Produkter

SurveyMonkey er skabt til at håndtere enhver brugssag og situation. Udforsk vores produkt for at se, hvordan du kan bruge SurveyMonkey.

Få databaserede indsigter fra en global førende i online spørgeundersøgelser.

Integrer med over 100 apps og plug-ins for at få mere fra hånden.

Udform og tilpas online formularer til at indsamle info og betalinger.

Få bedre spørgeundersøgelser og hurtig indsigt med indbygget AI.

Målrettede løsninger til alle dine behov inden for markedsundersøgelser.

Skabeloner

Mål kundetilfredshed og loyalitet overfor din virksomhed.

Find ud af, hvad der skaber tilfredse kunder, og gør dem til fortalere.

Få handlingsrettet indsigt til at forbedre brugeroplevelsen.

Indhent kontaktoplysninger fra kundeemner, inviterede og andre.

Indsaml og følg nemt S.U.'er til dit næste arrangement.

Find ud af, hvad deltagere ønsker, så du kan forbedre dit næste arrangement.

Få indsigt til at booste engagement og fremme bedre resultater.

Få feedback fra dine deltagere, så du kan afvikle bedre møder.

Benyt feedback fra kollegaer til at forbedre medarbejderpræstation.

Opret bedre kurser, og forbedr undervisningsmetoder.

Find ud af, hvordan de studerende vurderer kursusmateriale og præsentation af det.

Find ud af, hvad dine kunder mener om dine nyeste produktideer.

Ressourcer

Bedste praksis til brug af spørgeundersøgelser og deres data

Vores blog om spørgeundersøgelser, tips til virksomheder og mere.

Selvstudier og vejledninger til brug af SurveyMonkey.

Sådan fremmer stærke brands vækst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsafdelingenLog på
Kontakt salgsafdelingenLog på

Spørgeundersøgelser om medarbejdertilfredshed

Lær, hvordan du bruger spørgeundersøgelser til at måle moralen og gøre medarbejderne glade

Succesfulde virksomheder afhænger af tilfredse medarbejdere. Hvis du vil finde ud af, hvad dine medarbejdere synes om deres job, er du nødt til at måle og forstå deres tilfredshed. Det opnår du bedst gennem spørgeundersøgelser om medarbejdertilfredshed.

Lad os gå i dybden med spørgeundersøgelser om medarbejdertilfredshed og se nærmere på, hvordan medarbejdertilfredshed adskiller sig fra medarbejderengagement, hvorfor du skal måle tilfredshed, og hvad du skal gøre med resultaterne. 

Opret bedre medarbejderundersøgelser ved at samarbejde med dit team. Og spar penge i forhold til individuelle abonnementer.

Medarbejdertilfredshed, som ikke skal forveksles med medarbejderengagement, er et begreb, der bruges til at beskrive, hvor tilfredse medarbejderne er med deres job, oplevelser, arbejdsplads og organisationen set som en helhed. Tilfredshed er knyttet til elementer såsom kompensation, personalegoder, anerkendelse, balance mellem arbejde og privatliv, arbejdsbyrde, virksomhedskultur, effektiv ledelse osv. Du skal sørge for, at både de materielle og immaterielle behov for medarbejdertilfredshed opfyldes, da det er afgørende for fastholdelse af de bedste talenter og forbedring af engagementet i din organisation.

Tilfredshed er en afgørende faktor for medarbejderengagement, dit ultimative mål for medarbejderne. De to begreber bruges ofte i flæng, men de er ikke det samme. En tilfreds medarbejder kan være uengageret, så mens det er vigtigt at opnå tilfredshed, er det ikke den eneste ingrediens, der skal til for at skabe engagement. Omvendt kan en utilfreds medarbejder ikke blive engageret uden først at blive tilfreds. 

Både medarbejdertilfredshed og -engagement er direkte forbundet med kundetilfredshed. Mange spørgeundersøgelser har vist, at utilfredse medarbejdere sandsynligvis ikke vil yde god kundeservice. I sidste ende er forbedring af medarbejdertilfredsheden en vigtig faktor for din virksomheds overordnede succes og en grundlæggende del af din plan for medarbejderengagement.

Medarbejdertilfredshed er også forbundet med fastholdelse. Hvis medarbejderne er tilfredse og glade for deres arbejde, er de mindre tilbøjelige til at forlade virksomheden. En fordel ved at måle medarbejdertilfredsheden er, at du finder ud af, hvorfor tilfredse medarbejdere bliver.

Alle vil gerne være glade for deres job, ikke? Når alt kommer til alt, hvis du skal tilbringe meget tid på arbejdet, bør du føle dig godt tilpas der.

Medarbejdertilfredshed er baseret på en forståelse af, hvor mange af dine medarbejdere, der er glade for at arbejde for dig. Er dine medarbejdere tilfredse? Er de tilfredse med deres personalegoder og daglige opgaver? Der er ingen grund til at gætte, når du kan finde ud af det med en spørgeundersøgelse om medarbejdertilfredshed.

En spørgeundersøgelser om medarbejdertilfredshed er et værktøj, der bruges af organisationer til at måle tilfredsheden blandt deres medarbejdere. De indsamlede oplysninger bliver analyseret og brugt til at forbedre de områder, der ikke får en positiv bedømmelse i spørgeundersøgelsen. Spørgeundersøgelser om medarbejdertilfredshed bør foretages regelmæssigt for at holde øje med effektiviteten af dit forsøg på at forbedre tilfredsheden og for at holde øje med nye tendenser.

Fordele ved at administrere en spørgeundersøgelse om medarbejdertilfredshed:

 • Fælles problemer blandt medarbejderne identificeres
 • Fastholdelsesprocenten forøges
 • Der indsamles direkte feedback fra medarbejderne
 • Der opfordres til åben kommunikation
 • Feedback kvantificeres for at begrunde forbedringer
 • Tilfredsheden overvåges over tid for at se udviklingstendensen
 • Personaleudskiftning foregribes
 • Feedback til rette sted som grundlag for forbedringer.

Spørgeundersøgelser til medarbejdere er velegnede til at få viden om mange emner, som alle sammen er direkte relaterede til medarbejdermoral, tilfredshed og engagement i virksomheden.

Sundhedsprogrammer, wellnessprogrammer, løn, ledernes præstation, karriereudvikling, arbejdsmiljø: Du kan undersøge alle disse områder indgående med en veltilrettelagt spørgeundersøgelse om medarbejdertilfredshed.

Vidste du for eksempel, at den vigtigste faktor for jobtilfredshed i USA er at "behandle medarbejderne med respekt"? Det er rigtigt – ifølge en spørgeundersøgelse fra Society for Human Resource Management er der ingen anden faktor, der har større indflydelse på medarbejdertilfredsheden.

Jo mere du ved om, hvad dine medarbejdere føler, desto lettere er det at sørge for, at de er tilfredse.

Se vores bibliotek med ekspertudformede spørgeundersøgelser til medarbejdere.

Vær omhyggelig, når du planlægger din spørgeundersøgelse om medarbejdertilfredshed. Dit mål er at få ærlige, autentiske besvarelser, som du kan omsætte til handlingsrettede løsninger i din virksomhed. Hav det mål i mente under hele processen med planlægning, oprettelse og administration af dine spørgeundersøgelser.

Indhentning af data

Hvis du skal indhente de bedste data, skal dine medarbejdere være ærlige og autentiske i deres besvarelser på dine spørgsmål i spørgeundersøgelsen. Sørg for, at medarbejderne forstår, at deres besvarelser vil være anonyme. Faktisk bør du skrive det på den første side af spørgeundersøgelsen. Hvis medarbejderne stoler på, at der ikke vil være konsekvenser for negative besvarelser, er de mere tilbøjelige til at give autentiske svar. 

Udarbejdelse af spørgsmål 

Spørgsmålene skal være korte, præcise og lette at forstå. Hold din tone uformel og fri for jargon. Og bed aldrig om de samme oplysninger to gange. Selv hvis spørgsmålene er formuleret forskelligt, skal du kun spørge én gang.

Selvom det er fristende at bruge multiple choice-spørgsmål og spørgsmål med vurderingsskala, fordi de er nemme at analysere, vil åbne spørgsmål give dig de mest indsigtsfulde oplysninger. En blanding af spørgsmålstyper vil give et omfattende billede af medarbejdertilfredsheden.

Længden på spørgeundersøgelsen 

Der er ingen fast længde på en spørgeundersøgelse om medarbejdertilfredshed. Find en balance mellem fremskaffelsen af de data, du har brug for, og indsamlingen af så meget data, at det bliver for svært at overskue. Du bør også overveje at begrænse dine spørgsmål for at undgå, at medarbejderne kører træt i spørgeundersøgelsen. Hvis respondenterne bliver trætte eller keder sig, vil de forlade spørgeundersøgelsen helt. Når det er sagt, bør den første spørgeundersøgelse være omfattende og indeholde op til 30 spørgsmål. 

Din første spørgeundersøgelse om medarbejdertilfredshed vil være omfattende. Og som du måske ved, bliver du nødt til at tage pulsen på dine medarbejdere med jævne mellemrum derefter. I stedet for at administrere hele spørgeundersøgelsen hver gang, kan du bruge pulsundersøgelser, der indeholder 1-10 spørgsmål, med jævne mellemrum igennem året. De kan give vigtige indsigter og tendenser med et mindre tidsforbrug.

Bedste fremgangsmåder til udarbejdelse af spørgsmål til spørgeundersøgelsen:

 • Skriv spørgsmål, som er enkle og direkte: Tilføj ikke unødvendige detaljer.
 • Spørg om emner, du er i stand til at ændre: Hvis du ikke kan handle ud fra besvarelserne, så lad være med at stille spørgsmålet.
 • Gør spørgsmålene specifikke og præcise: Du skal ikke generalisere.
 • Brug ikke jargon: Du bør holde dig væk fra branchens populære ord.
 • Hold spørgsmålene neutrale: Undgå spørgsmål, der er subjektive eller ledende.
 • Sørg for et passende og afbalanceret udvalg af besvarelser: Du bør altid inkludere en neutral besvarelse. 
 • Hold dig væk fra følelsesladet ordforråd: Hold sproget jævnt og neutralt.
 • Undgå dobbelttydige spørgsmål: Stil ét spørgsmål ad gangen.
 • Spørg ikke om det samme to gange: Omformulering af det samme spørgsmål kan føre til, at respondenterne kører træt i spørgeundersøgelsen.
 • Gør nogle af spørgsmålene valgfrie: Du skal ikke kræve besvarelse på alle spørgsmålene.
 • Test din spørgeundersøgelse, før du sender den ud: Send den til dine kolleger til en testkørsel, og revider den baseret på deres feedback.

Du skal stille gode spørgsmål om medarbejdertilfredshed, hvis du vil måle, hvor tilfredse dine medarbejdere virkelig er med virksomheden og deres rolle i den.

Spørgsmål, som kan hjælpe dig til at forstå, hvad dine medarbejdere tænker, kan være:

 • Hvor meningsfyldt er dit arbejde?
 • Hvor udfordrende er dit arbejde?
 • Hvor ofte føler du dig stresset på arbejdet i løbet af en typisk uge?
 • Hvor godt bliver du betalt for det arbejde, du udfører?
 • Hvor meget betyder dine meninger om arbejdet for dine kolleger?
 • Hvor ofte hjælper de opgaver, du får tildelt af din supervisor, dig med at udvikle dig professionelt?
 • Hvor mange muligheder har du for at blive forfremmet der, hvor du arbejder?
 • Hvor sandsynligt er det, at du vil søge et andet job uden for virksomheden?

Når du har fundet frem til de rigtige spørgsmål, er det vigtigt at sikre dig, at du får så mange besvarelser som muligt for at få det mest pålidelige indtryk af, hvordan det står til på kontoret.

Her er nogle tips til at sikre, at din spørgeundersøgelse om medarbejdermoral bliver vellykket:

 • Garanter medarbejdernes fortrolighed. Dine medarbejdere har brug for garanti for, at deres synspunkter bliver behandlet fortroligt. Du vil have dem til at være så ærlige som muligt, når de besvarer din spørgeundersøgelse, så overvej også at gøre spørgeundersøgelsen anonym for at øge deres tryghedsfornemmelse.
 • Brug et klart sprog. Undgå at bruge populære ord og virksomhedssprog, som medarbejderne måske ikke forstår. Dine spørgeundersøgelser bør læses som en almindelig samtale for at invitere til oprigtig feedback.
 • Undgå at rode med ordene. Hold ordlyden konstant mellem spørgeundersøgelserne og fra år til år. På den måde kan du være sikker på, at de samme aspekter af din virksomhedskultur bliver målt hele tiden.
 • Brug teknologien til din fordel. En online spørgeundersøgelse med de rigtige opfølgningsværktøjer kan være med til at sikre et højt deltagelsesniveau. SurveyMonkeys analyseværktøj kan hjælpe dig med at fortolke de resultater, du får.

En spørgeundersøgelse af dine medarbejderes syn på virksomhedsmoralen er en god ting at have. Du bør dele resultaterne med teamet og foretage eventuelle nødvendige ændringer i virksomhedens politikker.

Men ved du, hvad der er endnu bedre? At foretage mange spørgeundersøgelser efter hinanden, så du kan sammenligne dem med hinanden efter et stykke tid.

Benchmark dine spørgeundersøgelser. Når du har gennemført én spørgeundersøgelse, har du taget det første skridt mod at forstå medarbejdertilfredshed på lang sigt. Når du udsender efterfølgende spørgeundersøgelser, vil hver spørgeundersøgelse være stadigt mere værdifuld, efterhånden som du sammenligner den med tidligere spørgeundersøgelser. Du kan også foretage sammenligninger mellem afdelinger for at se, hvilken afdeling der har brug for øjeblikkelig opmærksomhed.

Find også eksterne benchmarks. Måske siger 67 % af dine medarbejdere, at de føler sig inspireret til at nå deres mål på arbejdet. Er det godt eller skidt? Det er måske ikke nemt at tænke på de andre 33 %, men du vil have det bedre med at vide, at du ligger i den 99. percentil blandt amerikanske virksomheder. SurveyMonkey tilbyder referencepunkter som dette i skabelonen til spørgeundersøgelse om medarbejderengagement (og mange flere), så du ved, hvor du står i forhold til andre virksomheder.

 1. Det første, du skal gøre, når din spørgeundersøgelse er afsluttet, er at takke dine medarbejdere for deres deltagelse. Forklar, at du nu vil gennemgå besvarelserne fra spørgeundersøgelsen og udvikle en handlingsplan. Giv specifikke oplysninger om, hvornår du vil dele resultaterne og handlingsplanen med hele virksomheden. Dette vil give mest mening i en e-mail fra den øverste ledelse.
 2. Dernæst skal du fokusere på dataene. Se efter mønstre og tendenser. Læs de åbne besvarelser for at få indsigter, du måske ikke har taget under overvejelse. Vær grundig i din analyse – drag ikke forhastede konklusioner. Tag dataene, og del dem op i nogle få hovedtemaer, der afslører smertepunkterne. Det vil være de temaer, du bruger til at udvikle handlingsplaner. Når du har identificeret temaerne, kan du sende en hurtig pulsundersøgelse ud, hvis du har brug for opfølgende oplysninger.
 3. Handlingsplanlægning kræver, at du fokuserer på de vigtigste temaer for dine initiativer. Du har måske en lang liste over forbedringer i tankerne, men din handlingsplan bør fokusere på de få områder, der vil have størst effekt med det samme.
 4. Følg op på dit løfte om at dele spørgeundersøgelsens resultater og din handlingsplan med hele virksomheden. Vær transparent omkring dine resultater og åbenlys omkring dine planer og mål.
 5. Udfør din datadrevne handlingsplan. Det kan kræve et særligt team eller en taskforce.
 6. Evaluer dine fremskridt for at sikre, at din indsats resulterer i de ønskede udslag. Det indebærer, at du indsamler feedback fra dine medarbejdere gennem pulsundersøgelser i løbet af året.
 7. Gentag processen årligt. Det betyder, at du skal gå tilbage til din oprindelige spørgeundersøgelse og tilpasse spørgsmålene til de ændringer, du har foretaget. Brug de nye resultater fra spørgeundersøgelsen til at identificere nye temaer til dine handlingsplaner.
 8. Der er et stort "UNDGÅ", når det drejer sig om spørgeundersøgelser om medarbejdertilfredshed: Lad være med at sende en spørgeundersøgelse ud og lade projektet slutte der. Når du får feedback, skal du handle.

Du vil opdage, at der er nogle få problemer, som ofte identificeres i spørgeundersøgelser om medarbejdertilfredshed. Vi har udarbejdet en liste samt eksempler på, hvad du kan gøre for at løse dem.

 • Mangel på anerkendelse: Dit bedste bud på at løse problemet med manglende anerkendelse er et belønnings- og anerkendelsesprogram. Programmet skal være omhyggeligt organiseret, så det er inkluderende, tydeligt og retfærdigt. Certifikater, gavekort, biografbilletter eller lignende kan bruges som belønning. Giv anerkendelsen offentligt!
 • For lidt i løn: Lav din research. Er din løn på linje med branchestandarden for dit område? Brug Danmarks Statistik og Jobindex som udgangspunkt. Tilpas din lønskala, og vær transparent omkring lønforhøjelser og bonusser.
 • Mangel på muligheder: Sørg for en fair proces til opslag af ledige jobs – et job, som er slået op, bør ikke være blevet lovet til nogen. Evaluer din interne forfremmelses- og ansættelsesproces for at finde områder, der kan forbedres. Vær som sagt transparent omkring din indsats, og hvilke resultater der kan forventes.
 • Dårlig kommunikation: Basér din løsning på, om kommunikationsproblemet er med ledelsen, inden for teams eller mellem afdelinger. Når du har forstået årsagen til problemet, kan du løse det med et intranetforum, regelmæssige møder eller andre kreative løsninger.

Medarbejderengagement er blevet et populært emne blandt HR-medarbejdere. Det betyder ikke, at medarbejdertilfredshed ikke længere er vigtigt. Generelt kan du opfatte medarbejderengagement som et dybere koncept med flere dimensioner, der omfatter andre målinger ud over tilfredshed.

SurveyMonkey har oprettet en spørgeundersøgelse til medarbejderengagement, som har til formål at rumme dette dybere niveau af forbindelse mellem medarbejdere og deres virksomhed.

Medarbejdertilfredshed afhænger af mange forskellige faktorer, generelt relateret til den faktiske dagligdag på kontoret samt de personalegoder og den løn, teammedlemmerne får for deres tid og indsats.

Medarbejderne kan være glade for deres arbejde på mange måder. Hvis du gerne vil være sikker på, at du har et meget motiveret team, skal du begynde at tælle disse måder.

Du kan vælge en af vores skabeloner nedenfor for at komme i gang.

Hvis du vil se, hvordan du effektivt kan måle hver enkelt faktor, som har indflydelse på medarbejdermoralen i din virksomhed, kan du se nogle af vores spørgeundersøgelser til medarbejdere. De følgende er blot et par eksempler fra vores bibliotek.

Den bedste metode til at tiltrække forskelligartede og talentfulde mennesker og skabe en levedygtig arbejdsstab, og – vigtigst af alt – få medarbejdere til at føle at de har opbakning, er ved at skabe en kultur på arbejdspladsen, der prioriterer tilhørsforhold og inklusion. SurveyMonkeys skabelon til spørgeundersøgelse om inklusion og tilhørsforhold kan hjælpe dig med at forstå, hvad du gør godt, og hvor der er plads til forbedringer.

Hvis dine medarbejdere ikke synes, de bliver betalt godt nok, begynder de måske snart at se sig om efter andre muligheder.

Find ud af, om dine medarbejdere er tilfredse med deres fremtidsplaner og med virksomhedens indsats for at hjælpe dem med at nå deres langsigtede økonomiske mål.

Fleksibilitet på arbejdspladsen, pensionsplaner, betalt orlov og andre goder kan være vigtige faktorer for jobtilfredshed.