5 vigtige statistikker til måling af brandloyalitet

Hvordan vindende brands måler og registrerer loyalitet med spørgeundersøgelser.

Skærmbillede 24-02-2014 kl. 11.52.57Brandloyalitet: Dette er den vigtigste faktor for om dit brand har succes. Hvis du ikke har et loyalt kundegrundlag som køber af dig igen og igen, er du nødt til at konkurrere med andre brand på faktorer såsom pris og bekvemmelighed.

Og når forbrugerne vælger dit brand på grundlag af hvor let du er at finde eller hvor lav din pris er, er dit brand blevet til en vare. Du skal kunne sænke priser og altid være klar til den næste trend, og du risikerer at miste kunder til brands som kan tilbyde en bedre handel.

For at undgå at blive til en vare skal du skabe og nære brandloyalitet. Og når du indgår i en markedsførings- eller brandafdeling, er det vigtigt at du forstår hvad der fører til brandloyalitet (eller mangel på samme) så du kan træffe bedre beslutninger om jeres brandstrategi.

Hvad er brandloyalitet?

Brandloyalitet er blot en den af din samlede brandkapital, som er dit brands samlede styrke i kraft af kundernes positive eller negative viden, indtryk og oplevelse af dit brand.

Definition på brandloyalitet: Når dine kunder har mulighed og god grund for at vælge et andet brand — men alligevel fortsat vælger dit – er det brandloyalitet.

Og selvom der er andre faktorer der bidrager til din brandkapital, såsom brandkendskab og brandegenskaber , er brandloyalitet ekstremt vigtigt fordi det måler hvor sandsynligt det er at kunderne bliver ved med at bruge din virksomhed.

Den bedste metode til at måle brandloyalitet er igennem spørgeundersøgelser. Når du indsamler feedback fra forbrugere i din målgruppe (især de som tidligere har købt noget af dit brand), kan du vurdere hvor godt dit brand er til at indgyde loyalitet – og bevare kunder.

Sådan måler man brandloyalitet med spørgeundersøgelser

Spørgeundersøgelser kan være et nyttigt redskab til at vurdere loyalitet baseret på 5 nøglemåleparametre: kundesamhørighed, tillid, agtelse, pålidelighed og identifikation.

Gode målinger af disse aspekter af dir brand kan hjælpe dig med at få øje på konkurrenceområder, evaluere i hvor høj grad etablerede kundegrundlag på forskellige markeder hænger ved og forstå specifikke produktseriers styrker og svagheder. Læs videre for at se eksempler på spørgsmål fra spørgeundersøgelser om brandloyalitet.

Måleparameter 1: Kundetilfredshed

For det første, når du spørger om den samlede kundetilfredshed, hjælper det dig med at forstå hvordan dine produkter og ydelser generelt set lever op til eller (endnu bedre) overstiger dine kunders forventninger.

 Du kan for eksempel stille spørgsmål såsom:

• Hvor nem er vores virksomhed at anvende?

• Er vores produktkvalitet bedre, dårligere eller på samme niveau som vores konkurrenters?

• Hvor gode er vores kundeservicemedarbejdere til at besvare dine spørgsmål?

• Hvor sandsynligt er det at du vil anbefale os til andre?

Loyalitet opbygges når kunderne knytter sig til dit brand og køber af dig gentagne gange. Du skal forstå hvad der får dem til at knytte sig til brandet.

Måleparameter 2: Tillid

Alle brands må gøre sig fortjent til deres kunders tillid for at sikre loyalitet. Men tillid er særligt vigtigt for brands som håndterer følsomme oplysninger såsom banker, onlinebutikker eller leverandører af sundhedsydelser.

Hvis dit brand håndterer følsomme oplysninger, bør du vurdere hvor meget tillid dine kunder har til dit brand. Stil spørgsmål såsom:

• Stoler du på vores brand?

• Hvordan har vi gjort os fortjent til din tillid?

• Hvordan kan vi bevare din tillid?

Brug besvarelser på spørgsmål om tillid til at forbedre de produkter du tilbyder og til at målrette kommunikation fra dit brand.

Måleparameter 3: Agtelse

Brandagtelse eller goodwill er kundens respekt for og tiltrækning til et bestemt brand. Det må ikke forveksles med kendskabsgrad, som er hvorvidt kunderne kender et brand. Selvom et brand er velkendt (en god ting) er det ikke nødvendigvis højt agtet (en dårlig ting). Brandagtelse handler om positive følelser omkring et brand.

Du kan bruge en stribe af spørgsmål til at skelne imellem kendskabsgrad og agtelse:

• Har du hørt om vores brand før? (kendskabsgrad)

• Hvor godt kender du vores brand? (kendskabsgrad)

• Hvor positiv er din indstilling til vores brand? (agtelse)

• Foretrækker du vores brand frem for konkurrentens? (agtelse)

Måleparameter 4 og 5: Opfattelse af kvalitet og værdi

En kundes opfattelse af kvaliteten af et brand er dennes mening om hvor godt et bestemt produkt, en bestemt ydelse eller et bestemt brand lever op til hans eller hendes forventninger:

• Hvor pålideligt synes du at vores brand er?

• Hvordan bedømmer du kvaliteten af vores produkt?

Et nært beslægtet parameter er opfattelsen af værdi, som er kundens holdning til produktets værdi specifikt for ham eller hende.

For eksempel synes en person måske at Tesla Motors er et brand som fremstiller innovative og attraktive elektriske køretøjer som skaber beundring og begejstring og har derfor en høj opfattelse af kvaliteten. Men hvis den samme person synes at prisen er lidt for høj, kan opfattelsen af værdi være lav specifikt for ham eller hende.

Her er nogle eksempler på spørgsmål fra en spørgeundersøgelse om brandloyalitet som måler opfattelsen af værdi:

• Hvor værdifuld er [brandet eller produktet] for dig?

• Hvor sandsynligt er det at du ville skifte brands hvis der var et alternativt brand tilgængeligt på et mere bekvemt sted?

• Hvor sandsynligt er det at du ville skifte brands hvis et alternativt brand var billigere?

Et spadestik dybere: Hvilke brandegenskaber bidrager positivt til brandloyalitet?

Det er vigtigt at finde ud af hvor loyale kunderne er overfor dit brand, men det er også vigtigt at tage et spadestik dybere for at finde ud af hvad det er der specifikt bidrager til loyaliteten. Læs mere om hvordan du kan administrere og forstærke dit brand på vores brandingside og find ekspertgodkendte skabeloner til spørgeundersøgelser om branding.