Produkter

SurveyMonkey er skabt til at håndtere enhver brugssag og situation. Udforsk vores produkt for at se, hvordan du kan bruge SurveyMonkey.

Få databaserede indsigter fra en global førende i online spørgeundersøgelser.

Integrer med over 100 apps og plug-ins for at få mere fra hånden.

Udform og tilpas online formularer til at indsamle info og betalinger.

Få bedre spørgeundersøgelser og hurtig indsigt med indbygget AI.

Målrettede løsninger til alle dine behov inden for markedsundersøgelser.

Skabeloner

Mål kundetilfredshed og loyalitet overfor din virksomhed.

Find ud af, hvad der skaber tilfredse kunder, og gør dem til fortalere.

Få handlingsrettet indsigt til at forbedre brugeroplevelsen.

Indhent kontaktoplysninger fra kundeemner, inviterede og andre.

Indsaml og følg nemt S.U.'er til dit næste arrangement.

Find ud af, hvad deltagere ønsker, så du kan forbedre dit næste arrangement.

Få indsigt til at booste engagement og fremme bedre resultater.

Få feedback fra dine deltagere, så du kan afvikle bedre møder.

Benyt feedback fra kollegaer til at forbedre medarbejderpræstation.

Opret bedre kurser, og forbedr undervisningsmetoder.

Find ud af, hvordan de studerende vurderer kursusmateriale og præsentation af det.

Find ud af, hvad dine kunder mener om dine nyeste produktideer.

Ressourcer

Bedste praksis til brug af spørgeundersøgelser og deres data

Vores blog om spørgeundersøgelser, tips til virksomheder og mere.

Selvstudier og vejledninger til brug af SurveyMonkey.

Sådan fremmer stærke brands vækst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsafdelingenLog på
Kontakt salgsafdelingenLog på

İnsanların %63'ü, bir şirketin ürünlerini veya hizmetlerini kullanmaya başlamadan önce o şirketin gizlilik ve güvenlik geçmişini dikkate alır.

Kenar çubuğundaki hukuki istatistik görseli

Disse betingelser er gældende for SurveyMonkey Audience-besvarelser som er købt på SurveyMonkeys websites. Se vores Servicebetingelser for Enterprise Audience her for at få oplysninger om de betingelser der gælder for SurveyMonkey Audience-besvarelser og markedsundersøgelsestjenester som tilbydes gennem SurveyMonkeys Enterprise-salgsteam.  

Versioner:

SIDST OPDATERET: 1. august 2023

Nærværende servicebetingelser for SurveyMonkey Audience-selvbetjening (“Betingelser for Audience”) er “Yderligere betingelser” til Brugsbetingelser for SurveyMonkey (“Brugsbetingelser”) og samlet er de gældende for dit køb, din accept eller brug af SurveyMonkeys løsninger og tjenester, som omfatter SurveyMonkey Audience-besvarelser (omtalt som “SurveyMonkey Audience” eller “Audience”) og markedsundersøgelseskreditter (omtalt som “markedsundersøgelseskreditter” eller “kreditter”) og SurveyMonkey markeds-, produkt- og brandindsigtløsninger (samlet omtalt som "markedsundersøgelsestjenester"). Markedsundersøgelsestjenester er en “tjeneste” under brugsbetingelserne. Skrevet med stort, men på anden vis udefinerede betingelser i disse Audience-betingelser har de betydninger, som fremgår af brugsbetingelserne.

  • Audience-spørgeundersøgelse” eller “spørgeundersøgelse” betyder en spørgeundersøgelse, der er oprettet af eller for dig og hostet af SurveyMonkey, og som du distribuerer i overensstemmelse med disse Audience-betingelser.
  • Besvarelser på fuldførte spørgeundersøgelser” betyder tilfælde, hvor SurveyMonkey inviterer en paneldeltager i en målgruppe (typisk via e-mail) til at deltage i din spørgeundersøgelse, og paneldeltageren klikker på linket til spørgeundersøgelsen, kvalificerer sig forbi et eller flere filtreringsspørgsmål, besvarer alle spørgeundersøgelsens spørgsmål, som han eller hun skal besvare og når slutningen af spørgeundersøgelsen. For at fjerne eventuel tvivl inkluderer besvarelser på fuldførte spørgeundersøgelser kun besvarelser fra kvalificerede paneldeltagere. I en situation, hvor en paneldeltager i målgruppen er blevet diskvalificeret til at komme videre i en spørgeundersøgelse på grund af deres besvarelse på et filtreringsspørgsmål, tæller sådanne diskvalificerede besvarelser ikke som fuldførte besvarelser på spørgeundersøgelser.
  • Paneldeltager(e)” betyder hver person i et panel af spørgeundersøgelsesdeltagere.
  • Køb” betyder et køb af en SurveyMonkey-løsning, der inkluderer Audience-besvarelser.
  • Pro rata refusion” betyder en refusion af gebyrer, som er betalt for et Audience-køb, beregnet forholdsmæssigt på basis af antallet af fuldførte spørgeundersøgelsessvar, som er blevet givet til dig, hvis nogen.
  • "Profilerede kriterier for målretning" betyder de egenskaber, du har valgt fra en liste over egenskaber leveret af SurveyMonkey.
  • Købsspecifikationer" er dine profilerede målretningskriterier, din kvalifikationsrate og det antal fuldførte spørgeundersøgelsessvar, du ønsker.
  • "Kvalificeret paneldeltager er målgruppe paneldeltagere, som kvalificerer sig efter eventuelle filtreringsspørgsmål til at deltage i din spørgeundersøgelse.
  • Kvalifikationsrate” også benævnt “Incidensrate” betyder procentdelen af målgrupperespondenter, som du forventer at kvalificere sig efter dine filtreringsspørgsmål til at deltage i din spørgeundersøgelse. Hvis du har inkluderet et filtreringsspørgsmål i din spørgeundersøgelse, skal du anslå kvalifikationsraten før køb.
  • Målgruppemedlemmer” er et sæt medlemmer, som opfylder de forlangte kriterier.

Hvis du ønsker at bruge vores spørgeundersøgelsesredskaber til at sende en spørgeundersøgelse til paneldeltager der opfylder de profilbestemte kriterier, kan du indsende disse profilbestemte kriterier til os sammen med dine købsspecifikationer.

Når du forsyner os med dine købsspecifikationer, vil vi forsyne dig med priser og en anslået tidsramme for levering af dine udfyldte besvarelser af spørgeundersøgelser.

Du kan derefter bekræfte dine købsspecifikationer og, hvis påkrævet, indsende dine betalingsoplysninger for at foretage din købsanmodning. Din indsendelse af en købsanmodning tilkendegiver din accept af disse Audience-betingelser.

Vi vil bekræfte modtagelse af din købsanmodning ved at give dig en faktura eller andet dokument med en ordrebekræftelse.

Ved modtagelse af din købsanmodning vil vi vurdere den og informere dig, hvorvidt vi kan opfylde den. Vi vurderer købsanmodninger baseret på forskellige faktorer. En årsag, som gør, at vi måske ikke kan acceptere din købsanmodning, er fordi vi mener, vi ikke har et tilstrækkeligt antal ledige paneldeltagere der opfylder dine målgruppekriterier og skønnede kvalifikationsrat til at vi kan levere det antal udfyldte besvarelser af spørgeundersøgelser som du har anmodet om.

Accept af din købsanmodning er ikke en garanti for, at vi vil kunne levere det antal udfyldte besvarelser af spørgeundersøgelser som du ønsker inden for den angivne tidsperiode. Alle angivne tidsrammer er kun skøn. Selvom vi kun vil acceptere din købsanmodning hvis vi mener at vi kan opfylde dine kriterier for profilmålretning, betyder uvished, som er en naturlig del af processen med anskaffelse af paneldeltagere, nøjagtigheden af skøn af kvalifikationsraterne samt foranderligheden af besvarelsesprocenter, at vi hverken kan eller vil garantere dette. Se afsnit 5.2 hvis vi ikke kan opfylde dine købsspecifikationer.

Hvis vi accepterer din købsanmodning, vil du skulle foretage din betaling, før vi udsender din spørgeundersøgelse til paneldeltagere. Hvis du betaler via kreditkort, vil dit kreditkort som er registreret hos os blive debiteret på dette tidspunkt. Hvis du betaler ved brug af kreditter, vil de, underlagt betingelserne nedenfor, blive anvendt til at betale for de gebyrer som dit køb har pådraget sig på dette tidspunkt.

Din spørgeundersøgelse skal overholde alle de begrænsninger som er offentliggjort på vores SurveyMonkey Audience-website på det tidspunkt hvor du indsender en anmodning om at foretage et køb, og den skal også opfylde følgende kriterier:

(a) Spørgeundersøgelsesindhold og -struktur

1. Varighed.

Det må ikke tage paneldeltagere i målgruppen mere end 15 minutter i gennemsnit at udfylde din spørgeundersøgelse, hvilket afgøres efter SurveyMonkeys skøn.

2. Ingen indsamling af personlige oplysninger.

Din spørgeundersøgelse må ikke indsamle personlige oplysninger fra dine paneldeltagere i målgruppen. Dette omfatter alle unikke identifikatorer inklusive e-mailadresser, telefonnumre, postadresser, brugernavne, IP-adresser, MAC-adresser eller andre oplysninger, som kan udgøre persondata under databeskyttelseslovgivningen.

3. Ingen indsamling af personfølsomme oplysninger.

Din spørgeundersøgelse må ikke indsamle kreditkortoplysninger, adgangskoder, CPR-numre eller lignende følsomme identificerende oplysninger fra dine paneldeltagere i målgruppen.

4. Forbudt indhold.

Medmindre vi har givet dig skriftlig godkendelse, må din spørgeundersøgelse ikke: (a) have med alkohol, tobak eller rekreative stoffer at gøre, hvis den er rettet mod paneldeltagere i målgruppen, som er under den lovlige alder for forbrug; (b) have med pornografi at gøre, eller indeholde sådant materiale; eller (c) overtræde vores Politik om acceptabel brug (inklusive krav om minimumsalder på bruger).

5. Ingen markedsførings- eller hvervningsaktiviteter.

SurveyMonkey Audience er udviklet til at assistere vores kunder med at foretage undersøgelser. Den er ikke beregnet til at blive brugt primært til direkte at markedsføre et produkt, en ydelse eller et koncept til spørgeundersøgelsesrespondenter. Din spørgeundersøgelse må ikke bede paneldeltagere i målgruppen om at udføre opgaver uden for din spørgeundersøgelse, inklusive at besøge en anden website, købe eller abonnere på et produkt eller en tjenesteydelse, søge om et job eller lukke deres webbrowser.

(b) Kvaliteten af spørgeundersøgelser

1. Klager fra respondenter om spørgeundersøgelser.

Hvis vi modtager negativ feedback fra paneldeltagere i målgruppen om din spørgeundersøgelse, vil vi gennemgå sådan feedback. Din spørgeundersøgelse kan blive sat i bero eller annulleret, hvis denne feedback viser, at din spørgeundersøgelse ikke overholder disse Audience-betingelser eller vores Politik om acceptabel brug.

2. Ringe besvarelsesprocenter.

En nærmere bestemt igangværende Audience-spørgeundersøgelse kan sættes i bero eller annulleres, hvis vi afgør at den efter lancering har en væsentligt lavere besvarelsesprocent end den gennemsnitlige Audience-spørgeundersøgelse. Vi udregner besvarelsesprocent baseret på det samlede antal paneldeltagere, som var i stand til at udfylde en spørgeundersøgelse (uanset kvalificering) diideret med det antal paneldeltagere som påbegyndte undersøgelsen.

Unormalt lave besvarelsesprocenter tilkendegiver ofte et problem med udfærdigelsen af en spørgeundersøgelse, og måske kan vi give dig nogle gode råde om hvordan du kan opdatere spørgeundersøgelsen for at forbedre besvarelsesprocenten.

Selvom vi kan afvise din købsanmodning, fordi din spørgeundersøgelse ikke opfylder kravene i dette afsnit, betyder godkendelse af din købsanmodning ikke, at din spørgeundersøgelse opfylder eller vil opfylde alle sådanne krav. Vi forbeholder os desuden retten til at nægte udsendelse af nogen spørgeundersøgelse, hvis den indeholder noget, som vi, udelukkende efter vores skøn, anser som værende upassende. I en sådan situation, hvis problemerne med spørgeundersøgelsen ikke løses eller ikke kan løses, kan dit køb blive annulleret af os i overensstemmelse med afsnit 4.1.

Hvis vi bliver opmærksom på at din spørgeundersøgelse ikke på rimelig vis overholder de krav som er angivet i afsnit 4.1, vil vi informere dig skriftligt og give dig mulighed for at ændre din spørgeundersøgelse for at udbedre uoverensstemmelsen. Hvis din spørgeundersøgelse allerede er i gang, når vi rimeligt fastslår at den ikke opfylder de krav som er angivet i afsnit 4.1, sætter vi udsendelsen af din spørgeundersøgelse til yderligere paneldeltagere i målgruppen i bero og giver dig lejlighed til at udbedre din spørgeundersøgelse og udsende den igen. Hvis din spørgeundersøgelse ikke opfylder betingelserne eller ikke kan ændres til at opfylde betingelserne inden for tredive (30) dage efter at vi informerer dig om en sådan overtrædelse, har vi ikke yderligere forpligtelser over for dig i forbindelse med dit køb.

Til trods for SurveyMonkeys eventuelle medvirken i udarbejdelsen af undersøgelsesindholdet, accepterer du, at du, og ikke SurveyMonkey, er ansvarlig for den endelige godkendelse af alt indhold i dine Audience-spørgeundersøgelser. SurveyMonkey er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i dine spørgeundersøgelser.

Fordi spørgeundersøgelser udsendes ved brug af vores spørgeundersøgelsesplatform, skal du have en SurveyMonkey-konto for at kunne benytte Audience. Hvis du ikke har adgang til en sådan konto, er du nødt til at oprette en før du foretager et køb.

4.1 Annullering af dit køb.

Når først der er blevet foretaget en betaling for et køb, er det IKKE refusionsberettiget, undtagen i begrænsede situationer. Vi kan annullere dit køb på ethvert tidspunkt uden årsag, men i så fald er du berettiget til fuld refusion som beskrevet nedenfor.

4.2 Refusioner og manglende evne til at opfylde købsspecifikationer.

Vi vil pr. din anmodning udstede dig en pro rata refusion for gebyrer, som du har betalt for dit køb af SurveyMonkey Audience, hvis (1) du har overholdt disse Audience-betingelser og alle Audience-politikker, og vi ikke er i stand til at indsamle dit ønskede antal af fuldførte besvarelser af spørgeundersøgelsen inden for en rimelig tidsperiode (fra den dato, hvor din spørgeundersøgelse blev sendt til målgruppepaneldeltagere); eller (2) vi annullerer dit køb uden årsag. Pro rata-refusionen skal betales på samme måde, som den metode, du købte SurveyMonkey Audience med. På trods af det foregående vil du ikke være berettiget til nogen refusion, hvis du ændrer din spørgeundersøgelse på nogen måde, som ikke er blevet godkendt af os, efter den (i) er blevet gennemset af os eller (ii) udsendt til målgruppepaneldeltagere (inklusive ændring af dens spørgsmål eller konfigurationen af de indsamlere, som benyttes af SurveyMonkey Audience). Derudover yder vi ikke refusion i tilfælde, hvor vi ikke er i stand til at indsamle dit ønskede antal fuldførte spørgeundersøgelsesbesvarelser på grund af faktorer, du styrer, herunder, men ikke begrænset til: (a) korrekt måling af den forventede incidensrate; (b) brug af korrekte profilerede målretningskriterier for at opnå din ønskede demografiske målgruppe og (c) overholdelse af vores retningslinjer for SurveyMonkey Audience Design.

Dit køb og brug af Audience er underlagt:

(a) Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for SurveyMonkey Contribute, hvori du er en “panelkøber”, hvis den kilde til paneldeltagere i målgruppen (som defineret i afsnit 7.1), som bruges til din Audience-spørgeundersøgelse, er SurveyMonkey Contribute;

(b) Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for SurveyMonkey Rewards, hvori du er en “opretter af spørgeundersøgelse”, hvis den kilde til paneldeltagere i målgruppen, om bruges til din Audience-spørgeundersøgelse, er SurveyMonkey Rewards;

(c) Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for tredjepartspanel i SurveyMonkey, hvori du er en “opretter”, hvis den kilde til paneldeltagere i målgruppen, om bruges til din Audience-spørgeundersøgelse, er en tredjepart panelleverandør; og

(d) vores primære Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, som også gælder SurveyMonkey Audience.

Vær venligst opmærksom på, at dine SurveyMonkey Audience-spørgeundersøgelser (herunder som benyttet i SurveyMonkey løsning på markedsundersøgelse) behandles anderledes end ikke-SurveyMonkey Audience-spørgeundersøgelser, som er oprettet på vores platform. Som følge deraf accepterer du, at SurveyMonkey kan bruge dine besvarelser til Audience-spørgeundersøgelser og andre spørgeundersøgelsesdata til at tilbyde andre Audience-købere yderligere kriterier for målretning, så de kan fokusere på mere specifikke grupper. SurveyMonkey kan også bruge teknikker, såsom maskinel indlæring, til dine besvarelser til Audience-spørgeundersøgelser for at fastslå kvaliteten og overholdelsen af relevante servicebetingelser med målgruppemedlemmer, så vi kan bevare ensartede og pålidelige målgruppemedlemmer. Udover disse anvendelser og anvendelsen af Benchmarks i vores markedsundersøgelsestjenester, anvender SurveyMonkey ikke dine Audience-spørgeundersøgelsesdata til eget brug, og SurveyMonkey vil heller ikke dele faktiske besvarelser af spørgeundersøgelser med nogen anden indkøber af SurveyMonkey Audience.

Ved at købe, acceptere eller bruge kreditter, forudbetaler du for Audience-besvarelser og vores løsninger til markedsundersøgelser, som du kan bestille fra tid til anden. Kreditter må kun bruges til sådanne formål og ekskluderer alle andre produkter eller tjenester, som tilbydes af SurveyMonkey. Du skal bruge dine kreditter inden for et (1) år efter købet. Der er ingen refusion af købsbeløbet, hvis kreditterne ikke bruges inden for denne tidsperiode. Kreditter kan ikke overføres med undtagelse af, når kreditter overføres mellem medlemmer af samme SurveyMonkey TEAM-abonnement, hvis kreditter er angivet i samme valuta Dit team har eneansvar for at administrere dine kreditter og al brug deraf. Kreditter repræsenterer ikke nogen pengemæssig fordring mod SurveyMonkey, og kreditter er ikke opbevaret værdi, penge, pengemæssig værdi eller retten til adgang til kapital eller værdien af kapital.

SurveyMonkey anerkender, at forbrugere har juridiske rettigheder iflg. lovgivningen i visse jurisdiktionsområder med hensyn til udløbsdatoer, som ikke kan tilsidesættes ved aftalebestemmelser eller frafaldes af forbrugerne. Hvis du er en sådan forbruger og en sådan lov er gældende for denne transaktion, er der intet i disse brugsbetingelser, som begrænser nogen af disse forbrugerrettigheder.

Du kan se din ledige saldo af kreditter i afsnittet Min konto i din SurveyMonkey-konto. SurveyMonkey forbeholder sig retten til at korrigere din saldo af kreditter, hvis vi mener, der er sket en administrativ, fakturerings- eller regnskabsmæssig fejl.

Paneldeltagere i målgruppen kan blive indhentet af SurveyMonkey fra mange forskellige spørgeundersøgelsespaneler. Medmindre anden aftale er blevet skriftligt indgået med SurveyMonkey, vil spørgeundersøgelsespanelet eller -panelerne blive valgt af SurveyMonkey (“kilde til paneldeltagere i målgruppen”). SurveyMonkeys valg er beregnet til nærmest muligt at opfyldelse dine kriterier for kriterier for målretning, som SurveyMonkey forstår dem. Hvis SurveyMonkey indhenter paneldeltagere i målgruppen fra tredjepartier, vil SurveyMonkey forblive ansvarlig overfor dig for al opfyldelse af aftalen mellem jer i henhold til disse Audience-betingelser.

SurveyMonkey hverken erklærer eller garanterer at: (a) at du, selv hvis købsanmodning accepteres, vil kunne indhente dit ønskede antal udfyldte spørgeundersøgelsesbesvarelser inden for en given tidsperiode, (b) at paneldeltagerne rent faktisk er i besiddelse af eller opfylder kriterier for målretning, som de har erklæret over for SurveyMonkey at være i besiddelse af eller at de opfylder.

UNDTAGEN SOM UDTRYKKELIGT ANFØRT HERI OG I DET MAKSIMALT TILLADTE OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV GIVER SURVEYMONKEY INGEN LØFTER ELLER GARANTIER MED HENSYN TIL AUDIENCE, HERUNDER MED HENSYN TIL EGNETHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN, TILGÆNGELIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN ELLER KVALITETEN AF MARKEDSUNDERSØGELSESTJENESTEN, ELLER NØJAGTIGHEDEN AF EN SÅDAN TJENESTE ELLER EVENTUELLE OPLYSNINGER, SOM HIDRØRER FRA BRUGEN AF EN SÅDAN TJENESTE.

Disse Audience-betingelser og alle politikker og andre dokumenter, som der henvises til i disse Audience-betingelser, udgør hele aftalen mellem dig og SurveyMonkey, og afløser al tidligere og samtidig kommunikation, forståelser og aftaler med hensyn til emnerne herom, hvad enten mundtligt eller skriftligt. Ingen ændring til eller frafald af disse Audience-betingelser er gyldig, medmindre det er skriftligt og underskrevet af både dig og SurveyMonkey.

Hvis du er bosiddende i eller har virksomhed i USA, leveres markedsundersøgelsestjenesten af SurveyMonkey Inc. For alle andre leveres markedsundersøgelsestjenesten af SurveyMonkey Europe UC.