Produkter

SurveyMonkey er skabt til at håndtere enhver brugssag og situation. Udforsk vores produkt for at se, hvordan du kan bruge SurveyMonkey.

Få databaserede indsigter fra en global førende i online spørgeundersøgelser.

Integrer med over 100 apps og plug-ins for at få mere fra hånden.

Udform og tilpas online formularer til at indsamle info og betalinger.

Få bedre spørgeundersøgelser og hurtig indsigt med indbygget AI.

Målrettede løsninger til alle dine behov inden for markedsundersøgelser.

Skabeloner

Mål kundetilfredshed og loyalitet overfor din virksomhed.

Find ud af, hvad der skaber tilfredse kunder, og gør dem til fortalere.

Få handlingsrettet indsigt til at forbedre brugeroplevelsen.

Indhent kontaktoplysninger fra kundeemner, inviterede og andre.

Indsaml og følg nemt S.U.'er til dit næste arrangement.

Find ud af, hvad deltagere ønsker, så du kan forbedre dit næste arrangement.

Få indsigt til at booste engagement og fremme bedre resultater.

Få feedback fra dine deltagere, så du kan afvikle bedre møder.

Benyt feedback fra kollegaer til at forbedre medarbejderpræstation.

Opret bedre kurser, og forbedr undervisningsmetoder.

Find ud af, hvordan de studerende vurderer kursusmateriale og præsentation af det.

Find ud af, hvad dine kunder mener om dine nyeste produktideer.

Ressourcer

Bedste praksis til brug af spørgeundersøgelser og deres data

Vores blog om spørgeundersøgelser, tips til virksomheder og mere.

Selvstudier og vejledninger til brug af SurveyMonkey.

Sådan fremmer stærke brands vækst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsafdelingenLog på
Kontakt salgsafdelingenLog på

SIDST OPDATERET: 15. februar 2024 

Disse Tjenestespecifikke vilkår for selvbetjent AI ("tjenestespecifikke vilkår") er gældende, hvis du anvender og tilgår en SurveyMonkey-tjeneste, som indarbejder SurveyMonkey AI (som defineret nedenfor). Disse tjenestespecifikke vilkår er “yderligere vilkår” som defineret i SurveyMonkeys brugsbetingelser (“Brugsbetingelser”), og SurveyMonkey AI er en funktion i de tjenester, der leveres derunder. Alle heri anvendte begreber, der begynder med stort, men derudover er upræciserede, har den samme betydning som i brugsbetingelserne. Du indvilliger i disse tjenestespecifikke vilkår, når du klikker for at acceptere disse tjenestespecifikke vilkår, afvikler et dokument, som henviser til dem, eller benytter SurveyMonkey AI. 

I tilfælde af nogen konflikt mellem disse tjenestespecifikke vilkår og Brugsbetingelser, er disse tjenestespecifikke vilkår gældende. 

SurveyMonkey AI” henviser til alle generative AI-funktioner eller funktionalitet, som SurveyMonkey stiller til rådighed. SurveyMonkey AI er en funktion i tjenesten. SurveyMonkey AI er ikke en tjeneste eller en tjeneste i nogen gældende Forretningspartneraftale mellem dig og SurveyMonkey, og den er ikke tilgængelig eller beregnet til brug med nogen SurveyMonkey HIPAA-aktiveret tjeneste. 

1. Input og output  

Du kan give input, som skal behandles af SurveyMonkey AI ("input"), og modtage output, som genereres og returneres af SurveyMonkey AI baseret på inputtet ("output"). Input og output er dit indhold, når du bruger SurveyMonkey AI. Du er eneansvarlig for udvikling, indhold, drift, vedligeholdelse og brug af dit indhold. Du indvilliger i, at dit input og brugen af SurveyMonkey AI og outputtet ikke vil (i) overtræde nogen gældende lov, (ii) overtræde disse tjenestespecifikke vilkår, brugsbetingelserne eller vores Politik om acceptabel brug, (iii) krænke, overtræde eller uretmæssigt tilegne sig nogen af SurveyMonkeys rettigheder eller nogen tredjeparts rettigheder. Du indvilliger i, at du ikke vil indføre nogen fortrolige, personlige eller følsomme oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, beskyttede sundhedsoplysninger. Du anerkender, at på grund af karakteren af maskinel indlæring og den teknologi, der driver SurveyMonkey AI, vil outputtet måske ikke være unikt, og SurveyMonkey AI kan generere det samme eller lignende output til SurveyMonkey eller en tredjepart. Besvarelser eller resultater, som andre brugere anmoder om og får genereret, betragtes ikke som værende dit indhold. 

2. Nøjagtighed 

På grund af den hurtige udvikling inden for kunstig intelligens og maskinel indlæring anerkender du, at brugen af SurveyMonkey AI nogle gange kan resultere i forkert output, der ikke nøjagtigt afspejler virkelige mennesker, steder, fakta eller data. Du indvilliger i at evaluere nøjagtigheden af ethvert output som passende for din brugssituation, herunder ved hjælp af menneskelig gennemgang af outputtet. Du indvilliger i, at du ikke vil støtte dig til SurveyMonkey AI for juridisk, medicinsk, finansiel eller anden professionel rådgivning. 

3. Forbedring af SurveyMonkey AI 

Kunstig intelligens og maskinel indlæringsmodeller kan forbedres med tiden for bedre at kunne håndtere specifikke brugssituationer. Du indvilliger i, at vi må bruge indhold fra SurveyMonkey AI, eller fra din brug af SurveyMonkey AI, til at forbedre SurveyMonkey AI og tjenesterne og som tilladt i overensstemmelse med SurveyMonkeys Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. I nogle tilfælde er der kontrolfunktioner i dine kontoindstillinger, hvor du kan fravælge, og du er ansvarlig for at vælge den passende indstilling. I andre tilfælde fungerer kunstig intelligens og maskinelle indlæringsmodeller automatisk ved brug af en bestemt funktion eller tjeneste, som er grundlæggende for SurveyMonkeys overordnede tjenester. Du kan finde flere oplysninger i dine kontoindstillinger og i vores Supportcenter. Du anerkender, at hvis du vælger at fravælge, kan dette begrænse SurveyMonkey AIs evne til at håndtere din specifikke brugssituation. 

4. Begrænsninger for brug af SurveyMonkey AI-funktionen  

Du indvilliger i, at du ikke vil bruge SurveyMonkey AI eller output (i) til at udvikle modeller, herunder fundamentmodeller eller andre omfattende modeller, der konkurrerer med SurveyMonkey eller SurveyMonkey AI; (ii) til at foretage reverse engineering, dekompliere, oversætte eller på anden måde forsøge at finde kildekoden eller underliggende komponenter i modeller, algoritmer og systemer fra SurveyMonkey AI, herunder eksfiltrere vægten af modeller; (iii) til at vildlede nogen person eller repræsentere, at output fra SurveyMonkey AI eller tjenesterne udelukkende er genereret af mennesker; (iv) til at generere spam eller indhold til spredning i valgkampagner eller lobbyvirksomhed, herunder rettet mod specifikke demografiske grupper; (v) på en måde, der overtræder nogen teknisk dokumentation, retningslinjer for brug eller parametre, der henvises til heri eller på anden måde leveres i forbindelse med SurveyMonkey AI. Du indvilliger i, at du ikke vil bruge metoder til web-scraping, web-harvesting eller web-dataudtræk til at udtrække data fra SurveyMonkey AI eller fra outputtet. Du indvilliger i, at du kun vil bruge SurveyMonkey AI i geografiske områder, der i øjeblikket understøttes af OpenAI og som på anden vis beskrevet i vores Supportcenter eller oplyst i forbindelse med SurveyMonkey AI.  

Du anerkender og indvilliger i, at din brug af SurveyMonkey AI er underlagt brugsbegrænsninger. Du kan læse mere om det i vores Supportcenter. Hvis du overskrider den tilladte brug, vil du ikke kunne tilgå funktionen, før begrænsningen er fjernet, og SurveyMonkey kan deaktivere eller forringe ydeevnen af sådanne SurveyMonkey AI-funktioner. 

SurveyMonkey kan, efter eget skøn, blokere eller deaktivere din adgang til, eller suspendere eller standse din brug af SurveyMonkey AI og/eller tjenesterne, i tilfælde af nogen overtrædelse af eller begrundet mistanke om overtrædelse af disse tjenestespecifikke vilkår. 

5. Politikker fra tredjepartsudbydere  

Du indvilliger i, at du ikke vil bruge SurveyMonkey AI-funktioner på en måde, som er i strid med nogen OpenAI-politik, herunder brugspolitikker og Politik for deling og publicering eller nogen anden politik fra en tredjepartsudbyder som beskrevet i vores Supportcenter eller som på anden måde oplyst i forbindelse med SurveyMonkey AI. 

6. GARANTIFRALÆGGELSE

SURVEYMONKEY AI LEVERES SOM DEN ER OG FOREFINDES. SURVEYMONKEY OG DETS LICENSGIVERE GIVER INGEN GARANTI (HVERKEN UDTRYKKELIG, UNDERFORSTÅET, LOVBESTEMT ELLER PÅ ANDEN MÅDE) FOR DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS VED BRUG AF SURVEYMONKEY AI, ELLER FOR NØJAGTIGHEDEN AF ANDRE OPLYSNINGER, DER ER OPNÅET GENNEM SURVEYMONKEY AI. DU FORSTÅR OG INDVILLIGER I, AT ALT MATERIALE OG/ELLER DATA, DER OPNÅS GENNEM BRUG AF EN SURVEYMONKEY AI-FUNKTION, SKER PÅ DIN EGEN RISIKO. DU BØR IKKE STOLE PÅ FAKTUELLE PÅSTANDE I OUTPUT UDEN SELV AT KONTROLLERE NØJAGTIGHEDEN. OUTPUT, DER SER NØJAGTIGT UD PÅ GRUND AF DETALJERINGSGRADEN, KAN STADIG INDEHOLDE VÆSENTLIGE UNØJAGTIGHEDER. SURVEYMONKEY AI KAN IKKE HENTE OPLYSNINGER DYNAMISK, OG OUTPUT TAGER MÅSKE IKKE HØJDE FOR BEGIVENHEDER ELLER ÆNDRINGER I UNDERLIGGENDE FAKTA, DER OPSTÅR, EFTER AI-MODELLEN BLEV TRÆNET. INGEN OPLYSNINGER ELLER RÅD, HVERKEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, SOM DU HAR FÅET FRA SURVEYMONKEY ELLER GENNEM SURVEYMONKEY AI, SKAL SKABE NOGEN GARANTI, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER GIVET HERI. 

Vilkår for tjenesteniveauer er ikke gældende. 

Uanset hvad der måtte stå i brugsbetingelserne, vil nedetid for SurveyMonkey AI, der skyldes en fejl i en tredjepartstjeneste, ikke blive inkluderet i nogen tilgængeligheds- eller oppetidsberegninger. 

8. Samarbejde.  

Hvis du bliver inviteret til at deltage i eller er en del af en Teams- eller Enterprise-konto, anerkender og indvilliger du i, at administratoren eller den primære administrator af en sådan konto er eneansvarlig for at implementere og administrere SurveyMonkey AI-indstillinger for alt indhold, herunder dit indhold.