Produkter

SurveyMonkey er skabt til at håndtere enhver brugssag og situation. Udforsk vores produkt for at se, hvordan du kan bruge SurveyMonkey.

Få databaserede indsigter fra en global førende i online spørgeundersøgelser.

Integrer med over 100 apps og plug-ins for at få mere fra hånden.

Udform og tilpas online formularer til at indsamle info og betalinger.

Få bedre spørgeundersøgelser og hurtig indsigt med indbygget AI.

Målrettede løsninger til alle dine behov inden for markedsundersøgelser.

Skabeloner

Mål kundetilfredshed og loyalitet overfor din virksomhed.

Find ud af, hvad der skaber tilfredse kunder, og gør dem til fortalere.

Få handlingsrettet indsigt til at forbedre brugeroplevelsen.

Indhent kontaktoplysninger fra kundeemner, inviterede og andre.

Indsaml og følg nemt S.U.'er til dit næste arrangement.

Find ud af, hvad deltagere ønsker, så du kan forbedre dit næste arrangement.

Få indsigt til at booste engagement og fremme bedre resultater.

Få feedback fra dine deltagere, så du kan afvikle bedre møder.

Benyt feedback fra kollegaer til at forbedre medarbejderpræstation.

Opret bedre kurser, og forbedr undervisningsmetoder.

Find ud af, hvordan de studerende vurderer kursusmateriale og præsentation af det.

Find ud af, hvad dine kunder mener om dine nyeste produktideer.

Ressourcer

Bedste praksis til brug af spørgeundersøgelser og deres data

Vores blog om spørgeundersøgelser, tips til virksomheder og mere.

Selvstudier og vejledninger til brug af SurveyMonkey.

Sådan fremmer stærke brands vækst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsafdelingenLog på
Kontakt salgsafdelingenLog på

63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

IKRAFTTRÆDELSESDATO: 27. november 2018

SIDST OPDATERET: 1. august 2023

Denne Meddelelse om datasikkerhed for ansøger og kandidat hos SurveyMonkey Global ("meddelelse") er for at informere dig om, hvilke personoplysninger SurveyMonkey1 ("vi, os, vores") måske har om dig, og hvordan vi bruger de pågældende data. 

SurveyMonkey respekterer den grundlæggende betydning af databeskyttelse, -tryghed og -beskyttelse. Som en global virksomhed, der prioriterer disse principper, er vi forpligtet til at håndtere dine personlige oplysninger ansvarligt, gennemsigtigt og i overensstemmelse med alle gældende databeskyttelseslovgivning. 

Se venligst nedenfor for at forstå vores brug af dine personoplysninger. Vi kan give dig flere oplysninger, når vi indsamler dine personlige oplysninger, når vi mener, at det kan være relevant og korrekt at gøre det. 

Anvendelsesområde 

Denne meddelelse gælder for dig, fordi du overvejer at ansøge, eller fordi du har ansøgt om at arbejde hos os. Den gælder for alle personoplysninger, der indsamles, vedligeholdes, overføres, opbevares eller på anden måde bruges (dvs. behandles) af os. 

Den gælder også for tredjeparter, hvis oplysninger du giver os (for eksempel arbejdsreferencer), og du bør dele denne meddelelse med de pågældende personer.   Denne meddelelse gælder ikke for vores håndtering af data, der er indsamlet om dig i din rolle som besøgende på vores website eller som bruger af vores tjenester. SurveyMonkeys meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger er gældende, når du interagerer med os på den måde. 

Denne meddelelse udgør ikke en del af eller skaber et tilbud eller en ansættelseskontrakt og skaber ikke et kontraktligt forhold mellem os og dig. 

Hvad er personoplysninger? 

"Personoplysninger" er alle data, der vedrører en levende person, som kan identificeres direkte ud fra disse data eller indirekte i forbindelse med andre oplysninger. Vi kan være i besiddelse af nogle eller alle de kategorier af personoplysninger, der er beskrevet nedenfor, i relation til dig. Vi indsamler sådanne oplysninger enten direkte fra dig eller (hvor det er relevant) fra en anden person eller enhed, såsom et ansættelsesbureau eller konsulentfirma, baggrundskontrolorgan eller andre henvisningskilder (i overensstemmelse med lokale nationale love og regler). 

 • Personligt – Identifikatorer såsom navn, postadresse, onlineidentifikator og e-mailadresse 
 • Beskyttede klassifikationer – såsom  nationalitet 
 • Professionelle eller ansættelsesrelaterede oplysninger – herunder CV, følgebrev og/eller ansøgningsskema, tidligere ansættelsesbaggrund, referencer fra tidligere arbejdsgivere, udvælgelses- og verifikationsfortegnelser, uddannelsesoplysninger, professionelle udskrifter, professionelle certificeringer, særlige færdigheder, sprogfærdigheder, medlemskab af komitéer eller andre organer 
 • Lydoptagelser – såsom optagelser af samtale/notater fra samtale 
 • Adgang til lokaler og IT – herunder oplysninger, der kræves for at få adgang til kontorlokaliteter og oplysninger om din forbindelse til vores netværk, mens du er på stedet 
 • Generel korrespondance/møder – i forbindelse med ansættelsesprocessen 
 • Finansielt – Løn og økonomi, herunder betaling af eventuelle aftalte udgifter i forbindelse med ansættelsesprocessen, for eksempel rejseudgifter (hvis nogen relevans) 
 • Funktionsnedsættelse – eventuelle tilpasninger eller justeringer, der kræves i forbindelse med interview eller ansøgning på grund af en eventuel funktionsnedsættelse 
 • Andre oplysninger – der direkte eller indirekte identificerer dig – såsom visumstatus, køn, fødselsdato og offentligt tilgængelige oplysninger, såsom offentligt tilgængelige oplysninger i profiler på sociale medier 
 • Personfølsomme oplysninger – herunder oplysninger om kørekort og race (kun kandidater i USA). 

Formål og grundlag for behandling 

Vi kan opbevare, behandle og videregive personoplysninger fra dig til følgende formål: 

Personoplysninger Kilde Formål Grundlag 
Kontaktoplysninger (herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse,  osv.).

Kvalifikationsoplysninger (for eksempel CV, uddannelsesoplysninger, erhvervserfaring, oplysninger om færdigheder, publikationer eller taler, faglige udskrifter, medlemskab af organer eller udvalg, osv.). 

Ansøgningsoplysninger. 

Identifikationsoplysninger (for eksempel pas, fødselsdato, visumstatus). 

Alle andre data, du sender til os. 
Fra dig.

Offentligt tilgængelige kilder, såsom websites, hvor du har offentliggjort sådanne oplysninger.

Tredjeparter såsom referencer eller baggrundskontrolorganer.   
At give dig adgang til bygninger og IT. 

Rekruttering/ansættelse, herunder behandling og opfølgning på din ansøgning, vurdering af din jobansøgning. 

Løn og økonomi, herunder betaling af eventuelle aftalte udgifter i forbindelse med ansættelsesprocessen, f.eks. rejseudgifter (hvis nogen relevans). 

Ansættelse til et specifikt jobopslag samt til ledige stillinger, vi måtte have i fremtiden, med forbehold for din tilladelse. 

Intern analyse af ansøgeroplysninger for at forstå de ansøgere, der søger arbejde hos os, for at forbedre vores ansættelsesproces, til rapportering om etik og overholdelse og for at styre sikkerheden for os og vores medarbejdere. 

Lejlighedsvis brug af ansøgeroplysninger til juridiske formål såsom i forbindelse med eventuelle indsigelser mod vores ansættelsesbeslutninger. 
Denne behandling af dine data er nødvendig for vores legitime forretningsinteresse i at behandle jobansøgninger indsendt af dig eller på dine vegne, og for at hjælpe os med at beslutte, om vi skal ansætte dig. 
Data vedrørende køn, race, seksuel orientering, civilstand osv. Fra dig Overvågning og fremme af lige muligheder, herunder gennemgang af kønsfordeling og ansættelse. 

Rapportering om etik og overholdelse.  
Denne behandling af dine data er nødvendig for vores legitime forretningsinteresse i at administrere vores virksomhed, herunder juridiske, personalemæssige, administrative og ledelsesmæssige formål og til forebyggelse og afsløring af kriminalitet, forudsat at vores interesse ikke tilsidesættes af din interesse. 
Data indsamlet i forbindelse med samtaler og telefonscreeninger (herunder oplysninger om ansøgningsprocessen og eventuelle resultater af baggrundsscreeninger, hvis nogen relevans). Fra dig. 

Offentligt tilgængelige kilder, såsom websites, hvor du har offentliggjort sådanne oplysninger. 

Tredjeparter såsom referencer eller baggrundskontrolorganer. 
Rekruttering/ansættelse. 

Håndtering af sundhed og sikkerhed på vores kontor. 

Udøvelse af vores ret til at forsvare, besvare eller føre retssager. 

Kontakt til referencer med din tilladelse. 

Gennemførelse af lovlig baggrundskontrol. 
Denne behandling af dine data er nødvendig for, at vi kan overholde eventuelle juridiske eller lovgivningsmæssige forpligtelser
Rekruttering, identitetsbekræftelse og generelle oplysninger om dig Offentligt tilgængelige kilder såsom websites, hvor du har offentliggjort sådanne oplysninger. 

Tredjeparter såsom referencer, rekrutteringsfirmaer, markedsundersøgelsesfirmaer, udbydere af identitetsbekræftelse eller baggrundskontrolorganer. 
For at bekræfte din identitet og berettigelse til ansættelse Denne behandling af dine data er nødvendig for vores legitime forretningsinteresser som hjælp til at afgøre, om vi skal ansætte dig, og for at overveje dig i forhold til muligheder hos SurveyMonkey. 

Vi kan opbevare og behandle personoplysninger fra andre tredjepartskilder til følgende formål: 

Formål Grundlag 
Oplysninger, der kan indhentes fra kilder såsom rekrutteringsfirmaer, markedsundersøgelsesfirmaer, udbydere af identitetsbekræftelse og oplysninger, du har gjort tilgængelige via offentligt tilgængelige websites. Baggrundskontrol i forhold til faglige organisationer, osv. (hvor det er lovligt) Denne behandling af dine data er nødvendig for vores legitime forretningsinteresser som hjælp til at afgøre, om vi skal ansætte dig, og for at overveje dig i forhold til muligheder hos SurveyMonkey. 
Data indsamlet ved hjælp af cookies og anden sporingsteknologi, når du interagerer med vores website.Se vores Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Bemærk venligst, at du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis behandlingen sker i vores legitime interesse. Vi kan aggregere/pseudononymisere dine personoplysninger for at analysere og forbedre vores rekrutteringsprocesser. 

Særlige kategorier af personoplysninger  

Visse kategorier af dine personoplysninger betragtes som "særlige" eller "følsomme", herunder oplysninger vedrørende: 

 • Fysiske eller mentale sundhedsdata – såsom oplysninger om dit fysiske eller mentale helbred eller tilstand; for eksempel vil vi bruge oplysninger om handicapstatus til at overveje, om vi skal sørge for passende justeringer under ansættelsesprocessen. 
 • Kørekortnummer (hvis det for eksempel kræves til baggrundskontrol) 
 • Andre særlige kategorier af personoplysninger – såsom race eller etnisk oprindelse; religiøs eller lignende overbevisning; medlemskab af en fagforening; begåelse eller påstået begåelse af en lovovertrædelse; og enhver retssag for en lovovertrædelse, der er begået eller påstås at være begået, afgørelsen af denne retssag eller dommen fra en domstol i den pågældende retssag. 

Vi behandler kun sådanne data, hvor det er nødvendigt og for at opretholde specifikke rettigheder for SurveyMonkey eller for en potentiel medarbejder i henhold til ansættelseslovgivningen eller til vurdering af din arbejdsevne. Disse oplysninger kan bruges til at hjælpe os med at overvåge overholdelsen af lovgivningen om lige muligheder sammen med tilpasninger eller justeringer, der kræves til samtale- eller ansøgningsformål i forbindelse med enhver form for funktionsnedsættelse. I de fleste ansøgninger vil dette sandsynligvis ikke være tilfældet, men hvis det er nødvendigt, vil vi behandle disse data med størst mulig sensibilitet. SurveyMonkey bruger eller videregiver ikke personfølsomme oplysninger til andre formål end dem, du ikke kan fravælge i henhold til California Consumer Privacy Act fra 2018 (CCPA’). 

Vi vil kun behandle data vedrørende dine straffedomme eller involvering i straffesager, når det er tilladt ved lov, eller når du frivilligt har givet dem til os. 

Samtykke

I princippet er vi ikke afhængige af dit samtykke til brug af data. Vi kan dog fra tid til anden bede om dit samtykke til (i) at bruge dine personoplysninger til et specifikt formål (herunder at overveje dig til fremtidige jobmuligheder hos SurveyMonkey eller til at deltage i rekrutteringsarrangementer) og/eller (ii) behandle dine personoplysninger (herunder "særlige" eller "følsomme" data) for at beskytte dine vitale interesser eller andres interesser. Hvis vi gør det, vil vi give dig alle detaljer om de data, vi gerne vil have, og grunden til, at vi har brug for dem, samt det faktum, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke, og hvordan du skal gøre det. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ikke længere behandle din ansøgning, og i henhold til vores opbevaringspolitik vil vi bortskaffe dine personoplysninger på sikker vis. 

Når du ikke giver os dine personoplysninger 

Hvis du ikke giver os visse personoplysninger, kan vi muligvis ikke behandle din jobansøgning eller vurdere din egnethed til en bestemt stilling, overholde vores juridiske forpligtelser eller administrere vores virksomhed. 

Sikkerhed og lagring af personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger sikkert i en central database og i visse betroede tredjepartsleverandørers værktøjer med kontrolleret adgang til disse steder. Adgang til personoplysninger (herunder særlige data) i både elektronisk og papirform er begrænset til medlemmer af HR-afdelingen og medarbejdere, der har en legitim og forsvarlig grund til at se sådanne data. 

Modtagere af dine personoplysninger 

Vi kan videregive dine personoplysninger til et koncernselskab2 herunder, uden begrænsning, af følgende årsager: for at køre globale processer, udføre rapportering på koncernniveau eller træffe beslutninger om ansættelse eller forfremmelse. Det kan fra tid til anden være nødvendigt for os at videregive personoplysninger til tredjeparter eller repræsentanter, herunder uden begrænsning til følgende: 

 • Leverandører til at hjælpe med administration, behandling og styring af visse aktiviteter i forbindelse med potentielle medarbejdere 
 • Personer eller virksomheder, der er ansat af SurveyMonkey til at udføre specifikke tjenester, funktioner eller konsulentarbejde, herunder eksterne referencebureauer og andre finansielle institutioner 
 • Pårørende eller juridiske repræsentanter for potentielle medarbejdere 
 • Tilsynsorganer eller andre, som vi er juridisk forpligtet til eller forpligtet til at videregive oplysninger til, herunder Workplace Relations Commission, relevante ministerier eller agenturer, domstole og domstolsudpegede personer 
 • Juridiske og medicinske behandlere 
 • Andet SurveyMonkey-personale (herunder personale fra associerede selskaber og datterselskaber), der er involveret i rekrutterings- og ansættelsesprocessen 
 • Retssagsformål: at søge juridisk rådgivning fra vores eksterne advokater eller i forbindelse med retssager med en tredjepart 
 • Læger på din anmodning, såsom i forbindelse med justeringer foretaget i forbindelse med funktionsnedsættelse 
 • Potentielle eller faktiske købere eller bydere af SurveyMonkey. 

Vi vil informere dig på forhånd, i det omfang loven tillader det, hvis vi har til hensigt at viderebehandle eller videregive dine personoplysninger til et andet formål eller til en anden part end dem, der er beskrevet ovenfor. Vi tager alle rimelige foranstaltninger, som loven kræver, for at sikre sikkerheden, fortroligheden og integriteten af sådanne data og oplysninger og indgår, hvor det er relevant, kontrakter med sådanne tredjeparter for at gøre det. 

Overførsel af personoplysninger uden for EØS 

De personoplysninger, vi indsamler fra dig, kan overføres og opbevares inden for eller uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") til de formål, der er beskrevet ovenfor, herunder af personale, der arbejder for os eller for en af vores tredjepartsleverandører, der handler på vores vegne. Vi vil sørge for passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte privatlivets fred og integriteten af dine personoplysninger under sådanne omstændigheder. 

Dataopbevaring 

Data vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, som dataene blev indsamlet og brugt til, medmindre en længere periode er nødvendig for vores juridiske forpligtelser eller i forbindelse med et eller flere juridiske krav. Normalt opbevarer vi dine data i en periode på 1 år, efter at jobansøgningsprocessen er afsluttet, medmindre vi er juridisk eller kontraktmæssigt forpligtet til at opbevare dem i en længere periode (for eksempel hvis du er ansat af SurveyMonkey), eller hvis du har accepteret, at de opbevares i en længere periode. 

Dine datarettigheder (kun ansøgere inden for EØS) 

Med forbehold for begrænsninger i lokal lovgivning har du flere rettigheder i forhold til dine personoplysninger. Du kan have ret til: 

 • at få adgang til en kopi af dine personoplysninger, som SurveyMonkey er i besiddelse af 
 • at anmode om berigtigelse af dine personoplysninger, hvis de er unøjagtige eller ufuldstændige 
 • at anmode om sletning af dine personoplysninger under visse omstændigheder 
 • at begrænse vores brug af dine personoplysninger under visse omstændigheder 
 • at flytte (eller portere) personoplysninger, som er automatiserede under visse omstændigheder 
 • at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvor vores juridiske grundlag for at behandle dine data er vores legitime interesser 
 • ikke at være genstand for en beslutning baseret på automatiseret behandling af dine personoplysninger, herunder profilering, som har juridiske eller lignende betydelige virkninger 
 • til enhver tid at trække dit samtykke tilbage, uden at det påvirker lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger baseret på samtykke, før det blev trukket tilbage 
 • ikke at modtage diskriminerende behandling i forbindelse med udøvelsen af disse rettigheder 
 • at indgive en klage til datakommissæren (eller anden relevant tilsynsmyndighed i din jurisdiktion). 

Disse rettigheder kan dog ikke udøves under visse omstændigheder (for eksempel hvis det er nødvendigt for at overholde en juridisk forpligtelse eller i forbindelse med et eller flere juridiske krav). Hvis du ønsker at udøve disse rettigheder – eller ønsker at udpege en autoriseret agent til at gøre det på dine vegne – bedes du kontakte vores HR-afdeling Vi kan bede om bevis på identifikation for at bekræfte din anmodning. 

Vi "sælger" eller "deler" ikke dine personoplysninger, og vi har specifikt ikke kendskab til, at vi "sælger" eller "deler" personoplysninger om kandidater under 16 år, som begreberne "sælge" og "dele" er defineret i CCPA. 

Yderligere oplysninger 

Hvis du har brug for yderligere uddybelse angående denne meddelelse, bedes du kontakte

Meddelelse om datasikkerhed for ansøger og kandidat hos SurveyMonkey Global kan opdateres til enhver tid. Vi informerer dig måske, hvis der er væsentlige ændringer til, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. Det bekræftes, at du har modtaget en kopi af Meddelelsen om datasikkerhed for ansøger og kandidat hos SurveyMonkey Global, og at du forstår og accepterer dens indhold. 

1 SurveyMonkey kan henvise til SurveyMonkey Inc. eller enhver anden SurveyMonkey tilknyttet/underordnet ansættelsesenhed. 

2 Med henblik på denne meddelelse betyder “koncernselskab” et selskab, der er et datterselskab eller holdingselskab til SurveyMonkey eller ethvert datterselskab til et sådant holdingselskab fra tid til anden (og til dette formål har "datterselskab" og "holdingselskab" de betydninger, der er givet til dem i henholdsvis afsnit 7 og 8 af Companies Act 2014).