SIDST OPDATERET: 1. JULI 2021

Beboere i Californien: Se vores Supplerende meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for Californien for at få yderligere oplysninger om vores fortrolighedspolitik.

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger er kun gældende for spørgeundersøgelser, som udføres af, og formularer, der oprettes af Momentive (eller på vores vegne af tredjepart), og som inkluderer et link til denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Den gælder ikke for data, som er indsamlet af tredjeparter, som ikke er indsamlet på vegne af Momentive eller ifølge vores anvisninger.

 • Hvis du er i USA, er Momentive Inc. ansvarlig for dine besvarelser.
 • Hvis du er uden for USA, er Momentive Europe UC ansvarlig for opbevaring af dine personlige oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesloven.

Momentive indsamler personlige oplysninger fra dig, hvis du vælger at deltage i en spørgeundersøgelse eller indsender en formular.

Momentive indsamler følgende typer personlige oplysninger:

 • Dine besvarelser på spørgeundersøgelsens spørgsmål og formularens felter
 • Din IP-adresse
 • Dato og tidspunkt, da du deltog i spørgeundersøgelsen eller indsendte formularen
 • Kontaktoplysninger, som du muligvis giver os, såsom din e-mailadresse
 • Cookies til for eksempel at overvåge ydeevnen.

Vi indsamler oplysninger om, hvordan du interagerer med vores websites, spørgeundersøgelser og formularer gennem de cookies, vi bruger. Hvis du kom til en af vores markedsundersøgelser via vores slutside (den sidste side i en spørgeundersøgelse), har du muligvis også interageret med et cookiebanner (afhængigt af hvor du befinder dig). Du kan vælge at slette eller deaktivere cookies i din browser. Bemærk, at dette kan påvirke din brugeroplevelse af spørgeundersøgelsen på en negativ måde.

Dine besvarelser af spørgeundersøgelsen og formularen bliver muligvis brugt af Momentive til research og/eller kommercielle formål. Momentive bruge muligvis de indsamlede oplysninger til at administrere spørgeundersøgelsen eller formularen, til at forbedre fremtidige spørgeundersøgelser eller formularer ved for eksempel at kigge på tendenser angående besvarelse på bestemte spørgsmål fra grupper i bestemte områder. Momentive bruger muligvis også dine personlige oplysninger til andre formål, hvis du har givet samtykke til det, såsom at kontakte dig angående deltagelse i fremtidige spørgeundersøgelser.

Du behøver ikke at deltage i en spørgeundersøgelse eller indsende en formular. Hvis du imidlertid deltager i en spørgeundersøgelse eller indsender en formular, bekræfter du, at Momentive indsamler og anvender dine personlige oplysninger i de lovlige interesser og til formål som beskrevet i nærværende meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. For eksempel kan vi anvende dine personlige oplysninger til at administrere spørgeundersøgelsen eller formularen og til at forbedre fremtidige spørgeundersøgelser og formularer. Vi vil også analysere samlede tendenser og resultater fra spørgeundersøgelser og formularer til både vores egne formål og i kommercielt øjemed.

Vi bruger måske betroede tredjepartsrepræsentanter til af hjælpe os med at udføre spørgeundersøgelser, og i sådanne tilfælde indgår vi specifikke databeskyttelses- og fortrolighedsbetingelser med disse repræsentanter for at sikre, at de beskytter dine personlige data på samme niveau som Momentive. Vi deler måske også dine besvarelser på spørgeundersøgelser og formularer med tredjeparter, som f.eks. mediefirmaer, finansielle virksomheder eller markedsanalysefirmaer. Medmindre du forsætligt anviser, at vi deler genkendelige oplysninger med tredjeparter – såsom når du giver samtykke til, at vi deler dine kontaktoplysninger med en af disse tredjeparter, eller når du bekræftende inkluderer genkendelige oplysninger i en besvarelse af en spørgeundersøgelse (f.eks. inkluderer dit navn eller din e-mailadresse ved besvarelse af en spørgeundersøgelse) – deler vi ikke oplysninger, som identificerer dig, som f.eks. dit navn eller din e-mailadresse. Selv når du forsætligt anviser, at vi deler dine genkendelige oplysninger med tredjeparter, forbyder Momentive kontraktmæssigt sådanne tredjeparter at give oplysninger om din identitet til andre tredjeparter.

Momentive kan oplyse de personlige oplysninger, som du giver os, til vores samarbejdspartnere.

Momentive kan oplyse dine personlige oplysninger i følgende situationer:

 • for at overholde lovgivningen eller svare på retslige eller lovpligtige anmodninger, herunder anmodninger fra politiet og offentlige organer.
 • for at beskytte Momentives eller vores kunders rettigheder eller ejendom, herunder for at bekæmpe svig eller beskytte Momentives interesser eller for at håndhæve vilkårene angående din brug af tjenesterne.
 • som en del af en selskabsretlig transaktion, såsom en sammenlægning eller et frasalg.
 • hvor Momentive i god tro er af den opfattelse, at adgang eller videregivelse er nødvendig for at beskytte Momentives ansattes eller kunders personlige sikkerhed eller offentlighedens.

Momentive kan vælge at udgive vores analyse af besvarelser af spørgeundersøgelsen og formularen og resultaterne af vores research. Sådanne udgivelser omfatter ikke dine personlige oplysninger.

Dine personlige oplysninger kan blive opbevaret og/eller behandlet i USA eller ethvert andet land, hvor Momentive eller vores partnere, datterselskaber eller serviceudbydere har faciliteter.

Vi indgår standardkontraktbestemmelser, som er godkendte af Europa-kommissionen, med vores internationale koncernselskaber for at sikre sikker overførsel af dine personlige oplysninger. Vores moderselskab, Momentive Inc., deltager i og har bekræftet overensstemmelse med EU-US Privacy Shield-rammer og Schweiz-US Privacy Shield-rammer (se vores certificering på handelsministeriets Privacy Shield-liste).

Vi opbevarer kun personlige oplysninger om dig i det tidsrum, det er nødvendigt, for at vi kan få nyttig indsigt gennem de pågældende data og opfylde de i nærværende meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger betegnede formål. Generelt opbevarer vi ikke personlige oplysninger om dig i mere end 2 år efter den sidste dato, hvor du besvarede en spørgeundersøgelse eller indsendte en formular – medmindre der foreligger et juridisk grundlag, som kræver, at vi opbevarer dem i en længere periode.

Momentive hjælper dig gerne med at udøve dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven. Vær venligst opmærksom på, at forskningsspørgeundersøgelser typisk indsamler begrænsede personlige data. I tilfælde af at der ikke er tilstrækkelige data til at identificere din unikke besvarelse, vil vi måske ikke kunne opfylde denne anmodning.

Du kan kontakte os til hver en tid for at:

 • finde ud af, hvilken slags personlige oplysninger Momentive har om dig, og hvad vi gør med disse oplysninger
 • få en kopi af de personlige oplysninger, som Momentive har om dig
 • få Momentive til at opdatere eller rette eventuelle forkerte personlige oplysninger
 • få en kopi af de oplysninger, som du har givet os på en formular, som gør det nemt for dig at give disse oplysninger til en anden organisation
 • tilbagetrække dit samtykke til Momentive vedrørende brug af dine personlige oplysninger og for at få dine oplysninger slettet (bemærk, at hvis du tilbagetrækker dit samtykke, påvirker det ikke vores brug af dine personlige oplysninger, før du informerede os om, at du ikke længere giver dit samtykke)
 • stoppe Momentives brug af dine personlige oplysninger, hvis du mener, at de personlige oplysninger, vi har om dig, er forkerte eller at vores brug af dine oplysninger er ulovlig.

Hvis du er forbruger i Californien, henviser vi til vores Supplerende meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for Californien for mere information om vores brug af dine personlige oplysninger.

Du kan kontakte Momentive om generelle anliggender vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger eller for at sende feedback eller for at stille Momentive spørgsmål om vores praksis angående beskyttelse af personlige oplysninger og denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger via post, eller du kan kontakte os her.

I USA:

Momentive Inc.
1 Curiosity Way
San Mateo, California 94403
USA

Uden for USA:

Attn: Data Protection Officer
Momentive Europe UC
2 Shelbourne Buildings,
Second Floor,
Shelbourne Road,
Dublin, Ireland 4

Hvis du er bosat i Europa, og du ikke er tilfreds med det svar, du får fra os, eller du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personlige oplysninger på, kan du klage til EU-datakommissæren i Irland. Du kan kontakte dette kontor ved at sende en e-mail til info@dataprotection.ie.

Momentive kan lejlighedsvis opdatere denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, så den afspejler feedback fra kunder og ændringer i virksomheden eller for at overholde gældende love og regler. Når Momentive foretager en sådan opdatering, revideres datoen ”sidst opdateret” øverst i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis der er væsentlige ændringer i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger angående, hvordan Momentive håndterer dine personlige oplysninger, giver Momentive dig besked ved at opslå en tydelig meddelelse om sådanne ændringer, før de træder i kraft, eller ved direkte at sende dig en meddelelse, når det er muligt.