Produkter

SurveyMonkey er skabt til at håndtere enhver brugssag og situation. Udforsk vores produkt for at se, hvordan du kan bruge SurveyMonkey.

Få databaserede indsigter fra en global førende i online spørgeundersøgelser.

Integrer med over 100 apps og plug-ins for at få mere fra hånden.

Udform og tilpas online formularer til at indsamle info og betalinger.

Få bedre spørgeundersøgelser og hurtig indsigt med indbygget AI.

Målrettede løsninger til alle dine behov inden for markedsundersøgelser.

Skabeloner

Mål kundetilfredshed og loyalitet overfor din virksomhed.

Find ud af, hvad der skaber tilfredse kunder, og gør dem til fortalere.

Få handlingsrettet indsigt til at forbedre brugeroplevelsen.

Indhent kontaktoplysninger fra kundeemner, inviterede og andre.

Indsaml og følg nemt S.U.'er til dit næste arrangement.

Find ud af, hvad deltagere ønsker, så du kan forbedre dit næste arrangement.

Få indsigt til at booste engagement og fremme bedre resultater.

Få feedback fra dine deltagere, så du kan afvikle bedre møder.

Benyt feedback fra kollegaer til at forbedre medarbejderpræstation.

Opret bedre kurser, og forbedr undervisningsmetoder.

Find ud af, hvordan de studerende vurderer kursusmateriale og præsentation af det.

Find ud af, hvad dine kunder mener om dine nyeste produktideer.

Ressourcer

Bedste praksis til brug af spørgeundersøgelser og deres data

Vores blog om spørgeundersøgelser, tips til virksomheder og mere

Selvstudier og vejledninger til brug af SurveyMonkey

Sådan fremmer stærke brands vækst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsafdelingenLog ind
Kontakt salgsafdelingenLog ind

Læs mere om de tre primære typer markedsanalyse, og hvordan SurveyMonkey kan hjælpe dig med dit næste analyseprojekt.

SurveyMonkey-logo

Med markedsanalyse kan du indsamle vigtig indsigt fra en målgruppe. Denne guide tager dig gennem de tre primære typer spørgeundersøgelser – eksplorative, deskriptive og kausale – for at hjælpe dig med at vælge den rette tilgang og anvendelsesmåde til at nå dine mål med undersøgelsen. 

For at hjælpe med at udvikle en analyseplan med spørgeundersøgelser, vil vi gennemgå følgende:

Spørgeundersøgelser er primære analyseværktøjer, der leverer data som en del af dine samlede analysestrategier. Spørgeundersøgelser er afgørende for at få de svar, du har brug for, og giver værdifulde primære analysedata, som du kan bruge til at tage informerede beslutninger om alt fra produktudvikling til marketingkampagner.

Uanset hvordan du gennemfører din spørgeundersøgelse, skal den have følgende kendetegn:

 • Anvendelse: Spørgeundersøgelser bliver brugt til at indsamle information om menneskelig adfærd.
 • Systematisk: Markedsanalyse følger systematiske procedurer til indsamling af dokumentation 
 • Replikerbar: Hvis du anvender den samme metode mere end en gang, skal du opnå lignende resultater
 • Typer: Spørgeundersøgelser kan være eksplorative, deskriptive eller kausale, både i online og offline formularer 
 • Data: Spørgeundersøgelser kan generere både kvantitative og kvalitative data
 • Objektiv: Stikprøven er randomiseret for at undgå bias
NPS-Transaktionel-Relationel

Alt efter hvilken type information du søger, og hvilke typer analysemetoder du anvender, får du adskillige fordele ved spørgeundersøgelser, blandt andet:

Spørgeundersøgelser er typisk nemme at gennemføre, specielt online. Hvis du bruger SurveyMonkey, kan du tilgå hundredvis af brugerdefinerbare skabeloner, der gør det nemt at tilpasse dine spørgeundersøgelser til dit formål. Vores datadashboard omdanner dine data til diagrammer og grafer, der gør dataene lette at forstå og anvende.

Online markedsanalyse med spørgeundersøgelser er nok den mest omkostningseffektive måde at indsamle data på. Spørgeundersøgelser og interviews ansigt til ansigt kræver uddannede medarbejdere til at indsamle, beregne og analysere data. 

Med spørgeundersøgelser kan du indsamle data fra en stor population på kort tid, hvilket giver en endnu større besparelse. Har du ikke en liste med deltagere fra din målgruppe? Et globalt spørgeundersøgelsespanel som SurveyMonkey Audience kan hjælpe dig med at nå de respondenter, du har behov for.

En væsentlig fordel ved at bruge spørgeundersøgelser til analyse er, at de kan  indsamle både kvantitative og kvalitative data for at give det fulde billede af din målgruppe. Brug forskellige spørgsmålstyper, som for eksempel multiple choice, Likert-skala, rullemenuer, rangering, åbne spørgsmål med mere for at få kvantitativ indsigt. Du kan også stille åbne spørgsmål for at få de anekdotiske oplysninger, du skal bruge til at give individuelle perspektiver.

Som ved enhver anden type analyse kan der være nogle ulemper ved at anvende spørgeundersøgelser, blandt andet:

Deltagerne i spørgeundersøgelser kan måske føle, at de ikke behøver komme med ærlige svar på grund af anonymiteten, når de besvarer spørgeundersøgelser online.

Respondenterne kan vælge at undlade at svare på nogle af spørgsmålene, hvilket kan give bias i dine resultater.

Hvis spørgsmål og svarmuligheder ikke er specifikke nok, kan respondenterne have problemer med at forstå og besvare dem. For eksempel kan et "ja-" eller "nej-"spørgsmål være svært for en person, som gerne vil svare "Kun én gang."

Der er flere forskellige typer analysemetoder. Eksplorativ, deskriptiv og kausal er de tre primære typer, som vi vil fortælle dig mere om. Det er en god ide at læse lidt om disse tre typer, inden du designer din spørgeundersøgelse.

Eksplorativ analyse er en vigtig del af enhver markedsførings- eller forretningsstrategi. Den er fokuseret på opdagelsen af idéer og indsigter i modsætning til indsamling af statistisk nøjagtige data. Derfor er den eksplorative analyse bedst egnet til at blive brugt i begyndelsen af din samlede forskningsplan. Den bruges oftest til yderligere definering af virksomhedsforhold, områder med vækstpotentiale, alternative handlingsplaner og prioritering af områder, som kræver statistisk forskning.

Når det gælder online spørgeundersøgelser, er det mest almindelige eksempel på eksplorativ analyse brug af åbne spørgsmål til at generere kvalitative data. Tænk på de eksplorative spørgsmål i din spørgeundersøgelse som en hjælp til at udvide din forståelse af de personer, du undersøger. Selvom tekstbesvarelser måske ikke er statistisk målbare, giver de dig mere indholdsrig information, som kan føre til opdagelsen af nye initiativer eller problemer, der skal løses.

De følgende kendetegn er typiske for eksplorative analyser:

 • Indeholder sonderende spørgsmål: Designet til at give en større kvalitativ forståelse af et emne.
 • Afdækker nye oplysninger: Besvarelser kan afdække ukendte problemer eller nye løsninger, efterhånden som du lærer mere om dit emne. 
 • Genererer ikke målbare data: Som bemærket ved kvalitative spørgeundersøgelser kan data ikke kvantificeres.
 • Besvarer "hvorfor": I modsætning til kvantitative metoder undersøger og besvarer den eksplorative analyse, hvorfor noget er sket eller motivationen bag.

Deskriptiv analyse er den mest almindelige og konkluderende form for undersøgelse på grund af dens kvantitative natur. I modsætning til eksplorative undersøgelsesmetoder anvender deskriptiv analyse planlagte, strukturerede spørgeundersøgelser med lukkede spørgsmål. Den er også deduktiv, hvilket betyder, at spørgeundersøgelsens struktur og spørgsmål er bestemt på forhånd og er baseret på eksisterende teorier eller undersøgelsesområder. De indsamlede data bliver herefter anvendt til at teste hypoteser eller antagelser.

Målet med deskriptiv analyse er at kvantificere og kategorisere de meninger, holdninger eller overbevisninger, som en defineret gruppe har om et givet emne. For eksempel indeholder en deskriptiv spørgeundersøgelse typisk multiple choice-spørgsmål med prædefinerede svarmuligheder. Selvom disse standardiserede spørgsmål ikke giver samme dybde som kvalitativ indsigt, kan du analysere og udlede statistiske data fra dem. 

Ved at gruppere besvarelserne i faste kategorier kan du måle udbredelsen af bestemte holdninger eller adfærd i din målgruppe. Det giver også mulighed for at sammenligne over tid for at identificere ændringer i holdninger og tendenser.

Peger på et specifikt marked på en globus

Send din spørgeundersøgelse til en stor eller lille gruppe personer med vores SurveyMonkey Audience.

De følgende kendetegn er typiske for den deskriptive analyse:

 • Deskriptiv analyse fokuserer på "hvad" og ikke "hvorfor" i modsætning til eksplorativ analyse og søger at definere målgruppens holdninger, meninger og adfærd. 
 • Kvantitativ: Resultaterne er numeriske og kan analyseres statistisk for at identificere mønstre, gennemsnit og sammenhænge til kvantitativ indsigt. 
 • Konkluderende:  Anvender kvantitative, lukkede spørgsmål, der genererer numeriske data til at drage statistisk signifikante konklusioner. 
 • Signifikant: Måler resultaternes signifikans for at bestemme mønstre og tendenser.

Kausal analyse er også kvalitativ, planlagt og struktureret som deskriptiv analyse. Af den grund bliver den også anset som konkluderende. Men kausal analyse går skridtet videre end observation for at bestemme sammenhæng-en mellem årsag og effekt mellem variabler.

Mens den deskriptive analyse observerer og kvantificerer fænomener, manipulerer den kausale analyse aktivt variablerne ved at eksperimentere for at teste hypoteser om kausale årsager. For eksempel kan en kausal spørgeundersøgelse sammenligne kontrol- og testgrupper for at evaluere effekten af forskellige interventioner.
Den kausale analyse har to formål:

 1. At etablere forbindelse mellem variabler gennem kvantitativ dataanalyse.
 2. At bestemme om der er et kausalt forhold ved bevidst at ændre variabler og måleresultater.

De følgende kendetegn er typiske for den kausale analyse:

 • Konkluderende analyse er struktureret i design og planlægning og har en kvantitativ natur, hvor analytikerne kan fremsætte definitive udsagn om kausale sammenhænge. 
 • Videnskabelig: Målet med at identificere sammenhænge mellem årsag og effekt gør den kausale analyse mere videnskabelig end både den eksplorative og den deskriptive analyse.
 • Kontrolleret: Undersøger om der er confoundere ved at holde alle andre variabler konstante og isolere effekten af den variabel, der skal testes. 
 • I rækkefølge: For at fastslå kausalitet skal det være bevist, at årsagen går forud for den foreslåede effekt.
medarbejder-onboarding
 • Den eksplorative analyses anvendelsesområder er blandt andet casestudier, feltobservationer, fokusgrupper og interviews.
 • Den deskriptive analyses anvendelsesområder er blandt andet deskriptive spørgeundersøgelser, deskriptive-normative spørgeundersøgelser, deskriptive markedsanalyser og korrelative spørgeundersøgelser.
 • Den kausale analyses anvendelsesområder er blandt andet test af produkter, forbedring af markedsføring, kundefastholdelse og samfundsbehov.

Der findes tre primære formater, som du kan bruge til markedsanalyse: online, telefon og ansigt til ansigt. Lad os se nærmere på hvert af disse formater, så du kan benytte det format, der passer bedst til dit analyseprojekt.

Online spørgeundersøgelser er i dag den mest almindelige form for spørgeundersøgelse. Det billige spørgeundersøgelsesformat er den nemmeste måde at nå en gruppe mennesker på – især større grupper. Mange forskellige organisationer anvender online spørgeundersøgelser, lige fra uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder til sundhedsorganisationer, reklamebureauer og mange flere.

Fordelene ved at bruge online spørgeundersøgelser:

 • Nøjagtige resultater: Online spørgeundersøgelser har en meget lav fejlmargen, fordi de er ualmindelig nemme for de fleste mennesker at besvare. 
 • Minimeret risiko for menneskelige fejl: Når du er klar til at analysere data, kan en spørgeundersøgelsesplatform udføre de komplekse beregninger for dig.
 • Respondenterne er anonyme: Online spørgeundersøgelser er ofte anonyme, hvilket betyder, at respondenterne er mere tilbøjelige til at sige præcis, hvad de mener uden at behøve tænke på eventuelle konsekvenser. 
 • Det er muligt at få store målgrupper i tale: Med online spørgeundersøgelser kan du nå et globalt publikum. For eksempel kan du med SurveyMonkey Audience nå dit målmarked med op til 5.000 gennemførte besvarelser.
 • Fleksibilitet: Takket være teknologien bag online spørgeundersøgelser kan analytikerne anvende forgreningslogik baseret på en respondents svar på et spørgsmål. Med denne funktion bliver spørgeundersøgelsen skræddersyet til den enkelte person i takt med, at de besvarer spørgsmålene.
 • Skabeloner til at komme hurtigt i gang: SurveyMonkey tilbyder mange gratis, brugerdefinerbare skabeloner til spørgeundersøgelser, så du hurtigt kan have din spørgeundersøgelse klar og tilføje branding i form af logo, billeder, skrifttyper m.m.

Engang var det en meget populær måde at indsamle information på, men brugen af telefoniske spørgeundersøgelser er støt faldende i takt med de digitale spørgeundersøgelser vinder frem, og fastnettelefoner i hjemmene bliver færre og færre. 

Telefoniske spørgeundersøgelser er en mere økonomisk måde at nå en stor gruppe sammenlignet med at mødes ansigt til ansigt. Men håndteringen af disse kræver tid og medarbejderressourcer.  

De væsentligste ulemper ved telefoniske spørgeundersøgelser er risikoen for menneskelige fejl, især skæve data på grund af  transkriptionsfejl samt mindre ærlig feedback, da respondenterne taler direkte med intervieweren.

Interviews, der foregår ansigt til ansigt, leverer masser af information og detaljeret indsigt på grund af den direkte kontakt og samtale, men de er ofte meget dyre at gennemføre for større grupper. Interviewerne skal have den rette uddannelse for at opnå den høje datakvalitet, som er fordelen ved dette format. De skal for eksempel kunne genkende og aflæse kropssprog, kunne stille relevante opfølgningsspørgsmål og grave mere information frem, når det er nødvendigt.

Derudover er der også risiko for forskellige former for bias ved interviews ansigt til ansigt – læs mere om dem her.

Spørgeundersøgelser er velegnede til at give indsigt, som kan underbygge beslutninger og strategi. For eksempel kan en restaurantejer gennemføre en spørgeundersøgelse blandt kunderne med det formål at forbedre stedets service. Et politisk parti kan sende en spørgeundersøgelse til vælgerne som hjælp til at gøre partiets kampagnebudskaber skarpere. Eller en softwarevirksomhed kan hente feedback fra brugerne som en hjælp til produktudvikling.

Uanset hvilke slutmål du har, er der fire vigtige grunde til at foretage en spørgeundersøgelse.

 1. Spørgeundersøgelser giver hårde data: Når du anvender en spørgeundersøgelse, der giver kvantitative data, får du hårde tal til at understøtte dine beslutninger. Hårde tal er også nyttige, når du skal præsentere analyser for interessenter, som skal tage beslutninger. Hvis du med kvantificerbare data kan bevise, at kunderne foretrækker en produktfunktion frem for en anden, er det mere overbevisende.
 2. Spørgeundersøgelser giver løbende benchmarks. Datamønstre, der indikerer tendenser, er meget overbevisende i en analyse i modsætning til data om, hvad dine kunder vil have. Overvej Net Promoter® Score (NPS), som giver dig en idé om, hvordan det står til med virksomhedsloyaliteten. Hvis du gentager NPS-målingen hvert kvartal og bemærker, at din score er for nedadgående, kan du undersøge sagen og sætte ind for at løse problemet.
 3. Med spørgeundersøgelser kan du nå ud til store målgrupper: I nogle tilfælde er større målgrupper nødvendige til validering af generalisering af en specifik population. Online spørgeundersøgelser, der bliver oprettet og administreret via platforme som SurveyMonkey, er langt mere praktiske til store grupper, da de kan besvares på mobile enheder. 
 4. Anonyme spørgeundersøgelser fremmer ærlig feedback. Med online spørgeundersøgelser kan deltagerne være anonyme, hvilket opmuntrer til at give åbne og ærlige svar. Anonymitet fjerner barrierer, så respondenterne tør være mere åbne og ærlige i deres besvarelser.

Inden du opretter din spørgeundersøgelse, skal du have en klar definition af målet med spørgeundersøgelsen og af din målgruppe. Overvej timing, længde, struktur, spørgsmålsformulering og eventuelle incitamenter, der kan optimere besvarelserne. Her er et par indledende tips til design af en spørgeundersøgelse, som kan hjælpe dig med at indsamle handlingsrettede data af høj kvalitet. 

 • Du skal udvikle spørgsmål, der relaterer til dine mål. Fjern eventuelle unødvendige eller overflødige spørgsmål, der ikke giver brugbar indsigt.
 • Du skal opstille spørgeundersøgelsen på en logisk måde – start med nemme og ikke-følsomme spørgsmål, inden du bevæger dig videre til mere komplekse eller personlige spørgsmål.
 • Hold sproget enkelt, undgå teknisk jargon eller komplicerede formuleringer, der kan forvirre deltagerne.
 • Hvor det er muligt, skal du sørge for, at spørgeundersøgelsen ikke bliver for lang, så deltagerne bevarer engagementet hele vejen igennem.
 • Beløn deltagerne med incitamenter som rabatter, point eller gavekort som tak for hjælpen.
 • Test spørgeundersøgelsen inden lanceringen for at få feedback, der kan være med til at finjustere spørgsmålene og det generelle flow.

Den rette blanding af eksplorativ, deskriptiv og kausal analyse er afgørende for at nå målet med din spørgeundersøgelse, uanset om den skal bruges kommercielt, akademisk eller på anden vis. Hvis du sikrer, at din analyseplan indeholder de rette typer spørgeundersøgelser, er du godt på vej til at lykkes. Kombinationen af kvantitative og kvalitative data, der er indsamlet via en veldesignet spørgeundersøgelse, vil give dig den rette mængde af den handlingsrettede indsigt, som du har brug for til at underbygge intelligente strategier og beslutninger. 

Kom i gang i dag. Og hvis du har brug for hjælp til at finde deltagere til din spørgeundersøgelse, kan du besøge SurveyMonkey Audience eller vælge det abonnement, der bedst opfylder dine analysebehov.

Net Promoter®, NPS®, NPS Prism®, og de NPS-relaterede smileys er registrerede varemærker tilhørende Bain & Company, Inc., Fred Reichheld og Satmetrix Systems, Inc. Net Promoter Score℠ og Net Promoter System℠ er servicemærker tilhørende Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. og Fred Reichheld.

Manager for brandmarkedsføring

Managere indenfor brandmarkedsføring kan bruge denne værktøjspakke til at sætte sig ind i din målgruppe, udvikle dit brand og dokumentere afkast.

Se SurveyMonkeys løsninger til produkter og tjenester

Branchen for forbrugerprodukter og -tjenester – inkl. forbrugsvarer, rejse- og hotelbranchen – anvender indsigt fra SurveyMonkey til at præge fremtiden.

Undersøg løsninger fra SurveyMonkey til detailhandel

Se, hvordan SurveyMonkey hjælper detailvirksomheder med at navigere de skiftende tendenser, udvikle produkter, der begejstrer, og opbygge afholdte brands.

Se SurveyMonkeys løsninger til professionelle servicevirksomheder

Se, hvordan professionelle serviceorganisationer bruger SurveyMonkey til at få kunde- og markedsindsigt.