Produkter

SurveyMonkey er skabt til at håndtere enhver brugssag og situation. Udforsk vores produkt for at se, hvordan du kan bruge SurveyMonkey.

Få databaserede indsigter fra en global førende i online spørgeundersøgelser.

Integrer med over 100 apps og plug-ins for at få mere fra hånden.

Udform og tilpas online formularer til at indsamle info og betalinger.

Få bedre spørgeundersøgelser og hurtig indsigt med indbygget AI.

Målrettede løsninger til alle dine behov inden for markedsundersøgelser.

Skabeloner

Mål kundetilfredshed og loyalitet overfor din virksomhed.

Find ud af, hvad der skaber tilfredse kunder, og gør dem til fortalere.

Få handlingsrettet indsigt til at forbedre brugeroplevelsen.

Indhent kontaktoplysninger fra kundeemner, inviterede og andre.

Indsaml og følg nemt S.U.'er til dit næste arrangement.

Find ud af, hvad deltagere ønsker, så du kan forbedre dit næste arrangement.

Få indsigt til at booste engagement og fremme bedre resultater.

Få feedback fra dine deltagere, så du kan afvikle bedre møder.

Benyt feedback fra kollegaer til at forbedre medarbejderpræstation.

Opret bedre kurser, og forbedr undervisningsmetoder.

Find ud af, hvordan de studerende vurderer kursusmateriale og præsentation af det.

Find ud af, hvad dine kunder mener om dine nyeste produktideer.

Ressourcer

Bedste praksis til brug af spørgeundersøgelser og deres data

Vores blog om spørgeundersøgelser, tips til virksomheder og mere.

Selvstudier og vejledninger til brug af SurveyMonkey.

Sådan fremmer stærke brands vækst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsafdelingenLog på
Kontakt salgsafdelingenLog på

Strategier til at forbedre dine medarbejderes work-life balance

Work-life balance er vigtigere end nogensinde. Her er 5 måder at forbedre den på for dine medarbejdere. 

Der var engang, hvor de fleste medarbejdere betragtede arbejde og "tilværelse" som to adskilte ting, men i den moderne, teknologisk forbundne verden er grænserne mellem disse to elementer blevet udvisket betydeligt. Ansatte i dag går meget op i work-life balance og anser deres privatliv og deres job for at være lige vigtige.

I en af vores seneste undersøgelser sagde 53 % af medarbejderne, at et job, der giver dem mulighed for at få en bedre work-life balance og større personlig velvære, er særdeles vigtigt, og 60 % af de adspurgte HR-medarbejdere rangerede også dette som en særdeles vigtig jobfaktor.

En bedre work-life balance er afgørende for et lykkeligt og sundere liv og en mere produktiv karriere. Forsømmelse af arbejdsprioriteter kan have en negativ effekt på dit privatliv. På samme måde kan et overset privatliv påvirke arbejdsindsatsen negativt. Det ene trives ikke uden det andet, for når der bliver taget hånd om dit privatliv, kan du lægge flere kræfter i dine arbejdsopgaver. 

Her er en kort liste over fordelene ved en sund work-life balance: 

 • Mindre udkørt: Træthed kan påvirke dit mentale og fysiske helbred, hvis der ikke gribes ind. En sund work-life balance kan resultere i færre tilfælde af udbrændthed, en form for mental udmattelse, der kan påvirke din arbejdsindsats. Træthed kan skyldes overanstrengelse, en konflikt om arbejdsforhold eller virksomhedens værdier og principper. 
 • Du er mere fokuseret: Når du opnår work-life balance, bliver du ikke distraheret i at udføre dine arbejdsopgaver. Du vil være bedre organiseret, så du kan balancere din tid ligeligt mellem arbejde og privatliv og give begge den fulde opmærksomhed, de kræver, med en fast tidsplan.
 • Bedre produktivitet: Fordi du er mindre træt og mere fokuseret, vil den opmærksomhed og tid, du dedikerer til dit arbejdsliv og privatliv, resultere i højere produktivitet. For dit personlige liv betyder det en følelse af at have opnået noget. I dit arbejdsliv kan det resultere i en succesfuld forretning, måske en forfremmelse eller vækst og udvidelse. 

Deadlines på arbejdet kan gøre det udfordrende at opnå en sund work-life balance. Men det er stadig muligt. Som arbejdsgiver og medarbejder kan du finde måder at opmuntre folk til at forbedre deres work-life balance på, samtidig med at du forbedrer din egen. Her er et par måder at gøre det på:

 • Helbredet først: Det er vigtigt at investere i forebyggende sundhedspleje for at opretholde en sund work-life balance. Sæt altid tid af til lægebesøg og rutineundersøgelser. Sundhedsproblemer kan forhindre dig i at arbejde i dage, uger og måske længere. Nogle virksomheder har incitamenter til vægttab og tilbyder træningsprogrammer til medarbejderne.
 • Hav en realistisk arbejdsbyrde: Undgå at påtage dig mere ansvar, end du kan håndtere, hvis du kan undgå det. En stor arbejdsbyrde kan resultere i stress, der kan påvirke din produktivitet og dine personlige forpligtelser. En god måde at vurdere på, om der er en ubalance i arbejdsbyrden blandt medarbejderne, er ved at indsende online spørgeundersøgelser om medarbejderengagement. 
 • Beløn dig selv med korte pauser: Når du er færdig med en opgave, så tillad dig at tage en pause på 10-15 minutter, og tag et stykke chokolade eller en yndlingssnack. Måske bruger du tiden på at gå en tur og drikke en kop kaffe, eller endnu bedre, inviterer en kollega med. Sammenvær med kolleger giver en følelse af kammeratskab i arbejdslivet – og du kan også udvikle meningsfulde relationer på denne måde. 
 • Hold frokostpause: Selvom det er fristende at arbejde i frokostpausen for at nå endnu en opgave, er det vigtigere at give din krop og hjerne den næring, den har brug for til at fungere. Fastning i arbejdstiden er den hurtigste vej til udbrændthed, og det er der ingen, der ønsker. 

Det første skridt til at forbedre work-life balance er en præcis vurdering af medarbejdernes meninger. Her er andre grunde til at evaluere dine medarbejderes work-life balance:

 • Medarbejderne fortæller ikke altid uopfordret om deres overvejelser omkring work-life balance, og ledelsen kan ikke altid gætte det. Online feedback og indsigt giver medarbejderne mulighed for at svare mere oprigtigt og ærligt, hvilket giver dig de nødvendige data til at foretage en informeret vurdering af, hvordan du administrerer din organisation bedre. 
 • Brug af spørgeundersøgelser eller spørgeskemaer er en god måde at tage medarbejdernes temperatur på. Når du opsøger dine medarbejdere og din ledelse tager du temperaturen på din virksomheds moral. Men det er ikke sikkert, at positive bemærkninger om virksomhedsmoralen afspejler en sund work-life balance. Konsekvente spørgeundersøgelser anbefales for at opdage eventuelle skift og ændringer i medarbejdernes meninger, der afspejler en godt eller ubalanceret arbejdsliv.
 • Det kan give et væld af oplysninger, hvis du stiller de rigtige spørgsmål, og muligvis gøre opmærksom på indsigter om dynamikken i dine organisationer, der har brug for at blive undersøgt nærmere. Brug denne skabelon til spørgeundersøgelse om work-life balance for at se, hvilke spørgsmål du skal bruge i din næste spørgeundersøgelse om medarbejderengagement og work-life balance.

En medarbejders arbejdsliv kan trives, mens privatlivet ikke gør det. Hvis det er tilfældet, vil arbejdsproduktiviteten i sidste ende lide under det, så hvis du etablerer et udgangspunkt for, hvordan dine medarbejdere og din ledelse har det med deres work-life balance, kan du træffe beslutninger om din interne drift på et bedre grundlag.

Selvom work-life balance betyder forskellige ting for forskellige medarbejdere, er der nogle få generelle tendenser, som er tydelige. Her er fem ting, du kan gøre for at forbedre dine medarbejderes generelle work-life balance.

Nutidens medarbejdere ønsker at have fleksible arbejdstider og at kunne fjernarbejde, når det er muligt. Det giver dem den tid, de har brug for til at tage sig af deres privatliv – uden at det forstyrrer udførelsen af arbejdsopgaverne. De fleste medarbejdere er ikke på udkig efter en fast otte timers arbejdsdag eller en almindelig femdages arbejdsuge. I stedet ønsker de mere fleksibilitet, herunder længere arbejdsdage til firedages arbejdsuger og fleksible arbejdstider, hvor de kan komme så sent, som de har brug for, eller så tidligt, som de har lyst til - så længe de bliver og arbejder i et passende tidsrum. Nogle medarbejdere ønsker måske endda at arbejde gennem deres frokostpause for at kunne gå tidligere eller arbejde nogle weekender for at have fri i løbet af ugen, så de har mulighed for at tage sig af private ting.

 • Analyser viser, at fleksible arbejdstider betyder mere, end du tror. En undersøgelse viste, at 66 % af de adspurgte millennials gerne ville flytte deres arbejdstider til senere på dagen eller arbejde lidt om aftenen i stedet. Ønsket om fleksible arbejdstider er så stærkt, at 15 % af de mandlige og 21 % af de kvindelige medarbejdere sagde, at de endda ville være villige til at gå ned i løn eller udskyde et karrierefremskridt i bytte for færre timer eller mere fleksible arbejdstider.
 • Over halvdelen af medarbejderne i dag ville skifte job for at få flekstid. NBCNews.com rapporterer, at over halvdelen af medarbejderne ville skifte job for at få mulighed for flekstid. Og Gallup finder konsekvent, at fleksibel planlægning spiller en stor rolle i en medarbejders beslutning om at tage eller forlade et bestemt job.

Hvilken slags arbejdstider ønsker dine medarbejdere Undersøg dit team i dag, og find ud af det. Kom i gang →

Analyser viser også, at muligheden for at arbejde hjemmefra og uden for arbejdspladsen har indflydelse på medarbejdernes beslutning om at tage eller forlade et job – igen især blandt millennials. Du vil også opdage, at tilbuddet om at arbejde hjemmefra især kan være motiverende for forældre, og det kan reducere både medarbejdernes stressniveau og antal uplanlagte dage, de må tage fri.

 •  Det sænker faktisk nogle udgifter, hvis vi lader medarbejderne arbejde hjemmefra regelmæssigt. Det gælder både for virksomheder (tænk på forbrugsregninger, leverancer og endda kaffe) og dine medarbejdere (benzin, parkering, slitage på bilen osv.).
 • Gallup-undersøgelsen viste, at medarbejdernes engagement faktisk er højere, når de har mulighed for at arbejde hjemmefra. Det giver dine medarbejdere den fleksibilitet, de har brug for til at tage sig af syge børn, løbe ærinder, håndtere personlige forhold og derefter være i stand til at fokusere på at klare deres arbejdsbyrde.
 •  37 % af nutidens ansatte siger, at de faktisk ville være villige til at skifte job, så de kan arbejde hjemmefra i det mindste en del af tiden.

For virkelig at udnytte de personalegoder, din virksomhed tilbyder, skal medarbejderne kende til de muligheder, der er til rådighed for dem. Det hjælper medarbejderne med rent faktisk at bruge personalegoderne og forbedre deres work-life balance. Det er også vigtigt at sikre, at kulturen på arbejdspladsen opfordrer medarbejderne til at bruge disse personalegoder i stedet for blot at have dem på papiret, men stiltiende fraråde medarbejderne at bruge dem.

Uanset om det blot handler om at tilbyde rabat på lokale fitnesscentre eller give dine medarbejdere mere fleksible frokostordninger, så de kan nå at træne og tage et bad, inden de vender tilbage til kontoret, vil det reducere sygefraværet og give en gladere arbejdsstyrke, hvis du opfordrer til sundere medarbejdere, der træner regelmæssigt. Motionspauser er allerede indarbejdet i mange japanske virksomheder, og Kina har obligatorisk motion to gange om dagen i statsejede virksomheder. Amerikanske virksomheder kan lære meget af denne fremgangsmåde.

Hvis dine medarbejderes weekender og arbejdsdage flyder sammen, får deres sind og krop aldrig den tid, de har brug for til at hvile. Selvom der kan være nogle arbejdsrelaterede aktiviteter, som de er nødt til – eller måske endda ønsker – at tage sig af i deres "fritid", er det vigtigt, at de faktisk har tid til at slappe af og hygge sig for at undgå udbrændthed.

 • En nylig undersøgelse viste, at over halvdelen af medarbejderne i USA ikke brugte deres ferie, fordi deres hektiske arbejdsskemaer ikke gav tid til det. Det er afgørende for en sund tilgang til work-life balance, at du opmuntrer dine medarbejdere til at holde fri og bruge deres feriedage.
 • En anden analyse viste, at medarbejderne følte sig mere energiske og mindre stressede efter en ferie på et resort. Ferien havde også en stærk, positiv indvirkning på de molekylære netværk, der er forbundet med forbedret immunfunktion, hvilket gjorde dem mindre tilbøjelige til at blive syge

Selvom forbedring af work-life balance ikke sker fra den ene dag til den anden for dine medarbejdere, og din virksomhed måske ikke kan integrere alle disse strategier, kan tilføjelsen af et hvilket som helst af disse elementer have en drastisk, positiv effekt på dine medarbejderes moral og præstation.

Nu hvor du ved, hvordan du forbedrer work-life balance, kan du udarbejde din næste spørgeundersøgelse ved hjælp af metoder, der kan hjælpe dig med en komplet vurdering af din organisations interne sundhed. Uanset hvilke strategier du vælger for at fremme en bedre work-life balance blandt dine medarbejdere, skal du starte med at vurdere, hvordan dine medarbejdere allerede har det med deres arbejdsmiljø.

Hos SurveyMonkey tilbyder vi yderligere oplysninger, talrige skabeloner til spørgeundersøgelser og en tilpasset løsning, der kan hjælpe din virksomhed med at skabe en bedre balance mellem arbejde og medarbejdernes privatliv.

HR-manager

HR-managere kan bruge denne værktøjspakke som hjælp til at skabe fremragende medarbejderoplevelser.

Få de medarbejderoplysninger du har brug for med online ansættelsesformularer

Ansæt de bedste talenter, gør onboardingprocessen hurtig, og administrer ansatte med en ansættelsesformular. Opret formularer med vores skabeloner.

Få feedback, du kan handle på, med online evalueringsformularer

Oplev fordelene ved feedback med SurveyMonkeys online evalueringsformularer. Kom i gang med vores designværktøj til formularer.

Tilbyd de rette personalegoder

SurveyMonkey giver dig værktøjerne til at finde ud af, hvad dine medarbejdere mener om deres personalegoder, så du kan udforme den rette pakke.