Effektiv Anvendelse af Kvantitative Undersøgelser

Identifikation af kvantitative metoder og indsamling af data.

Kvantitativ forskning gør dig i stand til at overføre resultaterne fra en målegruppe til hele gruppen. Fordi kvantitative målinger er både strukturerede og statistiske, giver de dig både evnen til at træffe konklusioner og vælge handlinger på et bedre grundlag.

Kvantitative undersøgelser anvendes især til at bevise eller modbevise en hypotese som du måske har udarbejdet imens du foretog en kvalitativ undersøgelse.

I de fleste spørgeundersøgelser af hovedparten af spørgsmålene kvantitative, men de anvendes ofte ikke særligt effektivt. Når du skriver kvantitative spørgsmål, er det vigtigt at de hjælper dig med at opnå et af disse tre mål:

1. At definere et særtræk for dine respondenter: Alle lukkede spørgsmål har til formål at indkredse et særtræk for dine respondenter. Det kunne være oplysninger om:

  • En egenskab: Alder, køn, race, indkomst osv.
  • En opførsel: Respondenternes vaner såsom hvor mange timer de bruger på internettet hver uge, hvordan de kommer på arbejde, deres sundhedsvaner osv.
  • En holdning eller mening: Respondenternes tanker, såsom hvor tilfreds en person er med et produkt eller om han eller hun kan lide en politiker.

Når du kender disse træk, kan du bedre forstå hvem dine respondenter er, hvordan de opfører sig og hvad de kan lide eller forventer.

2. Måling af tendenser i dine data: Når du gentager den same spørgeundersøgelse over tid, begynder du at se tendenser i dine data. Måske ændrer holdningerne sig langsomt i en bestemt retning, eller måske opdager du sæsonbestemte mønstre.  Konklusionen er at du kan se konteksten for resultaterne af dine spørgeundersøgelser når du ser på tendenser over tid.

Det kan for eksempel være at du beder dine kunder om at angive deres tilfredshed med din kundeservice på en skala fra “meget tilfreds” til “meget utilfreds”, og 20 procent siger at de er “meget tilfredse”. Selvom det er godt at vide hvordan du klarer dig i øjeblikket, kan du også bruge dette tal til at måle din fremgang i fremtiden.

Lad os sige at du laver ændringer for at tilfredsstille kundernes behov efter den oprindelige kundeundersøgelse. Nu kan du så foretage den samme spørgeundersøgelse igen og se om den procentandel af kunderne som er “meget tilfredse” er steget eller faldet. På den måde kan du effektivt måle de fremskridt du gør indenfor kundetilfredshed over tid og samtidigt måle effekten af nye initiativer og procedurer som er implementeret imellem spørgeundersøgelserne.,

3. Sammenligning af grupper: Spørgsmål i spørgeundersøgelser kan også anvendes til at sammenligne forskellige grupper af respondenter.

Lad os vende tilbage til eksemplet ovenfor. Hvis du stiller demografiske spørgsmål om dine respondenters alder, køn og indkomst, kan du sammenligne spørgsmålene og for eksempel finde ud af om unge mænd er mere tilfredse med dine ydelser end ældre kvinder.

Når du sammenligner forskellige grupper kan du forstå hvem du skal gå efter, hvordan du kommer i kontakt med dem og hvordan dine produkter skal ændres for at passe til et bestemt marked. Du kan også sammenligne den procentdel af dine kunder som er tilfredse med et referencepunkt for at se hvordan du klarer dig i forhold til dine konkurrenter.

Alternative anvendelser af kvantitativ forskning

Udover spørgeundersøgelser kan du også bruge kvantitativ forskning på flere andre måder. Se et par eksempler på hvordan:

1. Observation af data fra virkeligheden: Du indsamler sikkert data hver dag som kan bruges til ay træffe kvantitativt funderede beslutninger. Det kan være alt fra hvor lang tid en kunde bruger på dit website til hvilke årstider du sælger mest i. Disse oplysninger fra den virkelige verden, som på det seneste har fået betegnelsen “big data” er lige så nyttige som redskaber til at træffe beslutninger som dine egne undersøgelser!

Big data kan lære dig meget om hvad folk gør, men husk at det sjældent kan fortælle dig hvorfor de opfører sig på en bestemt måde. Det skal du bruge mere direkte kvalitativ og kvantitativ forskning til!

2. Kausale eksperimenter: For at forstå “hvorfor” lidt bedre kan du bruge kausale eksperimenter til at finde en sammenhæng mellem årsag og virkning ved at observere hvad der sker når noget nyt introduceres i et miljø. Dette nye element kan være alt fra at måle effekten af en reklame på hvor meget der sælges eller firmafesters effekt på medarbejderengagement.

Lad os sige at du planlægger at ændre emballagen til noget du sælger, og du vil vide hvilken indflydelse det har, på hvor meget du sælger. Du kunne introducere den nye emballage i nogle få butikker og sammenligne salgsmængden med den gamle emballage. Kausale eksperimenter er princippet bag A/B-test.

Nu har du de redskaber du har brug for for at komme i gang så snart du er klar, men glem ikke at kombinere det med kvalitativ forskning inden du går i gang. Hvis du vil vide mere om hvordan du bruger begge dele når du udfærdiger undersøgelser, kan du læse denne artikel.

Denne artikel er en del af SurveyMonkeys projekt Spørgeundersøgelser for begyndere. Vi håber at vi kan hjælpe flere med at oprette smarte spørgeundersøgelser. Lær mere om projektet og vores engagement i forskningsmiljøet.