63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

SIDST OPDATERET: 1. JULI 2021

Disse servicebetingelser for spørgeundersøgelsesplatform (“vilkår”) gælder din brug af Momentives online og mobile spørgeundersøgelsesredskaber tilknyttet oprettelse, anvendelse, analyse og administration af undersøgelser under din Team ADVANTAGE eller Team PREMIER SurveyMonkey-konto eller abonnement (“Team spørgeundersøgelsesservicen”).

Hver brugerkonto, som tilhører dit abonnement på Team spørgeundersøgelsesservicen, henvises til som en “plads” eller “bruger” og de danner tilsammen “teamet”. Et team kan repræsentere et team, en gruppe eller en anden underafdeling i din organisation eller hele organisationen. Hvert abonnement på Team spørgeundersøgelsesservicen repræsenterer et team, og du kan have flere teams ved at købe flere abonnementer på Team spørgeundersøgelsesservicen.  Hvis du har flere teams, kan du anmode om at overføre en bruger fra et af dine teams til et andet.

Team spørgeundersøgelsesservicen er designet til at give dig, som den primære administrator, mulighed for selv at administrere dit team. Drift og administration af dit team er dit ansvar, ikke Momentives (inkl. besvarelser af anmodninger om oprettelse, sletning og omfordeling af konti samt håndtering af til- og afmelding af kommunikationsindstillinger for brugere). Vi har ikke nogen form for ansvar, som opstår fra tilføjelse, fjernelse eller anden administration af dit team i overensstemmelse med dine instruktioner.

Du skal sikre, at dine brugere overholder vilkårene, hvorunder Team spørgeundersøgelsesservicen er gjort tilgængelig for dig, inkl. alle gældende acceptable brugspolitikker. Du må ikke sørge for pladser til mindreårige. “Mindreårige” er enkeltpersoner under 13 år (eller under en højere alder, hvis tilladt ifølge lov på deres opholdssted). Hvis din bruger bryder disse vilkår, eller bruger Team spørgeundersøgelsesservicen på en måde, som Momentive efter rimeligt skøn mener vil forårsage Momentive erstatningsansvar eller forstyrre andres brug af Team spørgeundersøgelsesservicen, kan Momentive beslutte at annullere eller lukke den relevante slutbrugerkonto, eller anmode om at du gør det.

Hvis Team spørgeundersøgelsesservicen opsiges, konverteres alle brugerkonti (inkl. den primære admin-konto) i teamet til individuelle personlige konti, som herved mister den funktionalitet, som er specifik for Team, og bliver underlagt Brugsbetingelser (“Nedgradering”).

Du accepterer, at en nedgradering kan resultere i tab af kontrol over hele dit Team ved opsigelse. Momentive betragter teamkonti, som er konverteret til personlige konti, som værende under kontrol af den bruger, som kontoen er registreret hos på tidspunktet for nedgradering. Som følge heraf skal du kontakte de relevante brugere, hvis du ønsker at få kontrol over sådanne konti igen. Momentive overfører almindeligvis ikke kontrol over en sådan konto uden den kontrollerende brugers godkendelse.

Hvis du ønsker at bevare kontrol over dine teamkonti efter en nedgradering, er du alene ansvarlig for at træffe foranstaltninger, som er nødvendige for at opnå dette, før denne nedgradering, som f.eks.: (A) Ny tildeling af teamkonti til det relevante personale, (b) ændring af adgangslegitimationsoplysninger for teamkonti og (c) eksport af data i teamkonti og sletning af data, som du ikke ønsker at brugere har adgang til efter nedgraderingen. Hvor det er praktisk muligt, giver vi dig forhåndsvarsel før en nedgradering for at give dig mulighed for at udføre de forudgående handlinger.

Hvis du køber Team spørgeundersøgelsesservicen på forhånd efter en nedgradering, skal konti, som blev konverteret til personlige konti som følge af nedgraderingen, geninviteres til teamet, hvis du ønsker det. Der er dog ingen garanti for, at hver bruger accepterer invitationen.

Hvis antallet af brugere overskrider de indkøbte enheder, vil yderligere enheder blive opkrævet til prisen pr. enhed for de yderligere enheder som specificeret på det underliggende abonnements pris, beregnet forholdsmæssigt på tidspunktet for abonnementsenhedernes tilføjelse for den resterende del af abonnementsperioden. Alle yderligere abonnementsenheder bliver fornyet eller ophører den samme dato som det underliggende abonnement. Abonnementsenheder vedrørende en Team spørgeundersøgelsesservice kan ikke reduceres i løbet af en abonnementsperiode for den pågældende Team spørgeundersøgelsesservice.

Din brug af Team spørgeundersøgelsesservicen skal overholde alle politikker, der er gældende for den, som angivet i det juridiske center, inklusive politikken om acceptabel brug.

Hvis vi lukker en spørgeundersøgelse, som du udfører, pga. brud på vores vilkår, må du ikke genåbne spørgeundersøgelsen uden at udbedre bruddet eller indhente skriftlig forhåndstilladelse. I modsat fald kan vi vælge at suspendere kontoen eller stoppe levering af Team spørgeundersøgelsesservicen til dig.