Produkter

SurveyMonkey er skabt til at håndtere enhver brugssag og situation. Udforsk vores produkt for at se, hvordan du kan bruge SurveyMonkey.

Få databaserede indsigter fra en global førende i online spørgeundersøgelser.

Integrer med over 100 apps og plug-ins for at få mere fra hånden.

Udform og tilpas online formularer til at indsamle info og betalinger.

Få bedre spørgeundersøgelser og hurtig indsigt med indbygget AI.

Målrettede løsninger til alle dine behov inden for markedsundersøgelser.

Skabeloner

Mål kundetilfredshed og loyalitet overfor din virksomhed.

Find ud af, hvad der skaber tilfredse kunder, og gør dem til fortalere.

Få handlingsrettet indsigt til at forbedre brugeroplevelsen.

Indhent kontaktoplysninger fra kundeemner, inviterede og andre.

Indsaml og følg nemt S.U.'er til dit næste arrangement.

Find ud af, hvad deltagere ønsker, så du kan forbedre dit næste arrangement.

Få indsigt til at booste engagement og fremme bedre resultater.

Få feedback fra dine deltagere, så du kan afvikle bedre møder.

Benyt feedback fra kollegaer til at forbedre medarbejderpræstation.

Opret bedre kurser, og forbedr undervisningsmetoder.

Find ud af, hvordan de studerende vurderer kursusmateriale og præsentation af det.

Find ud af, hvad dine kunder mener om dine nyeste produktideer.

Ressourcer

Bedste praksis til brug af spørgeundersøgelser og deres data

Vores blog om spørgeundersøgelser, tips til virksomheder og mere

Selvstudier og vejledninger til brug af SurveyMonkey

Sådan fremmer stærke brands vækst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsafdelingenLog ind
Kontakt salgsafdelingenLog ind

Medarbejderfeedback er afgørende for at optimere medarbejderpræstationer og fremme den faglige udvikling i en organisation. Virksomheder kan løbende støtte deres medarbejdere og skabe et positivt miljø på arbejdspladsen ved at etablere en kultur med regelmæssig feedback.

Med indsamling af og handling på medarbejderfeedback kan organisationerne desuden tilpasse sig skiftende behov, drive innovation og vækst og opdyrke en samarbejdskultur. Læs videre for at se praktiske anvendelser og eksempler på scenarier for medarbejderfeedback, og hvornår de skal bruges.

Medarbejderfeedback er de oplysninger, holdninger og kommentarer, som medarbejderne kommer med om deres job, arbejdspladsen og de generelle oplevelser i organisationen. Denne feedback hjælper virksomhederne med at få en fornemmelse af stemningen blandt medarbejderne, virksomhedsmoral og meget mere.

Medarbejderfeedback kan give indsigt på mange områder, herunder:

 • Jobpræstation: Evalueringer af kolleger, selvevalueringer og vurderinger af supervisorer
 • Medarbejdertilfredshed: Meningsanalyser omkring arbejdsmængden, balancen mellem arbejde og privatliv samt jobsikkerhed
 • Efteruddannelse: Kursus- og udviklingsmuligheder for kompetenceudvikling og karrierevækst
 • Løn og personalegoder: Feedback om lønpakker, personalegoder, ferie med mere
 • Forbedrede arbejdsgange og processer: Indsigt, der kan forbedre og optimere arbejdsgange og processer
 • Intern kommunikation: Hvor godt medarbejderne forstår organisationens mission og mål

Medarbejderfeedback hjælper organisationerne med at tiltrække og rekruttere talentfulde medarbejdere, onboarde nye medarbejdere på en mere effektiv måde, udvikle uddannelsesprogrammer og fastholde medarbejderne. Når organisationer og virksomheder afsætter den nødvendige tid til at forstå og handle på medarbejderfeedback, er det med til at skabe mere engagerede medarbejdere, hvilket giver øget produktivitet, højere moral og mindre personaleudskiftning.

Derudover sætter medarbejderfeedback direkte fokus på problemer, som ellers kunne have været skjult for ledelsen, f.eks. uhensigtsmæssige arbejdsgange og ineffektivitet. Ved at få udfordringer og problemer frem i lyset fremmer feedback desuden:

 • Besparelser ved reduceret omsætning
 • Job- og arbejdspladstilfredshed
 • En organisationskultur baseret på tillid og samarbejde

Rekrutteringsprocessen er ofte ansøgerens første kontakt med din organisation. Og et positivt indtryk er derfor afgørende for at få den optimale medarbejder ansat i den nye stilling. Spørgeundersøgelser om rekrutteringstilfredshed gør det muligt for teams at:

 • anvende tilmeldingsformularer ved rekrutteringsarrangementer for at få mere indsigt i ansøgerne, ud over basale kontaktoplysninger, med henblik på en mere effektiv målretning af kandidaterne
 • indsamle feedback om den fulde ansøgeroplevelse, så du kan styrke virksomhedens image som arbejdsgiver og appellere mere effektivt til fremtidige ansøgere
 • benytte feedback til at forbedre rekrutteringsprocesserne ved at identificere styrker og områder, der med fordel kan forbedres.

Effektive onboardingprogrammer giver nye medarbejdere forståelse for deres rolle i virksomheden, indsigt i virksomhedskulturen og skaber en samlet større tilfredshed. Derudover kan spørgeundersøgelser om onboarding: 

 • styrke onboardingprogrammer med spørgeundersøgelser, afstemninger og quizzer for at skabe engagerende onboardingindhold og teste medarbejdernes viden om virksomhedsværdier, protokoller med mere
 • skabe bedre onboardingoplevelser med feedback, der understøtter jeres strategi og viser, hvor I kan blive bedre 
 • yde løbende støtte til nye medarbejdere ved at sætte ind tidligt og regelmæssigt med spørgeundersøgelser og hurtigt opdage, hvis en ny medarbejder er udfordret eller brug for ekstra hjælp.

Diversitet, lighed og inklusion er vitale værdier, som alle organisationer bør værne om. At skabe en retfærdig og uvildig arbejdsplads starter med at stille de rigtige spørgsmål. Tilføj DE&I-feedback til dit medarbejderoplevelsesprogram for at: 

 • sørge for, at medarbejderne kan italesætte deres oplevelse Lyt til ærlig feedback på tværs af medarbejdernes livscyklus for at opbygge en kultur, der tiltrækker og fastholder en talentfuld og mangfoldig personalegruppe 
 • lukke DE&I-huller ved at identificere områder med potentiale til at skabe et stærkere tilhørsforhold og integration blandt medarbejderne.

Spørgeundersøgelser om præstation gør det muligt for organisationer at måle og registrere deres teams produktivitet, produktion og resultater. De giver indsigt i, hvilke teams der udmærker sig, eller som måske har brug for yderligere ressourcer, træning eller support. Spørgeundersøgelser om præstation hjælper med at:

 •  indsamle ærlig feedback i realtid fra forskellige kilder, herunder ledere, kolleger og teammedlemmer 
 • styrke den enkeltes vækst og teamdynamikken. Med en velstruktureret 360-graders evalueringsproces kan organisationerne tilbyde medarbejderne en helhedsorienteret vurdering, der indeholder positiv og konstruktiv feedback. 

Med lærings- og udviklingsundersøgelser kan du identificere medarbejderbehov, så du kan tilbyde den rette træning og uddannelse. Disse undersøgelser kan desuden skabe forbedringer på følgende områder: 

 • Optimering af læringsinitiativer via spørgeundersøgelser og quizzer i realtid for at udvikle mere effektive træningsprogrammer og overvåge medarbejderudviklingen.
 • Problemfri integrering af feedback med populære samarbejdsplatforme som f.eks. Zoom og Microsoft Teams.
 • Evaluering af programmets succes. Måling af effekten af nuværende træningsprogrammer og indsamling af værdifuld feedback til at underbygge fremtidige investeringer i lærings- og udviklingsinitiativer.
 • Udvikling af mere skræddersyede onboardingoplevelser. Anvendelse af spørgeundersøgelser før træningen for at identificere særlige medarbejderbehov, hvilket muliggør oprettelse af skræddersyede onboarding- og læringsprogrammer.
 • Løbende forbedring af indhold ved at indsamle indsigt efter træningen for at evaluere effektiviteten og udvikle fremtidige onboarding- og træningsprogrammer. Understøttelse af ærlig feedback med anonyme funktioner, der fremmer åbne og ærlige medarbejderinput.

Det første skridt til at opbygge en engageret personalegruppe er at bede om regelmæssig feedback på tværs af medarbejdernes livscyklus og aktivt handle for at skabe en bedre arbejdsplads. Feedback fra medarbejderengagement giver mulighed for at: 

 • afdække, hvad der engagerer den enkelte medarbejder
 • indsamle medarbejderfeedback om trivsel på arbejdspladsen, balancen mellem arbejdsliv og privatliv, teamdynamik med mere
 • identificere, hvad din personalegruppe behøver for at trives på arbejdet
 • holde din organisation opdateret ved at sikre, at alle medarbejdere, teams og afdelinger arbejder strategisk mod det samme formål.

Fratrædelsessamtaler er en vigtig del af medarbejdernes livscyklus. Når en medarbejder stopper i virksomheden kan en fratrædelsessamtale give værdifulde oplysninger. 

 • Forbedr fremtidige medarbejderoplevelser ved at indhente ærlig feedback. 
 • Del resultater med teams og ledere for at se, om forbedringer er nødvendige.

Teams arbejder hårdt på at afvikle engagerende virtuelle eller fysiske arrangementer, og de skal sikre, at deres møder opfylder formålet. Feedback om mødeeffektivitet giver mulighed for at: 

 • gøre møder mere produktive og engagerende
 • indsamle feedback før, under og efter interne møder og arrangementer
 • finde ud af, hvad din personalegruppe har brug for at vide
 • etablere et anonymt forum, hvor medarbejderne kan indsende spørgsmål før større arrangementer, som f.eks. fællesmøder, og give feedback på mødernes indhold.

Med SurveyMonkey kan du få adgang til fordelene ved medarbejderfeedback, strømline interne HR-processer og sætte varigt præg på virksomhedens fremtid. Ved at indfange og spore medarbejderengagement og mål for tilfredshed får en organisation værdifuld indsigt i medarbejdernes generelle trivsel og motivation.

HR-manager

HR-managere kan bruge denne værktøjspakke som hjælp til at skabe fremragende medarbejderoplevelser.

Få de medarbejderoplysninger du har brug for med online ansættelsesformularer

Ansæt de bedste talenter, gør onboardingprocessen hurtig, og administrer ansatte med en ansættelsesformular. Opret formularer med vores skabeloner.

Få feedback, du kan handle på, med online evalueringsformularer

Oplev fordelene ved feedback med SurveyMonkeys online evalueringsformularer. Kom i gang med vores designværktøj til formularer.

Tilbyd de rette personalegoder

SurveyMonkey giver dig værktøjerne til at finde ud af, hvad dine medarbejdere mener om deres personalegoder, så du kan udforme den rette pakke.

Find ud af, hvordan SurveyMonkey hjælper HR-medarbejdere med at udvikle en stærkere og gladere arbejdsplads.

Net Promoter, Net Promoter Score og NPS er varemærker, som tilhører Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, Inc. og Fred Reichheld.