Spørgeundersøgelser om medarbejdertilfredshed

Lær, hvordan du bruger spørgeundersøgelser til at måle moralen og gøre medarbejderne glade

Hvorfor måle medarbejdertilfredshed?

Alle vil gerne være glade for deres arbejde, ikke? Du bruger trods alt de fleste af dine vågne timer på arbejdet, så du skulle gerne have det godt der.

Medarbejdertilfredshed er baseret på en forståelse af, hvor mange af dine medarbejdere kan lide at arbejde for dig. Er dine medarbejdere glade? Er de tilfredse med deres personalegoder og daglige opgaver? Du behøver ikke gætte, du kan finde ud af det med en tilfredshedsundersøgelse blandt medarbejderne.

Hvad kan du helt præcis måle?

Medarbejderspørgeundersøgelser er velegnede til at få viden om mange emner, som alle sammen er direkte relaterede til medarbejdermoral, tilfredshed og engagement i virksomheden.

Sygesikring, wellness-programmer, løn, ledernes præstation, karriereudvikling, arbejdsmiljø: Du kan undersøge alle disse områder i dybden med en veludformet tilfredshedsundersøgelse blandt medarbejderne.

Vidste du for eksempel, at den vigtigste faktor for jobtilfredshed i USA er at "behandle medarbejderne med respekt"? Det er rigtigt – i henhold til en undersøgelse foretaget af Society for Human Resource Management er der ingen anden faktor, der har større indflydelse på medarbejdertilfredshed.

Jo mere du ved om, hvad dine medarbejdere føler, desto lettere er det at sørge for, at de er tilfredse.

Se vores bibliotek med ekspertudformede medarbejderundersøgelser.

Eksempler på gode spørgsmål til spørgeundersøgelser om medarbejdertilfredshed

Du skal stille gode spørgsmål om medarbejdertilfredshed, hvis du vil måle, hvor tilfredse dine medarbejdere virkelig er med virksomheden og deres rolle i den.

Spørgsmål, som kan hjælpe dig til at forstå, hvad dine teammedlemmer tænker, kan være:

 • Hvor meningsfuldt er dit arbejde?
 • Hvor udfordrende er dit arbejde?
 • Hvor ofte føler du dig stresset på arbejdet i løbet af en typisk uge?
 • Hvor godt bliver du betalt for det arbejde, du udfører?
 • Hvor meget betyder din mening om arbejdet for dine kollegaer?
 • Hvor ofte sker det, at de opgaver, din overordnede tildeler dig, hjælper dig med at udvikle dig professionelt?
 • Hvor mange muligheder har du for at blive forfremmet der, hvor du arbejder?
 • Hvor sandsynligt er det, at du vil søge et andet job uden for virksomheden?

Tips til at få medarbejderfeedback

Når du har fundet frem til de rigtige spørgsmål, er det vigtigt at sikre dig, at du får så mange svar som muligt for at få det mest pålidelige indtryk af, hvordan det står til på kontoret.

Her er nogle tips til at sikre, at din spørgeundersøgelse om medarbejdermoral bliver vellykket.

 • Giv medarbejderne garanti for fortrolighed. Dine teammedlemmer skal have sikkerhed for, at deres synspunkter kan deles i fortrolighed. Du ønsker, at de skal være så ærlige som muligt, når de besvarer spørgeundersøgelsen, så du kan også overveje at gøre undersøgelsen anonym for at give dem større tryghed.
 • Brug klart sprogbrug. Undgå at bruge smarte udtryk og virksomhedssprog, som medarbejderne måske ikke forstår. Dine spørgeundersøgelser skal være formuleret som en samtale mellem mennesker for at tilskynde til oprigtigt feedback.
 • Undgå at lave om på ordene. Brug konsekvent de samme formuleringer fra undersøgelse til undersøgelse og fra år til år. På den måde kan du være sikker på, at du måler de samme aspekter af virksomhedskulturen hver gang.
 • Brug teknologi til din fordel. En online spørgeundersøgelse med det rigtige opfølgningsværktøj kan være med til at garantere et højt deltagerniveau. SurveyMonkeys analyseværktøj kan hjælpe dig med at fortolke de resultater, du får.

Hvad du kan bruge dine feedbackdata til

En undersøgelse af medarbejdernes syn på virksomhedsmoralen er en god ting at have. Du bør dele resultaterne med teamet og foretage eventuelle nødvendige ændringer i virksomhedens politikker.

Men ved du, hvad der er endnu bedre? At foretage mange spørgeundersøgelser efter hinanden, så du kan sammenligne dem med hinanden efter et stykke tid.

Opret referencepunkter for dine spørgeundersøgelser. Når du har gennemført én undersøgelse, har du taget det første skridt mod at forstå medarbejdertilfredshed på lang sigt. Når du udsender efterfølgende spørgeundersøgelser, vil hver undersøgelse være stadigt mere værdifuld, efterhånden som du sammenligner den med tidligere undersøgelser. Du kan også foretage sammenligninger mellem afdelinger for at se, hvilken afdeling der har brug for øjeblikkelig opmærksomhed.

Find også eksterne referencepunkter. Måske siger 67 % af dine medarbejdere, at de føler sig inspireret til at nå deres mål på arbejdet. Er det godt eller skidt? Det er måske ikke nemt at tænke på de andre 33 %, men du vil have det bedre med at vide, at du ligger i den 99. percentil blandt amerikanske virksomheder. SurveyMonkey tilbyder referencepunkter som dette i skabelonen til undersøgelse af medarbejderengagement (og mange flere), så du ved, hvor du står i forhold til andre virksomheder.

Forskellen mellem medarbejdertilfredshed og engagement

Medarbejderengagement er blevet et populært emne blandt HR-medarbejdere. Det betyder ikke, at medarbejdertilfredshed ikke længere er vigtigt. Generelt kan du opfatte medarbejderengagement som et dybere koncept med flere dimensioner, der omfatter andre målinger ud over tilfredshed.

SurveyMonkey har oprettet en spørgeundersøgelse til medarbejderengagement, som har til formål at rumme dette dybere niveau af forbindelse mellem medarbejdere og deres virksomhed.

Medarbejdertilfredshed afhænger af mange forskelle faktorer, generelt relateret til den faktiske dagligdag på kontoret samt de personalegoder og den løn, teammedlemmerne får for deres tid og indsats.

Medarbejderne kan være glade for deres arbejde på mange måder. Hvis du gerne vil være sikker på, at du har et meget motiveret team, skal du begynde at tælle disse måder.

Du kan vælge en af vores skabeloner nedenfor for at komme i gang.

Forskellige skabeloner til spørgeundersøgelse om medarbejdertilfredshed

Hvis du vil se, hvordan du effektivt kan måle hver enkelt faktor, som har indflydelse på medarbejdermoralen i din virksomhed, kan du se nogle af vores medarbejderundersøgelser. De følgende er blot nogle få eksempler fra vores bibliotek.

Inklusion og tilhørsforhold

Den bedste metode til at tiltrække forskelligartede og talentfulde mennesker og skabe en vedholdende arbejdsstyrke, og – allervigtigst – få medarbejdere til at føle sig bakket op omkring, er ved at skabe en kultur på arbejdspladsen, der prioriterer tilhørsforhold og inklusion. SurveyMonkeys skabelon til spørgeundersøgelse om inklusion og tilhørsforhold kan hjælpe dig med at forstå, hvad du gør rigtigt, og hvor der kan foretages forbedringer.

Løn

Hvis dine medarbejdere ikke synes, de bliver betalt godt nok, begynder de måske snart at se sig om efter andre muligheder.

Økonomiske goder og wellness

Find ud af, om dine medarbejdere er tilfredse med deres fremtidsplaner og med virksomhedens indsats for at hjælpe dem med at nå deres langsigtede økonomiske mål.

Personalegoder

Fleksibilitet på arbejdspladsen, pensionsplaner, betalt orlov og andre goder kan være vigtige faktorer for jobtilfredshed.

Sygesikring

Find ud af, om medarbejderne er tilfredse med virksomhedens valg af sundhedsforsikring.

Arbejdslederens præstation

Er lederne lettilgængelige og imødekommende? Hvor ofte giver de feedback til teammedlemmerne? Er deres bidrag med til at forbedre teamets præstation?

Karriereudvikling

Find ud af, hvad dine medarbejdere mener om din investering i oplæring og efteruddannelse og de muligheder for professionel udvikling, de ser for dem.

Arbejdsmiljø

Går medarbejderne op i diversitet, inkludering og arbejdskultur i virksomheden? Spørg dem.

Kønspolitik på arbejdspladsen

Denne spørgeundersøgelse er udformet af SurveyMonkey og Lean In, og den har til formål at måle medarbejdernes holdning til køn, som er et fundamentalt emne, der får stadig større betydning på arbejdspladsen.

Teamets præstation

Synes dine medarbejdere, at de arbejder sammen med kollegaer, der er lige så dygtige og professionelle som de selv?

Se, hvordan SurveyMonkey kan vække din nysgerrighed