Læs mere om de tre primære typer markedsanalyse, og hvordan SurveyMonkey kan hjælpe dig med dit næste analyseprojekt.

De fleste analyser kan inddeles i tre forskellige kategorier: eksplorativ, deskriptiv og kausal. Hver type har forskellige formål og kan kun bruges på bestemte måder.

Inden for online-undersøgelser kan anvendelse af alle tre typer føre til en bedre indsigt og bedre kvalitet af de indsamlede oplysninger. Lad os skabe et hurtigt overblik over alle tre typer forskning og se på, hvordan de passer ind i en forskningsplan.

Spørgeundersøgelser er primære analyseværktøjer, der leverer data som en del af dine samlede analysestrategier. Markedsanalyse er afgørende for at få de svar, du har brug for til at tage informerede beslutninger om alt fra produktudvikling til marketingkampagner.  

Når du får en større forståelse af markedsanalyse, kan du udvikle mere effektive spørgeundersøgelser, der giver værdifulde primære analysedata

Alt efter hvilken type information, du søger, og hvilken analysemetode du anvender, vil du opleve adskillige fordele ved spørgeundersøgelser, blandt andet:

Spørgeundersøgelser er typisk nemme at foretage, specielt online. Hvis du bruger SurveyMonkey, kan du tilgå hundredevis af brugerdefinerbare skabeloner, der gør det nemt at tilpasse dine spørgeundersøgelser til dit formål. Vores data-dashboard omdanner dine data til diagrammer og grafer, der gør dine data lette at forstå og anvende.

Online markedsanalyse med spørgeundersøgelser er nok den mest omkostningseffektive måde at indsamle data på. Spørgeundersøgelser og interviews ansigt til ansigt kræver uddannede medarbejdere til at indsamle, beregne og analysere data. 

Med spørgeundersøgelser kan du indsamle data fra en stor population på kort tid. Har du ikke en liste med deltagere fra din målgruppe? Brug SurveyMonkey Audience til at nå de respondenter, du har behov for.

Spørgeundersøgelser kan let tilpasses til at indsamle både kvantitative og kvalitative data. Brug forskellige spørgsmålstyper som for eksempel multiple choice, Likert-skala, rullemenuer, rangering, åbne spørgsmål med mere, så du kan få al den information, du har brug for.

Som ved enhver anden type analyse kan der være nogle ulemper ved at anvende spørgeundersøgelser, blandt andet:

Deltagerne i spørgeundersøgelser kan måske føle, at de ikke behøver komme med ærlige svar på grund af anonymiteten, når de besvarer spørgeundersøgelser online.

Respondenterne kan vælge at undlade at svare på nogle af spørgsmålene, hvilket kan give bias i dine resultater.

Hvis spørgsmål og svarmuligheder ikke er specifikke nok, kan respondenterne have svært ved at forstå og besvare dem. For eksempel kan et ja- eller nej-spørgsmål være svært for en person, som gerne vil svare "Kun én gang."

Uanset hvordan du gennemfører din markedsanalyse, er der følgende kendetegn:

 • Anvendelse: Spørgeundersøgelser bliver brugt til at indsamle information om menneskelig adfærd.
 • Systematisk: Markedsanalyse følger systematiske procedurer.
 • Replikerbare: Hvis du anvender den samme metode mere end en gang, vil du opnå lignende resultater.
 • Typer: Til spørgeundersøgelser bruges online eller offline formularer.
 • Data: Markedsanalyse indsamler både kvantitative og kvalitative data.
 • Objektiv: Stikprøven er tilfældig for at undgå bias.

Der er flere forskellige typer analysemetoder. Eksplorativ, deskriptiv og kausal er de tre primære typer, der bruges i markedsanalyse. Det er en god ide at læse lidt om disse tre typer, inden du designer din markedsanalyse.

Eksplorativ analyse er en vigtig del af enhver markedsførings- eller forretningsstrategi. Den er fokuseret på opdagelsen af idéer og indsigter i modsætning til indsamling af statistisk nøjagtige data. Derfor er den eksplorative analyse bedst egnet til at blive brugt i begyndelsen af din samlede forskningsplan. Den bruges oftest til yderligere definering af virksomhedsforhold, områder med vækstpotentiale, alternative handlingsplaner og prioritering af områder, som kræver statistisk forskning.

Når det gælder online spørgeundersøgelser, er det mest almindelige eksempel på eksplorativ analyse brug af åbne spørgsmål. Tænk på de eksplorative spørgsmål i din spørgeundersøgelse som en hjælp til at udvide din forståelse af de personer, du undersøger. Tekstbesvarelser er måske ikke statistisk målbare, men de giver dig mere indholdsrige oplysninger, som kan føre til opdagelsen af nye initiativer eller problemer, som skal løses.

De følgende kendetegn er typiske for eksplorative analyser:

 • Sonderende spørgsmål: Eksplorative spørgsmål er designet til at give en større kvalitativ forståelse af et emne.
 • Afdæk udfordringer: Kvalitative besvarelser kan afdække ukendte udfordringer eller nye løsninger.
 • Ikke målbare: Dataene er ikke kvantificerbare.
 • Gå dybere: Få en bedre forståelse af detaljerne i eksisterende problemer.
 • Afdæk relaterede udfordringer: Når du lærer mere om dit emne, kan der dukke relaterede udfordringer op, som du ikke havde kendskab til.
 • Åbne spørgsmål: Eksplorative analyser består typisk af åbne spørgsmål.
 • Besvarer "hvorfor": I modsætning til kvantitative metoder, undersøger og besvarer den eksplorative analyse, hvorfor noget er sket eller motivationen bag.
 • Tidskrævende: En kvalitativ, primær analysemetode kræver ekstra tid til dataindsamling og analyse.
 • Fleksibel: Ikke så struktureret som en kvantitativ analyseformular.

Deskriptiv analyse udgør størstedelen af online undersøgelser og opfattes som konkluderende på grund af dens kvantitative natur. I modsætning til den eksplorative analyse er den deskriptive analyse foruddefineret og struktureret, så de indsamlede oplysninger kan bruges til at drage statistiske slutninger om en population.

Det vigtigste formål med denne type analyse er at definere en mening, holdning eller adfærd, som en bestemt gruppe mennesker har til et givet emne. Tænk på dine almindelige multiple choice-spørgsmål. Da der er foruddefinerede kategorier, som en respondent skal vælge imellem, betragtes det som deskriptiv analyse. Disse spørgsmål vil ikke give de unikke indsigter om emnerne, som den eksplorativ analyse kan levere. I stedet kan besvarelserne grupperes i foruddefinerede valg, som kan bruges til at udlede statistiske data. Det giver dig mulighed for at måle signifikansen af dine resultater for den overordnede population, som du undersøger, samt ændringer i dine respondenters meninger, holdninger og adfærd over tid.

Peger på et specifikt marked på en globus

Send din spørgeundersøgelse til en stor eller lille gruppe personer med vores online Audience-panel.

De følgende kendetegn er typiske for den deskriptive analyse:

 • De fleste spørgeundersøgelser: Deskriptiv analyse kendetegner størstedelen af metoderne for online spørgeundersøgelser.
 • Fokus: I modsætning til den eksplorative analyse, der fokuserer på, hvorfor noget sker, er målet med den deskriptive analyse at finde ud af hvad, hvor, hvornår og hvordan.
 • Kvantitativ: Denne analyse er kvantitativ af natur.
 • Konkluderende: På grund af de kvantitative spørgsmål er det en konkluderende analyse.
 • Statistisk inferens: Data giver statistisk inferens til en målpopulation.
 • Struktureret: Spørgsmålene er strukturerede og lukkede.
 • Definerende: Deskriptiv analyse definerer attituder, meninger og adfærd.
 • Signifikant: Måler resultaternes signifikans og bestemmer tendenser.

Ligesom den deskriptive analyse er også den kausale analyse kvantitativ af natur og med et forudplanlagt og struktureret design. Derfor opfattes den også som konkluderende analyse. Den kausale analyse afviger i sine forsøg på at forklare forholdet mellem årsag og virkning blandt variabler. Dette er i modsætning til den observerende stil ved deskriptiv analyse, fordi det forsøger at afgøre, om et forhold er kausalt, gennem eksperimentering. I sidste ende vil kausal analyse have to mål:

 • At forstå hvilke variabler, der er årsag, og hvilke variabler, der er effekt.
 • At bestemme hvilket forhold, der er mellem årsagsvariablerne og den effekt, der kan forudsiges.

Ejeren af et havregrynsmærke ønsker for eksempel at finde ud af, om det nye design af deres havregrynsæsker vil øge salget. I stedet for at foretage deskriptiv analyse ved at spørge folk, om de ville være mere tilbøjelige til at købe deres havregryn i de nye æsker, kan de arrangere et eksperiment i to forskellige butikker. Den ene sælger kun havregrynene i den oprindelige æske, og den anden sælger dem i den nye æske. De vil sørge for at undgå udefrakommende påvirkning og måle forskellen i salget baseret på havregrynspakken. Havde den nye emballage nogen betydning for salget af havregryn? Hvilken betydning havde det?

De følgende kendetegn er typiske for den kausale analyse:

 • Konkluderende: Analysen er struktureret i design, forudefinering og kvantitativ natur.
 • Videnskabelig: De to mål gør den kausale analyse mere videnskabelig end både den eksplorative og den deskriptiv analyse.
 • Fokus: Observering af forskelle i variabler, der muligvis kan resultere i ændringer i andre variabler.
 • Mål: Måle ændringer i både kausale variabler og de variabler, som de påvirker.
 • Struktureret: Der er et krav om mål, foruddefinering og identifikation af kausale variabler og påvirkede variabler for at reducere bias.
 • Redegørelse: Alle mulige kausale faktorer skal identificeres og redegøres for med henblik på at sikre nøjagtighed.
 • Kontrol: Alle forvirrende variabler skal være under kontrol eller konsekvente.
 • Rækkefølge: Årsag skal gå forud for effekt for at konkludere et forhold mellem årsag og effekt.

Her er nogle anvendelsesområder for markedsanalyser:

Den eksplorative analyses anvendelsesområder er blandt andet casestudier, feltobservationer, fokusgrupper og interviews.

Den deskriptive analyses anvendelsesområder er blandt andet deskriptive spørgeundersøgelser, deskriptive-normative spørgeundersøgelser, deskriptive markedsanalyser og korrelative spørgeundersøgelser.

Den kausale analyses anvendelsesområder er blandt andet produkttestning, forbedring af markedsføring, kundefastholdelse og samfundsbehov.

Der findes tre primære formater, som du kan bruge til markedsanalyse: online, telefon og ansigt til ansigt. Lad os se nærmere på hvert af disse formater, så du kan benytte det format, der passer bedst til dit analyseprojekt.

Online spørgeundersøgelser er i dag den mest almindelige form for spørgeundersøgelse. Det billige spørgeundersøgelsesformat er den nemmeste måde at nå en gruppe mennesker på – især større grupper. Mange forskellige organisationer anvender online spørgeundersøgelser, lige fra uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder til sundhedsorganisationer, reklamebureauer og mange flere.

Gode grunde til at anvende online spørgeundersøgelser:

 • Nøjagtige resultater: Online spørgeundersøgelser har en meget lav fejlmargen, fordi de er ualmindelig lette at besvare. Man kan besvare dem, mens man sidder i sofaen. 
 • Der er ingen risiko for menneskelige fejl under analysen: Din spørgeundersøgelsesplatform udfører de komplekse beregninger for dig.
 • Respondenterne føler sig trygge: Online spørgeundersøgelser er typisk anonyme. Det giver respondenterne mulighed for at sige præcis, hvad de vil, fordi negative svar ikke udløser en straf. Flere vil deltage, hvis de ved, at din analyse er anonym.
 • Har du en stor målgruppe: Med online spørgeundersøgelser kan du nå en global målgruppe. For eksempel kan du med SurveyMonkey Audience, nå dit målmarked med op til  5.000 gennemførte besvarelser.
 • Tilgængelige skabeloner: SurveyMonkey tilbyder mange gratis, brugerdefinerbare skabeloner til spørgeundersøgelser, så du hurtigt og nemt kan lave din spørgeundersøgelse.
 • Fleksibilitet: Takket være teknologien bag online spørgeundersøgelser kan researcherne anvende forgreningslogik baseret på en respondents svar på et spørgsmål. Med denne funktion bliver spørgeundersøgelsen skræddersyet til den enkelte person i takt med, at de besvarer spørgsmålene.
 • Brugerdefinerbare: Online spørgeundersøgelser har mange muligheder for at tilføje dit logo, billeder, skrifttyper med mere, så respondenterne har dit brand på lystavlen, når de besvarer spørgeundersøgelsen.

Få det optimale ud af dine online spørgeundersøgelser med tips fra vores eksperter.

Engang var det en meget populær måde at indsamle information på, men brugen af telefoniske spørgeundersøgelser er støt faldende.

Telefoniske spørgeundersøgelser kan være nyttige, når du skal nå et stort antal respondenter, men ikke har tid eller budget til at gennemføre interviews ansigt til ansigt eller i fokusgrupper. Men ved telefoniske spørgeundersøgelser skal du også indregne udgifter til tid og de medarbejdere, som skal administrere spørgeundersøgelserne. 

Der kan ske menneskelige fejl ved telefoniske spørgeundersøgelser, specielt dataforvridning på grund af transkriptionsfejl. Der er også en stor risiko for, at respondenterne ikke svarer helt ærligt – og giver kortfattede svar for at afslutte opkaldet hurtigere – eller de kan ændre deres svar, fordi de taler direkte med en anden person.

Interviews, der udføres ansigt til ansigt, leverer masser af information, men de er ofte meget dyre at gennemføre. Interviewerne skal have den rette uddannelse for at opnå den høje datakvalitet, som er fordelen ved dette format. De skal for eksempel kunne genkende og aflæse kropssprog, kunne stille relevante opfølgningsspørgsmål og kunne grave mere information frem, når det er nødvendigt.
Der er også risiko for forskellige former for bias ved interviews ansigt til ansigt.

Der er mange gode grunde til at foretage markedsanalyser. Måske ønsker du at indsamle information til en konference eller et arrangement, undersøge bivirkningerne ved et medicinsk præparat eller behandling, eller foretage markedsanalyse for din virksomhed. Uanset hvilke slutmål du har, er der fire vigtige grunde til at foretage en markedsanalyse.

Når du foretager en spørgeundersøgelse, der producerer kvantitative data, har du hårde tal til at basere dine beslutninger på. Lad os tage et eksempel. Hvis en spørgeundersøgelse om kundeservice har vist, at et signifikant antal kunder er utilfredse med den service, de får fra virksomheden, indikerer de hårde tal, at der er et problem med dine serviceudbydere.

Hårde tal er også nyttige, når du skal præsentere analyser for interessenter, som skal tage beslutninger. Hvis du med kvantificerbare data kan bevise, at kunderne foretrækker en produktfunktion frem for en anden, har du et langt mere overbevisende argument.

Tendenser har stor betydning, når du identificerer dem i din analyse. Mens en enkelt spørgeundersøgelse kan give signifikante data om dine kunders behov, vil gentagne spørgeundersøgelser, der bekræfter en tendens i kundernes købsadfærd, have endnu større betydning for dine beslutninger. 
Overvej Net Promoter Score® (NPS). En score, der giver dig en idé om, hvor din virksomhed står, når det gælder kundeloyalitet. Hvis du gentager NPS-målingen hvert kvartal, bliver det tydeligt, hvis din score er for nedadgående, og du kan undersøge, hvad det skyldes. Herefter kan du handle for at løse problemet.

Spørgeundersøgelser kan nå et stort antal deltagere, specielt hvis de bliver foretaget online. Med spørgeundersøgelser, der er oprettet og administreret af SurveyMonkey, kan respondenterne naturligvis også besvare dine spørgsmål direkte på deres smartphones. 

I nogle tilfælde er større målgrupper nødvendige for validering af generalisering af en specifik population. Med SurveyMonkey Audience kan du indikere det antal besvarelser, som du har brug for, til at validere din analyse.

Online spørgeundersøgelser muliggør anonyme besvarelser. Respondenterne vil med større sandsynlighed svare oprigtigt på de mere følsomme spørgsmål og give detaljerede og ærlige svar på dine spørgsmål. 

Uanset årsagen til at foretage en markedsanalyse har vi et par tip til design af spørgeundersøgelsen, så du får den mest effektive spørgeundersøgelse.

De første trin i din analyse skal være at opstille et mål, der er specifikt, målbart, opnåeligt, relevant og tidsbestemt (kaldet SMART – specific, measurable, achievable, relevant, time-bound). Brugen af disse parametre sikrer, at dit mål er klart defineret, opnåeligt inden for en fastsat tidsramme, har et kvantificerbart mål og er relevant for din virksomhed.

Når dit mål er helt fastlagt, kan du bruge det direkte i udarbejdelsen af dine spørgsmål. Alle spørgsmål skal relatere sig til dit SMART-mål. Hvis ikke, skal du fjerne dem fra spørgeundersøgelsen.

Præcis som i en samtale ansigt til ansigt skal du vente med de personlige spørgsmål til sidst i spørgeundersøgelsen. Dine indledende spørgsmål skal være direkte og lette at besvare. Herefter kan du bevæge dig ind på områder, der kræver mere eftertanke. Til sidst skal du stille de demografiske spørgsmål, som typisk er mere personlige samt andre mere følsomme spørgsmål.

Afhold dig fra at benytte fagudtryk eller et kompliceret ordforråd. Sproget i din spørgeundersøgelse skal være klart, præcist og upartisk. En respondent, som har svært ved at forstå dine spørgsmål eller svarmuligheder vil med stor sandsynlighed forlade din spørgeundersøgelse.

Hvis din spørgeundersøgelse indeholder for mange spørgsmål, kan du risikere, at respondenterne bliver trætte af den. Det kan medføre middelmådige eller forkerte svar, fordi respondenten bare gerne vil være færdig med undersøgelsen.

Tilbyd deltagerne incitamenter i form af rabatter, gavekort, pointprogrammer eller andre belønninger for at gennemføre spørgeundersøgelsen. Det er en god måde at øge besvarelsesprocenten på og sige tak for hjælpen.

Husk på, at det er lige meget, om du foretager interne eller eksterne undersøgelser, eller om slutmålet for dit projekt er at forbedre en virksomheds image, at øge salget af et produkt eller at lancere et nyt initiativ. Den korrekte balance mellem eksplorativ, deskriptiv og kausal analyse har stor betydning for opnåelsen af dine mål.

Kom i gang i dag. Og hvis du har brug for hjælp til at finde deltagere til din spørgeundersøgelse, kan du besøge SurveyMonkey Audience eller vælge det abonnement, der bedst opfylder dine analysebehov.

Net Promoter®, NPS®, NPS Prism®, og de NPS-relaterede smileys er registrerede varemærker tilhørende Bain & Company, Inc., Fred Reichheld og Satmetrix Systems, Inc. Net Promoter Score℠ og Net Promoter System℠ er servicemærker tilhørende Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. og Fred Reichheld.

Manager for brandmarkedsføring

Managere indenfor brandmarkedsføring kan bruge denne værktøjspakke til at sætte sig ind i din målgruppe, udvikle dit brand og dokumentere afkast.

Undersøg løsninger fra SurveyMonkey til detailhandel

Se, hvordan SurveyMonkey hjælper detailvirksomheder med at navigere de skiftende tendenser, udvikle produkter, der begejstrer, og opbygge afholdte brands.

Se SurveyMonkeys løsninger til professionelle servicevirksomheder

Se, hvordan professionelle serviceorganisationer bruger SurveyMonkey til at få kunde- og markedsindsigt.

AI-analyse: Statistik og tendenser fra 2023

SurveyMonkey har undersøgt, hvordan AI påvirker brancher og forretningsområder – fra marketing, CX, markedsanalyse og uddannelse til sundhedsvæsenet.