Hent en kopi af SurveyMonkeys brugsbetingelser her.

Disse betingelser er gældende for tjenester, som er købt eller tilmeldt på SurveyMonkeys websites. Se vores Gældende serviceaftale for at få mere at vide om de gældende vilkår for serviceydelser, der tilbydes gennem vores Enterprise-salgsteam.

Versioner:

SIDST OPDATERET: 1. november 2023

Dette er vilkår, der er gældende for din brug af vores tjenester. Du bør læse disse vilkår grundigt, men for for nemheds skyld har vi forklarende tekst i bokse som denne boks overalt. Bemærk venligst, at denne forklarende tekst ikke har nogen juridisk virkning og ikke er en del af vores officielle vilkår.

Med virkning fra den 1. august 2023 blev Momentive Inc. til SurveyMonkey Inc. og Momentive Europe UC blev til SurveyMonkey Europe UC. Med virkning fra den 10. juli 2023 blev Momentive Brasil Internet Eireli til SurveyMonkey Brasil Internet Ltda.

Disse brugsbetingelser (“brugsbetingelser”) er gældende for din adgang til og brug af SurveyMonkeys produkter, tjenester, websites og apps, som du køber eller tilmelder dig på SurveyMonkeys websites, og som er mærket med “Momentive”, “SurveyMonkey”, “Wufoo” eller “GetFeedback” (under ét “tjenester”). Disse brugsbetingelser gælder ikke for tjenester, der udelukkende er tilgængelige via vores Enterprise-salgskanal.

Yderligere servicespecifikke betingelser er gældende for visse tjenester (“servicespecifikke betingelser”). Visse landespecifikke betingelser kan også være gældende for dig, hvis du er uden for USA (“landespecifikke betingelser”). Vi henviser til de servicespecifikke betingelser og landespecifikke betingelser under ét som “yderligere betingelser”, og kombinationen af disse brugsbetingelser og alle gældende yderligere betingelser under ét som disse “betingelser.” I det omfang at der er nogen uoverensstemmelser, vil de yderligere betingelser være gældende over disse brugsbetingelser for anvendelse med hensyn til de tjenester, for hvilket de yderligere betingelser er gældende.

Du accepterer disse vilkår, når du klikker for at acceptere disse vilkår, afvikler et dokument, som henviser til dem, eller benytter tjenesterne.

Vores kunder

Vores betalte tjenester er udviklet til, og beregnet til køb og brug af selvstændige, entiteter og organisationer til erhvervs- og professionelle formål, og de er ikke beregnet til brug af forbrugere til privat, familie- eller husstandsbrug (med undtagelse af vores SurveyMonkey BASIS (gratis) abonnement). Når tjenesterne bruges på vegne af en organisation, indvilliger du i disse betingelser på vegne af den pågældende organisation, og du erklærer, at du har bemyndigelse til at indvillige. I sådanne tilfælde vil ”du” og ”din/dit” henvise til den pågældende organisation. Hvis du er forbruger, som køber en af vores betalte tjenester primært til ikke-erhvervsformål såsom primært uden for en branche, virksomhed, forening, håndværk eller profession (dvs. til privat, familie- eller husstandsbrug), bedes du bekræfte din forbrugerstatus på din kontoadministrationsside.

Du indvilliger i at betale os for vores tjenester, og disse betalinger bliver ikke refunderet.

Du indvilliger i at betale SurveyMonkey alle gebyrer for hver tjeneste, som du køber eller bruger (inkl. eventuelle gebyrer for overforbrug), i overensstemmelse med de pris- og betalingsvilkår, som du får fremlagt for den pågældende tjeneste på købstidspunktet, og sådanne gebyrer kan ændres fra tid til anden i overensstemmelse med afsnit 1.4 herunder. Hvor det er muligt, bliver du opkrævet via den afregningsmetode, som du valgte på din kontoadministrationsside. Hvis du har valgt at betale gebyrerne med kreditkort, tilkendegiver og garanterer du, at de oplyste kreditkortoplysninger er nøjagtige, og du vil omgående meddele evt. ændringer af sådanne oplysninger til SurveyMonkey. Gebyrer, som du har betalt, kan ikke refunderes, medmindre det er fastsat i nærværende betingelser, eller når det er påkrævet i henhold til lovgivningen (der henvises til afsnit 11 for yderligere oplysninger).

For nogle af vores betalte tjenester fakturerer vi automatisk regelmæssigt, såsom månedlig eller årlig. Du kan til enhver tid slå automatisk fornyelse fra i din konto, eller opsige dit abonnement.

Nogle af vores tjenester faktureres på abonnementsbasis (vi kalder disse for “abonnementer”). Det betyder, at du vil blive faktureret på forskud på et gentagende og periodevist basis (hver periode kaldes for en “faktureringsperiode”). Faktureringsperioder er typisk månedlige eller årlige, alt efter hvilken abonnementsplan du valgte, da du købte et abonnement. Dit abonnement bliver fornyet automatisk i slutningen af hver faktureringscyklus, medmindre du opsiger automatisk fornyelse gennem din side til online administration af konto, eller ved at kontakte vores kundesupport team. DU KAN TIL ENHVER TID OPSIGE AUTOMATISK FORNYELSE AF DIT ABONNEMENT, OG NÅR DET ER TILFÆLDET, FORTSÆTTER DIT ABONNEMENT TIL SLUTNINGEN AF DEN PÅGÆLDENDE FAKTURERINGSCYKLUS FØR OPHØR.

Når du opsiger dit abonnement, kan du få adgang til tjenesten indtil udgangen af den pågældende faktureringsperiode. Derefter har du ikke længere adgang til tjenesten for det pågældende abonnement. Når du ikke har et aktivt abonnement, bliver din konto et SurveyMonkey BASIS (gratis) abonnement. Der henvises til afsnit 11.1 herunder, hvis du vil lukke din konto og afslutte din kontrakt med os.

Afgifter er dit ansvar. Hvis du er fritaget for at betale afgifter, bedes du sende os bevis herpå, og vi vil justere din konto derefter.

Medmindre andet er anført eller påkrævet af gældende lov, inkluderer vores anførte priser ikke nogen afgifter, udlæg, told eller lignende offentlige beskatninger af enhver art, såsom moms, omsætningsafgifter eller kildeskat, skattepligt i nogen som helst jurisdiktion (under ét kaldt “afgifter”). Det er dit ansvar at betale skat i forbindelse med dit køb og at ajourføre dine faktureringsoplysninger.

(a) Moms i USA. Hvis det er vores juridiske pligt at betale eller indsamle omsætningsafgift, som du er ansvarlig for, beregner vi omsætningsafgiften baseret på de faktureringsoplysninger, som vi har om dig, og opkræver dig det pågældende beløb (som, hvis dine faktureringsoplysninger er mangelfulde eller forkerte, kan være den højeste gældende takst), medmindre du fremskaffer en momsfritagelsesbevis, som kan godkendes af de behørige skattemyndigheder.

For at være rettidig skal du aflevere et skattefritagelsescerfitikat til os inden dit første køb eller opgradering, eller, hvis du ikke når denne frist, inden for 90 dage efter et sådant køb eller opgradering, medmindre dine faktureringsoplysninger er i Alabama, Louisiana, Maine, Massachusetts, Pennsylvania eller South Carolina, i hvilket tilfælde inden for 60 dage, eller inden for 45 dage, hvis de er på Hawaii, i Mississippi eller New Mexico.

Hvis du giver os et skattefritagelsesbevis, erklærer og garanterer du, at det afspejler din skattestatus nøjagtigt, og at du vil holde førnævnte dokument ajourført og fejlfrit.

Vi refunderer den betalte moms baseret på gældende statslige skattelovgivninger, hvis vi har modtaget momsbetaling fra dig og efterfølgende efter eget skøn fastslår, at din momsfritagelse er gyldig.

(b) Moms uden for USA. Hvis relevant opkræver vi moms, GST eller andre salgs- eller forbrugsafgifter, som opstår i forbindelse med dine køb af SurveyMonkey-tjenester, medmindre du oplyser os et skatteregistreringsnummer, som giver dig ret til fritagelse, et gyldigt momsfritagelseslicens eller et andet dokument, der beviser og er udstedt af en behørig skatteautoritet, at moms ikke skal opkræves. Hvis du er i en jurisdiktion med flere salgs- eller forbrugsafgifter, kan vi opkræve dig den højeste aktuelle rate, hvis dine faktureringsoplysninger er mangelfulde eller forkerte.

Hvis du ifølge lov skal tilbageholde hvilken som helst skat fra dine betalinger til SurveyMonkey, skal du give SurveyMonkey en offentlig skattekvittering eller anden passende dokumentation, som understøtter sådanne betalinger.

Ændringer i gebyrer træder kun i kraft ved udgangen af en løbende faktureringsperiode for dit abonnement, og vi giver dig besked herom. Hvis du ikke er enig i gebyrændringen, kan du opsige dit abonnement, inden ændringen træder i kraft.

SurveyMonkey kan til hver en tid ændre de gebyrer, som du opkræves for tjenesterne, forudsat at for abonnementer træder ændringen først i kraft i slutningen af abonnementets daværende faktureringsperiode. SurveyMonkey vil med forudgående varsel underrette dig om enhver ændring i gebyrer. Hvis du ikke vil acceptere ændringerne af gebyrerne, kan du opsige dit abonnement inden ændringen træder i kraft Se afsnit 1.2 angående opsigelse af dit abonnement.

Med hvert abonnement følger et bestemt antal besvarelser. Hvis du overskrider dit betalte abonnements antal besvarelser i løbet af en faktureringsperiode, er der et ekstra gebyr pr. besvarelse (“gebyrer ved overforbrug”). Oplysninger om de betingelser, der regulerer besvarelsegrænserne i vores BASIS (gratis) konti findes i afsnit 12.4.

Du accepterer, at ubrugte besvarelser ikke overføres. Medmindre andet er anført, bliver alle gebyrer ved overforbrug, som du har pådraget dig, faktureret bagud, og debiteret fra din registrerede betalingsmetode i starten af din næste faktureringsperiode. Gebyrer ved overforbrug, som ikke er betalt efter 30 dage efter fakturering, betragtes som værende forfaldne. Manglende betaling af gebyrer ved overforbrug, når de forfalder, kan medføre, at den relevante tjeneste bliver begrænset, suspenderet eller hører op (inden for gældende lovkrav), hvilket kan resultere i tab af dine data, som er forbundet med den pågældende tjeneste, med forbehold af gældende lov.

Du kan trygt overlade dit indhold, som omfatter personoplysninger, til os. Se vores Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og Aftale om databehandling for at få mere at vide om, hvordan vi behandler og beskytter dine data.

Vi ved, at når du giver os dit indhold (som defineret herunder), stoler du på, at vi behandler det på behørig vis.SurveyMonkeys Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, sammen med eventuelle tjenestespecifikke meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger eller erklæringer (under ét "SurveyMonkey meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger"), beskriver detaljeret, hvordan vi behandler dit indhold (som defineret herunder), der betragtes som værende personoplysninger (som defineret i vores Aftale om databehandling), og vi indvilliger i at overholde SurveyMonkeys meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger. Til gengæld accepterer du, at SurveyMonkey må bruge og dele dit indhold i overensstemmelse med SurveyMonkeys meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger og relevante databeskyttelseslove. Du accepterer også, at du er ansvarlig for at underrette dine respondenter. slutbrugere og besøgende, om SurveyMonkeys meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger. Vores Aftale om databehandling er også gældende for, og et supplement til, disse betingelser. Hvor der er en konflikt mellem aftalen om databehandling og disse betingelser, vil aftalen om databehandling veje tungest, undtagen for så vidt angår ophævelse og ansvarsbegrænsning, hvor disse betingelser vejer tungest.

Vi behandler dit indhold fortroligt, undtagen under begrænsede omstændigheder.

SurveyMonkey vil behandle dit indhold som fortrolige oplysninger, og vil kun anvende og fremlægge dem i overensstemmelse med nærværende betingelser (inklusive SurveyMonkeys meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger). Dit indhold anses imidlertid ikke som værende fortrolige oplysninger, hvis dette indhold: (a) er eller bliver offentliggjort (bortset fra gennem SurveyMonkeys overtrædelse af disse betingelser), (b) blev lovformeligt kendt af SurveyMonkey, før det blev modtaget fra dig, (c) modtages af SurveyMonkey fra en tredjepart uden kendskab til misligholdelse af nogen som helst forpligtelse over for dig; (d) er delt i forbindelse med at din konto identificeres af dig som en erhvervskonto eller bliver migreret til en organisations Enterprise-konto, hvis din konto er registreret med en jobrelateret e-mailadresse i den pågældende organisation, (e) blev uafhængigt udviklet af SurveyMonkey uden reference til dit indhold.  SurveyMonkey kan fremlægge dit indhold, når det kræves i henhold til lovgivningen eller retsforhold, men kun efter at SurveyMonkey, hvis dette er tilladt ifølge lovgivning, gør rimelige kommercielle bestræbelser på at informere dig og give dig mulighed for at udfordre fremlæggelseskravet.

Sikkerheden af de oplysninger, som behandles af SurveyMonkey, har øverste prioritet. Vi følger industristandarder om sikkerhed, og vi vil informere dig, hvis en sikkerhedshændelse påvirker din konto.

SurveyMonkey vil opbevare og behandle dit indhold i overensstemmelse med sikkerhedsstandarder inden for branchen. SurveyMonkey har implementeret passende tekniske, organisatoriske og administrative systemer, politikker og procedurer.

Hvis SurveyMonkey bliver bekendt med eventuel uautoriseret eller ulovlig adgang til, eller erhvervelse, modifikation, brug, offentliggørelse eller ødelæggelse af persondata, som det pågældende udtryk er defineret i vores Aftale om databehandling, som er relateret til din konto (“Sikkerhedshændelse”), vil SurveyMonkey tage rimelige tiltag til at underrette dig uden unødig forsinkelse. En sådan meddelelse skal ikke fortolkes eller ses som SurveyMonkeys indrømmelse af fejl eller skyld. En sikkerhedshændelse omfatter ikke mislykkede forsøg eller aktiviteter, som ikke kompromitterer sikkerheden af persondata, herunder mislykkede forsøg på at logge på, pings, portscanninger, overbelastningsangreb (denial of service-angreb) eller andre netværksangreb på firewalls eller netværkssystemer. SurveyMonkey vil også samarbejde i rimeligt omfang med dig med hensyn til enhver efterforskning i relation til en sikkerhedshændelse, eventuelle nødvendige underrettelser, og udlevere alle andre oplysninger, som du med rimelighed anmoder om, og som er til vores rådighed med relation til enhver sikkerhedshændelse, hvor sådanne oplysninger ikke allerede er tilgængelige for dig i din konto eller online gennem opdateringer, der leveres af SurveyMonkey.

Når du bruger vores tjenester, beholder du det, der er dit, og du giver os tilladelse til kun at bruge det, når det er nødvendigt for at fortsætte med at levere og forbedre vores tjenester som anført i vores meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger.

I løbet af din brug af tjenesterne kan du indsende indhold til SurveyMonkey (inklusive dine persondata og andre menneskers persondata) eller tredjeparter kan indsende indhold til dig gennem tjenesterne (alt ovenfor nævnte vil blive henvist til som dit “indhold”). Du bevarer ejerskab af din intellektuelle ejendomsret i dit indhold. SurveyMonkey gør ikke krav på noget ejerskab over noget af dit indhold. Disse betingelser tildeler os ikke nogen licenser eller rettigheder til dit indhold, bortset fra den begrænsede licens, som er beskrevet i disse betingelser.

Du giver SurveyMonkey en verdensomfattende, royaltyfri licens til at benytte, gengive, distribuere, ændre, tilpasse, oprette afledte værker, give offentligheden adgang til og på anden vis nyttiggøre dit indhold, men kun til begrænsede formål for at yde og forbedre tjenesterne, og om tilladt af SurveyMonkeys meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvor det er tilladt ifølge gældende lov, fortsætter denne licens til sådanne begrænsede formål, selv efter du holder op med at bruge vores tjenester, med hensyn til samlede data med identificerbare oplysninger afledt af dit indhold og alle resterende sikkerhedskopier af dit indhold, som er oprettet i SurveyMonkeys sædvanlige procedure (underlagt vores politikker om opbevaring) Denne licens omfatter også alle betroede tredjeparter, som vi arbejder sammen med, i den udstrækning det er nødvendigt for at yde og forbedre tjenesterne.

Du erklærer og garanterer, at: (a) du ejer eller kontrollerer de relevante rettigheder i og til dit indhold, herunder intellektuel ejendom, der ejes af tredjeparter, og at (b) du ikke vil indsende, uploade eller på anden måde stille indhold eller materialer til rådighed gennem vores tjenester, som er i strid med vores Politik om acceptabel brug.

Du er ansvarlig for dit indhold. Vi er ikke ansvarlige for, hvad du gør med dit indhold, og vi kan nægte at vise dit indhold, hvis vi mener, at det er ulovligt eller overtræder vores vilkår.

Tjenesterne viser måske indhold, som ikke ejes af SurveyMonkey, men af andre. Entiteten, som tilgængeliggør sådan indhold, er ansvarlig for det. SurveyMonkey hverken erklærer eller garanterer, at det har gennemgået sådant tredjepartsindhold og/eller nøjagtigheden af oplysningerne i sådant indhold. Du er ansvarlig for dit indhold, og du skal sikre dig, at du har alle nødvendige rettigheder og tilladelser til at bruge det pågældende indhold i forbindelse med tjenesterne. SurveyMonkey er ikke ansvarlig for nogen handlinger, som du foretager dig i forbindelse med dit indhold, herunder offentlig udveksling. Underlagt gældende lov er SurveyMonkey ikke ansvarlig for dit indhold, noget andet tredjeparts indhold eller materialer, eller noget tab eller beskadigelse som følge af din anvendelse af, eller med henvisning til sådan indhold eller andet tredjeparts indhold eller materialer.

Du anerkender og accepterer, at for at sikre overholdelsen af retlige forpligtelser og SurveyMonkeys Politik om acceptabel brug kan SurveyMonkey gennemse indhold, som du indsender, for at fastlægge, om det er lovstridigt, eller om det overtræder nærværende betingelser (som for eksempel når ulovligt indhold rapporteres til os) Vi må også, i overensstemmelse med gældende lov, ændre, forhindre adgang til, slette eller nægte at vise dit indhold, som vi mener, er brud på lovgivningen eller på nærværende betingelser. Hvis dit indhold indeholder varemærker, logoer eller andre kildeidentifikatorer fra tredjepart, kan vi bede dig om at indsende en erklæring om ikke-tilknytning, inden du bruger sådan indhold i forbindelse med tjenesterne. På anden måde er SurveyMonkey imidlertid ikke forpligtet til at overvåge eller gennemse noget indhold, som er indsendt til tjenesterne.

SurveyMonkey svarer på meddelelser om påstået krænkelse af ophavsret i overensstemmelse med den amerikanske DMCA (Digital Millennium Copyright Act) eller tilsvarende gældende love og forordninger Hvis du mener, at dit arbejde er blevet udnyttet på en måde, der udgør krænkelse af ophavsret, må du underrette vores repræsentant for anmeldelser om krænkelse af ophavsret.

Hvis du mener, at en SurveyMonkey-bruger krænker dine intellektuelle ejendomsrettigheder, kan du anmelde det via vores online formular. Anmeldelser om krænkelse af ophavsret skal følge den proces, som er skitseret i disse betingelser, eller enhver tilsvarende proces, som er tilgængelig under lokal lov.

Det, der er vores, er vores, herunder eventuel feedback, som du måtte indsende til os.

Hverken disse betingelser eller din brug af tjenesterne giver dig ejerskab i tjenesterne eller det indhold, som du får adgang til via tjenesterne (andet end dit indhold). Undtagen som tilladt af vores Politik for brand- og varemærkebrug, giver disse betingelser dig ikke nogen ret til at bruge SurveyMonkeys varemærker eller andre brandelementer.

Hvis du indsender feedback eller forslag til os angående vores ydelser, må vi bruge og dele det indsendte til et hvilket som helst formål uden kompensation eller forpligtelse til dig.

SurveyMonkey kan i sine tjenester offentliggøre links til websites, som vedligeholdes af tredjeparter. SurveyMonkey påstår ikke, at tredjeparters websites er blevet gennemset og er ikke ansvarlig for de websites eller noget af deres indhold. Varemærker, som vises i forbindelse med tjenesterne, tilhører de respektive ejere.

SurveyMonkey kan give dig adgang til eller aktivere tredjepartssoftware, -applikationer, -produkter, -tjenester eller -websitelinks (samlet kaldet "tredjepartstjenester") til din overvejelse eller brug, herunder via tjenesten og SurveyMonkeys website. Dit køb, din adgang til eller brug af sådanne tredjepartstjenester er udelukkende et anliggende mellem dig og den pågældende tredjepartstjenesteudbyder ("tredjepartstjenesteudbyder"). Udover disse brugsbetingelser accepterer du at være bundet af eventuelle yderligere betingelser og vilkår, der gælder for tjenester, du køber fra, eller som leveres af tredjepartsudbydere. Hvis du installerer eller aktiverer en tredjepartstjeneste til brug med tjenesten, giver du os tilladelse til at give den pågældende tredjepartsudbyder adgang til dit indhold og til at foretage de handlinger, der er nødvendige for, at tredjepartstjenesten kan fungere sammen med tjenesten, og enhver udveksling af dit indhold eller anden interaktion mellem dig og tredjepartsudbyderen er udelukkende mellem dig og den pågældende tredjepartsudbyder. Vi giver ingen garantier og fremsætter ingen erklæringer over for dig med hensyn til tredjepartstjenester. Enhver brug af tredjepartstjenester, der tilbydes via tjenesten eller SurveyMonkeys website, sker helt på egen risiko og efter eget skøn, og sikkerheden af dit indhold er dit ansvar. Du er ansvarlig for at læse de betingelser og vilkår og/eller meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for sådanne tredjepartstjenester, før du bruger dem, og sikre, at sådanne tredjepartstjenester opfylder dine krav eller eventuelle juridiske eller andre krav, som du måtte være underlagt. Du anerkender, at SurveyMonkey ikke har nogen kontrol over tredjepartstjenester og ikke er ansvarlig eller hæfter over for dig eller nogen anden for sådanne tredjepartstjenester eller for nogen transaktion, du måtte indgå med en tredjepart, eller for hvad tredjepartstjenesterne gør. SurveyMonkey garanterer ikke tilgængeligheden af tredjepartstjenester, og du anerkender, at SurveyMonkey til enhver tid kan deaktivere adgangen til tredjepartstjenester efter eget skøn og uden varsel til dig. SurveyMonkey er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for ophøret eller afbrydelsen af adgang til eller deaktivering af nogen tredjepartstjeneste. 

Tjenesten indeholder funktioner, der kan fungere sammen med tredjepartstjenester såsom funktioner, der kan gøre det muligt for dig at indsamle betalinger fra dine slutbrugere.  Vi er ikke part i, og vi er heller ikke ansvarlige for, sådanne aktiviteter. Du er eneansvarlig for sådanne aktiviteter og for at overholde alle love og bestemmelser i forbindelse med dem, herunder, men ikke begrænset til, at offentliggøre alle lovpligtige meddelelser, betingelser eller politikker. 

Vi arbejder hårdt på at beskytte din konto. Du skal oprette en kundekonto med en sikker adgangskode for at bruge vores tjenester. Adgangskoder må ikke deles.

Hvis SurveyMonkey har udstedt en konto til dig i forbindelse med din anvendelse af tjenesterne, er det dit ansvar at beskytte din adgangskode og alle andre legitimationsskrivelser, som benyttes til at få adgang til kontoen. Du, og ikke SurveyMonkey, er ansvarlig for al aktivitet, der forekommer i forbindelse med din konto (bortset fra aktivitet, som direkte er SurveyMonkeys ansvar, som ikke udføres i overensstemmelse med dine instruktioner), uanset om du har godkendt den pågældende aktivitet eller ej. Du bør omgående informere SurveyMonkey, hvis du bliver opmærksom på uautoriseret adgang til din konto. Konti må ikke deles og må kun anvendes af én enkeltperson pr. konto.

Fra tid til anden sender SurveyMonkey meddelelser til den e-mailadresse, som din konto er registreret med. Du skal sørge for, at din e-mailadresse og, hvor det er relevant, dine kontaktoplysninger og betalingsoplysninger, som er tilknyttet din konto, er gældende og nøjagtige. Du garanterer nøjagtigheden af dine kontooplysninger.

Du er ansvarlig for at vedligeholde, beskytte og foretage sikkerhedskopieringer af dit indhold. I det størst mulige omfang, det er tilladt i henhold til gældende love, er SurveyMonkey ikke ansvarlig for eventuelle mislykkede forsøg på at opbevare dit indhold eller for tab eller beskadigelse af dit indhold.

SurveyMonkey kan lukke din konto og slette alt indhold på den, hvis der ikke er nogen kontoaktivitet (såsom login eller betaling) i over 12 måneder. Når det er relevant, vil vi forsøge at advare dig via e-mail, før din konto lukkes, så du dermed får mulighed for at logge på din konto, så den forbliver aktiv.

Du kan benytte vores tjenester, så længe du overholder visse krav. Du kan for eksempel ikke benytte vores tjenester, hvis du anses for at være mindreårig i dit hjemland.

Hvis du er en enkeltperson, må du kun bruge tjenesterne, hvis du har beføjelse til at udarbejde en kontrakt med SurveyMonkey. Du kan ikke bruge tjenesterne, hvis du ikke har beføjelse til at udarbejde en kontrakt. Hvis du ikke er en enkeltperson, forsikrer du, at du er oprettet gyldigt og eksisterer i medfør af lovgivningen i oprettelsens jurisdiktion, at du har fuld beføjelse og autoritet til at indgå nærværende betingelser, og at du har behørigt bemyndiget din repræsentant til at forpligte dig til nærværende betingelser.

Mindreårige” er enkeltpersoner under 16 år (eller ældre som foreskrevet i visse lande og landområder). Ingen af tjenesterne er beregnet til brug af mindreårige. Du må ikke bruge tjenesterne, hvis du er mindreårig. Når du benytter tjenesterne, erklærer og garanterer du, at du ikke er mindreårig.

Du må kun benytte tjenesterne, hvis du ikke har forbud iflg. nogen gældende love.Hvis du befinder dig i et land, der i henhold til amerikansk handelskontrol eller handelskontrol i en anden gældende jurisdiktion har forbud mod at modtage tjenesterne, eller du er på en liste over forbudte eller begrænsede parter, herunder som eksempler det amerikanske handelsministeriums Denied Persons List, Entity List eller Unverified List eller det amerikanske finansministeriums liste over Specially Designated Nationals eller lignende lister i andre gældende jurisdiktioner, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller købe nogen tjenester fra SurveyMonkey. Du skal sikre, at: (a) dine slutbrugere ikke bruger tjenesterne i strid med nogen amerikansk eksportrestriktion eller handels- eller økonomisk sanktion eller lignende love i andre gældende jurisdiktioner, (b) du ikke giver adgang til tjenesterne (herunder som respondenter) til personer eller enheder på nogen af ovenstående lister. Du må ikke bruge tjenesterne i Cuba, Nordkorea, Iran, Sudan, Syrien, Rusland, Hviderusland, forbudte områder i Ukraine (i øjeblikket inklusive Krim, Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizhzhya).

Du garanterer og forpligter dig til, at du på intet tidspunkt vil bruge eller benytte (eller tillade brug) af SurveyMonkeys tjenester, løsninger, faciliteter, værktøjer, software eller assistance i henhold til denne aftale på en måde: (i) som er en overtrædelse af love eller bestemmelser, der gælder for dig eller SurveyMonkey, eller (ii) som ville kræve, at SurveyMonkey overholder andre love og/eller bestemmelser end dem, der er anført i definitionen af databeskyttelseslovgivning i aftalen om databehandling eller på anden måde specificeret i disse betingelser, eller som kan blive gældende for SurveyMonkey på grund af levering af tjenester, løsninger, faciliteter, værktøjer, software eller assistance til dig. 

Du accepterer at overholde Politik om acceptabel brug.

Vi er ansvarlige for at beskytte dine data om kortindehaver. Du skal følge Payment Card Industry Data Security Standards, hvis du bruger vores tjenester til at modtage kreditkortbetalinger.

Hvis du bruger tjenesterne til at acceptere transaktioner med betalingskort, skal du følge PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) i det omfang, standarderne er relevante for dit firma (PCI-standarder). SurveyMonkey tilbyder redskaber til at forenkle din overensstemmelse med PCI-standarderne, men du skal sørge for, at dit firma opfylder alle de stillede krav, og de specifikke trin, du skal foretage for at overholde PCI-standarderne, afhænger af din implementering af servicerne.

SurveyMonkey er ansvarlig for sikkerheden af de data om kortindehaver, som indsamles, transmitteres, gemmes eller behandles af os på dine vegne. "Data om kortindehaver" defineres som en kortindehavers primære kontonummer, og når et helt umaskeret kortnummer findes, noget af kortindehaverens navn, udløbsdato og/eller servicekode. SurveyMonkey har udviklet stramme sikkerhedsfunktioner for at beskytte data om kortindehaver, og som sådan må disse data kun benyttes på forventede måder og gemmes på behørige steder. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT DET ER DIG FORBUDT AT INDSAMLE ELLER INDTASTE DATA OM KORTINDEHAVER I NOGEN FORMULAR ELLER DATAINDTASTNINGSFELTER I TJENESTERNE, BORTSET FRA DE FELTER, SOM UDELUKKENDE ER BEREGNET TIL DET FORMÅL (dvs. hvor SurveyMonkey udtrykkeligt gør det muligt at sådanne data kan indtastes i sådanne felter). Behørige felter er tydeligt markeret med etiketter, såsom "Kortnummer" eller ved at have et kreditkortikon forud for dem. Ligeledes, ekskl.. betalingsformularer, må du aldrig indsamle eller indtaste nogen "følsomme godkendelsesdata", som defineret iflg. PCI-standarderne (inkl. CVC eller CVV2) i nogle felter i tjenesterne. Du påtager dig alt ansvar for alle data om kortindehaver, som indtastes i tjenesterne som brud på disse betingelser.

Du kan læse her, hvordan du kan lukke din konto hos os, og hvordan vi kan suspendere eller deaktivere din konto og/eller afslutte tjenesterne.

Du kan opsige dit abonnement med det samme via din kontoadministrationsside. Vi tilbyder ikke refusioner, udover meget begrænsede omstændigheder.

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement og/eller lukke din konto via din kontoadministrationsside. Når du lukker din konto, bliver dit abonnement opsagt automatisk, dine tjenester ophører, og du kan ikke længere kunne tilgå din konto for at bruge tjenesterne, og dit indhold bliver slettet i overensstemmelse med vores politik for opbevaring af data og disse brugsbetingelser. Du kan få en kopi af dit indhold fra de relevante tjenester før lukningen af din konto, i henhold til gældende lov og politikker. Proaktivt kan du også selv slette dit indhold før opsigelse af et abonnement og lukning af din konto. Der henvises til afsnit 1.2 (SurveyMonkey) og afsnit 16.2 (Wufoo) for nærmere oplysninger, hvis du vil opsige dit abonnement uden at lukke din konto.

Når du lukker din konto, modtager du bekræftelse på lukning af konto og opsigelse af abonnement fra os, og du bliver ikke opkrævet igen for det pågældende abonnement, medmindre du åbner en ny konto og køber et nyt abonnement. Hvis du opsiger et abonnement midt i en faktureringsperiode, modtager du ikke en refusion, medmindre du opsiger abonnementet af en hvilken som helst af følgende årsager: (a) vi har i væsentlig grad overtrådt nærværende betingelser og har forsømt at afhjælpe overtrædelsen inden for 30 dage, efter at du skriftligt har informeret os; (b) en refusion påkræves iflg. lov; eller (c) vi beslutter, efter eget skøn, at en refusion er passende. Af klarhedshensyn giver vi ikke en refusion, når du har benyttet vores tjenester, indsamlet besvarelser og/eller downloadet dine besvarelser, medmindre afbestillingen er på grund af vores materiale, overtrædelse som ikke kan afhjælpes eller en refusion påkræves iflg. lov.

Intet i dette afsnit 11.1 skal udelukke eller begrænse eventuelle rettigheder, som du måske har, hvis du betragtes som en forbruger i dit bopælsland. Hvis du for eksempel er forbruger i Den Europæiske Union, har du muligvis visse tilbagebetalings- og fortrydelsesrettigheder som beskrevet i vores Politik for opsigelse af abonnement i Den Europæiske Union. Du har måske også ret til refusion eller ret til ophør, hvad angår EU juridisk garanti. Der henvises til vores landespecifikke betingelser for Europa for at få yderligere oplysninger.

(a) Af praktiske hensyn. Ved at give dig mindst 30 dages forudgående skriftlig meddelelse kan SurveyMonkey annullere dit abonnement og bringe tjenesterne til ophør med virkning fra udgangen af en faktureringsperiode uden refusion for nogen tidligere periode. Endvidere kan SurveyMonkey med mindst 90 dages skriftlig varsel til enhver tid i løbet af faktureringsperioden annullere dit abonnement og bringe tjenesterne til ophør, og vil refundere forholdsmæssigt for en eventuel periode, hvor du ikke brugte de relevante tjenester i den pågældende faktureringsperiode.

(b) Begrundet. SurveyMonkey kan begrænse, deaktivere, suspendere og/eller annullere dit abonnement og bringe tjenesterne til ophør og/eller lukke din konto af en hvilken som helst af følgende årsager: (a) du har væsentligt brudt disse betingelser og har ikke rådet bod på aftalebruddet inden for 30 dage efter, at SurveyMonkey skriftligt har informeret dig, (b) du bringer dine forretningsaktiviteter til ophør, eller du bliver underlagt insolvensbehandling, og processen bliver ikke afvist inden for 90 dage, (c) du undlader at betale gebyrer 30 dage efter forfaldsdatoen, (d) du benytter tjenesterne på en måde, som giver os juridisk ansvar eller forstyrrer andres brug af tjenesterne, (e) hvis vi indleder en undersøgelse vedrørende mistanke om forseelser af dig, herunder lovstridig aktivitet, eller (f) vi er pålagt at gøre det for at overholde gældende lov. Hvis vi begrænser, suspenderer og/eller annullerer dit abonnement og/eller bringer tjenesterne til ophør, afhængig af årsagen, vil vi, hvor det er muligt, bestræbe os på at give dig passende varsel og mulighed for at skaffe en kopi af dit indhold fra den pågældende tjeneste. Der kan imidlertid være tidsfølsomme situationer, hvor SurveyMonkey måske beslutter, at vi er nødsaget til at handle omgående uden varsel. SurveyMonkey vil gøre rimelige kommercielle anstrengelser på at indsnævre rækkevidden og varigheden af enhver begrænsning eller suspension iflg. dette afsnit, som det er nødvendigt for at løse det problem, som forårsagede en sådan handling. Med undtagelse af det foreskrevne i vores Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, og som det måske er påkrævet ifølge gældende lov, har SurveyMonkey ikke pligt til at bevare dit indhold efter lukning af din konto.

Vi opdaterer måske disse vilkår. Hvis opdateringerne er væsentlige, vil vi informere dig om kommende ændringer. Hvis du fortsætter med at benytte vores tjenester, efter vi har varslet dig, betyder det, at du accepterer de opdaterede vilkår.

SurveyMonkey kan til hver en tid ændre nærværende betingelser af forskellige årsager, såsom for at afspejle ændringer i gældende lov eller opdateringer til tjenester og for at redegøre for nye tjenester eller funktionalitet, for sikkerhed eller for at forhindre misbrug eller skade. Den seneste version kan altid findes på SurveyMonkeys website. Hvis en rettelse er væsentlig, informerer SurveyMonkey dig på forhånd via e-mail for at give dig mulighed for at gennemse ændringerne. Information om ændringer kan også blive lagt op, efter du har logget på din konto. Medmindre vi har specificeret andet, træder ændringerne i kraft tidligst den dag, de bliver offentliggjort. Når vores nye vilkår træder i kraft, og du fortsætter med at bruge tjenesterne, giver du dit samtykke til at være bundet af de opdaterede betingelser. Hvis du ikke accepterer nogen ændringer i betingelserne for en tjeneste, skal du holde op med at bruge den pågældende tjeneste, og du kan lukke din konto hos os i overensstemmelse med afsnit 11.1 ovenfor.

Vi kigger altid på at forny os og gøre vores tjenester bedre, så de ændres måske. Hvis det sker, vil vi sende dig en skriftlig meddelelse for at informere dig derom, før ædnringen bliver udført.

SurveyMonkey ændrer og forbedrer konstant tjenesterne. SurveyMonkey kan til hver en tid ændre, revidere eller fjerne funktionalitet fra en tjeneste, som vi leverer til dig, uden forudgående varsel. SurveyMonkey kan også efter eget skøn begrænse, suspendere eller indstille en tjeneste, som vi leverer til dig. Hvis SurveyMonkey indstiller en tjeneste, får du rimelig varsel for at give dig mulighed for at erhverve en kopi af dit indhold fra den pågældende tjenester. Til hver en tid kan SurveyMonkey efter eget skøn fjerne indhold fra de tjenester, som vi leverer til dig, selvom vi bestræber os på at informere dig, før vi gør det, hvis det påvirker dig væsentligt, og hvis det omstændighederne taget i betragtning er praktisk muligt.Hvis du er forbruger i Den Europæiske Union, er dette afsnit 12.2 måske ikke gældende for din brug af tjenesterne. Der henvises til vores landespecifikke betingelser for Europa for at få yderligere oplysninger.

Nedgradering af din kontos abonnement (ændring af din abonnementstype eller opsigelse af et abonnement og nedgradering til vores SurveyMonkey BASIS (gratis) abonnement) kan medføre tab af indhold, funktioner, funktionalitet eller kapacitet på din konto.

Eventuelle svar, der overstiger antallet af svar, indeholdt i dit (gratis) SurveyMonkey BASIS-abonnement, er ikke synlige og ethvert svar over grænsen vil blive slettet 60 dage efter modtagelsen, medmindre du opgraderer til et betalt SurveyMonkey-abonnement for at se og bevare adgangen til alle besvarelser, inden de bliver slettet. Vi opfordrer dig til at gå til Mine spørgeundersøgelser for at se, hvilke spørgeundersøgelser, der overskrider dit abonnements grænse for besvarelser, hvis du ønsker at opgradere til et betalt abonnement for at se og beholde disse.

Vores tjenester vil præstere og fungere som beskrevet i disse vilkår.

Selvom det er i SurveyMonkeys interesse at levere alletiders oplevelse til dig, når du anvender tjenesterne (og vi vil meget gerne glæde vores kunder), er der visse ting, som vi ikke lover om tjenesterne. Vi forsøger at holde vores online tjenester oppe, men de kan fra tid til anden være utilgængelige af forskellige årsager. MEDMINDRE ANDET ER UDTRYKKELIGT ANGIVET I DISSE BETINGELSER OG I DET OMFANG, GÆLDENDE LOVGIVNING TILLADER DET, LEVERES DISSE TJENESTER OG EVENTUELLE VEJLEDNINGER ELLER ANBEFALINGER DERI "SOM DE ER OG FOREFINDES", OG SURVEYMONKEY FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE, STILTIENDE ELLER LOVPLIGTIGE, HERUNDER SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER ELLER GARANTIER ANGÅENDE TJENESTERNES TILGÆNGELIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER NØJAGTIGHED.

I DET OMFANG, DET ER MULIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN SURVEYMONKEY (HERUNDER DETS DATTERSELSKABER OG LEDELSE, ANSATTE, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER OG LICENSGIVERE) IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR (A) NOGET INDIREKTE TAB, FØLGESKADER, SÆRSKILT DOKUMENTERET TAB, HÆNDELIGE SKADER, PØNALT BEGRUNDEDE SKADER ELLER ANDRE SKADER, ELLER (B) BRUGSTAB, DATATAB, FORRETNINGSTAB, TAB AF INDTÆGTER ELLER TAB AF FORTJENESTE, (I HVERT TILFÆLDE UANSET OM DET ER DIREKTE ELLER INDIREKTE), DER OPSTÅR VED ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTERNE OG DISSE BETINGELSER, OG UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEGØRENDE HANDLING, ANSVAR UDEN CULPA, ELLER NOGEN ANDEN JURIDISK TEORI, SELV HVIS SURVEYmonkeyER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR DISSE SKADER, OG SELV HVIS EN BEFØJELSE IKKE OPFYLDER SIT EGENTLIGE FORMÅL.

I tilfælde af en tvist skylder vi ikke mere end det beløb, du har betalt, eller burde have betalt, i de foregående 12 måneder for tjenesten eller 200 USD, hvis dette er mindre.

I DET OMFANG, GÆLDENDE LOVGIVNING OVERHOLDES, KAN ERSTATNINGEN FOR DET SAMLEDE ANSVAR FOR SURVEYMONKEY (HERUNDER DETS DATTERSELSKABER OG LEDELSE, ANSATTE, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER OG LICENSGIVERE), DER OPSTÅR VED ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTERNE OG DISSE BETINGELSER, IKKE OVERSTIGE DEN LAVESTE VÆRDI AF FØLGENDE: (A) DE BELØB, SOM DU HAR BETALT TIL SURVEYMONKEY FOR BRUG AF DEN TJENESTE, SOM DET DREJER SIG OM, I LØBET AF 12 MÅNEDER FØR HÆNDELSEN, SOM MEDFØRTE ERSTATNINGEN, (B) 200,00 USD.

I LANDE, HVOR OVENSTÅENDE EKSKLUSIVLICENSTYPER (AFSNIT 13.2) OG/ELLER BEGRÆNSNINGER (AFSNIT 13.3) IKKE ER TILLADT IFØLGE LOV, ER VI KUN ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR DINE TAB OG SKADER, SOM ER ET RIMELIGT FORUDSIGELIGT RESULTAT SOM FØLGE AF MANGEL PÅ AT ANVENDE ALLE RIMELIGE FÆRDIGHEDER OG OMHU, ELLER SOM ER ET DIREKTE RESULTAT SOM FØLGE AF ET VÆSENTLIGT AFTALEBRUD PÅ DISSE BETINGELSER.

Selvom vores tjenester er beregnet til erhvervsmæssige formål, anerkender vi, at forbrugere har juridiske rettigheder ifølge lovgivningen i visse jurisdiktionsområder, som ikke kan tilsidesættes ved aftalebestemmelser eller frafaldes af forbrugerne. Hvis du er en sådan forbruger, og primært benytter vores tjenester til ikke-erhvervsmæssige formål (såsom personlig brug af vores SurveyMonkey BASIS (gratis) abonnement), begrænser intet i nærværende vilkår nogen af disse forbrugerrettigheder.

Hvis vi bliver sagsøgt på grund af noget, du gør, mens du benytter vores tjenester, eller fordi du overtræder disse vilkår, forventer vi, at du overtager vores rolle for at forsvare det pågældende søgsmål og betale enhver erstatning, som retten tilkender.

Hvis du er en virksomhed, holder du SurveyMonkey (herunder dets datterselskaber og ledelse, repræsentanter og ansatte) skadesløs fra og mod alle erstatningskrav, skader og omkostninger (herunder forligsomkostninger og rimelig advokatsalær), der opstår ved et krav fra tredjepart angående eller i forbindelse med din eller dine slutbrugeres anvendelse af tjenesterne eller brud på nærværende betingelser, i det omfang sådanne erstatningskrav, skader og omkostninger var forårsaget af dig eller dine slutbrugere.

Hvis du er i USA, indgår du kontrakt med SurveyMonkey Inc. Hvis du er i Brasilien, indgår du kontrakt med SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. Hvis du befinder dig alle andre steder, indgår du kontrakt med SurveyMonkey Europe UC.

Medmindre andet er angivet, leveres tjenesterne af, og du indgår kontrakt med, SurveyMonkey Inc. i USA, af SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. i Brasilien og af SurveyMonkey Europe UC alle andre steder.

For enhver tjeneste, som leveres af SurveyMonkey Inc., er følgende bestemmelser gældende for enhver betingelse, der regulerer den pågældende tjeneste:

 • Udbyder. Henvisninger til “SurveyMonkey”, “vi”, “os” og “vores” er henvisninger til SurveyMonkey Inc., med adresse på One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, USA.
 • Gældende lov. Nærværende betingelser reguleres af lovgivningen i delstaten Californien (uden hensyn til dens lovvalgsbestemmelser).
 • Værneting. Medmindre det er forbudt ved gældende lov, fremsender hver part vedrørende emnet for disse betingelsers aftale til delstatens retsinstansers og den føderale rets eksklusive kompetence i San Francisco County, Californien.

For enhver tjeneste, som leveres af SurveyMonkey Europe UC, er følgende bestemmelser gældende for enhver betingelse, der regulerer den pågældende tjeneste:

 • Udbyder. Henvisninger til “SurveyMonkey”, “vi”, “os” og “vores” er henvisninger til SurveyMonkey Europe UC, med adresse på 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4, Irland.
 • Gældende lov. Nærværende betingelser reguleres af lovgivningen i Irland (uden hensyn til dens lovvalgsbestemmelser).
 • Værneting. Medmindre det er forbudt ved lov, i forhold til enhver retssag eller forhandlinger for at håndhæve disse betingelser eller der opstår ved eller i forbindelse med disse betingelser, fremsender hver part uigenkaldeligt til Irlands retsinstansers eksklusive kompetence.

For enhver tjeneste, som leveres af SurveyMonkey Brasil Internet Ltda., er følgende bestemmelser gældende for enhver betingelse, der regulerer den pågældende tjeneste:

 • Udbyder. Henvisninger til "SurveyMonkey", "vi", "os" og "vores" er henvisninger til SurveyMonkey Brasil Internet Ltda., med adresse på Rua Joaquim Floriano, No. 243, suite 113, Itaim Bibi, São Paulo-SP, 04534-010 Brasilien.
 • Gældende lov. Nærværende betingelser reguleres af lovgivningen i Brasilien (uden hensyn til dens lovvalgsbestemmelser).
 • Værneting. Medmindre det er forbudt ved lov, i forhold til enhver retssag eller forhandlinger for at håndhæve disse betingelser eller der opstår ved eller i forbindelse med disse betingelser, fremsender hver part uigenkaldeligt til byen São Paulo, Brasilien retsinstansers eksklusive kompetence.

Du må ikke overføre disse forpligtelser til nogen andre uden vores tilladelse. Vi kan imidlertid overføre disse vilkår eller vores forpligtelser uden din tilladelse.

Du må ikke overdrage nærværende betingelser uden SurveyMonkeys forudgående skriftlige samtykke, som kan holdes tilbage efter SurveyMonkeys skøn. SurveyMonkey kan til hver en tid tildele nærværende betingelser uden varsel.

Vi kan bruge dit navn, logo og beskrivelse af, hvordan du anvender vores tjenester på vores websted, i indtjeningsopkald samt i markedsførings- og salgsmaterialer.

SurveyMonkey kan identificere dig efter navn og logo som kunde af tjenesterne på vores websites og på andet salgsfremmende materiale. Enhver goodwill, der opstår fra brugen af dit navn og logo, vil være til din fordel.

Disse vilkår for anvendelse er de eneste vilkår, som regulere vores forhold. Eventuelle andre vilkår (såsom dem med småt nederst på en købsordre), som du tilbyder, vil ikke være bindende.

Nærværende vilkår (inkl. Yderligere vilkår) udgør hele aftalen mellem dig og SurveyMonkey, og den tilsidesætter alle tidligere eller samtidige aftaler, vilkår og betingelser, skriftlige eller mundtlige angående emnet. Alle betingelser og vilkår, som fremstår på en købsordre eller et lignende dokument, som er udstedt til dig, eller i dit formidlings-, fakturerings- eller sælger onboardingportal, er ikke gældende for tjenesterne, tilsidesætter ikke og er ikke en del af nærværende vilkår og erklæres for ugyldige.

Forholdet mellem dig og SurveyMonkey er som selvstændige kontrahenter, og ikke lovfæstede partnere, medarbejdere eller repræsentanter for hinanden.

Benyttelse af udtrykkene “inkluderer”, “inklusive”, “såsom” og lignende udtryk vil ikke være begrænset til, hvad der ellers kan være inkluderet.

Disse betingelser er klargjort og oprindeligt skrevet på engelsk. I det omfang at nogen oversat version strider mod med den engelske version, har den engelske version forrang, med undtagelse af hvor dette er forbudt ifølge gældende lov.

En parts manglende eller forsinkede håndhævelse af en forordning under disse betingelser er ikke et afkald på dets rettigheder til at gøre det senere.

Hvis nogen del af disse vilkår ikke kan håndhæves, kan resten af vilkårene stadig håndhæves.

Hvis nogen forordning i disse betingelser fastslås at være uden retskraft af en kompetent domstol, vil den pågældende forordning blive opløst, og resten af betingelserne vil forblive i fuld kraft.

Disse betingelser har ingen tredjepartsmodtagere.

Nogle vilkår fortsætter, selv efter denne vilkår for anvendelse slutter.

Følgende afsnit vil fortsat være gældende efter disse brugsbetingelsers ophør: Introduktion, 1, 2, 3.2, 11, 13, 14, 15, 16, 17 og 18.

Nogle af disse ekstra vilkår er måske gældende, alt efter hvilke tjenester du anvender.

Følgende ændringer gør sig automatisk gældende for dig, når du accepterer disse betingelser, hvis du er en af de enhedstyper, som er identificeret nedenfor:

 • Hvis du er et forbundsorgan for den amerikanske regering, gør denne ændring sig gældende for dig.
 • Hvis du er en anden form for statslig enhed i USA, gør denne ændring sig gældende for dig.

Hvis du anvender Wufoo-tjenester, er følgende yderligere betingelser gældende:

 • En gratis konto pr. person. Du må kun have en aktiv, gratis Wufoo-konto ad gangen. Hvis nogen person har flere Wufoo-konti, kan disse blive lukket af SurveyMonkey.
 • Formulargalleri. Ved brug af Wufoo-websitet vil du måske oprette visse skabeloner, grafik- eller formulardokumenter (samlet kaldt "formularindhold") og indlæse eller offentliggøre sådanne dokumenter i Wufoo-formulargalleriet ("formulargalleri") til andre brugere. Ved at stille formularindhold som dette til rådighed i formulargalleriet bevilger du SurveyMonkey en verdensomspændende, uigenkaldelig, stedsevarende, afgiftsfri, ikke-eksklusiv ret, som kan overføres og gives i underlicens, til at bruge, kopiere, modificere, distribuere, fremvise, udføre, oprette afledte værker og udnytte formularindholdet i forbindelse med SurveyMonkeys drift af Wufoo.
 • Abonnementer. Dit abonnement fornyes automatisk ved slutningen af hver faktureringscyklus, medmindre du opsiger dit abonnement via din online kontoadministrationsside eller ved at kontakte vores kundesupportteam. HVIS DU OPSIGER ET ABONNEMENT MIDT I EN FAKTURERINGSCYKLUS, (I) VIL DIN KONTO STRAKS BLIVE NEDGRADERET TIL ET GRATIS ABONNEMENT OG (II) EFTER DATOEN FOR NEDGRADERINGEN VIL DU IKKE LÆNGERE HAVE ADGANG TIL NOGEN BETALTE FUNKTIONER, DER ER TILGÆNGELIGE FOR DET PÅGÆLDENDE ABONNEMENT. DU MISTER AL RESTERENDE TID PÅ DIT ABONNEMENT FRA DATOEN FOR NEDGRADERING TIL SLUTNINGEN AF DEN PÅGÆLDENDE FAKTURERINGSCYKLUS, OG DU MODTAGER IKKE NOGEN PRO RATA REFUSION FOR DEN PÅGÆLDENDE PERIODE, MEDMINDRE DIN OPSIGELSE ER GRUNDET EN AF DE ÅRSAGER, DER ER BESKREVET I AFSNIT 11.1(A)-(C). Det kan være nødvendigt at justere antallet af dit forbrug af formularer, rapporter, regler og filer for at gennemføre nedgraderingen af din konto. Hvis du ikke længere har et aktivt abonnement, bliver din konto til en gratis Wufoo-plan. Der henvises til afsnit 11.1 herover, hvis du vil lukke din konto og opsige din kontrakt med os.
 • Inaktiv konto. SurveyMonkey kan ophæve eventuelle gratis Wufoo-konti, som ikke modtager en formularindsendelse i 6 måneder, eller som der ikke er taget adgang til i 6 måneder.
 • Brug af API. Du kan få adgang til dine Wufoo-kontodata via Wufoos applikationsprogrammeringsinterface ("API"), og SurveyMonkey tildeler dig hermed en ikke-eksklusiv licens, som ikke kan overføres, (uden ret til at give underlicens) til brug af API'en udelukkende som det er nødvendigt til at udvikle, teste, drive og yde support til din softwareapplikation eller dit website ved brug af visse data og indhold fra Wufoo-websitet ("applikation"), og til at distribuere eller tillade adgang til din integration af API'en i din applikation til slutbrugere af din applikation. Enhver brug af API'en, inklusive brug af API'en gennem et tredjepartsprodukt eller en tredjepartstjeneste, som får adgang til Wufoo, er underlagt disse betingelser, plus følgende specifikke punkter:

(a) Misbrug af API'en eller overdrevne hyppige anmodninger til Wufoo via API'en kan resultere i midlertidig eller permanent ophævelse af din adgang til API'en. SurveyMonkey, udelukkende efter eget skøn, vil fastslå, om din brug udgør misbrug eller overdreven brug af API'en. SurveyMonkey vil forsøge at advare kontoejeren via via e-mail før ophævelse. Selvom SurveyMonkey bestræber sig på at have API'en tilgængelig uden afbrydelse, kan SurveyMonkey ikke garantere nogen oppetid for API'en.

(b) Du accepterer ikke at bruge API'en på nogen måde, der er ulovlig, eller som skader SurveyMonkey, dets serviceudbydere, dine slutbrugere eller nogen anden person.

(c) SurveyMonkey kan når som helst modificere, begrænse eller afbryde, midlertidigt eller permanent, din adgang til API'en (eller nogen del heraf) med eller uden varsel.

(d) Du accepterer at assistere SurveyMonkey, ved dets anmodning, med at sikre overholdelse af disse Wufoo-betingelser ved at forsyne os med oplysninger om din applikation, inklusive forsyne os med adgang til den og/eller andre materialer, som er relateret til din brug af API'en.

(e) API'en leveres i øjeblikket gratis, men SurveyMonkey forbeholder sig retten til at opkræve gebyr for brug af API'en i fremtiden. Hvis SurveyMonkey opkræver et gebyr for brug af API'en, er du ikke forpligtet til at fortsætte med at bruge den.

SurveyMonkey kan benævne eller tilbyde visse produkter eller funktioner, som en foreløbig version, alfaversion, prøveversion, tidlig adgang til version eller betaversion ("betatjeneste"). Følgende betingelser er også gældende, hvis du benytter en betatjeneste: 

En betatjeneste tilbydes som den er og forefindes, for at give mulighed for testning og evaluering – den fremstilles ikke som den endelige produkt eller den endelige tjeneste, og kan indeholde fejl, der kan medføre systemfejl eller andre fejl eller datatab. SurveyMonkey kan vælge ikke at udgive en kommerciel version af betatjenesten. SurveyMonkey kan, efter eget skøn og når som helst, fjerne eller tilendebringe betatjenesten og udgive en kommerciel version af betatjenesten. Du skal øjeblikkeligt ophøre brugen af betatjenesten, hvis vi beder dig om det. Som modydelse for din brug af en betatjeneste, indvilliger du i, at SurveyMonkey må indsamle data med hensyn til din brug af betatjenesten, herunder al feedback, og analysere dit indhold (herunder manuel gennemgang) for at forbedre og foretage fejlfinding af tjenesten. Hvis du ikke ønsker at få disse brugs- eller feedbackdata indsamlet eller få indholdet analyseret, skal du øjeblikkelig ophøre brugen af betatjenesten.   

SurveyMonkey giver ingen erklæringer eller garantier for betatjenester, herunder nogen garanti for, at betatjenesten vil være generelt tilgængelig, uden forstyrrelser eller fejlfri, eller at dit indhold vil være sikkert eller ikke vil gå tabt eller blive beskadiget. Undtagen i det omfang, det er forbudt ved lov, fraskriver SurveyMonkey sig udtrykkeligt alle garantier for en betatjeneste, herunder alle underforståede garantier for salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse eller uforstyrret gavn, og alle garantier, der opstår som følge af handel eller handelssædvane. SurveyMonkey har intet ansvar som følge af eller i forbindelse med en betatjeneste. Enhver brug af en betatjeneste sker helt på egen risiko og efter eget skøn.

Fortroligt. Betatjenester er fortrolige, indtil de officielt lanceres af SurveyMonkey. Hvis du bruger en betatjeneste, accepterer du ikke at videregive nogen oplysninger om betatjenesten til nogen uden vores forudgående skriftlige tilladelse. 

Se her for betingelserne for SurveyMonkeys API for produkter, der er mærket som SurveyMonkey.

Se her for betingelserne for brug af SurveyMonkey Contribute.