Vil du gerne vide, hvordan du skal beregne din stikprøvestørrelse? Få resultater på den nemme måde med vores beregner til stikprøvestørrelse og udforsk, hvordan SurveyMonkey kan hjælpe dig med at nå din ønskede målgruppe.

Hvor mange skal deltage i din spørgeundersøgelse? Selv hvis du er statistiker, kan det være svært af bestemme stikprøvestørrelsen.

Vil du høre, hvordan det beregnes? Vores stikprøveberegner gør det nemt. Her er alt, hvad du skal vide om at få det rette antal besvarelser på din spørgeundersøgelse.

Det samlede antal personer, hvis mening eller adfærd, din stikprøve vil repræsentere.
Sandsynligheden for at din stikprøve reflekterer befolkningens holdninger nøjagtigt. Branchestandarden er 95 %.
Det interval (målt i procentdele), hvormed din befolknings besvarelser kan afvige fra din stikprøves.

0

Stikprøvestørrelse er det antal fuldførte besvarelser, som din spørgeundersøgelse modtager. Det kaldes en stikprøve, fordi den kun repræsenterer en del af den gruppe personer (eller målpopulation), hvis meninger eller adfærd du vil vide mere om. En måde at tage en stikprøve på kan for eksempel være at bruge en “vilkårlig stikprøve”, hvor respondenter udvælges fuldstændig tilfældigt fra hele populationen.

Lad os med denne definition in mente kigge nærmere på følgende emner:

  • De forskellige måder at fortolke dine stikprøveresultater på
  • Formlen, der bliver brugt til at beregne stikprøvestørrelsen
  • Hvorfor det er vigtigt for en spørgeundersøgelse at have den rigtige stikprøvestørrelse
  • Hvordan stikprøvestørrelsens signifikans varierer alt efter typen af spørgeundersøgelse

Her er de tre vigtigste udtryk, som du skal kende for at beregne din stikprøvestørrelse og give den kontekst:

Populationsstørrelse: Det samlede antal personer i gruppen, som du vil undersøge. Hvis du tog en vilkårlig stikprøve af personer i USA, så ville din populationsstørrelse være omkring 317 millioner. Ligeledes ville populationsstørrelsen være det samlede antal ansatte, hvis du undersøger din virksomhed.

Cirkel af blå prikker indkapslet i gråt bag en delt blå og grå baggrund

Send din spørgeundersøgelse til en stor eller lille gruppe personer med vores online Audience-panel.

Fejlmargen: En procentdel, som fortæller dig, i hvilken grad du kan forvente, at dine spørgeundersøgelsesresultatet reflekterer den brede populations holdninger. Jo mindre fejlmargen, jo tættere er du på at have det præcise svar på et givet konfidensniveau.

Stikprøvens konfidensniveau: En procentdel, som afslører, hvor sikker du kan være på at populationen vil vælge et svar inden for et bestemt område. For eksempel betyder et konfidensniveau på 95 %, at du kan være 95 % sikker på, at resultaterne ligger mellem x- og y-tal.

Hvis du vil beregne din fejlmargen, skal du se nærmere på vores fejlmargenberegner.

Tænker du på, hvordan stikprøvestørrelsen beregnes? Hvis du vil lave beregningen manuelt, skal du bruge følgende formel:

Formel til stikprøvestørrelse

N = populationsstørrelse • e = fejlmargen (procentdel i decimaltal) • z = z-resultat

z-resultatet er det antal standardafvigelser, som en fastlagt proportion er fra gennemsnittet. Det rigtige z-resultat, som skal bruges, kan findes i skemaet nedenfor:

Ønsket konfindensniveauz-score
80%1,28
85%1,44
90 %1,65
95 %1,96
99 %2,58
  • Hvis du vil have en mindre fejlmargen, skal du have en større stikprøvestørrelse fra den samme population.
  • Jo større konfidensniveau af stikprøven du vil have, jo større skal din stikprøvestørrelse være.

Tommelfingerreglen siger generelt, at jo større stikprøvestørrelsen er, jo mere statistisk signifikant er den, hvilket betyder, at chancen for, at dine resultater skete ved et tilfælde, er mindre.

Vil du beregne din statistiske signifikans? Prøv vores beregner til A/B-test.

Men måske tænker du på, om en statistisk signifikant stikprøvestørrelse har betydning eller ej. Faktisk varierer det fra sag til sag. Brug af stikprøver til en spørgeundersøgelse kan stadig give værdifulde svar uden at have en stikprøvestørrelse, som repræsenterer den brede befolkning. Kundefeedback er en af de spørgeundersøgelser, som gør dette, uanset om du har en statistisk signifikant stikprøvestørrelse. Når du lytter til, hvad kunderne tænker, får du værdifulde perspektiver på, hvordan du kan forbedre din forretning.

På den anden side skal politiske meningsmålere være meget forsigtige med at undersøge den rette stikprøvestørrelse – det skal sikres, at den er balanceret for at reflektere den overordnede befolkning. Her følger et par use cases til at hjælpe dig med at finde ud af, om en statistisk signifikant stikprøvestørrelse gør en forskel.

VærdistigningVærdifald
BefolkningsstørrelseNøjagtighed falderNøjagtighed stiger
EksempelstørrelseNøjagtighed stigerNøjagtighed falder
KonfidensgradNøjagtighed stigerNøjagtighed falder
FejlmargenNøjagtighed falderNøjagtighed stiger

Arbejder du på en spørgeundersøgelse om medarbejdertilfredshed? Alle HR-spørgeundersøgelser giver vigtig feedback om, hvad medarbejdere mener om arbejdsmiljøet eller din virksomhed. Hvis du har en statistisk signifikant stikprøvestørrelse, kan du få et mere holistisk syn på medarbejdere generelt. Men selv hvis din stikprøvestørrelse ikke er statistisk signifikant, er det vigtigt at sende spørgeundersøgelsen ud alligevel. HR-relaterede spørgeundersøgelser kan give dig vigtig feedback om, hvordan du skal forbedre arbejdspladsen.

Som vi skrev tidligere, behøver spørgeundersøgelser om kundetilfredshed ikke nødvendigvis at være afhængige af at have en statistisk signifikant stikprøvestørrelse. Selvom det er vigtigt, at dine besvarelser er nøjagtige og repræsenterer kundernes holdninger, bør du se nærmere på hvert enkelt svar i spørgeundersøgelser om kundetilfredshed. Al slags feedback, positivt eller negativt, er vigtigt.

Når du skal gennemføre en markedsundersøgelse kan det gøre en stor forskel at have en statistisk signifikant stikprøvestørrelse. Markedsundersøgelser hjælper dig med at finde mere information om dine kunder og dine målgrupper. Det betyder, at en statistisk signifikant stikprøvestørrelse nemt kan hjælpe dig med at få indsigt i din brede målgruppe. Det sikrer også, at du får den mest nøjagtige information.

For spørgeundersøgelser om uddannelse, anbefaler vi at få en statistisk signifikant stikprøvestørrelse, som repræsenterer populationen. Hvis du planlægger at foretage ændringer på din skole baseret på feedback fra de studerende om institutionen, undervisere, lærere med mere, vil en statistisk signifikant stikprøvestørrelse hjælpe dig med at få resultater, der kan gøre din skole til en succes. Hvis du blot ønsker feedback fra de studerende for at få deres mening – og ikke nødvendigvis for at foretage en ændring i systemet – er en statistisk signifikant stikprøvestørrelse mindre vigtig.

Når du foretager spørgeundersøgelser om sundhedssystemet, kan en statistisk signifikant stikprøvestørrelse hjælpe dig med at finde ud af, hvilke helbredsproblemer, der bekymrer dine patienter mere end andre. Den kan også hjælpe dig med at drage konklusioner i medicinsk forskning. Hvis du derimod bruger spørgeundersøgelser om sundhedssystemet til at blive klogere på patienttilfredsheden eller spørger til patienternes almene pleje, er en statistisk signifikant stikprøvestørrelse måske ikke så vigtig. Uden den kan du stadig få værdifuld information fra individuelle patienter om deres behov og oplevelser.

I det daglige vil du måske gerne sende spørgeundersøgelser til venner, kolleger, familie med flere. Her kommer det i høj grad an på, hvad du håber at få ud af din spørgeundersøgelse. Hvis du ønsker, at dine resultater skal bruges som bevis, er en statistisk signifikant stikprøvestørrelse vigtig. Hvis ikke, og du bare bruger SurveyMonkey for sjov, betyder det ikke så meget, at du kun sender din spørgeundersøgelse til nogle få personer.

Der er ingen grund til kun at gætte på, hvor mange personer bør deltage i din spørgeundersøgelse, og lad være at køre fast i sandsynlighedsudvælgelse eller forventet sandsynlighedsfordeling – brug vores beregner til stikprøvestørrelse. Bliv bekendt med stikprøve med systematisk afvigelse, stikprøvestørrelse, statistisk signifikante størrelser, og hvordan du får flere besvarelser. Inden længe har du alt, hvad du skal bruge for at få bedre data til din spørgeundersøgelse.

Hvis beregneren til stikprøvestørrelse viser, at du skal bruge flere respondenter, kan vi hjælpe dig. Fortæl os om din population, så finder vi de rette personer til at deltage i dine spørgeundersøgelser. Med millioner af kvalificerede respondenter gør SurveyMonkey Audience det nemt at få mennesker fra stort set hele verden til at besvare spørgeundersøgelser med det samme.

SurveyMonkey giver dig en række værktøjer til at oprette og optimere dine spørgeundersøgelser og få relevante og brugbare besvarelser.