Produkter

SurveyMonkey er skabt til at håndtere enhver brugssag og situation. Udforsk vores produkt for at se, hvordan du kan bruge SurveyMonkey.

Få databaserede indsigter fra en global førende i online spørgeundersøgelser.

Integrer med over 100 apps og plug-ins for at få mere fra hånden.

Udform og tilpas online formularer til at indsamle info og betalinger.

Få bedre spørgeundersøgelser og hurtig indsigt med indbygget AI.

Målrettede løsninger til alle dine behov inden for markedsundersøgelser.

Skabeloner

Mål kundetilfredshed og loyalitet overfor din virksomhed.

Find ud af, hvad der skaber tilfredse kunder, og gør dem til fortalere.

Få handlingsrettet indsigt til at forbedre brugeroplevelsen.

Indhent kontaktoplysninger fra kundeemner, inviterede og andre.

Indsaml og følg nemt S.U.'er til dit næste arrangement.

Find ud af, hvad deltagere ønsker, så du kan forbedre dit næste arrangement.

Få indsigt til at booste engagement og fremme bedre resultater.

Få feedback fra dine deltagere, så du kan afvikle bedre møder.

Benyt feedback fra kollegaer til at forbedre medarbejderpræstation.

Opret bedre kurser, og forbedr undervisningsmetoder.

Find ud af, hvordan de studerende vurderer kursusmateriale og præsentation af det.

Find ud af, hvad dine kunder mener om dine nyeste produktideer.

Ressourcer

Bedste praksis til brug af spørgeundersøgelser og deres data

Vores blog om spørgeundersøgelser, tips til virksomheder og mere

Selvstudier og vejledninger til brug af SurveyMonkey

Sådan fremmer stærke brands vækst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsafdelingenLog ind
Kontakt salgsafdelingenLog ind

63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

SIDST OPDATERET: 15. februar 2024

Du skal bruge tjenesterne i overensstemmelse med, og kun som tilladt ifølge gældende lov. Brugen af vores tjenester i forbindelse med andre værktøjer eller ressourcer til fremme af hvilke som helst uacceptable anvendelser, som beskrevet heri, er også forbudt. I tilfælde af brud på denne Politik om acceptabel brug, kan SurveyMonkey efter eget skøn til enhver tid gøre brug af en eller flere af følgende:

 • suspendere (midlertidigt eller permanent) eller afslutte din brug af tjenesterne
 • blokere din adgang til tjenesterne
 • fjerne eller slette indhold fra dine konti
 • kommunikere en sådan overtrædelse til berørte tredjeparter og/eller retshåndhævende myndigheder (hvor det er relevant og underlagt gældende lovgivning).

Udtryk, der ikke er præciseret i Politik om acceptabel brug, kan være præciseret i Brugsbetingelser eller Gældende serviceaftale (alt efter relevans).

Du er ansvarlig for dit indhold, kundedata, adfærd og kommunikation med andre, mens du benytter tjenesterne. Du skal overholde følgende krav, når tjenesterne benyttes. Hvis vi bliver opmærksomme på indhold eller kundedata, som ikke er inden for rammerne af, hvad der ifølge nærværende politik er acceptabelt, kan vi fjerne det og rapportere det. Vi tager også foranstaltninger til at forhindre brug af vores tjenester, som er i modstrid med denne politiks henseende.

(a) Du må ikke benytte tjenesterne til at begå en retsstridig handling eller benytte tjenesterne til aktiviteter, hvor tjenesternes brug eller svigt kan føre til fysisk skade, dødsfald, mental skade eller personskade.

(b) Du må ikke give mindreårige personer, defineret som enhver person under 16 år (eller ældre som foreskrevet i visse lande og landområder), nogen som helst adgang til tjenesterne, with any access to the Services, hvad enten det er som respondent eller opretter (som defineret i vores Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger).

(c) Du må ikke købe, benytte eller få adgang til servicerne med det formål at udvikle et konkurrerende produkt eller en konkurrerende service eller til nogle andre konkurrerende formål.

(d) Du må ikke misbruge vores tjenester ved at påvirke den normale drift eller ved at forsøge at få adgang til dem ved brug af en metode, der er anderledes end de grænseflader og vejledninger, vi tilbyder.

(e) Du må ikke omgå eller forsøge at omgå nogle begrænsninger, som SurveyMonkey pålægger din brug af vores tjenester eller din konto/konti (såsom at åbne en ny konto for at oprette eller distribuere en spørgeundersøgelse, et skema, en ansøgning eller et spørgeskema, som vi har lukket pga. overtrædelser af vores betingelser eller politikker).

(f) Medmindre du har en skriftlig godkendelse fra SurveyMonkey, må du ikke undersøge, scanne eller afprøve sårbarheden eller sikkerheden ved servicerne eller noget som helst SurveyMonkey-system eller -netværk.

(g) Medmindre du har en skriftlig godkendelse fra SurveyMonkey, må du ikke bruge noget som helst automatiseret system eller nogen software til at udtrække eller fjerne data fra websites eller andre grænseflader gennem hvilke vi stiller vores servicer til rådighed.

(h) Du må ikke nægte andre adgang til, eller foretage reverse engineering af, servicerne, eller hjælpe andre med det, i den begrænsning, lovgivningen tillader det.

(i) Du må ikke lagre eller sende vira, malware and andre former for skadelig software eller links til sådan software gennem servicerne.

(j) Du må ikke bruge servicerne til at krænke andres immaterielle ejendomsrettigheder.

(k) Medmindre du har en skriftlig godkendelse fra SurveyMonkey, må du ikke videresælge eller udleje servicerne.

(I) Hvis din anvendelse af tjenesterne kræver, at du overholder branchespecifikke bestemmelser, som er relevante for sådan anvendelse, er du eneansvarlig for sådan overholdelse, medmindre SurveyMonkey skriftligt har aftalt andet med dig. Du må ikke bruge tjenesterne på en måde, som kan gøre SurveyMonkey til genstand for disse branchespecifikke bestemmelser uden på forhånd at indhente SurveyMonkeys skriftlige aftale. Du må f.eks. ikke bruge tjenesterne til at indsamle, beskytte eller på anden vis håndtere ”beskyttede helbredsoplysninger” (som defineret i 45 C.F.R. §160.103 i henhold til de amerikanske føderale regler) uden at indgå en særskilt forretningspartneraftale med SurveyMonkey, som giver dig tilladelse dertil.

(m) Vi tilbyder muligvis indhold, som f.eks. billeder eller video, som leveres fra tredjeparter. Du må kun anvende det pågældende materiale i dine indholds- eller kundedata. SurveyMonkey kan efter eget skøn til hver en tid ændre eller ophæve den pågældende tilladelse. Når du anvender det pågældende materiale, må du ikke insinuere, at dit indhold, kundedata eller brugen af nogen tjeneste er tilknyttet, drevet af eller godkendt af noget firma, produkt, brand eller nogen tjeneste, som er gengivet i det pågældende materiale, medmindre du har indhentet deres tilladelse.

(n) Du må ikke deltage i grov eller umådeholden anvendelse af tjenesterne, hvilket er anvendelse ud over gennemsnitlige anvendelsesmønstre af brugere som dig, som på en ugunstig måde påvirker tjenesternes hastighed, reaktion, stabilitet, tilgængelighed eller funktionalitet for andre brugere. SurveyMonkey vil bestræbe sig på at informere dig om eventuel grov eller umådeholden anvendelse for at give dig mulighed for at reducere sådan anvendelse til et niveau, som er acceptabelt for SurveyMonkey, og som ikke længere har en negativ effekt.

(o) Du skal bruge en gyldig e-mailadresse til at registrere en konto. Du må ikke registrere konti ved hjælp af en engangs- eller midlertidig e-mailadresse, "bots" eller andre uautoriserede automatiserede metoder.

(p) Du må ikke hoste eller sende indhold , som er falsk eller indeholder falsk, unøjagtig eller forsætligt vildledende information, der sandsynligvis vil skade offentligheden eller negativt påvirke den offentlige interesse (herunder sundhed, sikkerhed, valgintegritet og borgerdeltagelse). 

(q) Hvis SurveyMonkey efter eget skøn fastslår , at din brug forårsager skade på vores brand eller omdømme, eller resulterer i en overdreven mængde klager, har SurveyMonkey ret til at suspendere eller afslutte din brug af vores websteder og tjenester. 

Vi bestræber os på at beskytte alle vores brugeres sikkerhed. Vi foretager specifikke foranstaltninger for at sikre, at respondenter ikke vildledes af indhold i spørgeundersøgelser/formularer/ansøgninger/spørgeskemaer, som anvendes til bedrageriske eller skadelige formål. Vi vil suspendere enhver brug af tjenesteydelser, eller fjerne indhold eller kundedata, hvis vi får kendskab til, at de:

 • forsøger på at indsamle, efter vores skøn, cpr-numre eller lignende identifikationsnumre, som er udstedt af regeringen, kreditkortnumre (undtagen indsamling af betaling gennem en godkendt betalingsformidler, som er tilladt af tjenesterne), adgangskoder eller andre lignende følsomme oplysninger;
 • offentliggør en persons følsomme identificerende oplysninger uden vedkommendes samtykke;
 • er beregnet til at bedrage eller vildlede respondenter, herunder ved tilknytning til websites med ondsindet software, såsom malware
 • promoverer eller rekrutterer til pyramideforetagender, multi level-marketingkampagner eller "arbejd hjemmefra" og andre falske indtjeningsmuligheder; 
 • med overlæg og kunstigt fremhæver eller booster en website og websites søgemaskinerangering eller omdømme, herunder ved at tilbyde eller sælge "likes" på sociale medier, følgere, anmeldelser, kommentarer eller lignende tjenester; eller
 • er vært for indhold, som kan downloades, bliver streamet live eller udelukkende er beregnet til at opfordre til klik på andre sites.

Brugere giver besvarelser og oplysninger med den forventning, at deres oplysninger vil blive behandlet med respekt og ikke misbrugt. Som følge heraf er du ansvarlig for at følge alle gældende love og bestemmelser om databeskyttelse hvad angår alle data, som du indsender eller indsamler gennem vores tjenester.

 • Vi opfordrer dig til at fremlægge din fortrolighedspolitik, når du bruger servicerne, og hvis du gør, kræver vi, at du handler i overensstemmelse med de pågældende politikker.
 • Du må ikke hævde, at en spørgeundersøgelse/formular/ansøgning/spørgeskema eller anden brug af vores serviceydelser er anonyme, når det ikke er tilfældet.
 • Du må ikke foregive at være en anden person, direkte eller indirekte, når du bruger tjenesterne eller indsamler oplysninger.

SurveyMonkey har en nultolerance-politik over for spam. Det betyder følgende:

 • E-mails eller sms-beskeder, som du sender via tjenesterne, skal indeholde en gyldig spørgeundersøgelse/formular/ansøgning/spørgeskema, som er oprettet ved hjælp af tjenesterne, med det formål at indsamle besvarelser (ekskl. visse automatiserede meddelelser såsom e-mails med "tak", alt efter relevans), og ikke til anvendelse i forbindelse med en tredjeparts platform eller til afsendelse af generelle henvendelser.
 • E-mails, som du sender via tjenesterne, skal have en gyldig e-mailadresse til svar, som ejes eller styres af dig. Du kan ikke bruge en "intet svar-adresse" som afsenderens e-mailadresse.
 • Sms-beskeder, som du sender via tjenesterne, skal indeholde dit firmanavn eller på anden vise identificere dig som afsenderen.
 • Du må kun bruge tjenesterne til at sende e-mails og sms-beskeder til personer (herunder via nyhedsgrupper, fora og distributionslister), som har tilvalgt eller på anden måde gyldigt accepteret at modtage kommunikation fra dig, afsenderen gennem det pågældende medium.
 • Vi forbyder brugen af indsamlede adresselister. Vi forbyder brugen af tredjeparts-, købte eller lejede adresselister, medmindre personerne på listen har tilvalgt at modtage e-mails af den type, du vil sende dem.
 • Du må ikke bruge disse tjenester til at sende e-mails eller sms-beskeder på en måde, der ikke er tilladt i henhold til eller i overensstemmelse med gældende lovgivning, krav, som skal overholdes af teleselskaber, branchestandarder, eller til nogen modtager, der har fravalgt, afmeldt eller på anden måde modsat sig modtagelse af sådanne beskeder fra dig eller en anden part på hvis vegne, du kan blive bestilt.
 • Du må ikke bruge servicerne til at sende e-mails med vildledende emnelinjer eller falske eller misvisende overskrifter.
 • E-mailbeskeder, der sendes i forbindelse med vores tjenester, skal indeholde et link til ”framelding”, der giver abonnenter mulighed for ikke længere at modtage dine e-mailbeskeder. Du erkender og accepterer, at du ikke vil skjule, deaktivere eller fjerne eller forsøge at skjule, deaktivere eller fjerne linket til afmelding fra e-mailinvitationen. Du vil aktivt administrere og behandle anmodninger om framelding, som modtages af dig direkte, inden for ti dage fra indsendelsen, og opdatere dine e-maillister og adressebøger for at afspejle anmodningerne om framelding.
 • Du er ansvarlig for at sikre, at de e-mailbeskeder eller sms-beskeder, du sender i forbindelse med dine spørgeundersøgelser/formularer/ansøgninger/spørgeskemaer, eller enhver brug af vores tjenester, ikke genererer et antal spamklager eller afvisningsprocenter, der overstiger branchens standarder. Hvis SurveyMonkey anslår, at din mængde spamklager eller afvisningsprocent er højere end branchens standarder, har SurveyMonkey ret til, efter eget skøn, at suspendere eller opsige din brug af dets tjenester og websites. Hvis du har lave svarprocenter, høje misbrugsprocenter eller høje afvisningsprocenter, eller vi modtager klager i forbindelse med din brug af vores tjenester, kan vi anmode om yderligere oplysninger om dine adresselister for at undersøge og forsøge at løse problemet, eller i nogle tilfælde kan vi suspendere eller fjerne dine e-mailrettigheder.
 • Invitationer, som du sender som sms-beskeder via vores tjenester, skal have et gyldigt svar “Stop”.
 • Du må ikke bruge SurveyMonkeys sms-tjenester til at få adgang til eller give adgang til nødtjenester.

Hvis vi mener, at du overtræder et af disse forbud, kan vi suspendere (midlertidigt eller permanent) eller lukke din konto/konti. 

Vi fjerner indhold eller kundedata og rapporterer muligvis oplysninger relateret til dette indhold eller kundedata til ordensmagten, hvis vi får kendskab til, eller mener, at der er en oprigtig risiko for skade eller trussel mod den offentlige sikkerhed.

 • Vores tjenester må ikke bruges til direkte eller indirekte at true eller angribe andre, eller til at organisere eller tilskynde til vold, chikane, terrorisme eller tingsskade.
 • Vores tjenester må ikke bruges til fjendtlig retorik, eller til at fremme eller finansiere sådanne handlinger. Eksempler på fjendtlig retorik inkluderer angreb eller at være talsmand for overlast eller udelukkelse af mennesker baseret på deres etniske tilhørsforhold, nationale herkomst, politiske eller religiøse tilhørsforhold, køn, seksuelle orientering, genetiske disposition, handicap, medicinske eller fysiske tilstand, status som veteran eller alle andre beskyttede klasser under gældende lov.
 • Vores tjenester må ikke bruges til at fremme, tilskynde til eller forherlige selvmutilation eller terrorhandlinger.

Vores tjenester må ikke bruges til at fremme nogen kriminel aktivitet eller overtrædelse af nogen gældende lov.

Du må ikke inkludere grafisk voldeligt materiale eller pornografi i forbindelse med brug af vores tjenester.

Vi anbefaler tilføjelse af et iøjnefaldende skærmbillede med en advarsel, før der vises noget materiale, der kan være af stødende natur.

Du må under ingen omstændigheder dele, overføre, uploade eller gemme materialer, der udgør et af følgende: ulovlig pornografi; materiale, der viser et barn, der er involveret i eller afbildet som involveret i eksplicit seksuel aktivitet, for eksempel materiale, der seksuelt udnytter børn (herunder materiale, der muligvis ikke er ulovligt materiale, der misbruger børn, men som ikke desto mindre udnytter eller fremmer seksuel udnyttelse af mindreårige), eller materialer, der ellers er uanstændige.

Respekter venligst andres intellektuelle ejendomsrettigheder. Du skal have de rette rettigheder til at bruge alt indhold eller kundedata. Det er dit ansvar at fastslå, hvilke rettigheder du har brug for, for at opnå og vedligeholde disse rettigheder og at forstå, hvordan du har tilladelse til at udøve disse rettigheder. Du kan medtage indhold, herunder tredjepartslogoer, varemærker og andre kildeanvisninger, (a) i det omfang det er tilladt som en rimelig anvendelse eller på anden måde i henhold til gældende lovgivning, og (b) så længe brugen ikke (i) skaber forvirring med hensyn til oprindelse eller sponsorering af en vare eller tjenesteydelse, (ii) antyder sponsorering eller godkendelse fra varemærkeejeren, hvis der ikke findes nogen, eller (iii) unøjagtigt beskriver et produkt eller en tjeneste. Vi anbefaler, at du søger uafhængig juridisk rådgivning, hvis du har spørgsmål om din brug af indhold eller intellektuel ejendom ejet af en tredjepart.

Hvis du har mistanke om, at en andens brug af vores tjenester overtræder denne politik, bedes du kontakte os omgående ved at indgive en misbrugsrapport, og vi vil undersøge sagen. Inkluder venligst URL-adressen til den pågældende spørgeundersøgelse/formular/ansøgning/spørgeskema eller andet relateret indhold.