Produkter

SurveyMonkey er skabt til at håndtere enhver brugssag og situation. Udforsk vores produkt for at se, hvordan du kan bruge SurveyMonkey.

Få databaserede indsigter fra en global førende i online spørgeundersøgelser.

Integrer med over 100 apps og plug-ins for at få mere fra hånden.

Udform og tilpas online formularer til at indsamle info og betalinger.

Få bedre spørgeundersøgelser og hurtig indsigt med indbygget AI.

Målrettede løsninger til alle dine behov inden for markedsundersøgelser.

Skabeloner

Mål kundetilfredshed og loyalitet overfor din virksomhed.

Find ud af, hvad der skaber tilfredse kunder, og gør dem til fortalere.

Få handlingsrettet indsigt til at forbedre brugeroplevelsen.

Indhent kontaktoplysninger fra kundeemner, inviterede og andre.

Indsaml og følg nemt S.U.'er til dit næste arrangement.

Find ud af, hvad deltagere ønsker, så du kan forbedre dit næste arrangement.

Få indsigt til at booste engagement og fremme bedre resultater.

Få feedback fra dine deltagere, så du kan afvikle bedre møder.

Benyt feedback fra kollegaer til at forbedre medarbejderpræstation.

Opret bedre kurser, og forbedr undervisningsmetoder.

Find ud af, hvordan de studerende vurderer kursusmateriale og præsentation af det.

Find ud af, hvad dine kunder mener om dine nyeste produktideer.

Ressourcer

Bedste praksis til brug af spørgeundersøgelser og deres data

Vores blog om spørgeundersøgelser, tips til virksomheder og mere

Selvstudier og vejledninger til brug af SurveyMonkey

Sådan fremmer stærke brands vækst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsafdelingenLog ind
Kontakt salgsafdelingenLog ind

Lær, hvornår du skal bruge åbne spørgsmål, og hvornår du skal bruge lukkede spørgsmål, så du kan få de rigtige indsigter, som du kan handle på.

SurveyMonkey-logo

En vigtig del af fantastiske online spørgeundersøgelser er effektiv brug af åbne og lukkede spørgsmål.

Vi starter med at definere dem, før vi går videre og forklarer, hvordan de skal bruges:

Et lukket spørgsmål består af svarmuligheder, som respondenten kan vælge imellem, mens et åbent spørgsmål beder respondenten om at give feedback med egne ord.

Lad os se på begge spørgsmålstyper, evaluere deres styrker og svagheder, og præcisere, hvornår, de skal bruges. Klar? Så går vi i gang!

Lukkede spørgsmål findes i mange versioner, herunder: multiple choice, rullemenu, afkrydsningsfelter og vurderingsspørgsmål. Hver spørgsmålstype lader ikke respondenten give unikke eller uventede svar – i stedet vælger respondenten fra en liste med udvalgte svarmuligheder. Det kan sammenlignes med at blive tilbudt spaghetti eller burgere til aftensmad, i stedet for at blive spurgt: "Hvad vil du have til aftensmad?"

Det er nemmere at besvare lukkede end åbne spørgsmål. Hvorfor? Fordi lukkede spørgsmål giver alle svarmulighederne, så respondenterne ikke skal give deres egne svar.

Når du undersøger en målgruppe, som måske ikke er særligt interesseret i det emne, du spørger dem om, skal du vælge lukkede spørgsmål. Det giver dem en nemmere oplevelse af spørgeundersøgelsen, og giver dig en højere fuldførelsesprocent.

Hvis du søger data med statistisk signifikans, skal du vælge lukkede spørgsmål. Som i vores tidligere eksempel kan brug af lukkede spørgsmål hjælpe os med at komme frem til statistikker som: 70 % af respondenter vil have spaghetti til aftensmad modsat 30 %, som vil have burgere.

Lukkede spørgsmål er konkluderende, da de er designet til at give data, som nemt kan kvantificeres. Disse spørgsmål er også nemme at programmere, hvilket gør dem særligt praktiske, når man prøver at bevise statistisk signifikans i en spørgeundersøgelses resultater. Desuden kan oplysningerne fra lukkede spørgsmål giver researchere mulighed for at kategorisere respondenter i grupper med udgangspunkt i de valg, de har foretaget.

Med andre ord giver de dig mulighed for at udføre demografiske studier. Hvorfor er dette værdifuldt?

Forestil dig, at chefen i en designer-tøjbutik mener, at det er mere sandsynligt, at en bestemt type besøger deres butik. For at afkode, hvilke segmentgrupper, som mest sandsynligt er deres kunder, kunne chefen designe en undersøgelse til alle besøgende. Denne undersøgelse kunne omfatte lukkede spørgsmål om køn, alder, beskæftigelsesstatus og andre relevante demografiske oplysninger. Derefter kunne der være spørgsmål om, hvor tit de besøger butikken, og hvor mange penge de bruger årligt. Da alle spørgsmålene er lukkede, kan butikschefen nemt kvantificere svarene og bestemme profilen på deres typiske kunder. I dette tilfælde opdager butikschefen måske, at de hyppigste kunder er kvindelige studerende i alderen 18-25 år. Denne viden giver hende mulighed for at lave en handlingsplan til, hvordan hun bedre kan imødekomme denne niche eller finde nye målgrupper.

Den største ulempe ved lukkede spørgsmål er, at en researcher skal have en klar forståelse af sine spørgsmål og deres forbindelse til det overordnede undersøgelsesproblem, før spørgsmålene skrives. Uden dette fører lukkede spørgsmål til utilstrækkelige valg for respondenterne samt spørgsmål, som ikke reflekterer undersøgelsens formål klart og begrænsede eller forkerte oplysninger.

Peger på et specifikt marked på en globus

Send din spørgeundersøgelse til en stor eller lille gruppe personer med vores online Audience-panel.

Hvis jeg for eksempel spurgte: "Er din transportmetode til arbejde bil eller bus eller går du?" ville jeg utilsigtet have udeladt samkørsel, cykel, vejrmøller eller andre former for transport, som jeg ikke var klar over fandtes. Det ville have været bedre, hvis jeg stillede et åbent spørgsmål som "Hvordan kommer du på arbejde?" for at finde ud af de mange svartyper før gennemtvingelse af svarvalg med udgangspunkt i en liste med flere svarmuligheder.

Åbne spørgsmål er af sonderende karakter og giver researcherne omfattende kvalitative data. Kort sagt, giver de researcheren mulighed for at opnå indsigt i alle de meninger om et emne, som de ikke er bekendte med. Men da disse spørgsmålstyper er kvalitative af natur, mangler de den statistiske signifikans, som er nødvendigt for konkluderende undersøgelser.

Da åbne spørgsmål beder om respondentens kritiske tænkning og rå mening, er de perfekte til at indhente oplysninger fra specialister på et felt, som researcheren ved mindre om. Eksempel: Hvis jeg ville vide noget om oldtidens Kina (noget, jeg ved meget lidt om), kunne jeg lave en spørgeundersøgelse til en udvalgt gruppe historikere med speciale i oldtidens Kina. Min spørgeundersøgelse ville derefter blive fyldt med brede, åbne spørgsmål, som er designet til at modtage store mængder indhold og give eksperten frihed til at vise sin viden.

Åbne spørgsmål kan være nyttige i spørgeundersøgelser med en lille målgruppe, fordi der ikke er brug for komplekse, statistiske analyser, og spørgsmålenes kvalitative beskaffenhed vil give dig mere værdifuldt input fra hver enkelt respondent. Reglen her er, at gruppen skal være lille nok til at spørgsmålsstilleren kan læse hvert unikt svar og tænke over de angivne oplysninger. Eksempel: En supervisor vil have præstationsfeedback fra sit team på seks medarbejdere. Supervisoren ville få mere ud af spørgsmål, som respondenterne kan besvare frit, i stedet for at tvinge dem ind i lukkede spørgsmål, som begrænser deres svar.

Som angivet i afsnittet om lukkede spørgsmål kræver spørgeundersøgelser, som er konkluderende, indledende undersøgelser for at designe det relevante undersøgelsesemne, spørgeundersøgelsens struktur og dens spørgsmål. Åbne spørgsmål kan vise et udvalg af meninger og adfærd blandt befolkningen, som spørgsmålsstilleren aldrig var klar over før. Det er derfor utroligt vigtigt at bruge åbne spørgsmål til at indsamle oplysninger til yderligere kvantitative undersøgelser.

Det er oftest en god idé, at det sidste spørgsmål i en spørgeundersøgelse er åbent, uanset spørgeundersøgelsens størrelse. Dette gælder især for spørgeundersøgelser med lukkede spørgsmål om holdninger, meninger eller adfærd. Tvinges respondenter til at besvare lukkede spørgsmål, tvinges de til at passe ind i svarmuligheder, og de har som resultat ofte ekstra oplysninger eller spørgsmål til dig. Giver du respondenterne et kommentarfelt til deres tanker, viser du respekt for dem og den tid, de har brugt på at besvare din spørgeundersøgelse.

Der er også et par ulemper ved åbne spørgsmål. Selvom respondenters svar næsten altid er af bedre kvalitet, kan den umage, som der kræves til at reflektere over oplysningerne, ind imellem være overvældende. Derfor fungerer åbne spørgsmål bedst i undersøgelser med mindre populationer. Hvis dit udsnit af spørgeundersøgelsen er en brøkdel af den population, du undersøger, skal du søge efter data, som kan udledes for den overordnede population som statistisk signifikante. Desværre kan åbne spørgsmål ikke bruges på denne måde, da hvert svar skal ses som en unik mening.

Er du interesseret i at se, hvordan åbne og lukkede spørgsmål ender med at blive brugt i spørgeundersøgelser? Se skabelonerne til spørgeundersøgelser, der er udviklet af vores metodikere. Skabelonerne dækker alt fra kundefeedback til testning af dit brands budskaber.

Bibliotek med værktøjspakker

Opdag vores værktøjspakker, der er designet til at hjælpe dig med at udnytte feedback i dit arbejde eller i din branche.

Få fart i butikken med online bestillingsformularer

Opret og tilpas nemt ordreformularer og modtag betaling for varer og tjenester, eller brug en ekspertbygget skabelon til at komme i gang på få minutter.

Få feedback, du kan handle på, med online evalueringsformularer

Oplev fordelene ved feedback med SurveyMonkeys online evalueringsformularer. Kom i gang med vores designværktøj til formularer.

Bedste praksis for spørgeundersøgelser

Lær om vores bedste praksisser for at få mest ud af din spørgeundersøgelse. Se vores retningslinjer for spørgeundersøgelser, og start i dag – GRATIS!