempel er forbruger i Den Europæiske Union, har du muligvis visse tilbagebetalings- og fortrydelsesrettigheder som beskrevet i vores Politik for opsigelse af abonnement i Den Europæiske Union. Du har måske også ret til refusion eller ret til ophør, hvad angår EU juridisk garanti. Der henvises til vores landespecifikke vilkår for Europa for yderligere oplysninger.

(a) Af praktiske hensyn. Ved at give dig mindst 30 dages forudgående skriftlig meddelelse kan Momentive annullere dit abonnement og bringe tjenesterne til ophør med virkning fra udgangen af en faktureringsperiode uden refusion for nogen tidligere periode. Endvidere kan Momentive med mindst 90 dages skriftlig varsel til enhver tid i løbet af faktureringsperioden annullere dit abonnement og bringe tjenesterne til ophør, og vil refundere forholdsmæssigt for en eventuel periode, hvor du ikke brugte de relevante tjenester i den pågældende faktureringsperiode.

(b) Begrundet. Momentive kan begrænse, deaktivere, suspendere og/eller annullere dit abonnement og bringe tjenesterne til ophør og/eller lukke din konto af en hvilken som helst af følgende årsager: (a) du har væsentligt brudt disse vilkår og har ikke rådet bod på aftalebruddet inden for 30 dage efter at Momentive skriftligt har informeret dig, (b) du bringer dine forretningsaktiviteter til ophør, eller du bliver underlagt insolvensbehandling, og processen bliver ikke afvist inden for 90 dage, (c) du undlader at betale gebyrer 30 dage efter forfaldsdatoen, (d) du anvender tjenesterne på en måde, som giver os juridisk ansvar eller forstyrrer andres brug af tjenesterne, (e) hvis vi indleder en undersøgelse vedrørende mistanke om forseelser af dig, herunder lovstridig aktivitet, eller (f) vi er pålagt at gøre det for at overholde gældende lov. Hvis vi begrænser, suspenderer og/eller annullerer dit abonnement og/eller bringer tjenesterne til ophør, vil vi, hvor det er muligt, bestræbe os på at give dig passende varsel og mulighed for at skaffe en kopi af dit indhold fra den pågældende tjeneste. Momentive vil anvende kommercielt rimelige metoder til at indsnævre rækkevidden og varigheden af enhver begrænsning eller suspension iflg. dette afsnit, som det er nødvendigt for at løse det problem, som forårsagede en sådan handling. Med undtagelse af det foreskrevne i vores Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og som det måske er påkrævet ifølge gældende lov, har Momentive ikke pligt til at bevare dit indhold efter lukning af din konto.

Vi opdaterer måske disse vilkår. Hvis opdateringerne er væsentlige, vil vi informere dig om kommende ændringer. Hvis du fortsætter med at benytte vores tjenester, efter vi har varslet dig, betyder det, at du accepterer de opdaterede vilkår.

Momentive kan til hver en tid ændre nærværende vilkår af forskellige årsager, såsom for at afspejle ændringer i gældende lov eller opdateringer til tjenester og for at redegøre for nye tjenester eller funktionalitet, for sikkerhed eller for at forhindre misbrug eller skade. Den seneste version kan altid findes på Momentives websted. Hvis en rettelse er væsentlig, informerer Momentive dig på forhånd via e-mail for at give dig mulighed for at gennemse ændringerne. Oplysning om ændringer kan også blive vist, når du har logget på din konto. Medmindre andet er angivet af os, vil ændringer tidligst træde i kraft den dag, de offentliggøres. Når vores nye vilkår træder i kraft, og du fortsætter med at bruge tjenesterne, giver du dit samtykke til at være bundet af de opdaterede vilkår. Hvis du ikke accepterer nogen ændringer i vilkårene for en tjeneste, skal du holde op med at bruge den pågældende tjeneste, og du kan lukke din konto hos os i overensstemmelse med afsnit 11.1 ovenfor.

Vi kigger altid på at forny os og gøre vores tjenester bedre, så de ændres måske. Hvis det sker, vil vi sende dig en skriftlig meddelelse for at informere dig derom, før ædnringen bliver udført.

Momentive ændrer og forbedrer konstant tjenesterne. Momentive kan til hver en tid ændre, revidere eller fjerne funktionalitet fra en tjeneste, som vi leverer til dig, uden forudgående varsel, bortset fra som det måske er påkrævet ifølge gældende lov. Momentive kan også efter eget skøn begrænse, suspendere eller indstille en tjeneste, som vi leverer til dig. Hvis Momentive indstiller en tjeneste, får du rimelig varsel for at give dig mulighed for at hente en kopi af dit indhold fra den pågældende tjeneste. Til hver en tid kan Momentive efter eget skøn fjerne indhold fra de tjenester, som vi leverer til dig, selvom vi bestræber os på at informere dig, før vi gør det, hvis det påvirker dig væsentligt, og hvis det omstændighederne taget i betragtning er praktisk muligt.
Hvis du er forbruger i Den Europæiske Union, er dette afsnit 12.2 måske ikke gældende for din brug af tjenesterne. Der henvises til vores landespecifikke vilkår for Europa for yderligere oplysninger.

Nedgradering af din kontos abonnement (ændring af din abonnementstype eller opsigelse af et abonnement og nedgradering til vores SurveyMonkey BASIS (gratis) abonnement) kan medføre tab af indhold, funktioner, funktionalitet eller kapacitet på din konto.

Eventuelle svar, der overstiger antallet af svar, indeholdt i dit (gratis) SurveyMonkey BASIS-abonnement, er ikke tilgængelige og ethvert svar over grænsen vil blive slettet 60 dage efter modtagelsen, medmindre du opgraderer til et betalt SurveyMonkey-abonnement for at se og bevare adgangen til alle svar, inden de bliver slettet. Vi opfordrer dig til at gå til Mine spørgeundersøgelser for at se, hvilke spørgeundersøgelser, der overskrider dit abonnements grænse for besvarelser, hvis du ønsker at opgradere til et betalt abonnement for at se og beholde disse.

Vores tjenester vil præstere og fungere som beskrevet i disse vilkår.

Selvom det er i Momentives interesse at levere alletiders oplevelse til dig, når du anvender tjenesterne, er der visse ting, som vi ikke lover om tjenesterne. Vi forsøger at holde vores online serviceydelser oppe, men de kan fra tid til anden være utilgængelige af forskellige årsager. MEDMINDRE ANDET ER UDTRYKKELIGT ANGIVET I DISSE BETINGELSER OG I DET OMFANG, GÆLDENDE LOVGIVNING TILLADER DET, LEVERES DISSE TJENESTER OG EVENTUELLE VEJLEDNINGER ELLER ANBEFALINGER DERI "SOM DE ER OG FOREFINDES", OG MOMENTIVE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE, STILTIENDE ELLER LOVPLIGTIGE, HERUNDER SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER ELLER GARANTIER ANGÅENDE TJENESTERNES TILGÆNGELIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER NØJAGTIGHED.

I DET OMFANG, DET ER MULIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN MOMENTIVE (HERUNDER DETS DATTERSELSKABER OG LEDELSE, ANSATTE, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER OG LICENSGIVERE) IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR (A) NOGET INDIREKTE TAB, FØLGESKADER, SÆRSKILT DOKUMENTERET TAB, HÆNDELIGE SKADER, PØNALT BEGRUNDEDE SKADER ELLER ANDRE SKADER, ELLER (B) BRUGSTAB, DATATAB, FORRETNINGSTAB, TAB AF INDTÆGTER ELLER TAB AF FORTJENESTE, (I HVERT TILFÆLDE UANSET OM DET ER DIREKTE ELLER INDIREKTE), DER OPSTÅR VED ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTERNE OG DISSE BETINGELSER, OG UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEGØRENDE HANDLING, ANSVAR UDEN CULPA, ELLER NOGEN ANDEN JURIDISK TEORI, SELV HVIS MOMENTIVE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR DISSE SKADER, OG SELV HVIS EN BEFØJELSE IKKE OPFYLDER SIT EGENTLIGE FORMÅL.

I tilfælde af en tvist skylder vi ikke mere end det beløb, du har betalt, eller burde have betalt, i de foregående 12 måneder for tjenesten eller 200 USD, hvis dette er mindre.

I DET OMFANG, GÆLDENDE LOVGIVNING OVERHOLDES, KAN ERSTATNINGEN FOR DET SAMLEDE ANSVAR FOR MOMENTIVE (HERUNDER DETS DATTERSELSKABER OG LEDELSE, ANSATTE, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER OG LICENSGIVERE), DER OPSTÅR VED ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTERNE OG DISSE BETINGELSER, IKKE OVERSTIGE DEN LAVESTE VÆRDI AF FØLGENDE: (A) DE BELØB, SOM DU HAR BETALT TIL MOMENTIVE FOR BRUG AF DEN TJENESTE, SOM DET DREJER SIG OM, I LØBET AF 12 MÅNEDER FØR HÆNDELSEN, SOM MEDFØRTE ERSTATNINGEN; OG (B) 200,00 USD.

I LANDE, HVOR OVENSTÅENDE EKSKLUSIVLICENSTYPER (AFSNIT 13.2) OG/ELLER BEGRÆNSNINGER (AFSNIT 13.3) IKKE ER TILLADT IFØLGE LOV, ER VI KUN ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR DINE TAB OG SKADER, SOM ER ET RIMELIGT FORUDSIGELIGT RESULTAT SOM FØLGE AF MANGEL PÅ AT ANVENDE ALLE RIMELIGE FÆRDIGHEDER OG OMHU, ELLER SOM ER ET DIREKTE RESULTAT SOM FØLGE AF ET VÆSENTLIGT AFTALEBRUD PÅ DISSE BETINGELSER.

Selvom vores tjenester er beregnet til erhvervsmæssige formål, anerkender vi, at forbrugere har juridiske rettigheder ifølge lovgivningen i visse jurisdiktionsområder, som ikke kan tilsidesættes ved aftalebestemmelser eller frafaldes af forbrugerne. Hvis du er en sådan forbruger, og primært benytter vores tjenester til ikke-erhvervsmæssige formål (såsom personlig brug af vores SurveyMonkey BASIS (gratis) abonnement), begrænser intet i nærværende vilkår nogen af disse forbrugerrettigheder.

Hvis vi bliver sagsøgt på grund af noget, du gør, mens du benytter vores tjenester, eller fordi du overtræder disse vilkår, forventer vi, at du overtager vores rolle for at forsvare det pågældende søgsmål og betale enhver erstatning, som retten tilkender.

Hvis du er en virksomhed, holder du Momentive (herunder dets datterselskaber og ledelse, repræsentanter og ansatte) skadesløs fra og mod alle erstatningskrav, skader og omkostninger (herunder forligsomkostninger og rimelig advokatsalær), der opstår ved et krav fra tredjepart angående eller i forbindelse med din eller dine slutbrugeres anvendelse af tjenesterne eller brud på nærværende betingelser, i det omfang sådanne erstatningskrav, skader og omkostninger var forårsaget af dig eller dine slutbrugere.

Hvis du er i USA, indgår du kontrakt med Momentive Inc. Hvis du er i Brasilien, indgår du kontrakt med Momentive Brasil Internet Eireli. Hvis du befinder dig alle andre steder, indgår du kontrakt med Momentive Europe UC.

Medmindre andet er angivet, leveres serviceydelser af, og du indgår kontrakt med, Momentive Inc. i USA, af Momentive Brasil Internet Ltda. i Brasilien og af Momentive Europe UC alle andre steder.

For enhver serviceydelse, som leveres af Momentive Inc., er følgende bestemmelser gældende for enhver betingelse, der regulerer den pågældende serviceydelse:

 • Udbyder. Henvisninger til “Momentive”, “vi”, “os” og “vores” er henvisninger til Momentive Inc., med adresse på One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, USA.
 • Gældende lov. Nærværende betingelser reguleres af lovgivningen i delstaten Californien (uden hensyn til dens lovbestemmelser).
 • Værneting. Medmindre det er forbudt ved gældende lov, fremsender hver part vedrørende emnet for disse betingelsers aftale til delstatens retsinstansers og den føderale rets eksklusive kompetence i San Francisco County, Californien.

For enhver tjeneste, som leveres af Momentive Europe UC, er følgende bestemmelser gældende for enhver betingelse, der regulerer den pågældende tjeneste:

 • Udbyder. Henvisninger til “Momentive”, “vi”, “os” og “vores” er henvisninger til Momentive Europe UC, med adresse på 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4, Irland.
 • Gældende lov. Nærværende betingelser reguleres af lovgivningen i Irland (uden hensyn til dens lovbestemmelser).
 • Værneting. Medmindre det er forbudt ved lov, i forhold til enhver retssag eller forhandlinger for at håndhæve disse betingelser eller der opstår ved eller i forbindelse med disse betingelser, fremsender hver part uigenkaldeligt til Irlands retsinstansers eksklusive kompetence.

For enhver service, som leveres af Momentive Brasil Internet Eireli, er følgende bestemmelser gældende for enhver betingelse, der regulerer den pågældende service:

 • Udbyder. Henvisninger til “Momentive”, “vi”, “os” og “vores” er henvisninger til Momentive Brasil Internet Eireli, med adresse på Rua Joaquim Floriano, No. 243, suite 113, Itaim Bibi, São Paulo-SP, 04534-010 Brasilien.
 • Gældende lov. Nærværende betingelser reguleres af lovgivningen i Brasilien (uden hensyn til dens lovbestemmelser).
 • Værneting. Medmindre det er forbudt ved lov, i forhold til en eventuel retssag eller juridiske forhandlinger for at håndhæve disse betingelser eller der opstår ved eller i forbindelse med disse betingelser, tildeler hver part uigenkaldeligt retsinstanserne i byen São Paulo, Brasilien eksklusiv kompetence.

Du må ikke overføre disse forpligtelser til nogen andre uden vores tilladelse. Vi kan imidlertid overføre disse vilkår eller vores forpligtelser uden din tilladelse.

Du må ikke overdrage nærværende betingelser uden Momentives forudgående skriftlige samtykke, som kan holdes tilbage efter Momentives skøn. Momentive kan til hver en tid tildele nærværende betingelser uden varsel.

Vi kan bruge dit navn, logo og beskrivelse af, hvordan du anvender vores tjenester på vores websted, i indtjeningsopkald samt i markedsførings- og salgsmaterialer.

Momentive kan identificere dig efter navn og logo som kunde af serviceydelserne på vores websites og på andet salgsfremmende materiale. Enhver goodwill, der opstår fra brugen af dit navn og logo, vil være til din fordel.

Disse vilkår for anvendelse er de eneste vilkår, som regulere vores forhold. Eventuelle andre vilkår (såsom dem med småt nederst på en købsordre), som du tilbyder, vil ikke være bindende.

Nærværende vilkår (inkl. Yderligere vilkår) udgør hele aftalen mellem dig og Momentive, og den tilsidesætter alle tidligere eller samtidige aftaler, vilkår og betingelser, skriftlige eller mundtlige angående emnet. Alle betingelser og vilkår, som fremstår på en købsordre eller et lignende dokument, som er udstedt til dig, eller i dit formidlings-, fakturerings- eller sælger onboardingportal, er ikke gældende for tjenesterne, tilsidesætter ikke og er ikke en del af nærværende vilkår og erklæres for ugyldige.

Forholdet mellem dig og Momentive er som selvstændige kontrahenter, og ikke lovfæstede partnere, medarbejdere eller repræsentanter for hinanden.

Benyttelse af udtrykkene “inkluderer”, “inklusive”, “såsom” og lignende udtryk vil ikke være begrænset til, hvad der ellers kan være inkluderet.

Disse betingelser er klargjort og oprindeligt skrevet på engelsk. I det omfang at nogen oversat version strider mod med den engelske version, har den engelske version forrang, med undtagelse af hvor dette er forbudt ifølge gældende lov.

En parts manglende eller forsinkede håndhævelse af en forordning under disse betingelser er ikke et afkald på dets rettigheder til at gøre det senere.

Hvis nogen del af disse vilkår ikke kan håndhæves, kan resten af vilkårene stadig håndhæves.

Hvis nogen forordning i disse betingelser fastslås at være uden retskraft af en kompetent domstol, vil den pågældende forordning blive opløst, og resten af betingelserne vil forblive i fuld kraft.

Disse betingelser har ingen tredjepartsmodtagere.

Nogle vilkår fortsætter, selv efter denne vilkår for anvendelse slutter.

Følgende afsnit vil fortsat være gældende efter disse brugsbetingelsers ophør: Introduktion, 1, 2, 3.2, 11, 13, 14, 15, 16, 17 og 18.

Nogle af disse ekstra vilkår er måske gældende, alt efter hvilke tjenester du anvender.

Følgende ændringer gør sig automatisk gældende for dig, når du accepterer disse betingelser, hvis du er en af de enhedstyper, som er identificeret nedenfor:

 • Hvis du er et forbundsorgan for den amerikanske regering, finder denne ændring anvendelse på dig.
 • Hvis du er en anden form for statslig enhed i USA, finder denne ændring anvendelse på dig.

Hvis du anvender Wufoo-tjenester, er følgende yderligere betingelser gældende:

 • Én gratis konto pr. person. Du må kun have én aktiv, gratis Wufoo-konto ad gangen. Hvis nogen person har flere Wufoo-konti, kan disse blive lukket af Momentive.
 • Formulargalleri. Ved brug af Wufoo-webstedet vil du måske oprette visse skabeloner, grafik- eller formulardokumenter (samlet kaldt “formularindhold”) og indlæse eller offentliggøre sådanne dokumenter i Wufoo-formulargalleriet (“formulargalleri”) til andre brugere. Ved at stille formularindhold som dette til rådighed i formulargalleriet tildeler du Momentive en verdensomspændende, uigenkaldelig, stedsevarende, afgiftsfri, ikke-eksklusiv ret, som ikke kan overføres eller gives i underlicens, til at bruge, kopiere, modificere, distribuere, fremvise, udføre, oprette afledte værker af og udnytte formularindholdet i forbindelse med Momentives drift af Wufoo.
 • Ophør. Momentive kan ophæve eventuelle gratis Wufoo-konti, som ikke modtager en formularindsendelse i 6 måneder, eller som der ikke er taget adgang til i 6 måneder.
 • Brug af API. Du kan få adgang til dine Wufoo-kontodata via Wufoos applikationsprogrammeringsinterface (“API”), og Momentive tildeler dig hermed en ikke-eksklusiv licens, som ikke kan overføres, (uden ret til at give underlicens) til brug af API'en udelukkende som det er nødvendigt til at udvikle, teste, drive og yde support til din softwareapplikation eller websted ved brug af visse data og indhold fra Wufoo-webstedet (“applikation”), og til at distribuere eller tillade adgang til din integration af API'en i din applikation til slutbrugere af din applikation. Enhver brug af API'en, inklusive brug af API'en gennem et tredjepartsprodukt eller en tredjepartstjeneste, som får adgang til Wufoo, er underlagt disse betingelser, plus følgende specifikke punkter:

(a) Misbrug af API'en eller overdrevne hyppige anmodninger til Wufoo via API'en kan resultere i midlertidig eller permanent ophævelse af din adgang til API'en. Momentive, udelukkende efter eget skøn, vil fastslå, om din brug udgør misbrug eller overdreven brug af API'en. Momentive vil forsøge at advare kontoejeren via e-mail før ophævelsen. Selvom Momentive bestræber sig på at have API'en tilgængelig uden afbrydelse, kan Momentive ikke garantere nogen oppetid for API'en.

(b) Du accepterer ikke at bruge API'en på nogen måde, der er ulovlig, eller som skader Momentive, dets serviceudbydere, dine slutbrugere eller nogen anden person.

(c) Momentive kan når som helst modificere, begrænse eller afbryde, midlertidigt eller permanent, din adgang til API'en (eller nogen del heraf) med eller uden varsel.

(d) Du accepterer at assistere Momentive, ved dets anmodning, med at sikre overholdelse af disse Wufoo-betingelser ved at forsyne os med oplysninger om din applikation, inklusive forsyne os med adgang til den og/eller andre materialer, som er relateret til din brug af API'en.

(e) API'en leveres i øjeblikket gratis, men Momentive forbeholder sig retten til at opkræve gebyr for brug af API'en i fremtiden. Hvis Momentive opkræver et gebyr for brug af API'en, er du ikke forpligtet til at fortsætte med at bruge den.

Se her for betingelserne for Momentives API for produkter, der er mærket som SurveyMonkey.

Se her for betingelserne for brug af SurveyMonkey Contribute.