Produkter

SurveyMonkey er skabt til at håndtere enhver brugssag og situation. Udforsk vores produkt for at se, hvordan du kan bruge SurveyMonkey.

Få databaserede indsigter fra en global førende i online spørgeundersøgelser.

Integrer med over 100 apps og plug-ins for at få mere fra hånden.

Udform og tilpas online formularer til at indsamle info og betalinger.

Få bedre spørgeundersøgelser og hurtig indsigt med indbygget AI.

Målrettede løsninger til alle dine behov inden for markedsundersøgelser.

Skabeloner

Mål kundetilfredshed og loyalitet overfor din virksomhed.

Find ud af, hvad der skaber tilfredse kunder, og gør dem til fortalere.

Få handlingsrettet indsigt til at forbedre brugeroplevelsen.

Indhent kontaktoplysninger fra kundeemner, inviterede og andre.

Indsaml og følg nemt S.U.'er til dit næste arrangement.

Find ud af, hvad deltagere ønsker, så du kan forbedre dit næste arrangement.

Få indsigt til at booste engagement og fremme bedre resultater.

Få feedback fra dine deltagere, så du kan afvikle bedre møder.

Benyt feedback fra kollegaer til at forbedre medarbejderpræstation.

Opret bedre kurser, og forbedr undervisningsmetoder.

Find ud af, hvordan de studerende vurderer kursusmateriale og præsentation af det.

Find ud af, hvad dine kunder mener om dine nyeste produktideer.

Ressourcer

Bedste praksis til brug af spørgeundersøgelser og deres data

Vores blog om spørgeundersøgelser, tips til virksomheder og mere.

Selvstudier og vejledninger til brug af SurveyMonkey.

Sådan fremmer stærke brands vækst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsafdelingenLog på
Kontakt salgsafdelingenLog på

Vejled medarbejderudviklingen med præstationsfeedback

surveymonkey-seo-hero


Tilfredse og produktive medarbejdere er afgørende for at have en stærk virksomhed. Spændende arbejdsopgaver, karrieremuligheder og gode kolleger er som regel meget vigtigt for medarbejdernes tilfredshed. Medarbejdere, der føler at de er underbetalte, overbebyrdede med opgaver og ansvar eller som har dårlige chefer vil ofte være på vej væk.

Evaluering af medarbejdernes præstationer giver chefer og administratorer en større forståelse af, hvordan den enkelte medarbejder varetager sin rolle og sit ansvar, så eventuelle præstationshuller kan blive lukket og medarbejderengagementet forbedret.

Du kan bruge den feedback, du indsamler via spørgeundersøgelser til vurdering af medarbejderpræstation, til udformning af lederkurser eller målrettede specifikke teamfærdigheder og til planlægning af individuelle karriereforløb.

Du kan opfordre den enkelte medarbejder til selv at vurdere sin jobtilfredshed og præstation ved at gennemføre en selvevaluerende spørgeundersøgelse. Disse vurderinger giver værdifuld indsigt i, hvordan dine medarbejdere opfatter deres roller, hvordan de bidrager til organisationen samt deres personlige og faglige ønsker og ambitioner. Vurderingerne kan også hjælpe dig med at bestemme, om en medarbejder har opfyldt de fastsatte mål ved starten af et kvartal eller år, og om disse mål var realistiske og opnåelige. 

Du kan få indsigt i præstation og færdigheder både på individuelt medarbejderniveau og for det samlede team. Du kan sammenligne medarbejdernes selvevaluering med ledernes evaluering for at finde huller og beslutte, hvor uddannelse eller udvikling er nødvendigt.

Det er afgørende at have en forståelse for, hvordan medarbejderne har det med deres ledere på tværs af forskellige afdelinger. Du kan bruge spørgeundersøgelser til at vurdere om lederne kommunikerer forventningerne til deres teams på en effektiv måde, og om der er en følelse af at have et fælles formål. 

Det er også vigtigt at sikre, at virksomhedens vision og mål er tydelige for alle medarbejdere, uanset placering eller afdeling. Disse indsamlede oplysninger kan bruges til at udvikle organisationens ledere og give dem de nødvendige værktøjer til at guide deres teams til succes. 

Vil du vide, hvad dine medarbejdere mener om din virksomheds kursusprogrammer? Føler de sig støttet i deres karriereudviklingsmål? En spørgeundersøgelse om kurser kan give dig feedback og identificere de nødvendige uddannelses- og kursusprogrammer, der hjælper med at opfylde medarbejdernes målsætninger.

Er din medarbejder klar til mere ansvar? Får deres arbejde, lederskab og samarbejdsevner positiv feedback fra overordnede, underordnede og ligestillede? Regelmæssige spørgeundersøgelser til præstationsvurdering hjælper dig med at identificere de medarbejdere, der præsterer bedst, så du kan give dem den nødvendige støtte til det næste karrieretrin.

Spørgeundersøgelser til præstationsvurdering giver mange fordele, der kan hjælpe virksomhederne med at nå deres mål. En af de mest markante fordele er, at de giver rettidig og værdifuld feedback, der kan hjælpe medarbejderne til at præstere bedre.

Ved at gennemføre regelmæssige spørgeundersøgelser til præstationsvurdering kan ledelsen nemt identificere områder, hvor medarbejderne udmærker sig, og hvor der er brug for forbedring. Denne feedback giver medarbejderne en forståelse af, hvad de skal arbejde på, hvilket kan føre til bedre præstationer og øget produktivitet. Derudover kan spørgeundersøgelser til præstationsvurdering hjælpe lederne med at identificere kursusbehov eller professionelle udviklingsmuligheder, som vil være en fordel for de pågældende medarbejdere, og derigennem støtte dem i at nå deres karrieremål.

Spørgeundersøgelser til præstationsvurdering er desuden med til at skabe en åben kommunikation mellem ledelse og medarbejdere. Medarbejdere, som får mulighed for at give feedback, føler sig værdsatte og hørt, hvilket kan fremme et mere positivt arbejdsmiljø og øge medarbejdertilfredsheden og fastholdelsesprocenten. Spørgeundersøgelser til præstationsvurdering giver også ledelsen mulighed for at håndtere medarbejdernes eventuelle bekymringer eller problemer, hvilket kan være med til at forebygge potentielle konflikter og fremme et mere harmonisk arbejdsmiljø.

Kvinde gennemgår resultaterne af en spørgeundersøgelse til præstationsvurdering

Brug en af vores skabeloner til spørgeundersøgelse, som den er, eller tilpas den med dine egne spørgsmål samt virksomhedens logo og farver.

Brug vores skabelon til 360-graders feedback til at indsamle input om medarbejderens præstation fra overordnede, kolleger, ligestillede og underordnede for at få det mest komplette input og den største indsigt. Denne form for medarbejdervurdering er meget forskellig fra en traditionel evaluering, som udelukkende indeholder feedback fra en medarbejders leder.

Brug vores skabelon til spørgeundersøgelse til evaluering af medarbejder til at indsamle feedback på medarbejderens præstation fra overordnede, kolleger, og ligestillede. Brug spørgeundersøgelsen til at få en bedre forståelse af medarbejderens nuværende præstation, ansvarsopgaver, og hvordan de samarbejder med deres ligestillede.

Denne skabelon giver en omfattende ramme til vurdering af en medarbejders præstation, herunder primære præstationsindikatorer, resultater, styrker og områder til forbedring. Skabelonen faciliterer en åben dialog mellem ledere og medarbejdere, opfordrer til konstruktiv feedback og sætter tydelige mål for den fremtidige udvikling.

Spørgeundersøgelser til præstationsevaluering vurderer medarbejdernes arbejde over en bestemt periode. Denne formular måler typisk en medarbejders fremskridt i forhold til kriterier som jobviden, arbejdskvalitet, teamwork, kommunikationsevner, målopnåelse med mere. Brug denne skabelon til at evaluere tidligere præstationer, identificere forbedringsområder og til at sætte fremtidige præstationsmål.

Denne skabelon indsamler indsigt i en medarbejders præstation fra flere forskellige organisatoriske perspektiver. Den dækker forskellige kriterier, inkl. teamwork, kommunikationsevner, problemløsningsevner og overholdelse af virksomhedens værdier. Spørgeundersøgelsen til medarbejderevaluering er værdifuld for både den personlige og faglige udvikling og hjælper med at samkøre den enkelte medarbejders mål med organisationens.

Denne skabelon indsamler feedback på oplevelsen af præstationsvurderingen, måler effektiviteten af kommunikationen, hvor retfærdig vurderingen bliver opfattet og værdien for medarbejderens faglige vækst. Målet med denne skabelon er at hjælpe HR-teams med at finjustere vurderingsprocessen og sikre, at den virker meningsfuld og motiverende for medarbejderne.

Den bedste metode til at tiltrække forskelligartede og talentfulde mennesker og skabe en bæredygtig arbejdsstyrke, er at prioritere tilhørsforhold og inklusion og – vigtigst af alt – give medarbejderne støtte og opbakning. Skabelonen til spørgeundersøgelse om inklusion og tilhørsforhold kan hjælpe dig med at forstå, hvad du gør godt, og hvor der er plads til forbedring.

Brug skabelonen til spørgeundersøgelse om ledelsespræstation til at bede om medarbejdernes feedback på virksomhedens ledelse, herunder deres mening om ledelsens tilgængelighed, om hvor tydeligt virksomheden kommunikerer omkring mål og forretningsplan, effektiviteten af fællesskaber og PR samt hvordan arbejdspladsen generelt præsterer.

Spørgeundersøgelser om afdelingspræstation og teampræstation giver dine medarbejdere mulighed for at dele feedback om vigtige funktioner i deres afdeling eller team. Få deres vurderinger af deres teams eller afdelings færdighedsniveau og faglighed, ærlighed og kommunikation blandt teammedlemmerne, hvordan de deler ansvar, hvor godt de samarbejder med kunder og meget mere.

Med en spørgeundersøgelse om medarbejdertilfredshed kan du få værdifuld indsigt i medarbejdernes arbejdsbetingelser og -præferencer. Ved at indsamle feedback fra medarbejderne kan virksomheder identificere områder, der skal forbedres, og foretage ændringer, der kan føre til en mere tilfreds og mere produktiv arbejdsstyrke. 

Du kan bruge medarbejder og HR-spørgeundersøgelser til vurdering af virksomhedskultur og -fokus, uddannelse og karriereudvikling, personalepolitikker og medarbejdernes tilfredshed med deres jobs, ledelsen og virksomheden.

Du kan lave din egen online formular med en SurveyMonkey-skabelon nu. Opret en SurveyMonkey-konto og vælg det abonnement, som bedst imødekommer dine behov.

HR-manager

HR-managere kan bruge denne værktøjspakke som hjælp til at skabe fremragende medarbejderoplevelser.

Få de medarbejderoplysninger du har brug for med online ansættelsesformularer

Ansæt de bedste talenter, gør onboardingprocessen hurtig, og administrer ansatte med en ansættelsesformular. Opret formularer med vores skabeloner.

Få feedback, du kan handle på, med online evalueringsformularer

Oplev fordelene ved feedback med SurveyMonkeys online evalueringsformularer. Kom i gang med vores designværktøj til formularer.

Tilbyd de rette personalegoder

SurveyMonkey giver dig værktøjerne til at finde ud af, hvad dine medarbejdere mener om deres personalegoder, så du kan udforme den rette pakke.