Produkter

SurveyMonkey er skabt til at håndtere enhver brugssag og situation. Udforsk vores produkt for at se, hvordan du kan bruge SurveyMonkey.

Få databaserede indsigter fra en global førende i online spørgeundersøgelser.

Integrer med over 100 apps og plug-ins for at få mere fra hånden.

Udform og tilpas online formularer til at indsamle info og betalinger.

Få bedre spørgeundersøgelser og hurtig indsigt med indbygget AI.

Målrettede løsninger til alle dine behov inden for markedsundersøgelser.

Skabeloner

Mål kundetilfredshed og loyalitet overfor din virksomhed.

Find ud af, hvad der skaber tilfredse kunder, og gør dem til fortalere.

Få handlingsrettet indsigt til at forbedre brugeroplevelsen.

Indhent kontaktoplysninger fra kundeemner, inviterede og andre.

Indsaml og følg nemt S.U.'er til dit næste arrangement.

Find ud af, hvad deltagere ønsker, så du kan forbedre dit næste arrangement.

Få indsigt til at booste engagement og fremme bedre resultater.

Få feedback fra dine deltagere, så du kan afvikle bedre møder.

Benyt feedback fra kollegaer til at forbedre medarbejderpræstation.

Opret bedre kurser, og forbedr undervisningsmetoder.

Find ud af, hvordan de studerende vurderer kursusmateriale og præsentation af det.

Find ud af, hvad dine kunder mener om dine nyeste produktideer.

Ressourcer

Bedste praksis til brug af spørgeundersøgelser og deres data

Vores blog om spørgeundersøgelser, tips til virksomheder og mere

Selvstudier og vejledninger til brug af SurveyMonkey

Sådan fremmer stærke brands vækst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsafdelingenLog ind
Kontakt salgsafdelingenLog ind

SurveyMonkeys online evalueringsformularer vil gøre din næste evaluering til en leg.

Mand med bærbar computer smiler til kvinde i kørestol, der holder en tablet

Du har sikkert mødt evalueringsformularer flere gange i løbet af din uddannelse og karriere. Disse formularer hjælper ledere, lærere, studerende, medarbejdere og andre med at give feedback i klasseværelset og på arbejdspladsen. 

Brug af online formularer til evalueringer gør det nemmere at give feedback til enkeltpersoner og teams. De giver evaluatorerne mulighed for at konsolidere alle de indsamlede oplysninger på ét sted til reference- og benchmarkformål. 

Lad os kigge nærmere på online evalueringsformularer.

En evalueringsformular bruges i mange sammenhænge og er et værktøj til at give feedback på præstationer. Disse tilpassede formularer indeholder spørgsmål, der hjælper med at måle styrker, områder, der kan forbedres, og overordnede fremskridt mod mål. Evalueringsformularer kan have mange anvendelser inden for uddannelse, erhverv og sport. 

Evaluerings- og feedbackformularer tjener forskellige formål. Feedbackformularer indsamler meninger og overvejelse om et produkt, en tjeneste eller en virksomhed fra en anden person. Evalueringsformularer vurderer og giver konstruktiv feedback på en persons præstation. Tydelig, gennemtænkt feedback er afgørende for personlig og professionel udvikling og kan have stor indflydelse på medarbejderoplevelsen.

Evalueringer kan antage forskellige former afhængigt af branchen, formålet og rollen, som den person, der evalueres, har. Prøv disse almindelige eksempler og værdifulde tips til at lave dine evalueringsformularer: 

Medarbejderevalueringer inkluderer blandt andre ofte præstationsvurderinger såsom 360-graders feedback, medarbejderstyrede selvevalueringer, evalueringer af teamets præstationer, vurdering af kompetencer, lederevalueringer og evalueringer af karriereudvikling

I hver evaluering giver du feedback til en medarbejder eller dit team på vedkommendes eller teamets præstationer i en bestemt periode. Administratorer kan bruge denne feedback til at evaluere medarbejdernes evne til at udføre deres roller og ansvar, status på målsætninger og planlægge uddannelsesprogrammer. 

Regelmæssige gennemgange kan give værdifulde data til at fastsætte benchmarks baseret på fremskridtstendenser. Prøv at planlægge evalueringer inden for en kvartalsvis eller årlig periode. 

Din formular til medarbejdervurdering vil variere afhængigt af dine mål. En grundlæggende formular måler typisk en medarbejders fremskridt i forhold til specifikke jobkriterier såsom jobviden, arbejdskvalitet, teamwork, kommunikationsevner, målopnåelse og meget mere. En effektiv formular til medarbejderevaluering skal være omfattende, objektiv og nem at bruge. 

Når du skal lave en evalueringsformular til medarbejderne, skal du starte med at definere mål og formål med evalueringen samt tidslinjen og processen for at gennemføre den. Beskriv tydeligt de kriterier, evaluatorerne bruger til at vurdere medarbejderens præstation, og vurderingssystemet for hver kategori. Du bør også inkludere plads til kommentarer, så evaluatoren kan give specifik feedback på medarbejderens styrker, forbedringsområder og forslag til fremtidig udvikling.

Når du udformer en formular til medarbejderevaluering, skal du inkludere felter til vigtige data såsom medarbejderens navn, evaluatorens navn og evaluatorens stilling. Du bør også overveje at inkludere relevante jobspecifikke felter som f.eks:

 • Stilling (job)
 • Lederens navn
 • Afdeling

Til sidst skal du give klare instruktioner til at gennemføre evalueringen og tilbyde støtte og træning, hvis det er nødvendigt.

Et formular til evaluering af medarbejderens præstation er et værktøj, som arbejdsgivere bruger til at vurdere deres medarbejderes præstationer over en bestemt tidsperiode. Denne formular måler typisk en medarbejders tidligere præstationer, identificerer forbedringsområder og sætter fremtidige præstationsmål. 

Den feedback, der gives i disse evalueringer, kan hjælpe lederne med at træffe beslutninger om forfremmelser, lønforhøjelser og faglige udviklingsmuligheder. Præstationsevalueringer er også afgørende for klart at kommunikere og dokumentere bekymringer om en medarbejders arbejde.  

I en evaluering af medarbejderpræstation skal du inkludere felter til:

 • Medarbejderens navn 
 • Medarbejderens stilling
 • Præstationer og styrker 
 • Forbedringsmuligheder
 • Mål for den kommende periode 
 • Feedback fra lederen

For at komme i gang kan du prøve vores skabelon til spørgeundersøgelse om medarbejderpræstation. Du kan tilpasse din skabelon ved at tilføje ekstra felter, din virksomheds logo og relaterede brandfarver.

En 360-graders evaluering er en formular til medarbejderevaluering, der hjælper teams med at vurdere en medarbejders præstation og adfærd. Evaluatorer omfatter typisk en blanding af kolleger, direkte underordnede (hvis der er nogen), vejledere og nogle gange endda klienter eller kunder. Denne flerdimensionelle tilgang giver organisationer et holistisk overblik over en persons arbejdsindsats, lederevner, teamwork, kommunikationsevner og andre jobrelaterede kompetencer.  

360-graders evalueringer kan hjælpe dig med at identificere medarbejdernes styrker og finde vækstmuligheder. Disse evalueringer kan give dig et større billede af en medarbejders præstation, end hvad den direkte leder måske ved. 360-graders evalueringer kan også reducere bias og sikre mere retfærdige evalueringer, samtidig med at de fremmer en kultur med åbenhed, gensidig respekt og konstruktiv feedback.

Til 360-graders evalueringer skal du bede hver evaluator – uanset om det er en kollega, en direkte underordnet eller en leder – om at give specifik feedback om medarbejderens præstation. For at gennemføre en effektiv 360-graders spørgeundersøgelse skal du fokusere på at stille åbne spørgsmål og undgå at stille ledende spørgsmål, der kan påvirke deltagernes svar. 

Her er et par eksempler på spørgsmål til en spørgeundersøgelse til 360-graders feedback: 

 • Hvad vil du sige er denne medarbejders styrker?
 • Hvad er én ting, som denne medarbejder bare skal fortsætte med?
 • Hvor god er personen til at styre sin tid og arbejdsbyrde?
 • På hvilket område vil du gerne se denne person forbedre sig?

Ansættelsesteams kan bruge formularer til ansøgerevaluering til hurtigt at evaluere og sammenligne jobansøgere under rekrutteringen. Disse formularer hjælper med at finde frem til ansøgere, der opfylder jobkravene, og deler feedback på en ansøgers kvalifikationer, erfaring, kompetencer og potentielle kulturelle match i organisationen. De kan hjælpe med at standardisere gennemgangen og sammenligningen af ansøgere, sikre en fair rekrutteringsproces og gøre det muligt for ansættelsesteams at vælge den bedste ansøger til stillingen.

Desuden fungerer disse formularer som en registrering af beslutningsprocessen, som kan bruges til at give feedback til afviste ansøgere eller til intern gennemgang af ansættelsesprocessen.

Når du laver en formular til ansøgerevaluering, skal du indkredse de vigtigste færdigheder, egenskaber og erfaringer, der er nødvendige for at få succes i stillingen. Disse kan omfatte tekniske kompetencer, bløde kompetencer, uddannelse og erhvervserfaring.

Dernæst skal du udvikle et vurderingssystem, der gør det muligt for dig at vurdere hver enkelt ansøgers kvalifikationer objektivt. Dette vurderingssystem kan være en numerisk skala, en række afkrydsningsfelter eller en liste over egenskaber, du leder efter hos en ansøger. Du bør også have plads til noter og kommentarer, så du kan dokumentere dine observationer og overvejelser om hver ansøger. 

Formularer til lærerevaluering bruges ofte inden for uddannelse til at vurdere læreres og professorers præstationer. Efter at have observeret dem under en lektion bruger administratorer ofte disse formularer til at evaluere en lærers præstation. Nogle lærere uddeler også evalueringsformularer til deres elever for at få feedback på deres undervisning.

Et grundigt system til lærerevaluering vil:

 • vurdere effektiviteten af din undervisning, så du kan gentage vellykkede strategier og omarbejde dem, der ikke begejstrer eleverne 
 • afklare dine behov for faglig udvikling, så du kan opsøge den uddannelse eller de ressourcer, der vil styrke din undervisning 
 • identificere huller i værktøjer, støtte og finansiering, der kan have forhindret eleverne i at forstå et koncept eller engagere sig fuldt ud i klasseværelset
 • give bevis på vækst og værdifulde data, som du kan bruge til at få klar besked om din undervisning eller fremme din karriere.

For at lave en formular til lærerevaluering skal du starte med at indkredse de områder, der skal evalueres. Du kan overveje at evaluere lærerens styring af klassen, evne til at levere undervisning, viden om emnet og evne til at engagere eleverne i læringsprocessen. Når du har fundet evalueringsområderne, kan du lave en vurderingsskala til at vurdere lærerens præstation på hvert område.

Sørg for at inkludere felter til vigtige data såsom lærerens navn, evaluatorens navn og evaluatorens stilling. Du bør også overveje at inkludere relevante jobspecifikke felter såsom klassetrin eller undervisningsfag.

Evalueringsformularer indsamler feedback fra studerende eller deltagere for at vurdere effektiviteten af instruktørens undervisningsstil, kursusindhold og generelle præstation. Uddannelsesinstitutioner bruger disse formularer til at identificere forbedringsområder for deres instruktører og forbedre kvaliteten af deres programmer.

Det første skridt er at identificere de nøgleområder, der skal evalueres, såsom undervisningsevne, viden om emnet, styring af klassen og kommunikationsevner. Når du har identificeret disse områder, skal du vælge spørgsmål, der hjælper med at vurdere lærerens præstation inden for hvert område. Det kan foretages med en simpel numerisk skala, 1-5, eller en mere detaljeret skala, der indeholder beskrivelser af hvert vurderingsniveau.

Når du designer formularen, skal du inkludere felter til vigtige data såsom lærerens navn, evaluatorens navn og evaluatorens stilling. Afhængigt af evalueringens art kan det også være en god idé at inkludere relevante jobspecifikke felter som f.eks. klassetrin eller fag, der undervises i.

Uddannelsesinstitutioner og kursusudbydere bruger formularer til kursusevaluering til at indsamle de studerendes feedback på deres læringsoplevelser. Disse formularer er designet til at vurdere effektiviteten af undervisningsmetoderne, relevansen og klarheden af det materiale, der præsenteres, kursets tempo, kvaliteten af de ressourcer, der stilles til rådighed, og deltagernes generelle tilfredshed. 

Formularer til kursusevaluering giver undervisere og trænere mulighed for at få indsigt i, hvad der fungerer godt, og hvad der kan forbedres ved deres kurser. Denne feedbackmekanisme er afgørende for at opretholde høje uddannelsesstandarder, sikre, at kursusindholdet forbliver effektivt, og skabe et støttende og engagerende læringsmiljø. 

Uddannelse gennem kurser hjælper med at holde medarbejderne informeret og opdateret om nye teknologiske fremskridt, procedurer og andre nødvendige færdigheder. Uddannelsen kan varetages af ledere, gæstetalere, webinarer eller andet.

Formularer til evaluering af uddannelse bruges til at måle effektiviteten af dine undervisningssessioner og identificere områder, der kan forbedres i fremtidig træning.

Formularer til evaluering af uddannelse bør indeholde oplysninger som f.eks:

 • Uddannelsens titel
 • Instruktørens navn
 • Spørgsmål med vurderingsskala
  • Instruktørens effektivitet
  • Relevans af fagligt indhold
  • Kursusorganisation
  • Instruktørens entusiasme
  • Opmuntring til at deltage
  • Effektiv brug af tid
  • Mængden af nyt lært materiale
 • Kommentarer

For at komme i gang kan du prøve vores skabelon til evaluering af uddannelse.

Når rekrutterings- og samtaleprocessen er afsluttet, kan HR-afdelingerne sende formularer til evaluering af samtale (eller ansøgeroplevelse) til ansøgerne for at indsamle feedback. De indsamlede oplysninger kan bruges til at forbedre rekrutteringsprocessen.

Din formular til evaluering af samtale bør udformes, så den indsamler data, der kan hjælpe HR-afdelingerne med at udpege styrker og svagheder i deres rekrutterings- og samtaleprocesser. Spørgsmålene skal være tydelige, kortfattede og lette at besvare.
Inkluder spørgsmål, der adresserer ansøgerens oplevelse og opfattelse af rekrutteringsprocessen. Spørgsmål om jobbeskrivelsens klarhed, kommunikationens rettidighed og rekrutteringsteamets generelle professionalisme kan give værdifuld indsigt i områder, der skal forbedres.

Derudover kan det hjælpe HR-afdelingerne med at forbedre kvaliteten af deres samtaler, hvis de inkluderer spørgsmål om selve samtaleprocessen såsom strukturen af samtalen, kvaliteten af de stillede spørgsmål og interviewerens opførsel. Ved at bede om feedback fra ansøgerne kan HR-afdelingerne proaktivt forbedre deres rekrutteringsprocesser og deres arbejdsgiverbrand.

Uanset, hvilken evaluering du skal udføre, vil du have gavn af at oprette din evalueringsformular online. Online formularer gør det nemt at registrere og hente oplysninger, der skal bruges under et personligt eller online evalueringsmøde eller gennemgang.

Sørg for, at din evalueringsformular er nem at bruge, især hvis du laver den til andre. Anfør anvisningerne tydeligt i begyndelsen af evalueringen, og overvej spørgsmålene nøje for at sikre, at andre, der bruger formularen, ved præcis, hvilke oplysninger der bliver bedt om i hvert spørgsmål eller punkt. 

Dit sprog skal være enkelt og kortfattet, så alle, der bruger evalueringsformularen, fortolker instruktionerne på samme måde.

Vurderingsskalaer er en fremragende måde, hvorpå du kan gøre dine evalueringsformularer lette at forstå og sikre konsistens mellem evalueringerne. 

For eksempel stiller en Likert-skala (en tilfredshedsskala) et lukket spørgsmål og giver fem eller syv svar, der spænder fra fx slet ikke nyttigt til særdeles nyttigt. 

Ikke alle aspekter af en evaluering kan behandles i multiple choice- eller vurderingssskalaspørgsmål. Nogle gange har den person, der udfylder evalueringsformularen, brug for plads til at inkludere sine tanker, meninger og observationer. Det giver evalueringen et menneskeligt præg. Inkluder åbne svarfelter til tekstinput.

Åbne spørgsmål baseret på vores uddannelseseksempel kan omfatte:

 1. Hvilke mål har du sat for dine medarbejdere for det næste år?
 2. Giv venligst yderligere kommentarer til din medarbejders præstation i år.

I begyndelsen af evalueringsformularen skal du medtage vigtige oplysninger som medarbejderens navn, ansættelsesår, evalueringsperiode, afdeling og andre relevante fakta med henblik på identifikation.

Det er nemt at lave en evalueringsformular med SurveyMonkey. Vores omfattende spørgsmålsbank kan hjælpe dig med at formulere de bedste spørgsmål, og vi har hundredvis af skabeloner til rådighed, så du kan spare tid. 

Alle SurveyMonkey-skabeloner kan tilpasses fuldt ud. Du kan nemt tilføje dit logo, brandede grafikker, billeder og farver, så din evalueringsformular afspejler din organisation. Derudover kan du redigere og ændre skabelonspørgsmål, så de passer til dine specifikke evalueringsbehov.

Se nogle af vores mest populære skabeloner til evalueringsformularer her

Online evalueringsformularer bruges i vid udstrækning til at vurdere præstationer. Du kan lave din egen online formular ved at begynde med en SurveyMonkey-skabelon nu. 

HR-manager

HR-managere kan bruge denne værktøjspakke som hjælp til at skabe fremragende medarbejderoplevelser.

Få de medarbejderoplysninger du har brug for med online ansættelsesformularer

Ansæt de bedste talenter, gør onboardingprocessen hurtig, og administrer ansatte med en ansættelsesformular. Opret formularer med vores skabeloner.

Få feedback, du kan handle på, med online evalueringsformularer

Oplev fordelene ved feedback med SurveyMonkeys online evalueringsformularer. Kom i gang med vores designværktøj til formularer.

Tilbyd de rette personalegoder

SurveyMonkey giver dig værktøjerne til at finde ud af, hvad dine medarbejdere mener om deres personalegoder, så du kan udforme den rette pakke.