Skab en bedre, mere produktiv arbejdsplads med en spørgeundersøgelse om medarbejderengagement.

Stræb efter mere end medarbejdertilfredshed og mål det, der betyder mest.

Medarbejderengagement er det omfang i hvilket medarbejdere føler sig værdsatte og involverede i deres daglige arbejdsgang. Der er meget debat blandt HR-folk og forskere om de specifikke dimensioner, som udgør medarbejderengagement. Men det drejer sig om, hvorvidt medarbejdere føler sig engagerede i firmaets mission og dets succes.

En spørgeundersøgelse om medarbejderengagement ser ikke kun på, hvor tilfredse medarbejdere er – den fortæller også, hvor dedikerede de er til dit firmas mission og resultat. Derfor er vurdering af medarbejderengagement endnu mere kritisk: Det er en vigtig målestok af dit firmas tilstand, og en god metode til at finde områder, der trænger til forbedring.

Fyr op under dit personale med et automatiseret, energisk engagementprogram med rod i social videnskab

Når medarbejdere er engagerede i deres arbejde, er de mere tilfredse og motiverede. Det fører i sidste ende til højere produktivitet – helt op til 22 % i visse situationer.

Derfor er medarbejderengagement så vigtig for din organisations succes. En engageret arbejdsstyrke resulterer i en mere produktiv – og rentabel – organisation. Det er heller ikke nogen lille tilvækst, der er tale om. Gallup fandt frem til, at firmaer med en højt engageret arbejdsstab overgik deres ligestillede med 147 % i indtægt pr. aktie.

En sådan præstation viser bare: Firmaer bør ikke alene måle medarbejderengagement – de har ikke råd til at lade være.

Hvad er forskellen på medarbejderengagement og medarbejdertilfredshed? Selvom de to overlapper hinanden, er der langt flere dimensioner, som definerer medarbejderengagement end medarbejdertilfredshed. Med andre ord er en engageret medarbejder højst sandsynligt tilfreds, men ikke alle tilfredse medarbejdere er engagerede.

Blandt akademikere er der en rimelig solid debat om nøjagtigt hvilke dimensioner, der rent faktisk udgør medarbejderengagement. Men baseret på sammenlagte resultater fra adskillige nylige undersøgelser om emnet, kan vi se, at en god spørgeundersøgelse om medarbejderengagement vil måle adskillige faktorer, herunder:

Effektiv ledelse kan være udslagsgivende for dit medarbejderengagement. Det drejer sig ikke kun om, at din seniorledelse behandler medarbejdere godt, eller om de handler etisk (det er selvfølgelig også vigtigt). Det er afgørende at have en effektiv ledelse på alle plan i organisationen. Det betyder managere, som udtrykker firmaværdier klart, kommunikerer godt og følger op med passende handlinger. En god spørgeundersøgelse om medarbejderengagement vil måle disse vaner, fra managere til ledelsesniveau: Du kan bruge vores skabelon til ledelsespræstaton.

De fleste ønsker rent faktisk ikke et nemt arbejde. De vil gerne udfordres og sættes på prøve i deres daglige arbejde. Udfordrende arbejde kan være utroligt motiverende for medarbejdere – så længe medarbejderne tydeligt kan se deres arbejdes tilknytning til firmaets præstation. Brug din spørgeundersøgelse om medarbejderengagement til at spørge dine medarbejdere, hvor udfordrende (og motiverende) deres arbejde er – og om de kan se en tydelig korrelation mellem deres præstation og firmaets.

Ambitiøse medarbejdere er en god ting. De kan være de mest selvmotiverede og produktive medlemmer på dit team – så længe, det er tydeligt for dem, hvordan du kan hjælpe dem fremad i deres karriere. Hvis det ikke er tydeligt, risikerer du at miste dem. Klarhed ang. karrieremål er vigtigt, men du bliver også nødt til at tilbyde en hjælpende hånd. Får dine medarbejdere support gennem muligheder for uddannelses- og mentorordninger? En spørgeundersøgelse om medarbejderengagement kan hjælpe dig med at finde ud af, om dine medarbejdere er på en fremadrettet kurs, og om de får den support, de skal bruge for at nå deres mål.

Når medarbejdere er stolte over, hvor de arbejder, kan det ses. De tror oprigtigt på din mission, og de ønsker at se dit firma få succes. Den holdning overføres til deres præstation: Når ansatte er stolte over deres firma, er de stolte over deres arbejde. At skabe denne følelse af stolthed handler ikke kun om at få medarbejdere til at have det godt med sig selv. Det får dem til at komme fokuseret på arbejde, på linje med deres ligemænd og klar til at gribe problemerne an med en dedikeret indsats.

Det er indlysende, at vi bruger meget tid på at kommunikere med vores kollegaer. I alle firmaer, uanset størrelse, er det vigtigt at tænke på samarbejdsforholdene blandt medarbejdere: Hvordan de kommunikerer, hvordan de opfatter hinandens evner, og hvilke styrker og svagheder de ser i personalet. Medarbejdernes opfattelse af deres kolleger kan have en kæmpe indflydelse på deres arbejdsmoral og tro på at leve op til firmaets mål. Spørgsmål i medarbejderundersøgelser, som er rettet mod disse forhold, bør være en stor del af alle implementerede strategier for medarbejderengagement.

Det er ikke nok blot at undersøge medarbejderengagement for at få et engageret personale. Du bliver nødt til at læse resultaterne, finde de områder, der trænger til forbedring og implementere strategier for medarbejderengagement for at imødekomme dem. Det er dér, det rigtige arbejde begynder.

Måske er du kun interesseret i at undersøge og forbedre nogle få faktorer i medarbejderengagement. Måske er du for eksempel kun interesseret i at se nærmere på, hvordan ledelsens præstation påvirker medarbejderengagement i dit firma. Du kan evt. bruge skabelonen til spørgeundersøgelse om ledelsespræstation, eller du kan nøjes med at udtrække den del, som handler om ledelsespræstation i skabelonen til spørgeundersøgelse om medarbejderengagement.

Men hvis du er virkelig fokuseret på at bruge spørgeundersøgelser til at udvikle strategier til medarbejderengagement, er det sikkert ikke den bedste fremgangsmåde. Når du fokuserer på et bestemt emne fra starten, går du måske glip af andre områder, der trænger til forbedring. Hvad hvis karriereudviklingsmuligheder – og ikke ledelsespræstation – er en større faktor for medarbejderengagement hos dit personale?

Hvis du prøver at udvikle en overordnet strategi til medarbejderengagement, er det bedst at være vidtspændende først og derefter fokusere på specifikke områder.

Tag pulsen på hver faktor, som påvirker firmaets medarbejderengagement: Vores skabelon til spørgeundersøgelse om medarbejderengagement er specifikt udviklet til at give et omfattende indtryk af forholdene. Prøv den

Når først du har afviklet din spørgeundersøgelse og konstateret, hvilket områder, der trænger til forbedring, skal du begynde at prioritere. Din første reaktion vil sikkert være at prøve at gøre noget ved hvert enkelt område, som har fået et resultat, der er alt andet end perfekt. Prøv at dæmpe den reaktion. Du ender bare med at stille for store krav til dine managere og ressourcer, hvilket vil føre til middelmådige resultater.

Prøv i stedet at finde et par hovedårsager i medarbejderengagementet og fokuser udelukkende på dem. Det kan være svært kun at prioritere nogle få. Du kan indsnævre det ved at spørge dig selv om to ting:

  1. "Hvor kan jeg bruge mine ressourcer, så de sandsynligvis har den største indvirkning på medarbejderengagement?" Find de steder, hvor resultaterne af din spørgeundersøgelse er lavest ift. hvor du synes, de bør være.
  2. "Hvilke handlinger vil bruge mine ressourcer mest effektivt?" Tænk over hvilke områder vil være nemmest at gøre noget ved – måske ved at bruge eksisterende ressourcer eller ekspertise.

Uanset hvilken handling du vælger, så er det vigtigt, at du kommunikerer planen til dine medarbejdere, og sørger for, at de forstår hvordan og hvornår du vil gennemføre den. Gennemsigtighed er afgørende for denne proces. Vi går ind for, at du sætter smarte mål, dvs. SMART mål: Specific, Measurable, Attainable, Relevant og Time-bound (specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte).

Hvordan kan du se, om din plan har en positiv virkning? Selvfølgelig ved at sende en spørgeundersøgelse om medarbejderengagement. Nøglen til fortsat forbedring af medarbejderengagementet er at undersøge det konsekvent og ofte.