Skabeloner til spørgeundersøgelser til non-profits

Få den viden du har brug for som hjælp til at få mest muligt ud af dine pengemidler

Det er en hårfin balance for almennyttige organisationer. Du vil gerne indsamle så mange penge som muligt til din sag, men reklamer, kampagner og rekruttering koster penge. Hvordan indsamler du penge uden at bruge mere end højst nødvendigt? Prøv at udsende en række spørgeundersøgelser om velgørende fonde, og indhent værdifulde oplysninger fra dine bidragydere, frivillige, partnere og modtagere.

Sådan anvendes spørgeundersøgelser til almennyttige organisationer

Fra afprøvning af meddelelser på websites til fundraising-arrangementer de oplysninger, som du modtager, er vigtige for din organisations succes. Her er et par måder, hvorpå du kan benytte vores skabeloner til spørgeundersøgelser om velgørenhed til at indsamle nyttig feedback.

  • Tilfredshed blandt frivillige. Kunne dine frivillige lide oplevelsen? Find ud af det ved at bede om feedback fra frivillige. Emner som oplæring, forhold til de andre frivillige og tilsynsførende og generel tilfredshed med oplevelsen kan betyde forskellen mellem, at dine frivillige fortsat støtter din sag, og at de finder en ny sag. Stil spørgsmål som f.eks. “I hvor høj grad følte du dig værdsat af din tilsynsførende for frivillige?” og “Hvor nemt var det at samarbejde med personalet hos denne organisation?” for at få de oplysninger, du har brug for for at sikre, at dine værdifulde frivillige forbliver glade, tilfredse og til stede.
  • Feedback fra bidragyder. Tilfredshed blandt bidragydere er utroligt vigtigt for, at pengene skal blive ved med at strømme ind. Sørg for, at du giver dem den bedst mulige oplevelse med at støtte din organisation, og find ud af, hvad du kan forbedre, for at bidragene skal blive ved med at komme. Send en spørgeundersøgelse til feedback fra bidragydere med spørgsmål såsom, “Hvor tydeligt forklarede vores organisation, hvordan dit bidrag vil blive brugt?” og “Hvor tydeligt forklarede vores organisation vores mål med fundraising?” for at få hjælp til at beslutte, hvilke tiltag, der skal foretages, for at dine bidragydere føler, at deres penge bliver brugt på passende vis og værdsat.
  • Planlægning af og feedback fra fundraiser-arrangement. Før fundraising-arrangementet kan du bruge en spørgeundersøgelse til planlægning af arrangementet til at indsamle kontaktoplysninger, og få en bedre forståelse for finansieringskilder, demografi, personalebehov og meget mere. Efter arrangementet kan du udsende en spørgeundersøgelse til feedback om fundraiser-arrangementet for at finde ud af, på hvilke områder din organisation havde succes, og på hvilke der skal gøres en ekstra indsats. Spørgsmål som f.eks. “Var du generelt tilfreds, ikke tilfreds eller hverken eller med din oplevelse til vores fundraiser-arrangement?” og “Var prisen for at deltage i vores fundraiser-arrangement for høj, for lav eller passende?” vil hjælpe dig med at få indblik i dine deltageres oplevelse af arrangementet.
  • Rekruttering af frivillige. Hvordan finder man bedst nye frivillige? Hvordan gør du folk opmærksomme på din sag? Og når du har vækket interessen, hvordan får du dem så til at komme til dig, blive oplært, og hvordan fastholder du dem? Stil dine frivillige spørgsmål som f.eks. “Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale denne organisation til andre som et sted at være frivillig?” og “Hvor sandsynligt er det, at du fortsat vil være frivillig hos denne organisation?” for at få ideer til og indsigt i, hvordan du kan forbedre kommunikationen og nå ud til potentielle frivillige.
  • Markedsundersøgelse. Send en online afstemning ud for at finde ud af, hvilke særlige behov din målgruppe har. En spørgeundersøgelse til markedsundersøgelse er ikke kun til almennyttige organisationer, selv velgørenhedsorganisationer kan drage fordel af en markedsundersøgelse, før de lancerer nye tiltag. Har du brug for at indsamle data til et forskningsprojekt? Et spørgeskema kan være uundværligt til at forstå, hvad dine potentielle deltagere tænker.

Eksempler på spørgeundersøgelser til almennyttige organisationer

Få mest muligt ud af din tid og dit arbejde ved at udnytte SurveyMonkeys eksempler på spørgsmål, som er certificerede af metodikere. Du vil kunne oprette din online spørgeundersøgelse på få minutter. SurveyMonkey giver dig også adgang til de værktøjer, som du skal bruge for nemt at udsende og analysere din spørgeundersøgelse til almennyttige organisationer – hvilket giver din organisation et bedre grundlag til at træffe beslutninger. Og vi tager sikkerhed ved spørgeundersøgelser alvorligt, så du kan være forvisset om, at dine data og din viden er sikre hos os.

Skabelon til spørgeundersøgelse om tidligere og fremtidige bidrag

Denne hurtige spørgeundersøgelse på 3 spørgemål spørger deltageren om organisationstyper og hyppigheden af bidrag i løbet af de sidste 12 måneder.
Eksempel på skabelon

Skabelon til spørgeundersøgelse til feedback fra bidragyder

Dette spørgeskema til feedback kan benyttes efter et fundraising-arrangement, en kampagne eller fornyelse af medlemskab. Spørgeundersøgelsen har 10 spørgsmål og indeholder emner såsom priser, kommunikation og forslag til forbedring.
Eksempel på skabelon

Skabelon til spørgeundersøgelse til feedback om fundraising

Spørgsmål om rekruttering af frivillige, mål for fundraising og kommunikationsmetoder præsenteres i denne spørgeundersøgelse på 6 spørgsmål.
Eksempel på skabelon

Skabelon til spørgeundersøgelse til feedback fra frivillige

Denne spørgeundersøgelse, som er designet specielt til frivillige i almennyttige organisationer, stiller 10 spørgsmål angående undervisning, anerkendelse og den generelle tilfredshed med deres oplevelse som frivillig.
Eksempel på skabelon

Skabelon til spørgeundersøgelse til indhentning af oplysninger fra almennyttig organisation

Dette er en generel spørgeundersøgelse på 7 spørgsmål, der omhandler hvor mange medarbejdere organisationen har, hvor mange penge der er indsamlet, officielle statusser og meget mere.
Eksempel på skabelon

Se, hvordan SurveyMonkey kan vække din nysgerrighed