Produkter

SurveyMonkey er skabt til at håndtere enhver brugssag og situation. Udforsk vores produkt for at se, hvordan du kan bruge SurveyMonkey.

Få databaserede indsigter fra en global førende i online spørgeundersøgelser.

Integrer med over 100 apps og plug-ins for at få mere fra hånden.

Udform og tilpas online formularer til at indsamle info og betalinger.

Få bedre spørgeundersøgelser og hurtig indsigt med indbygget AI.

Målrettede løsninger til alle dine behov inden for markedsundersøgelser.

Skabeloner

Mål kundetilfredshed og loyalitet overfor din virksomhed.

Find ud af, hvad der skaber tilfredse kunder, og gør dem til fortalere.

Få handlingsrettet indsigt til at forbedre brugeroplevelsen.

Indhent kontaktoplysninger fra kundeemner, inviterede og andre.

Indsaml og følg nemt S.U.'er til dit næste arrangement.

Find ud af, hvad deltagere ønsker, så du kan forbedre dit næste arrangement.

Få indsigt til at booste engagement og fremme bedre resultater.

Få feedback fra dine deltagere, så du kan afvikle bedre møder.

Benyt feedback fra kollegaer til at forbedre medarbejderpræstation.

Opret bedre kurser, og forbedr undervisningsmetoder.

Find ud af, hvordan de studerende vurderer kursusmateriale og præsentation af det.

Find ud af, hvad dine kunder mener om dine nyeste produktideer.

Ressourcer

Bedste praksis til brug af spørgeundersøgelser og deres data

Vores blog om spørgeundersøgelser, tips til virksomheder og mere.

Selvstudier og vejledninger til brug af SurveyMonkey.

Sådan fremmer stærke brands vækst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsafdelingenLog på
Kontakt salgsafdelingenLog på

63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

SIDST OPDATERET: 1. august 2023

Denne regionsspecifikke meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger ("meddelelse") er gældende for alle produkter, tjenester, websites og apps, som tilbydes af SurveyMonkey Inc., SurveyMonkey Europe UC, SurveyMonkey Brasil Internet Eireli og deres datterselskaber (samlet "SurveyMonkey"), medmindre andet er angivet. I denne politik henviser SurveyMonkey under ét til disse produkter, tjenester, websites og apps som “tjenester”. Medmindre andet er angivet, leveres vores tjenester af SurveyMonkey Inc. i USA, af SurveyMonkey Brasil Internet Eireli i Brasilien og af SurveyMonkey Europe UC alle andre steder. Denne meddelelse er en udvidelse til og en del af den primære SurveyMonkey meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

Denne meddelelse beskriver rettighederne for enkeltpersoner, der er bosiddende i Californien i henhold til California Consumer Privacy Act of 2018 ("CCPA"), og indbyggere i andre delstater eller regioner i USA med relevante databeskyttelseslovgivning, der har kontakt med SurveyMonkey som tjenesteudbyder. Selvom vi har angivet kategorierne herunder, som krævet af CCPA og tilsvarende databeskyttelseslovgivninger, kan du også gennemgå vores Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for at se eksempler og anden information, der beskriver vores dataindsamling og -brug, der, som vi tidligere har meddelt dig, ikke er blevet ændret i denne meddelelse.

Denne meddelelse er ikke gældende for personlige oplysninger, som vi indsamler fra vores medarbejdere eller jobansøgere i deres egenskab som medarbejdere eller jobansøgere. Medarbejdere og jobansøgere henvises til henholdsvis vores Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for ansatte eller Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for ansøger. 

Med undtagelse af borgere i Californien, er den heller ikke gældende for personlige oplysninger, som vi indsamler fra vores medarbejdere, ejere, direktører, ledere eller entreprenører af virksomheder i løbet af vores tilvejebringelse eller modtagelse af forretningsrelaterede tjenester. 

Denne meddelelse består af følgende afsnit:

 • Dine rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger
 • Kategorier af personlige oplysninger, som vi indsamler, og kilderne
 • Kategorier af ikke-tilknyttede parter med hvem vi videregiver personlige oplysninger
 • Formål med indsamling, brug og videregivelse
 • Dataopbevaring
 • Dine valg af reklamecookies
 • Kontakt os

Med visse begrænsninger kan du, hvis du er bosiddende i Californien og delstater med lignende lovgivninger om beskyttelse af private oplysninger, have ret til at anmode om, at vi:

 • bekræfter, at vi behandler dine personlige oplysninger, eller informerer om, hvilke personlige oplysninger vi indsamler om dig
 • sletter alle personlige oplysninger, som vi har indsamlet fra eller opbevarer om dig
 • retter unøjagtige personlige oplysninger, vi har om dig
 • fravælger ethvert "salg" eller "deling" af personlige oplysninger om dig
 • fravælger behandling af personlige oplysninger med henblik på målrettet annoncering eller profilering i forbindelse med beslutninger, der har juridiske eller lignende væsentlige konsekvenser for dig 
 • begrænser brugen eller videregivelsen af personfølsomme oplysninger, hvis de bruges eller videregives af andre årsager end dem, der er tilladt i henhold til CCPA
 • ikke diskriminerer mod dig for at udøve nogen af disse rettigheder.

Gældende lovgivninger giver dig også ret til at udpege en befuldmægtiget, der kan udøve disse rettigheder på dine vegne. Dette afsnit beskriver, hvordan disse rettigheder udøves, og vores procedure til behandling af disse anmodninger, herunder vores metoder til at bekræfte din identitet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dine juridiske rettigheder under gældende lov, eller du gerne vil udøve nogen af dem, bedes du kontakte os her. Vores kontaktformular er den bedste måde at få kontakt med os på, men du kan også sende os en e-mail på privacy@surveymonkey.com.

Du har ret til at anmode om en kopi af dine personlige oplysninger. Ifølge CCPA og tilsvarende lovgivninger om beskyttelse af private oplysninger kan du også anmode om, at vi oplyser: hvilke kategorier af personlige oplysninger vi har indsamlet om dig; hvilke kategorier af kilder de personlige oplysninger blev indsamlet fra; hvilke forretningsmæssige eller kommercielle formål de personlige oplysninger blev indsamlet eller "solgt" til; hvilke kategorier af tredjeparter vi deler personlige oplysninger med; hvilke kategorier af personlige oplysninger kan være blevet "solgt"; hvilke kategorier af tredjeparter de personlige oplysninger blev "solgt" til (hvis nogen relevans); hvilke kategorier af personlige oplysninger vi videregiver til et forretningsmæssigt formål, og hvilke kategorier af tredjeparter de personlige oplysninger blev videregivet til (hvis nogen relevans).

Som tilladt under CCPA kan vi dog tilbageholde nogle oplysninger, hvor der vil være for stor risiko for dig eller dine personlige oplysninger til at videregive oplysningerne såsom økonomiske oplysninger eller adgangskoder til konti.

Med forbehold for visse undtagelser i henhold til gældende lovgivning har du ret til at anmode om, at vi sletter personlige oplysninger, som vi har indsamlet fra eller om dig. Vi må dog bevare personlige oplysninger som tilladt under gældende lov såsom personlige oplysninger, der er nødvendige for at levere vores tjenester, for at beskytte mod ulovlig aktivitet, for at identificere og rette fejl, for at udøve vores eller en anden persons ret til ytringsfrihed eller andre rettigheder, for at imødekomme retlige anmodninger såfremt der foreligger et retligt grundlag, til videnskabelig eller historisk forskning, til vores egne interne formål, som er rimeligt relateret til dit forhold til os eller for at efterleve retlige forpligtelser. Vi har brug for visse former for oplysninger for, at vi kan levere vores tjenester. Hvis du beder os om at slette dem, vil du måske ikke længere kunne få adgang til eller benytte vores tjenester.

Med forbehold for visse undtagelser i henhold til gældende lovgivning har du ret til at anmode om, at vi retter unøjagtige personlige oplysninger om dig, som vi opbevarer.

Du kan benytte dig af dine rettigheder til adgang og sletning ved at indsende din anmodning her. Vores kontaktformular er den bedste måde at få kontakt med os på, men du kan også sende os en e-mail på privacy@surveymonkey.com. Af sikkerhedshensyn beder vi måske om flere oplysninger fra dig for at bekræfte din identitet, når du anmoder om at udøve dine rettigheder til dine personlige oplysninger.

Hvis du har en online-konto hos os, vil login på din konto bekræfte din identitet og anmodning. Hvis vi har grund til at mistænke, at sikkerheden på din konto er kompromitteret, vil vi anmode om yderligere oplysninger fra dig, der svarer til vores eksisterende optegnelser for at bekræfte din identitet, afhængigt af anmodningens art og følsomheden af de ønskede oplysninger.

Når først du har indsendt en anmodning (1) om at få adgang til de kategorier af personlige oplysninger, vi har om dig, eller (2) om at få en kopi af bestemte personlige oplysninger, vi har om dig, vil vi bede dig om at bekræfte din identitet ved at logge ind på din konto med dit brugernavn og din adgangskode. Der vil vi forsyne dig med dine oplysninger i et adgangskodebeskyttet format.

Hvis du ønsker, at vi sletter personlige oplysninger, som vi har indsamlet fra dig, skal du godkende det med os ved først at logge på din konto med dit brugernavn og din adgangskode, som er registreret hos os, og slette din konto. Når du informerer os om, at du har gjort dette, starter vi sletningsprocessen. 

De fleste personlige oplysninger kan rettes i din konto. Hvis du har brug for vejledning til fremgangsmåden, bedes du kontakte os her

Hvis du ønsker at udøve nogen af disse rettigheder og ikke har en konto hos os (hvis du for eksempel er autoriseret repræsentant, som indsender en anmodning på vegne af en anden person), bedes du kontakte os her, og vi vil bede om yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet, hvor det er muligt.

Hvis vi afviser din anmodning helt eller delvist, kan du have ret til at appellere beslutningen. Under sådanne omstændigheder vil vi give dig oplysninger om klageprocessen. 

CCPA og tilsvarende lovgivninger om beskyttelse af private oplysninger forbyder os at forskelsbehandle dig, hvis du udøver de i dette afsnit beskrevne rettigheder. En sådan forskelsbehandling kan omfatte opkrævning af forskellige priser for vores tjenester, levering eller antydning af, at du modtager tjenester på et andet niveau eller i en anden kvalitet, eller ved at nægte at levere tjenester til dig, hvis du udøver dine rettigheder. Vi forskelsbehandler dig ikke for at udøve dine rettigheder.

Vi indsamler følgende kategorier af personlige oplysninger:

 • Identifikatorer (såsom navn, postadresse og e-mailadresse, telefonnummer eller IP-adresse)
 • Lovligt beskyttede klassifikationer (såsom køn og civilstand)
 • Kommercielle oplysninger (såsom transaktionsdata)
 • Finansielle data (såsom faktureringsoplysninger)
 • Internet eller anden netværks- eller enhedsaktivitet (såsom browserdata eller brug af apps)
 • Lokalitetsoplysninger (f.eks. udledt fra din IP-adresse)
 • Lydoptagelser (såsom telefonopkald optaget til kundesupport- eller salgsformål) 
 • Professionelle eller medarbejderrelaterede data (såsom navnet på din arbejdsgiver)
 • Uddannelsesniveau (hvor du frivilligt giver os sådanne oplysninger i vores Contribute- eller Rewards-produkter)
 • Konklusioner draget fra andre oplysninger, vi indsamler
 • Andre oplysninger, der identificerer eller som rimeligt kan knyttes til dig

Nogle af de personlige oplysninger, vi indsamler, kan også blive behandlet som "personfølsomme oplysninger" i henhold til CCPA. Vi indsamler følgende kategorier af "personfølsomme oplysninger": 

 • logon-oplysninger for din konto (brugernavn og adgangskode) 
 • indholdet af en forbrugers e-mail, hvor SurveyMonkey leverer mailtjenester 
 • oplysninger, der afslører sundhedsmæssige forhold, race eller etnisk oprindelse, politiske meninger eller tilhørsforhold, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab eller oplysninger relateret til ens seksuelle orientering (hvor du frivilligt giver os sådanne oplysninger i vores Contribute- eller Rewards-produkter) 

Alle de kategorier om personlige oplysninger, som vi indsamler om dig kommer fra følgende kategorier af kilder: 

 • dig, inklusive gennem din brug af vores tjenester 
 • indsamlet automatisk fra dig 
 • vores associerede organisationer 
 • andre parter, herunder når du giver sociale netværk tilladelse til at videregive dine oplysninger med os, eller hvor du har gjort dine personlige oplysninger offentligt tilgængelige online 

Hvis du benytter vores website som respondent, kontrolleres alle dine besvarelsesdata af den person eller virksomhed, der sendte dig spørgeundersøgelsen/formularen/ansøgningen/spørgeskemaet ("forfatteren"), og vi anbefaler, at du kontakter dem om deres praksis i henhold til CCPA og tilsvarende databeskyttelseslovgivninger, da SurveyMonkey behandler disse besvarelsesdata på forfatterens vegne, og forfatteren – ikke SurveyMonkey – er ansvarlig for at svare på din anmodning. 

Vi videregiver alle kategorierne af personlige oplysninger, som vi indsamler om dig (som beskrevet ovenfor) med følgende kategorier af tredjeparter:

 • Vores associerede organisationer
 • Indsamlere (såsom analyseservice)
 • Tredjeparter (såsom leverandører, der leverer tjenester til os og vores integrationspartnere)
 • din organisation gennem køb af en Enterprise-konto hos os, i tilfælde af identifikatorer (såsom navn, postadresse og e-mailadresse, telefonnummer eller IP-adresse)
 • andre med dit samtykke

Vi indsamler, bruger og videregiver alle kategorier af personlige oplysninger og personfølsomme oplysninger (som beskrevet ovenfor) til følgende kommercielle eller forretningsmæssige formål:

 • Levering af vores tjenesteydelser (f.eks. kontoservice og -vedligeholdelse, kundeservice, reklamering og marketing, analytik og kommunikation om vores tjenesteydelser)
 • Til vores operationelle formål og til vores leverandørers og integrationspartneres operationelle formål
 • Til at forbedre vores eksisterende tjenester og udvikling af nye tjenester (f.eks. ved at udvikle nye produkter og funktioner gennem forskning)
 • Hjælp til at sikre sikkerhed og integritet i det omfang, brugen af forbrugerens personlige oplysninger med rimelighed er nødvendig og forholdsmæssig til disse formål
 • Foretagelse af fejlfinding for at identificere og rette fejl, der forringer eksisterende tilsigtet funktionalitet
 • Revision relateret til optælling af annoncevisninger til unikke besøgende, bekræftelse af placering og kvalitet af annoncevisninger og revision af overholdelse af denne specifikation og andre standarder
 • Kortfristet eller kortvarig brug, såsom ved tilpasning af indhold, som vi eller vores leverandører viser i forbindelse med tjenesterne.
 • Anden brug, som fremmer vores kommercielle eller økonomiske interesser, såsom reklamer fra tredjeparter og kommunikation med dig angående relevante tilbud fra tredjepartspartnere
 • Anden brug, som vi underretter dig om

Vi bruger eller videregiver ikke personfølsomme oplysninger til andre formål end dem, du ikke kan fravælge i henhold til CCPA. 

Vi opbevarer dine personlige oplysninger i de perioder, der er beskrevet i vores Supportcenter

CCPA kræver, at virksomheder, som “sælger” personlige oplysninger, som begrebene “sælge” eller "dele" er defineret i henhold til CCPA, giver borgere i Californien retten til at fravælge sådanne salg eller delinger. Salg og/eller deling er på en sådan måde, som måske omfatter annonceleverandører til at modtage visse oplysninger (såsom cookieidentifikatorer, IP-adresser og/eller browseradfærd) til at føje til en profil (om din enhed, browser eller dig). Sådanne profiler muliggør måske levering af interessebaseret reklame af sådanne annonceleverandører på deres platform eller på andre websites. Når du besøger vores website, deler vi måske følgende oplysningskategorier til sådan interessebaseret reklame, som måske kan anses for at være et “salg" eller "deling" som defineret af CCPA: (1) enhedsoplysninger og identifikatorer, såsom IP-adresse og unikke reklameidentifikatorer og cookies, (2) forbindelses- og brugsoplysninger, såsom browserhistorik eller app-anvendelse. Vi bruger sådanne metoder til at give dig mere skræddersyet markedsføringsindhold (om vores tjenester eller andre tjenester) og til at evaluere, om dette indhold er nyttigt eller effektivt. Du kan fravælge sådanne reklamecookies på et fremadrettet grundlag i vores cookiebanner eller ved at kontakte os gennem vores Supportcenter. Du kan få flere oplysninger om sletning af tidligere placerede reklamecookies i artiklen i vores Supportcenter her

Vi "sælger" eller "deler" ikke personfølsomme oplysninger, som disse begreber er defineret i CCPA. 

Bemærk venligst, at vi også reagerer på og overholder fravalgspræferencer, der sendes via Global Privacy Control. Eventuelle fravalgspræferencer, du har udøvet gennem denne metode, vil kun gælde for den specifikke enhed/browser, hvor du foretog dem. 

Bemærk, at Do Not Track er en anden fortrolighedsmekanisme end browservalget "Global Privacy Control", som der henvises til ovenfor, hvilket er en browserbaseret kontrolfunktion, der angiver, om du ønsker at fravælge behandling af dine personlige oplysninger til online adfærdsmæssige reklameformål. 

Vores tjenester er ikke rettet mod forbrugere under 16 år – og sådanne mindreårige har ikke tilladelse til at bruge vores tjenester – så vi "sælger" eller "deler" ikke bevidst personlige oplysninger om forbrugere under 16 år. 

Der henvises til vores Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for oplysninger om, hvordan du kan kontakte os.