De tre typer spørgeundersøgelsesforskning , og hvornår de skal bruges

Den meste forskning kan inddeles i tre forskellige kategorier: udforskende, beskrivende og kausal. Hver type har forskellige formål og kan kun bruges på bestemte måder.

Inden for online-undersøgelser kan anvendelse af alle tre typer føre til en bedre indsigt og bedre kvalitet af de indsamlede oplysninger. Lad os tage et hurtigt overblik over alle tre typer forskning og se på, hvordan de passer ind i en forskningsplan.

Udforskende forskning er en vigtig del af enhver markedsførings- eller forretningsstrategi. Den er fokuseret på opdagelsen af idéer og indsigter i modsætning til indsamling af statistisk nøjagtige data. Derfor er udforskende forskning bedst egnet til at blive brugt i begyndelsen af din samlede forskningsplan. Den bruges oftest til yderligere definering af virksomhedsforhold, områder med vækstpotentiale, alternative handlingsplaner og prioritering af områder, som kræver statistisk forskning.

Søger du efter den rigtige målgruppe til at afprøve dine idéer på? Med SurveyMonkey Audience kan du opbygge dit ønskede panel af modtagere, som vil give dig den feedback, du har brug for til at træffe de rette beslutninger.

Når det gælder online-undersøgelser, består det mest almindelige eksempel på udforskende forskning af åbne spørgsmål. Tænk på de udforskende spørgsmål i din spørgeundersøgelse som en hjælp til at udvide din forståelse af de personer, du undersøger. Tekstsvar er måske ikke statistisk målbare, men de giver dig mere indholdsrige oplysninger, som kan føre til opdagelsen af nye initiativer eller problemer, som skal løses.

Beskrivende forskning udgør størstedelen af online-undersøgelser og opfattes som konkluderende forskning på grund af dens kvantitative natur. I modsætning til udforskende forskning bliver beskrivende forskning forudplanlagt og struktureret, så de indsamlede oplysninger kan bruges til at drage statistiske slutninger om en population.

Det vigtigste formål med denne type forskning er at definere en mening, holdning eller adfærd, som en bestemt befolkningsgruppe har til et givet emne. Tænk på dine almindelige multiple choice-spørgsmål. Da der er foruddefinerede kategorier, som en respondent skal vælge imellem, betragtes det som beskrivende forskning. Disse spørgsmål vil ikke give de unikke indsigter om emnerne, som udforskende forskning kan levere. I stedet kan svarene grupperes i foruddefinerede valg, som kan bruges til at udlede statistiske data. Det giver dig mulighed for at måle signifikansen af dine resultater for den overordnede population, du studerer, samt ændringer i dine respondenters meninger, holdninger og adfærd med tiden.

Ligesom beskrivende forskning er også kausal forskning kvantitativ af natur og med et forudplanlagt og struktureret design. Derfor opfattes den også som konkluderende forskning. Kausal forskning afviger i sine forsøg på at forklare forholdet mellem årsag og virkning blandt variabler. Dette er i modsætning til den observerende stil ved beskrivende forskning, fordi det forsøger at afgøre, om et forhold er kausalt, gennem eksperimentering. I sidste ende vil kausal forskning have to mål:

  • At forstå, hvilke variabler der er årsag, og hvilke der er effekten.
  • At bestemme arten af forholdet mellem årsagsvariablerne og den effekt, der kan forudsiges.

Ejeren af et havregrynsmærke ønsker for eksempel at finde ud af, om det nye design af deres havregrynsæsker vil give øget salg. I stedet for at foretage beskrivende forskning ved at spørge folk, om de ville være mere tilbøjelige til at købe deres havregryn i de nye æsker, kan de arrangere et eksperiment i to forskellige butikker. Den ene sælger kun havregrynene i den oprindelige æske, og den anden sælger dem i den nye æske. De vil sørge for at undgå udefrakommende påvirkning og måle forskellen i salget baseret på havregrynspakken. Havde den nye emballage nogen betydning for salget af havregryn? Hvilken betydning havde det?

Husk på, at det er lige meget, om du foretager interne eller eksterne undersøgelser, eller om slutmålet for dit projekt er at forbedre en virksomheds image, at øge salget af et produkt eller at lancere et nyt initiativ. Den korrekte balance mellem udforskende, beskrivende og kausal forskning har stor betydning for opnåelsen af dine mål.

Se, hvordan SurveyMonkey kan vække din nysgerrighed