63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

Du kan se en opsummering af vores reviderede vilkår og politikker nedenfor. Vi har fremhævet de ændringer, som vi mener er mest relevante for vores brugere, men vi anbefaler, at du gennemgår dokumenterne i deres helhed.

Opdateringer til vilkår for anvendelse

Vi har forenklet og omorganiseret vores vilkår for anvendelse for at gøre dem nemmere at forstå. Desuden:

 • Vores betalte tjenester, løsninger og abonnementer er udviklet til, og beregnet til brug af enheder og organisationer til deres erhvervs- og professionelle formål, og vi behandler sådanne konti som B2B-kunder. Hvis du er forbruger og køber en af vores betalte tjenester primært til ikke- erhvervsformål, såsom primært udenfor en branche, virksomhed, forening, håndværk eller profession (dvs. til privat, familiær eller husstandsbrug), bedes du logge på din konto og opdatere din status på din kontoadministrationsside.
 • Med hvert abonnement du køber, følger et bestemt antal besvarelser. Hvis du overskrider dit abonnements antal besvarelser i løbet af en faktureringsperiode, pådrager du dig et ekstra gebyr pr. besvarelse.
 • For tjenester, som leveres af Momentive Inc., har vi ændret den personlige jurisdiktion og det personlige værneting til de føderale og statslige domstole i San Francisco County, Californien.
 • Vi har rettet tidslinjen for meddelelse om en sikkerhedshændelse for at bringe den i overensstemmelse med GDPR-forpligtelserne. GDPR er vores globale standard, men hvis tidsfristerne varierer fra jurisdiktion til jurisdiktion, vil vi underrette dig i overensstemmelse med kravene i den pågældende jurisdiktion. Vi vil altid bestræbe os på at underrette dig om en sikkerhedshændelse så hurtigt som muligt.
 • Vi har opdateret definitionen af "mindreårige" til at betyde personer under 16 år (eller under en højere alder som fastsat i visse lande og territorier).

Vi har opdateret vores vilkår for beskyttelse af personlige oplysninger for at afspejle vores opdaterede definition af "mindreårige" som beskrevet ovenfor og ændringer i lovgivningen om databeskyttelse. For eksempel:

 • Vi har tilføjet den britiske GDPR til vores definition af "databeskyttelseslovgivning" i vores databehandleraftale.
 • Vi har også tilføjet opdaterede henvisninger til EUs standardkontraktklausuler og UK-tillæg, så begge er let tilgængelige, hvis du har brug for dem.
 • Vi har kombineret vores liste over underdatabehandlere med vores EU-erklæring om dataoverførsel, så du har et omfattende overblik over, hvordan dine data er beskyttet, når du overfører dem til Momentive, og når vi overfører dem videre til underdatabehandlere.
 • Vi har også opdelt listen over underdatabehandlere efter produkt og har givet flere oplysninger om, hvilke personoplysninger der overføres, og hvordan vi beskytter dem. 

Vi har præciseret, hvad vi forventer af vores brugere, og hvilke foranstaltninger vi kan træffe som reaktion på overtrædelser af vores politik om acceptabel brug.

Opdateringer for indkøbere af vores SurveyMonkey Audience-spørgeundersøgelser

For køb af besvarelser fra vores SurveyMonkey Audience-paneler har vi præciseret, at vi ikke giver refusioner, når du ikke kan ikke indsamle det ønskede antal besvarelser på spørgeundersøgelsen på grund af faktorer indenfor, som du som ophavsmanden til spørgeundersøgelsen har kontrol over. Der henvises for eksempel til vores Retningslinjer til design

Opdateringer til vores Rewards- og Contribute-paneler 

Hvis du deltager i spørgeundersøgelser som en Rewards- eller Contribute-paneldeltager, har vi præciseret, at vi ikke er forpligtet til at udstede Rewards-kreditter eller foretage Contribute-donationer for besvarelser af dårlig kvalitet.

Opdateringer for GetFeedback

For de begrænsede personoplysninger vi behandler som controller i EU, er controlleren vores irske entitet, Momentive Europe UC. Dette ændrer ikke, hvordan vi håndterer nogen personoplysninger, og Momentive forbliver hovedsageligt en dataprocessor hvad angår GetFeedback-tjenesten. 

Andre ting at bemærke:

 • Med undtagelse af ovenstående vil alle ændringer træde i kraft den 15. december 2022 for alle eksisterende brugere, der har en konto hos os før den 10. oktober 2022.
 • Vi opbevarer også arkiverede versioner af vores vigtigste politikker til din orientering.