Multiple-choice-spørgsmål: Alt, hvad du har brug for at vide

Lær, hvornår og hvordan du bruger den mest populære spørgsmålstype

Multiple-choice-spørgsmål er elementære ved udarbejdelse af spørgeundersøgelser.

De er alsidige, intuitive, og de producerer anmærkningsfri data, som er nemme at analysere.

Eftersom de har en fast liste med svarmuligheder, får du strukturerede besvarelser af spørgeundersøgelsen, hvilket gør det nemmere for dine respondenter at gennemføre spørgeundersøgelsen.

De data, du får tilbage, er imidlertid begrænset til de valg, du tilbyder.

Det betyder, at hvis dine svarmuligheder ikke er vidtspændende, risikerer du ensidighed i dine resultater.

Selvom det måske er den spørgsmålstype, som er mest ligetil, er forståelsen af de forskellige former for multiple-choice-spørgsmål og deres anvendelse mere nuanceret.

Spørgsmålstyper: Enkelt svar kontra flere svar

En af de grundlæggende forskelle mellem de forskellige multiple-choice-spørgsmål er om respondenterne skal have lov til at vælge flere svarmuligheder eller blot én.

Spørgsmål med én svarmulighed, den mest almindelige type, beder respondenter om kun at vælge én mulighed fra en på forhånd fastsat liste.

Dette format er særligt egnet til binære spørgsmål, spørgsmål med vurderinger eller nominalskalaer. Nogen kan enten være enige eller uenige i en erklæring, men en person kan ikke være begge dele; det er kun muligt at ligge på ét punkt på en 10-punkts Net Promoter Score℠ (NPS)-skala, men ikke flere – man kan ligge på et 7-tal, men ikke et 7-tal og et 9-tal.

Multiple-choice-spørgsmål med én svarmulighed er også effektive, når du beder respondenter om at vælge deres foretrukne eller mindst foretrukne mulighed fra en på forhånd fastsat liste, eller når du beder dem om at vælge den mulighed, som ligger tættest på deres egen mening.

Spørgsmål med flere svarmuligheder har et lidt andet formål.

Hvis et multiple-choice-spørgsmål med én svarmulighed spørger “Hvilket pizzafyld er din favorit?”, ville et multiple-choice-spørgsmål med flere svar måske spørge “Hvilke af følgende pizzafyld kan du lide?” Her kan respondenter markere alle de valg, som er relevante for dem, i stedet for at være tvunget til at vælge kun et.

likert scale template

Det er op til dig, som udarbejder spørgeundersøgelsen, at bestemme, hvilken spørgsmålstype er mere relevant.

Variationer af standard multiple-choice-spørgsmål

Når først du har besluttet, om dine multiple-choice-spørgsmål skal have én svarmulighed eller flere, kan du afgøre, som du vil bruge en af de mange variationer af multiple-choice-spørgsmål.

Tilføjelse af svarmuligheden “Andet” eller et kommentarfelt kan f.eks. løse en almindelig ulempe ved brugen af et multiple-choice-spørgsmål. Når du giver dine respondenter en fastsat liste med svarmuligheder, giver du dem kun mulighed for at vælge fra de valg, som du giver dem, hvilket kan påvirke dine resultater.

multiple-choice food survey example

Hvad nu hvis du ikke inkluderer den svarmulighed, som respondenten ville have valgt? Måske er respondenten af en anden opfattelse end det svar, der bliver valgt fra din liste med valg, hvilket kan påvirke dine resultaters integritet.

En måde at håndtere dette problem på, er at give flere svarmuligheder, men stadig give respondenterne mulighed for at tilføje deres egen besvarelse. Når du skriver din spørgeundersøgelse, skal du blot markere feltet "Tilføj svarmuligheden "Andet" eller et kommentarfelt", og hvilket giver respondenterne mulighed for at gøre lige præcis det.

Du kan se de tilføjede kommentarer i analyseværktøjet, men der er lidt ekstra arbejde til dig, fordi du skal adskille hver tilføjet besvarelse. Husk på, at respondenter skal se muligheden "Andet" som sidste udvej. Hvis for mange personer tilføjer deres egne besvarelser, vil det svække de sammenligninger, du kan foretage blandt de primære svarmuligheder.

Spørgsmål med vurderingsskala viser en skala i et hvilket som helst interval – fra 0 til 10, 1 til 5, 0 til 100, osv. – og du beder respondenter om at vælge et numerisk punkt på skalaen, som bedst repræsenterer deres besvarelse.

Du skal tydeliggøre forholdet mellem tallene på skalaen og de koncepter, som de står for, enten i spørgsmålet eller på selve vurderingsskalaen, så respondenterne kan forstå vurderingsskalaen.

multiple choice rating scale from 0 to 10
multiple choice rating scale from 0 to 10

Eksemplerne ovenfor viser forskellige måder, som Net Promoter Score kan skrives på, metrikken “sandsynligheden for at anbefale”, som bruges til alt fra markedsføringsundersøgelser til kundetilfredshedsundersøgelser og spørgeundersøgelser om medarbejderengagement.

EnLikert-skala eller Likert-typeskala er sikkert den mest anvendte vurderingsskala. Den traditionelle Likert-skala beder respondenter om at præcisere i hvor høj grad de er enige eller uenige med et udsagn. Likert-skalaer er perfekte til at registrere respondenters holdninger eller adfærd, især når de angår ømtålelige emner. Her er et eksempel:

multiple choice rating scale from strongly agree to strongly disagree

Du kan variere dine svarmuligheder for at lægge mere eller mindre hovedvægt på dit spørgsmål:

multiple choice question with agree or disagree option

Alternative formater til multiple-choice-spørgsmål

Matrix-spørgsmål

Nogle gange vil du måske stille flere spørgsmål i rækkefølge, som hver har de samme svarmuligheder.

Overvej f.eks. en række Enig/uenig-spørgsmål eller en række vurderingsspørgsmål, hvor du beder dine respondenter om at vælge et tal mellem 1 til 10, som indikerer, hvor sandsynligt det er, at de vil anbefale et produkt til en ven (ligesom NPS).

Hvis det er tilfældet for din spørgeundersøgelse, bør du overveje at bruge en matrix. Selvom matrixspørgsmål simplificerer spørgsmålsindholdet, kan meget store matricer være belastende for respondenter, især på mobilenheder. Respondenter dropper måske spørgeundersøgelser, som er svære at gennemføre, hvilket kan påvirke dine gennemførelsesprocenter.

Hvis din matrix er så stor, at respondenter er nødt til hele tiden at rulle til højre eller ned, bør du opdele dine spørgsmål eller reducere antallet af de svarmuligheder, som du inkluderer, så din spørgeundersøgelse er nemmere at gennemføre.

rating scale from 1 to 5, with 1 being poor and 5 being excellent for pizza toppings

Rullemenu-spørgsmål

I stedet for at vise alle svarmulighederne under spørgsmålet, giver rullemenu-spørgsmålet respondenterne en rulleliste til at vælge deres svar fra.

Rullemenu-spørgsmål virker bedst for spørgsmål, som har en lang liste med korte svarmuligheder, såsom at spørge en respondent om bopælsstat eller fødselsår.

De bør anvendes i begrænset omfang. For de fleste multiple-choice-spørgsmål vil det give respondenterne sammenhæng, hvis alle valgene er vist samtidig, når de besvarer spørgsmålet.

multiple choice dropdown menu of pizza toppings
multiple choice dropdown menu with pizza topping options

Vurderingsspørgsmål

Med vurderingsspørgsmål kan dine respondenter vælge svarmulighedernes rækkefølge, så de passer bedst til deres mening.

Hvis du f.eks. beder respondenter om at rangere deres top fem yndlingsfyld, fortæller det dig ikke kun, om nogen kan lide pepperoni, men hvor meget i forhold til andre tilgængelige valgmuligheder.

Hvis du vil hente flere oplysninger, end du kan fra enkle multiple-choice-spørgsmål, så er et vurderingsspørgsmål måske bedst for dig.

Vurderingsspørgsmål er sværere at analysere end almindelige multiple-choice-spørgsmål.

De giver dig en fornemmelse af, om en respondent synes bedre om én svarmulighed end en anden, men de fortæller dig ikke, hvor meget mere. Så medmindre du er specifikt interesseret i respondenters præferencer på et individuelt niveau og ikke blot i gennemsnit, vil vurderingsspørgsmål måske føje flere komplikationer til din spørgeundersøgelse end nødvendigt.

ranking scale for each pizza toppings from 1 to 5 in a dropdown menu

Fordelene ved multiple-choice-spørgsmål

Multiple-choice-spørgsmål er den mest almindelige spørgsmålstype, som bliver anvendt på SurveyMonkey. Det er ikke kun fordi, de er den spørgsmålstype, som de fleste personer anser for at væres "standard". De har også specifikke fordele, som andre spørgsmålstyper ikke har.

1. De er enkle.

Det er meget nemmere at klikke på en knap end at skrive en besvarelse. Og jo mere tilgængelig du gør din spørgeundersøgelse, jo flere færdige besvarelser vil du få.

Ofte bør du udtrykkeligt bede respondenterne om at vælge mellem to eller tre flere valg: Er du enig eller uenig? Ja eller nej? Synes du, vi bør gøre mere eller mindre, eller gør vi det lige tilpas? I disse tilfælde er det bedste at have valg, som dine respondenter kan vælge imellem.

2. De giver svarmuligheder konkrete definitioner

Ofte skriver du spørgsmål til spørgeundersøgelsen med en ide om, hvordan respondenterne måske svarer. I sådanne situationer er multiple-choice som regel den bedste spørgsmålstype

Lad os sige, at du beder respondenter vælge hvilken politisk kandidat, de vil stemme på. Hvad nu, hvis der er 20 kandidater at vælge imellem? Hvis nogen af respondenterne allerede ved, hvem de vil stemme på, så er det alletiders. Det vil være nemt for dem at besvare dette spørgsmål, uanset hvad.

For de fleste mennesker vil det dog være en stor hjælp at have svarmulighederne foran sig. Det hjælper også dig. Det er et stort job at gennemgå svar på udefinerede spørgsmål, men det er nemt at analysere data fra lukkede spørgsmål.

Det vil gøre dit liv meget nemmere, når du kan analysere dine spørgeundersøgelsesresultater uden at skulle frasortere besvarelser med stavefejl eller useriøse tilføjelser. På den måde vil Mickey Mouse aldrig figurere blandt dine favoritter til den næste præsident.

3. De hjælper med at guide dine respondenter

En af fordelene ved multiple-choice-valg er, at de giver respondenterne sammenhæng til hvordan de skal svare. Svarmuligheder i et multiple-choice-format indikerer, hvor specifikke eller generelle svar du forventer fra respondenterne.

Skal nogen f.eks. oplyse deres nøjagtige fødselsdato (3. januar 1975), eller blot året (1975)?

Svarmuligheder kan også give dine respondenter et diskret puf til at give flere oplysninger, end de ville have gjort af sig selv. Tænk på en Likert-skala. Jo flere svarmuligheder du giver, jo mere kan de vurdere omfanget af, i hvor stor grad de er enige eller uenige (dvs. “Enig”, “Meget enig” eller “Rimelig enig”).

Du bør overveje dine multiple-choice-spørgsmål omhyggeligt, før du sender spørgeundersøgelsen ud, fordi de svarmuligheder, som du giver, vil afgøre, hvilke måder du kan bruge resultaterne på. For eksempel vil det være praktisk at inkludere svarmuligheden “Andet”, men det kan gøre det sværere at analysere dine data.

4. De ser bedre ud på mobilenheder

Nu om stunder er mobiloptimering en vigtig overvejelse i spørgeundersøgelsernes verden. Godt og vel 3 ud af 10 personer, som deltager i SurveyMonkey spørgeundersøgelser i USA, deltager på en smartphone eller tablet.

Mobilenheder er med deres små skærme og manglende mus og tastatur ikke gode medier til spørgeundersøgelser, som bruger tekstfelter eller kræver meget rulning. Udefinerede svarmuligheder har også deres plads, men for mobil-spørgeundersøgelser er det bedst at holde fast i enkle multiple-choice-valg.

Sørg for at læse SurveyMonkeys bedste tips til mobiloptimering af spørgeundersøgelser før du starter på din spørgeundersøgelse.

Der er god grund til at multiple-choice-spørgsmål udgør størstedelen af spørgsmål i spørgeundersøgelser. De er praktiske i mange forskellige situationer, og de er specielt værdifulde, når først du forstår spidsfindighederne ved brugen af hver type.

NPS®, Net Promoter® og Net Promoter® Score er registrerede varemærker tilhørende Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company og Fred Reichheld.

Se, hvordan SurveyMonkey kan vække din nysgerrighed