Spørgeundersøgelsens stikprøvestørrelse

Hvor mange deltagere har jeg egentlig brug for at sende min spørgeundersøgelse til?

Når du spørger: "Hvor mange respondenter har jeg brug for til min spørgeundersøgelse?", spørger du faktisk: "Hvor stor skal min stikprøve være, for at jeg kan bedømme min population nøjagtigt?" Disse koncepter er komplekse, så vi har inddelt processen i 5 trin, så du nemt kan beregne den ideelle størrelse på din stikprøve, samt sikre nøjagtigheden af din spørgeundersøgelses resultater.

Med population mener vi det samlede antal personer, som du gerne vil forstå (din respondentgruppe kommer til at indeholde de personer fra denne population, der faktisk ender med at deltage i din spørgeundersøgelse).

Hvis du for eksempel vil finde ud af, hvordan du markedsfører din tandpasta i Frankrig, ville din population være beboere i Frankrig. Hvis du prøver at finde ud af, hvor mange feriedage personer, som arbejder for dit tandpastafirma, gerne vil have, vil din population være medarbejdere i dit tandpastafirma.

Uanset om det er et land eller et firma, er det et uundværligt første trin at finde ud af, hvilken population du forsøger at få indsigt i. Når du ved, hvad din population er, skal du finde ud af, omtrent hvor mange mennesker er en del af den. Der bor for eksempel omkring 65 millioner mennesker i Frankrig, og vi gætter på, at du har færre medarbejdere i dit tandpastafirma.

Har du et tal nu? Godt, så går vi videre …

Tænk på dette trin som en vurdering af, hvor stor en risiko, du er villig til at tage, for at de svar, du modtager, er en lille smule skæve, da du ikke sender spørgeundersøgelsen til hele din population. Så her er de to spørgsmål, du skal besvare:

  1. Hvor sikker skal du være på, at svarene afspejler din populations synspunkter?
    Dette er din fejlmargen. Lad os for eksempel sige, at 90 % af din stikprøve kan lide tyggegummi med lakridssmag. En fejlmargen på 5 % vil tilføje 5 % på hver side af dette tal, hvilket betyder, at faktisk 85-95 % af din stikprøve kan lide tyggegummi med lakridsmag. 5 % er den mest almindeligt anvendte fejlmargen, men du ønsker måske et sted imellem 1-10 % som en fejlmargen afhængigt af din spørgeundersøgelse. Det anbefales ikke at øge din fejlmargen over 10 %.
  2. Hvor sikker skal du være på, at stikprøven er et nøjagtigt udsnit af din population?
    Dette er dit konfidensniveau. Et konfidensniveau er sandsynligheden for, at den stikprøve, du valgte, har betydning for de resultater, som du fik. Beregningen udføres normalt på følgende måde. Hvis du udvalgte yderligere 30 stikprøver vilkårligt fra din population, hvor ofte ville de resultater, du fik i din ene stikprøve, adskille sig signifikant fra disse andre 30 prøver? Et 95 % konfidensniveau betyder, at du ville få de samme resultater 95 % ad gangen. 95 % er det mest almindeligt anvendte konfidensniveau, men du ønsker måske at have et konfidensniveau på 90 % eller 99 % afhængigt af din spørgeundersøgelse. Det anbefales ikke at sænke dit konfidensniveau under 90 %.

Brug nedenstående diagram til at vælge din omtrentlige målpopulation, og vælg derefter din fejlmargen for at anslå det antal gennemførte spørgeundersøgelser, du har brug for.

Nu hvor du har dine tal fra trin 1 og trin 2, kan du regne ud, hvor stor en stikprøve du skal bruge ved hjælp af det smarte skema nedenfor …

Population10 % fejlmargen5 % fejlmargen1 % fejlmargen90 % konfidensniveau95 % konfidensniveau99 % konfidensniveau
100508099748088
50081218476176218286
1.00088278906215278400
10.000963704.900264370623
100.000963838.763270383660
1.000,000+973849.513271384664

Bemærk: Disse tal er kun ment som grove retningslinjer. Desuden bør du overveje at runde op til de nærmeste hundrede ved populationer på over 1 million.

Vi er kede af at skulle fortælle dig det, men det er ikke alle, som du sender din spørgeundersøgelse til, der vil udfylde den.

Den procentdel af personer, der rent faktisk udfylder en modtaget spørgeundersøgelse, kaldes for ”besvarelsesprocent”. Beregning af din besvarelsesprocent hjælper dig med at fastslå det samlede antal spørgeundersøgelser, som du skal udsende for at få det nødvendige antal gennemførte spørgeundersøgelser.

Besvarelsesprocenter varierer meget, afhængigt af en række faktorer såsom forholdet til din målgruppe, spørgeundersøgelsens længde og kompleksitet, incitamenter og spørgeundersøgelsens emne. For online spørgeundersøgelser, hvor der ikke er et tidligere forhold til respondenterne, anses en besvarelsesprocent på 20-30 % som værende en stor succes. En besvarelsesprocent på 10-15 % er et mere konservativt og sikkert bud, hvis du ikke har sendt spørgeundersøgelser til din population før.

Du skal bare dividere tallet fra trin 3 med tallet fra trin 4. Det er dit magiske tal.

Så hvis du for eksempel skal bruge 100 kvinder, der bruger shampoo, til at udfylde din spørgeundersøgelse, og du forventer, at cirka 10 % af disse kvinder, der bruger shampoo, som du sender spørgeundersøgelsen til, rent faktisk vil udfylde den, skal du sende den til 100/10 % – 1000!

SurveyMonkey Audience har millionvis af respondenter til spørgeundersøgelser, der er klar til at give dig de svar, du skal bruge for at træffe vigtige beslutninger. Hver spørgeundersøgelsesdeltager er blevet profileret imod hundredvis af demografiske, livsstilsmæssige, beskæftigelsesmæssige og geografiske datapunkter, så du kan sende spørgeundersøgelser til præcis den gruppe, hvis feedback er vigtig for dig. I løbet af blot to dage kan et projekt blive lanceret, det fulde sæt data blive indsamlet, og resultaterne gjort klar til analyse – alt sammen inden for din eksisterende SurveyMonkey-konto.