Multiple choice-spørgsmål: Alt, hvad du har brug for at vide

Lær hvornår og hvordan den populæreste spørgsmålstype bruges.

Opret en spørgeundersøgelse i dag

Multiple-choice-spørgsmål er elementært ved udarbejdelse af spørgeundersøgelser.

De er alsidige, intuitive, og de producerer rene data, som er nemme at analysere.

Eftersom de har en fast liste med svarmuligheder, får du strukturerede besvarelser af spørgeundersøgelsen, hvilket gør det nemmere for dine respondenter at gennemføre spørgeundersøgelsen.

De data, du får tilbage, er imidlertid begrænset til de valg, du tilbyder.

Det betyder, at hvis dine svarmuligheder ikke er vidtspændende, risikerer du ensidighed i dine resultater.

Selvom spørgsmålstypen måske er meget ligetil, er forståelsen af de forskellige former for multiple-choice-spørgsmål og deres anvendelse mere nuanceret.

Spørgsmålstyper: Enkelt svar kontra flere svar

En af de grundlæggende forskelle mellem de forskellige multiple-choice-spørgsmål er om respondenterne skal have lov til at vælge flere svarmuligheder eller blot én.

Spørgsmål med én svarmulighed, den mest almindelige type, beder respondenter om kun at vælge én mulighed fra en på forhånd fastsat liste.

Dette format er fremragende i binære spørgsmål, spørgsmål med vurderinger eller nominalskalaer. Nogen kan enten være enige eller uenige i en erklæring, men en person kan ikke være begge dele; det er kun muligt at ligge på ét punkt på en 10-punktsskala NPS (Net Promoter Score℠), men ikke flere – man kan ligge på et 7-tal, men ikke et 7-tal og et 9-tal.

Multiple-choice-spørgsmål med én svarmulighed er også effektive, når du beder respondenter om at vælge deres foretrukne eller mindst foretrukne mulighed fra en på forhånd fastsat liste, eller når du beder dem om at vælge den mulighed, som ligger tættest på deres egen mening.

Spørgsmål med flere svar har et lidt andet formål.

Hvis et multiple-choice-spørgsmål med én svarmulighed spørger “Hvilket pizzafyld er din favorit?”, ville et multiple-choice-spørgsmål med flere svar måske spørge “Hvilke af følgende pizzafyld kan du lide?” Her kan respondenter markere alle de valg, som er relevante for dem, i stedet for at være tvunget til at vælge kun et.

multiple_choice

Det er op til dig, som skriver spørgeundersøgelsen, at bestemme hvilken spørgsmålstype er mere relevant.

Variationer af standard multiple choice-spørgsmål

Når først du har besluttet, om dine multiple-choice spørgsmål skal have én svarmulighed eller flere, kan du afgøre, som du vil bruge en af de mange variationer i multiple-choice-spørgsmål.

For eksempel kan tilføjelse af svarmuligheden “Andet” eller et kommentarfelt løse en almindelig ulempe ved brugen af et multiple-choice-spørgsmål. Når du giver dine respondenter en fastsat liste med svarmuligheder, giver du dem kun mulighed for at vælge fra de valg, som du giver dem, hvilket kan påvirke dine resultater.

multiple_choice_otheroption

Hvad nu hvis du ikke giver nogen den svarmulighed, som respondenten ville have valgt? Måske er respondenten af en anden opfattelse end det svar, der bliver valgt fra din liste med valg, hvilket kan påvirke dine resultaters integritet.

En måde at håndtere dette problem på, er at give flere svarmuligheder, men stadig give respondenterne mulighed for at tilføje deres egen besvarelse. Når du skriver din spørgeundersøgelse, skal du blot markere feltet “Tilføj svarmuligheden ‘Andet’ eller et kommentarfelt”, og det er lige præcis, hvad dine respondenter vil gøre.

Du kan se de tilføjede kommentarer i værktøjet Analysér, men der er lidt ekstra arbejde til dig med at adskille hver tilføjet besvarelse. Husk at respondenter skal se valget “Andet” som den sidste mulighed. Hvis for mange personer tilføjer deres egne besvarelser, vil det svække de sammenligninger, du kan udføre blandt de primære svarmuligheder.

Spørgsmål med vurderingsskala viser en skala i et hvilket som helst interval – fra 0 til 10, 1 til 5, 0 til 100, osv. – og du beder respondenter om at vælge et numerisk punkt på skalaen, som bedst repræsenterer deres besvarelse.

For at respondenterne kan forstå en vurderingsskala, skal du tydeliggøre forholdet mellem tallene på skalaen og de koncepter, som de står for, enten i spørgsmålet eller på selve vurderingsskalaen.

multiple_choice_ratingscale1 multiple_choice_ratingscale2

Eksemplerne ovenfor viser forskellige måder, som Net Promoter Score kan skrives på, metrikken “sandsynligheden for at anbefale”, som bruges til alt fra markedsføringsundersøgelser til spørgeundersøgelser om kundetilfredshed og medarbejderengagemen.

En Likert-skala eller Likert-typeskala er sikkert den mest anvendte vurderingsskala. Den traditionelle Likert-skala beder respondenter om at præcisere i hvor høj grad de er enige eller uenige med et udsagn. Likert-skalaer er perfekte til at registrere respondenters holdninger eller adfærd, især når de angår ømtålelige emner. Her er et eksempel:

multiple_choice_likert

Du kan variere dine besvarelsesvalg for at gøre dit spørgsmål mere eller mindre detaljeret. For eksempel:

MD-1348_MultipleChoice_graphic4b

Alternative formater til multiple choice-spørgsmål

Matrix-spørgsmål

Nogle gange vil du måske stille flere spørgsmål i rækkefølge, som hver har de samme valgmuligheder.

Overvej f.eks. en række enig/uenig-spørgsmål eller en række vurderingsspørgsmål, hvor du beder dine respondenter om at vælge et tal mellem 1 til 10, som indikerer, hvor sandsynligt det er, at de vil anbefale et produkt til en ven (ligesom NPS).

Hvis det er tilfældet for din spørgeundersøgelse, bør du overveje at bruge en matrix. Selvom matrixspørgsmål simplificerer spørgsmålsindholdet, kan meget store matricer være belastende for respondenter, især på mobilenheder. Respondenter dropper måske spørgeundersøgelser, som er svære at gennemføre, hvilket kan påvirke dine fuldførelsesprocenter.

Hvis din matrix er så stor, at respondenter er nødt til hele tiden at rulle til højre eller ned, bør du opdele dine spørgsmål eller reducere antallet af de svarmuligheder, som du inkluderer, så din spørgeundersøgelse er nemmere at gennemføre!

multiple_choice_matrix

Rullemenu-spørgsmål

I stedet for at vise alle svarmulighederne under spørgsmålet, giver rullemenu-spørgsmålet respondenterne en rulleliste til at vælge deres svar fra.

Rullemenu-spørgsmål virker bedst for spørgsmål, som har en lang liste med korte svarmuligheder, såsom at spørge en respondent om bopælsstat eller fødselsår.

De bør bruges sparsomt. For de fleste multiple-choice-spørgsmål vil det give respondenterne sammenhæng, hvis alle valgene er vist samtidig, når de besvarer spørgsmålet

multiple_choice_dropdownmultiple_choice_dropdown

Vurderingsspørgsmål

Med vurderingsspørgsmål kan dine respondenter vælge svarmulighedernes rækkefølge, så de passer bedst til deres mening.

Hvis du f.eks. beder respondenter om at rangere deres top fem yndlingsfyld, fortæller det dig ikke kun om nogen kan lide pepperoni, men hvor meget i forhold til andre tilgængelige valgmuligheder.

Hvis du vil hente flere oplysninger, end du kan fra enkle multiple-choice-spørgsmål, så er et vurderingsspørgsmål måske bedst for dig.

Vurderingsspørgsmål er sværere at analysere end almindelige multiple-choice-spørgsmål.

De giver dig en fornemmelse af, om en respondent synes bedre om én svarmulighed end en anden, men de fortæller dig ikke, hvor meget mere. Så medmindre du er specifikt interesseret i respondenters præferencer på et individuelt niveau og ikke blot i gennemsnit, vil vurderingsspørgsmål måske føje flere komplikationer til din spørgeundersøgelse end nødvendigt.

multiple_choice_ratingscale

Fordelene ved multiple choice-spørgsmål

Multiple-choice-spørgsmål er den mest almindelige spørgsmålstype, som bliver anvendt på SurveryMonkey. Det er ikke kun fordi, de er den spørgsmålstype, som de fleste personer anser for at væres "standard". De har også specifikke fordele, som andre spørgsmålstyper ikke har.

1. De er enkle.

Det er meget nemmere at klikke på en knap end at skrive en besvarelse. Og jo mere tilgængelig du gør din spørgeundersøgelse, jo flere færdige besvarelser vil du få.

Ofte bør du udtrykkeligt bede respondenterne om at vælge mellem to eller tre flere valg: Er du enig eller uenig? Ja eller nej? Synes du, vi bør gøre mere eller mindre, eller gør vi det lige tilpas? I disse tilfælde er det bedste at have valg, som dine respondenter kan vælge imellem.

2. De giver valgmuligheder konkrete definitioner.

Ofte skriver du spørgsmål til spørgeundersøgelsen med en ide om, hvordan respondenterne måske svarer. I sådanne situationer er multiple-choice som regel den bedste spørgsmålstype

Lad os sige, at du beder respondenter vælge hvilken politisk kandidat, de vil stemme på. Hvad nu, hvis der er 20 kandidater at vælge imellem? Hvis nogen af respondenterne allerede ved, hvem de vil stemme på, så er det alletiders. Det vil være nemt for dem at besvare dette spørgsmål, uanset hvad.

For de fleste mennesker vil det dog være en stor hjælp at have valgmulighederne foran dem. Det hjælper også dig. Det er et stort job at sortere gennem svar på åbne spørgsmål, men det er nemt at analysere data fra lukkede spørgsmål.

Det vil gøre dit liv meget nemmere, når du kan analysere dine spørgeundersøgelsesresultater uden at skulle frasortere besvarelser med stavefejl eller useriøse tilføjelser. På den måde vil Mickey Mouse aldrig dukke op på din liste som den næste præsident.

3. De hjælper med at guide dine respondenter.

En af fordelene ved multiple-choice-spørgsmål er, at de giver respondenterne sammmenhæng til hvordan de skal svare. Svarmuligheder i et multiple-choice-format indikerer, hvor specifikke eller generelle svar du forventer fra respondenterne.

Skal nogen f.eks. oplyse deres nøjagtige fødselsdato (3. januar 1975), eller blot året (1975)?

Svarmuligheder kan også give dine respondenter et diskret puf til at give flere oplysninger, end de selv ville have gjort. Tænk på en Likert-skala. Jo flere svarmuligheder du giver, jo mere kan de vurdere omfanget af, i hvor stor grad de er enige eller uenige (dvs. “Enig”, “Meget enig” eller “Rimelig enig”).

Du bør overveje dine multiple-choice-spørgsmål omhyggeligt, før du sender spørgeundersøgelsen ud, fordi de svarmuligheder, som du giver, vil afgøre, hvilke måder du kan bruge resultaterne på. For eksempel vil det være praktisk at inkludere svarmuligheden “Andet”, men det kan gøre det sværere at analysere dine data.

4. De ser bedre ud på mobilenheder.

Nu om stunder er mobiloptimering en vigtig overvejelse i spørgeundersøgelsernes verden. Godt og vel 3 ud af 10 personer, som deltager i SurveyMonkey spørgeundersøgelser i USA, deltager på en smartphone eller tablet.

Mobilenheder er med deres små skærme og manglende mus og tastatur ikke gode medier til spørgeundersøgelser, som bruger tekstfelter eller kræver meget rulning. Åbne svarmuligheder har også deres plads, men for mobil-spørgeundersøgelser er det bedst at holde fast i enkle multiple-choice-valg.

Sørg for at læse SurveyMonkeys bedste tips til mobiloptimering af spørgeundersøgelser før du starter på din spørgeundersøgelse.

Der er god grund til at multiple-choice-spørgsmål udgør størstedelen af spørgsmål til spørgeundersøgelser. De er praktiske i mange forskellige situationer, og de er specielt værdifulde, når først du forstår spidsfindighederne ved brugen af hver type.

NPS®, Net Promoter® og Net Promoter® Score er registrerede varemærker tilhørende Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company og Fred Reichheld.

Måske vil du også synes om:

Skabelon til spørgeundersøgelser om medarbejderengagement

Når du lytter til dine medarbejdere, kan du træffe beslutninger, som skaber en gladere arbejdsplads. Find ud af, hvordan medarbejderne virkelig har det med deres job. Få den nødvendige feedback til at holde dem glade.

Gå til side

Spørgeundersøgelsesskabeloner til arrangementplanlægning

Det er hårdt arbejde at planlægge et arrangement. Hvem kommer? Hvordan ser deres kalender ud? Med spørgeundersøgelser om arrangementer kan du få et tydeligere billede. Få feedback når du er færdig med arrangementet for at gøre det bedre og bedre.

Gå til side

3 hurtige tips til at forbedre besvarelsesrater på spørgeundersøgelser

Her er nogle ideer til at sikre, at respondenterne besvarer dine spørgeundersøgelser.

1. Vær hurtig

Hvis din spørgeundersøgelse er kort og god, er der en større chance for, at flere respondenter vil gennemføre den.

2. Tilbyd incitamenter

Små motivationsfaktorer som en lille rabat eller et lod til en lodtrækning kan hjælpe dig med at sikre, at respondenterne gennemfører din spørgeundersøgelse.

3. Køb en målgruppe

Med SurveyMonkey Audience kan du købe adgang til en målgruppe, som opfylder specifikke demografiske krav for din spørgeundersøgelse. Det er meget nyttigt til at få målrettede besvarelser fra en specifik gruppe på denne måde.

Her er grunden til, at millioner af personer benytter sig af SurveyMonkey

Ubegrænset antal spørgeundersøgelser

Send lige så mange spørgeundersøgelser og quizzer, som du vil – endda med gratis abonnementer.

Hurtige svar

Opret og send hurtigt professionelle spørgeundersøgelser. Få hurtigt pålidelige resultater.

Godkendt af eksperter

Brug forfattede spørgsmål og skabeloner, som er godkendt af vores spørgeundersøgelseseksperter.

Resultater i realtid

Se resultater fra enhver enhed, når du er på farten. Få øje på tendenser, efterhånden som data kommer ind.

Nye ideer

Spørgeundersøgelser giver dig mere end blot svar. Få feedback og nye perspektiver.

Handlingsrettede data

Udtræk og del indsigter fra dine data med dit team.