Sådan kan spørgeundersøgelser til 360 graders feedback hjælpe hele dit team med at udvikle sig

En evaluering til 360 graders feedback er udviklet til at indsamle anonymt feedback om en medarbejder fra de personer, som arbejder tættest sammen med vedkommende – inklusive underordnede (hvad angår ledere og supervisorer), fagfæller og ledere. I denne henseende er det ikke en typisk præstationsvurdering.

I løbet af en 360 graders evaluering kan teammedlemmet forvente at modtage feedback fra alle vinkler. Supervisorer, underordnede og fagfæller bidrager alle med deres mening om den pågældende persons færdigheder, adfærd og indflydelse på resten af teamet.

Det er en fuldstændig anderledes indgangsvinkel til den traditionelle præstationsvurdering, hvor lederen er den eneste, som fortæller teammedlemmet, hvor godt vedkommende klarer sit job.

360 graders feedback fokuserer rent faktisk ikke på præstation, men snarere på alle aspekter, som kan bidrage til en medarbejders adfærd. På den måde kan det hjælpe vedkommende med at forbedre interaktionen med andre, kommunikationen og i sidste ende deres arbejdsindsats.

Eftersom det gøres anonymt, kan det være en fantastisk måde at lære dine ‘blinde vinkler’ at kende på (forskellene på hvordan du opfatter dig selv vs. hvordan du opfattes af andre) uden at belaste dine professionelle forhold. Måske hjælper de fjollede vittigheder, som du er lidt flov over at fortælle en gang imellem, rent faktisk andre med at kommen igennem deres arbejdsdag med et smil på læben.

Og det er præcist formålet med en 360 graders evaluering: Du vil lære dig selv at kende på en måde, du aldrig ellers ville have opdaget.

Hvorfor er 360 graders feedback vigtig?

360 graders evalueringer kan være et meget effektivt redskab til at hjælpe medarbejdere med at udvikle sig og have fremgang – så længe evalueringerne er konstruktive, og medarbejderne er villige til at indarbejde den feedback, som de modtager.

Omkring 90 % af Fortune 500-virksomheder benytter 360 graders evalueringer med deres ansatte. Som konsulenterne Jack Zenger og Joseph Folkman skrev i Harvard Business Review, “Vi har personligt set én ting, som markant og konsekvent ændrer folks liv – det, der normalt kaldes for 360 graders evalueringsprocessen.”

Kender du det, hvordan du begynder at rette på dit hår det øjeblik du starter en videochat, og du ser dit eget billede på skærmen? Det er fordi, du lige pludselig ser dig selv som andre ser dig – og du vil være sikker på, at du tager dig bedst muligt ud.

Det er det samme med 360 graders evalueringer. Når teammedlemmer får et ufiltreret udefrakommende billede af deres handlinger og adfærd, kan de øjeblikkelig se, hvad andre ser, og skride til værks for at øge deres styrker og forbedre deres svagheder.

Denne virkning kan gøre underværker for teamet som en helhed, hvis evalueringen er fokuseret på at hjælpe teammedlemmer frem mod en langsigtet personlig fremgang, som er på linje med organisationens mål.

Hvad er 360 graders feedback gavnlig for?

En 360 graders evaluering skal være anonym, men skal ikke bruges som en anledning til at kritisere en kollega. Dem som administrerer processen skal gøre det klart for alle deltagere i spørgeundersøgelsen, at målet er at opdage styrker såvel som svagheder.

Et andet vigtigt punkt er at 360 graders evalueringer kun skal bruges om et udviklingsværktøj til at hjælpe teammedlemmer: Giv feedback, der kan hjælpe personer med deres karriereudvikling.

Denne øvelse bør ikke bruges som et redskab til præstationsvurdering, og specielt ikke til at beslutte forfremmelser eller lønforhøjelser.

Bedste tidspunkter til at udføre 360 graders evalueringer af dit team på

Eftersom 360 graders evalueringer fokuserer på adfærd, kan de i stor udstrækning benyttes til at fremme den slags kultur, som organisationen har brug for.

Richard Lepsinger og Anntoinette D. Lucia anbefaler i deres bog, The Art and Science of 360 Degree Feedback (Kunsten og videnskaben bag 360 graders feedback), at bruge dem, når virksomheden ønsker at:

  • fremme kulturændring
  • opnå en specifik forretningsstrategi
  • forbedre effektivitet individuelt og på teambasis
  • forbedre HR-administrationssystemer.

Det er derfor klart, at et af dine første skridt på vejen til at beslutte at udføre en 360 graders feedback-øvelse, er at identificere, hvilken adfærd gør en forskel i din virksomhed – eftersom du ønsker at fremme dem.

En anden vigtig faktor med henblik på at beslutte, om der skal bruges en 360 graders evaluering, er at personen, der evalueres, skal tro på den. De teammedlemmer, som evalueres, skal være dedikeret til at bruge resultaterne på en konstruktiv måde, og benytte chancen til at udvikle sig både professionelt og personligt.

Det er trods alt sjældent, at de får chancen til at alle andre er fokuseret på dem og deres deltagelse i teamet.

Sådan oprettes en spørgeundersøgelse til 360 graders feedback

Udførelse af en 360 graders evaluering plejede at være en kompleks og dyr proces, som ofte involverede eksterne konsulenter og en masse af virksomhedens tid.

Men teknologi og online spørgeundersøgelser har gjort det stadig nemmere at anvende dette effektive redskab på flere medlemmer af dit team. (Ja, selv en robot kan få en jobevaluering nu om dage).

Det betyder, at dette særdeles effektive redskab kan bruges hyppigere og af flere personer til at forøge kooperation og samarbejde i dit team.

52

spørgsmål

21.500+

gange er denne skabelon anvendt

10 min.

at gennemføre

Vores ekspertcertificerede skabelon til spørgeundersøgelse til 360 graders medarbejdervurdering er oprettet til at tilbyde evalueringer til supervisorer, medarbejdere og underordnede. Du kan brugerdefinere den til hver medarbejder, som du ønsker at evaluere, redigere den til at fokusere på din virksomheds større mål og ønskede adfærd, sende spørgeundersøgelsen via e-mailinvitation og derefter analysere resultaterne – uden nogensinde at forlade SurveyMonkey.

Her er nogle vigtige tips som du bør tage i betragtning:

  • Hold det fortroligt, så deltagerne føler, at de kan fortælle sandheden.
  • Sørg for, at lederne er involverede og forpligtede til at handle på grundlag af resultaterne.
  • Giv klare instruktioner om, at kommentarer skal forblive konstruktive.
  • Hav en plan til opfølgning efter resultaterne kommer ind.
  • Hav en plan til at følge op på opfølgningen for at forhindre, at dette bliver en engangsøvelse.

Sådan skrives spørgsmål til en spørgeundersøgelse til 360 graders evaluering

Hvad der skrives i en 360 graders evaluering er lige så vigtigt, som hvorfor du i bør udføre den.

Gode spørgsmål til spørgeundersøgelsen er specifikke. Hold dem simple, brug et let forståeligt sprog, og undgå enhver deres form for bias i formulering.

Det er også vigtigt at holde spørgeundersøgelsen kort nok til, at folk gider udfylde den og undgå, at de kører træt i den.

Vores spørgsmålssamling har hundredvis af gode spørgsmål, som du kan bruge i præstationsvurderinger for medarbejdere. Klik bare igennem til HR-kategorien for at finde dem. Du kan også brugertilpasse dine spørgsmål til dit teams specifikke behov – inklusive brugen af enpersons navn i stedet for “din kollega”.

Den næste gang at du har præstationsvurderinger på din kalender, bør du måske overveje at benytte spørgeundersøgelser til 360 graders feedback i dit team. Det er en fantastisk metode til at hjælpe vigtige medlemmer fra dit team til at udvikle deres karriere, og til at skabe en positiv kultur i virksomheden.

Want more tips for making a perfect survey every time? Download our free eGuide for writing surveys that real people can take. Get guide

Se, hvordan SurveyMonkey kan vække din nysgerrighed