63% 的人在使用一家公司的產品或服務之前,會將該公司的隱私和安全紀錄列入考量。

法律中心側邊欄統計資料

SIDST OPDATERET: 1. november 2023

Disse servicebetingelser for spørgeundersøgelsesplatform (“betingelser”) gælder din brug af SurveyMonkeys online og mobile spørgeundersøgelsesredskaber tilknyttet oprettelse, anvendelse, analyse og administration af spørgeundersøgelser under din Team ADVANTAGE eller Team PREMIER SurveyMonkey-konto eller dit abonnement (“team spørgeundersøgelsestjenesten”).

Hver slutbrugerkonto, som tilhører dit abonnement på team spørgeundersøgelsestjenesten, henvises til som en "plads"eller "bruger" og de danner tilsammen "teamet". Et team kan repræsentere et team, en gruppe eller anden underafdeling i din organisation eller hele organisationen. Hvert abonnement på team spørgeundersøgelsestjenesten repræsenterer et team, og du kan have flere teams ved at købe flere abonnementer til team spørgeundersøgelsestjenesten.  Hvis du har flere teams, kan du anmode om at overføre en bruger fra et af dine teams til et andet.

Team spørgeundersøgelsestjenesten er designet til at give dig, som den primære administrator, mulighed for selv at administrere dit team. Drift og administration af dit team er dit ansvar, ikke SurveyMonkeys (inkl. besvarelser af anmodninger om oprettelse, sletning og omfordeling af konti samt håndtering af til- og afmelding af kommunikationsindstillinger for brugere). Vi har ikke nogen form for ansvar, som opstår fra tilføjelse, fjernelse eller anden administration af dit team i overensstemmelse med dine instruktioner. 

Team spørgeundersøgelsestjenesten kan omfatte funktioner, der tillader dine slutbrugere at invitere andre brugere til at bruge eller tilgå team spørgeundersøgelsestjenesten, herunder gæstebrugere. Gæstebrugere er slutbrugere, der ikke har en konto med team spørgeundersøgelsestjenesten, og som i forbindelse med dette afsnit anses for at være dine slutbrugere. Du skal sikre, at dine slutbrugere overholder betingelserne, i henhold til hvilke team spørgeundersøgelsestjenesten er gjort tilgængelig for dig, inkl. alle gældende acceptable brugspolitikker. Du må ikke tildele pladser til mindreårige. "Mindreårige" er enkeltpersoner under 16 år (eller under en højere alder som foreskrevet i visse lande og territorier). Hvis din slutbruger bryder disse betingelser, eller bruger team spørgeundersøgelsestjenesten på en måde, som SurveyMonkey efter rimeligt skøn mener vil pålægge SurveyMonkey erstatningsansvar eller forstyrre andres brug af team spørgeundersøgelsestjenesten, kan SurveyMonkey beslutte at suspendere eller lukke den relevante slutbrugerkonto, suspendere eller blokere den pågældende slutbrugers adgang eller bede dig om at gøre det.

Hvis team spørgeundersøgelsestjenesten opsiges, konverteres alle slutbrugerkonti (inkl. den primære administrators konto) i teamet til individuelle konti, som herved mister den funktionalitet, der er specifik for teamet, og bliver underlagt Brugsbetingelser (“Nedgradering”).

Du accepterer, at en nedgradering kan resultere i tab af kontrol over hele dit team ved ophør. SurveyMonkey betragter teamkonti, som er konverteret til individuelle konti, som værende under kontrol af den slutbruger, som kontoen er registreret hos på tidspunktet for nedgraderingen. Som følge heraf skal du kontakte de relevante slutbrugere, hvis du ønsker at få kontrol over sådanne konti igen. SurveyMonkey overfører almindeligvis ikke kontrol over en sådan konto uden den kontrollerende slutbrugers godkendelse.

Hvis du ønsker at bevare kontrol over dine teamkonti efter en nedgradering, er du alene ansvarlig for at træffe foranstaltninger, som er nødvendige for at opnå dette, før denne nedgradering, som f.eks.: (a) Ny tildeling af teamkonti til det relevante personale, (b) ændring af adgangsoplysninger for teamkonti og (c) eksport af data i teamkonti og sletning af data, som du ikke ønsker at slutbrugere har adgang til efter nedgraderingen. Hvor det er praktisk muligt, giver vi dig forhåndsvarsel før en nedgradering for at give dig mulighed for at udføre de forudgående handlinger.

Hvis du køber team spørgeundersøgelsestjenesten igen efter en nedgradering, skal konti, som blev konverteret til individuelle konti som følge af nedgraderingen, inviteres igen til teamet, hvis du ønsker det. Der er dog ingen garanti for, at hver slutbruger accepterer den pågældende invitation.

If the number of end users exceeds the units purchased, the additional units will be charged at the per unit pricing for those additional units as specified on the underlying subscription pricing, prorated for the portion of that subscription term remaining at the time the subscription units are added. Any such additional subscription units will renew or terminate on the same date as the underlying subscription. Subscription units relating to a Team Survey Service cannot be decreased during a subscription term for that Team Survey Service.

Din brug af Team spørgeundersøgelsestjenesten skal overholde alle politikker, der er gældende for den, som angivet i det juridiske center, inklusive politikken om acceptabel brug.

Hvis vi lukker en spørgeundersøgelse, som du udfører, pga. brud på vores vilkår, må du ikke genåbne spørgeundersøgelsen uden at udbedre bruddet eller indhente skriftlig forhåndstilladelse. I modsat fald kan vi vælge at suspendere kontoen eller stoppe levering af Team spørgeundersøgelsesservicen til dig.