Produkter

SurveyMonkey er skabt til at håndtere enhver brugssag og situation. Udforsk vores produkt for at se, hvordan du kan bruge SurveyMonkey.

Få databaserede indsigter fra en global førende i online spørgeundersøgelser.

Integrer med over 100 apps og plug-ins for at få mere fra hånden.

Udform og tilpas online formularer til at indsamle info og betalinger.

Få bedre spørgeundersøgelser og hurtig indsigt med indbygget AI.

Målrettede løsninger til alle dine behov inden for markedsundersøgelser.

Skabeloner

Mål kundetilfredshed og loyalitet overfor din virksomhed.

Find ud af, hvad der skaber tilfredse kunder, og gør dem til fortalere.

Få handlingsrettet indsigt til at forbedre brugeroplevelsen.

Indhent kontaktoplysninger fra kundeemner, inviterede og andre.

Indsaml og følg nemt S.U.'er til dit næste arrangement.

Find ud af, hvad deltagere ønsker, så du kan forbedre dit næste arrangement.

Få indsigt til at booste engagement og fremme bedre resultater.

Få feedback fra dine deltagere, så du kan afvikle bedre møder.

Benyt feedback fra kollegaer til at forbedre medarbejderpræstation.

Opret bedre kurser, og forbedr undervisningsmetoder.

Find ud af, hvordan de studerende vurderer kursusmateriale og præsentation af det.

Find ud af, hvad dine kunder mener om dine nyeste produktideer.

Ressourcer

Bedste praksis til brug af spørgeundersøgelser og deres data

Vores blog om spørgeundersøgelser, tips til virksomheder og mere

Selvstudier og vejledninger til brug af SurveyMonkey

Sådan fremmer stærke brands vækst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsafdelingenLog ind
Kontakt salgsafdelingenLog ind

Er spørgeundersøgelser kvalitative eller kvantitative? De kan være begge dele. Lær, hvornår og hvordan du bruger dem, og dyk herefter ned i vores ekspertforfattede skabeloner til spørgeundersøgelser, og lav din egen research.

SurveyMonkey-logo

Kvalitativ og kvantitativ analyse er komplementerende metoder, der bliver brugt i spørgeundersøgelser for at indsamle både vidtrækkende og dybe resultater.

Valget af metode afhænger af, hvilken type data og indsigt du gerne vil indsamle til din analyse. Kvalitative data giver detaljer og kontekst til bedre at forstå individuelle besvarelser, mens kvantitative data kan levere de samlede resultater, du har brug for til at dokumentere din analyses generelle idé eller hypotese. Det er vigtigt, at du forstår forskellen mellem disse metoder, hvis du vil have de bedste resultater fra dem i dine spørgeundersøgelser. Lad os se på det.

Kvantitativ analyse er en metode, der hjælper med at udtrække overordnede konklusioner fra dine undersøgelser og forudsige forventede resultater. Disse metoder er designet til at indsamle numeriske data, der kan bruges til at måle variabler. De resulterende kvantitative data bør være strukturerede og statistiske, så de præsenterer objektive og afgørende resultater baseret på systematisk analyseret dataindsamling.

Kvalitativ analyse er en metode, der er designet til at forklare "hvorfor" analyseresultaterne ser ud, som de gør. Med mindre vægt på statistik og strukturerede data giver det en dybdegående forståelse af menneskers adfærd, motivationer og følelser gennem tekstbaseret information. 

Kvalitative analysemetoder involverer sædvanligvis førstehåndsobservationer, for eksempel interviews eller fokusgrupper. Markedsundersøgelser bliver sædvanligvis gennemført i naturlige omgivelser, hvilket betyder, at analytikerne studerer tingene, som de er – der er ingen eksperimenter eller kontrolgrupper.

Mens de kvalitative tilgange giver en dyb forståelse af spørgsmålene i spørgeundersøgelsen, kan de gøre resultaterne sværere at analysere.

Kvalitativ analyse indsamler information, som har mere fokus på at beskrive et emne end på at måle det.  Denne type analyse måler holdninger, synspunkter og egenskaber i modsætning til hårde tal, der kan præsenteres i en graf eller et diagram. 

Markedsanalytiker analyserer data fra undersøgelse om produkttestning

I bund og grund kaster kvalitative og kvantitative analysemetoder lys på forskellige målsætninger for en spørgeundersøgelse. Kvantitative data hjælper dig med at se det store billede. Kvalitative data leverer detaljerne og kan også give resultaterne af din spørgeundersøgelse en menneskelig stemme.

Lad os dykke ned i, hvordan metoderne kan bruges i et analyseprojekt.

 • Formulering af hypoteser: Kvalitativ analyse hjælper dig med at indsamle detaljerede oplysninger om et emne, typisk til eksplorativ analyse. Du kan bruge dette indledningsvis i din analyse til at afdække de problemer og muligheder, som personerne er optagede af. Ideerne kan blive til hypoteser, der kan bevises gennem kvantitativ analyse.
 • Validering af dine hypoteser: Kvantitativ analyse giver dig tallene, som du kan bruge i statistiske analyser med henblik på at validere dine hypoteser. Var problemet reelt eller blot udtryk for en personlig holdning? Ved hjælp af de besvarelser du indsamler, kan du tage beslutninger baseret på kvantificerbar information.
 • Find generelle svar: Kvantitativ analyse har sædvanligvis flere respondenter end kvalitativ analyse, fordi det er lettere at gennemføre en spørgeundersøgelse med multiple choice-spørgsmål end en række interviews eller fokusgrupper. Derfor er kvantitativ analyse god til at give tydelige svar på brede spørgsmål som for eksempel: Foretrækker folk dig frem for dine konkurrenter? Hvilke af din virksomheds tjenester er de vigtigste? Hvilken annonce er den mest appellerende?
 • Integrering af det menneskelige element: Kvalitativ analyse kan også hjælpe i de afsluttende stadier af dit projekt. De udtalelser, du har fået fra de åbne spørgsmål, tilfører et menneskeligt element til de mere objektive tal og tendenser i dine resultater. Ofte hjælper det at høre kunderne beskrive din virksomhed med deres egne ord for at afdække dine blinde vinkler.
Cirkel af blå prikker indkapslet i gråt bag en delt blå og grå baggrund

Start en kvantitativ analyse med SurveyMonkey Audience, og nå ud til en mindre målgruppe, der matcher dine behov.

I en verden af big data udgør det stærke fundament for beslutningstagen et væld af statistikker og tal. Men dette fundament er ufuldstændigt uden den information, der bliver indsamlet fra mennesker, som kan give tallene mening. Derfor konflikter de to analysemetoder heller ikke med hinanden – de fungerer rent faktisk meget bedre som et team.

Her er vores bedste tips til at kombinere de to analysemetoder: 

 1. Udfør kvalitativ analyse inden kvantitative metoder
  Kvalitativ analyse er næsten altid et udgangspunkt, hvor dit mål er at afdække nye problemer og muligheder – som hjælper dig med at lave en mere dybdegående analyse på et senere tidspunkt. Kvantitative data giver dig målinger, som bekræfter hvert problem eller mulighed – og giver dig en forståelse af disse.

  For eksempel udsendte en konferencearrangør en spørgeunder-søgelse med åbne spørgsmål efter en event for at få at vide, hvad deltagerne bedst kunne lide ved eventen, og hvordan den kunne blive endnu bedre. Derudover brugte de lukkede spørgsmål til at registrere fremmødeprocent, generel tilfredshed, kvaliteten af talerne og værdien af den præsenterede information. Mange svarede, at det var frustrerende, at konferencestedet var svært at komme til. Til den næste konference tilføjede arrangøren kvantitative spørgsmål om foretrukne steder, baseret på disse kvalitative resultater, for at forbedre tilgængeligheden. 
 2. Beslut, hvordan du skal få fat i de kvalitative data, du har brug for
  Der er mange forskellige metoder, som du kan bruge til at udføre kvalitativ analyse, der giver dig detaljerede oplysninger om det emne, du er interesseret i.

  - Interviews: En til en-samtaler, der går dybere ned i det pågældende emne.
  - Casestudier: Indsamling af kundehistorier fra dybdegående interviews.
  - Ekspertudtalelser: Omhyggeligt researchet information fra velinformerede kilder.
  - Fokusgrupper: Personlige eller online samtaler med mindre grupper for at høre, hvad de mener.
  - Åbne spørgsmål: En besvarelsesmulighed i en spørgeundersøgelse, hvor respondenterne kan udtrykke deres tanker.
  - Observationsanalyse: Observation af mennesker, der bruger et produkt eller en service i dagligdagen.

  Denne analysemetode med åbne spørgsmål egner sig imidlertid ikke altid til at give dig de mest nøjagtige resultater på store spørgsmål. Og det kan være en udfordring at analysere resultaterne – med åbne svar vil respondenterne bruge forskellige ord og sætninger til at beskrive deres synspunkter og dermed afvige fra emnet i forhold til færdiglavede svar.
 3. Vær klar over, hvorfor og hvornår du skal indsamle kvantitative data
  Inden indsamling af kvantitative data, skal du først kende de specifikke spørgsmål eller tendenser, som du vil kvantificere for at få statistisk signifikant indsigt. Kvalitative data er omfattende og indsigtsfulde, men der er også en risiko for, at de kan være for vage.

  Det er vigtigt at undgå at forvirre respondenterne med spørgsmål, der er for generelle og ikke rammer den type feedback, som du har brug for til at nå målsætningen for din spørgeundersøgelse. Hvis du for eksempel er en internetudbyder og spørger: "Hvad mener du om internetservice?", vil du muligvis ikke kunne indsamle de oplysninger, som du skal bruge til at måle specifikke aspekter af kundetilfredsheden.

  I dette eksempel kunne et mere målrettet spørgsmål til at vurdere tilfredsheden være:

  Min internetservice er pålidelig:
  - Hele tiden
  - Det meste af tiden
  - Omkring halvdelen af tiden
  - Engang imellem
  - Aldrig
Medarbejder udfylder spørgeundersøgelse

Begge typer indsigt kan give en omfattende forståelse af undersøgelsens emne, men hvis du allerede har besluttet dig for, at du vil vide "hvorfor" kontra "hvad" (eller omvendt), kan det være nemmere blot at vælge én analysemetode. Lad os se nærmere på det en gang til:

Kvantitative data (hvad):

 • Gør det muligt at måle adfærd, holdninger og tendenser gennem lukkede spørgsmål
 • Leverer numeriske og statistiske data til analyse af mønstre, gennemsnit og sammenhænge
 • Tillader generalisering af fund ved at indsamle data fra store stikprøvestørrelser
 • Opretter statistisk signifikans, registrerer metrik over tid og benchmarker i forhold til mål.

Kvalitative data (hvorfor):

 • Giver kontekst til adfærd, motivationer og holdninger gennem udefineret feedback
 • Indsamler mere subjektive indsigter som følelser, meninger og unikke perspektiver
 • Gør det muligt at opdage flere uhåndgribelige værdier som virksomhedskultur og udækkede behov
 • Muliggør at nye ideer og temaer kan vokse organisk frem fra deltagerne.

Vores skabelon til spørgeundersøgelse om kundetilfredshed har nogle gode eksempler på, hvordan kvalitative og kvantitative spørgsmål kan fungere sammen for at give dig et komplet overblik over, hvordan det går med din virksomhed.

Hvor længe har du været kunde i vores virksomhed?

 • Dette er mit første køb
 • Mindre end seks måneder
 • Fra seks måneder til 1 år
 • 1-2 år
 • 3 eller flere år
 • Jeg har endnu ikke købt noget

Hvor sandsynligt er det, at du køber nogle af vores produkter igen?

 • Ekstremt sandsynligt
 • Meget sandsynligt
 • Rimelig sandsynligt
 • Ikke særlig sandsynligt
 • Overhovedet ikke sandsynligt
 • Har du yderligere kommentarer eller spørgsmål?

Det følgende er et andet eksempel fra vores spørgeundersøgelse om medarbejderengagement.

Når du laver en fejl, hvor ofte reagerer din supervisor da konstruktivt?

 • Altid
 • Det meste af tiden
 • Omkring halvdelen af tiden
 • Engang imellem
 • Aldrig
 • Hvad skal din supervisor gøre for at forbedre sin præstation?

Nu, hvor du er bekendt med definitionen på kvalitative og kvantitative data og forskellen på disse to analysemetoder, kan du bedre forstå, hvordan du kan kombinere dem eller fokusere på den ene. Du kan bruge dem i dit næste projekt sammen med en af vores skabeloner til spørgeundersøgelser, som er skrevet af eksperter.

Manager for brandmarkedsføring

Managere indenfor brandmarkedsføring kan bruge denne værktøjspakke til at sætte sig ind i din målgruppe, udvikle dit brand og dokumentere afkast.

Se SurveyMonkeys løsninger til produkter og tjenester

Branchen for forbrugerprodukter og -tjenester – inkl. forbrugsvarer, rejse- og hotelbranchen – anvender indsigt fra SurveyMonkey til at præge fremtiden.

Undersøg løsninger fra SurveyMonkey til detailhandel

Se, hvordan SurveyMonkey hjælper detailvirksomheder med at navigere de skiftende tendenser, udvikle produkter, der begejstrer, og opbygge afholdte brands.

Se SurveyMonkeys løsninger til professionelle servicevirksomheder

Se, hvordan professionelle serviceorganisationer bruger SurveyMonkey til at få kunde- og markedsindsigt.

SurveyMonkey kan hjælpe dig med at vælge, om du skal indsamle kvalitative eller kvantitative data for at få de bedste resultater.