63 % des personnes interrogées consultent l'historique de sécurité et la politique de confidentialité d'une entreprise avant de recourir à ses produits ou services.

Barre latérale du Centre de ressources juridiques

Sidst opdateret: 10. oktober 2022

Du skal bruge tjenesterne i overensstemmelse med og kun som tilladt ifølge gældende lov. Brugen af vores tjenester i forbindelse med andre værktøjer eller ressourcer til fremme af eventuelle uacceptable anvendelser, som beskrevet heri, er også forbudt. I tilfælde af brud på vores politik om acceptabel brug, kan Momentive efter eget skøn til enhver tid gøre brug af en eller flere af følgende:

 • suspendere (midlertidigt eller permanent) eller afslutte din brug af tjenesterne
 • blokere din adgang til tjenesterne
 • fjerne eller slette indhold fra dine konti
 • kommunikere en sådan overtrædelse til berørte tredjeparter og/eller retshåndhævende myndigheder (hvor det er relevant og underlagt gældende lovgivning).

Du er ansvarlig for dit indhold, kundedata, adfærd og kommunikation med andre, mens du benytter tjenesterne. Du skal overholde følgende krav, når tjenesterne benyttes. Hvis vi bliver opmærksomme på indhold eller kundedata, som ikke er inden for rammerne af, hvad der ifølge nærværende politik er acceptabelt, kan vi fjerne det og rapportere det. Vi tager også foranstaltninger til at forhindre brug af vores tjenester, som er i modstrid med denne politiks henseende.

(a) Du må ikke benytte servicerne til at begå en retsstridig handling; benytte servicerne til aktiviteter, hvor servicernes brug eller svigt kan føre til fysisk skade, dødsfald, mental skade eller personskade.

(b) Du må ikke give mindreårige personer under 16 år (eller ældre som foreskrevet i visse lande og landområder) adgang til tjenesterne.

(c) Du må ikke købe, benytte eller få adgang til servicerne med det formål at udvikle et konkurrerende produkt eller en konkurrerende service eller til nogle andre konkurrerende formål.

(d) Du må ikke misbruge vores tjenester ved at påvirke den normale drift eller ved at forsøge at få adgang til dem ved brug af en metode, der er anderledes end de grænseflader og vejledninger, vi tilbyder.

(e) Du må ikke omgå eller forsøge at omgå nogle begrænsninger, som Momentive pålægger din brug af vores tjenester eller din konto/konti (såsom at åbne en ny konto for at oprette eller distribuere en spørgeundersøgelse, et skema, en ansøgning eller et spørgeskema, som vi har lukket pga. overtrædelser af vores betingelser eller politikker).

(f) Medmindre du har en skriftlig godkendelse fra Momentive, må du ikke undersøge, scanne eller afprøve sårbarheden eller sikkerheden ved tjenesterne eller noget som helst Momentive-system eller -netværk.

(g) Medmindre du har en skriftlig godkendelse fra Momentive, må du ikke bruge noget som helst automatiseret system eller nogen software til at udtrække eller fjerne data fra websites eller andre grænseflader gennem hvilke vi stiller vores tjenester til rådighed.

(h) Du må ikke nægte andre adgang til, eller foretage reverse engineering af, servicerne, eller hjælpe andre med det, i den begrænsning, lovgivningen tillader det.

(i) Du må ikke lagre eller sende vira, malware and andre former for skadelig software eller links til sådan software gennem servicerne.

(j) Du må ikke bruge servicerne til at krænke andres immaterielle ejendomsrettigheder.

(k) Medmindre du har en skriftlig godkendelse fra Momentive, må du ikke videresælge eller udleje tjenesterne.

(l) Hvis din anvendelse af tjenesterne kræver, at du overholder branchespecifikke bestemmelser, som er relevante for sådan anvendelse, er du eneansvarlig for sådan overholdelse, medmindre Momentive skriftligt har aftalt andet med dig. Du må ikke bruge tjenesterne på en måde, som kan gøre Momentive til genstand for disse branchespecifikke bestemmelser uden på forhånd at indhente Momentives skriftlige aftale. Du må f.eks. ikke bruge tjenesterne til at indsamle, beskytte eller på anden vis håndtere ”beskyttede helbredsoplysninger” (som defineret i 45 C.F.R. §160.103 i henhold til de amerikanske føderale regler) uden at indgå en særskilt forretningspartneraftale med Momentive, som giver dig tilladelse dertil.

(m) Vi tilbyder muligvis indhold, som f.eks. billeder eller video, som leveres fra tredjeparter. Du må kun anvende det pågældende materiale i dit indhold eller kundedata. Momentive kan efter eget skøn til hver en tid ændre eller ophæve den pågældende tilladelse. Når du anvender det pågældende materiale, må du ikke insinuere, at dit indhold, kundedata eller brugen af nogen tjeneste er tilknyttet, drevet af eller godkendt af noget firma, produkt, brand eller nogen tjeneste, som er gengivet i det pågældende materiale, medmindre du har indhentet deres tilladelse.

(n) Du må ikke deltage i grov eller umådeholden anvendelse af tjenesterne, hvilket er anvendelse ud over gennemsnitlige anvendelsesmønstre af brugere som dig, som på en ugunstig måde påvirker tjenesternes hastighed, reaktion, stabilitet, tilgængelighed eller funktionalitet for andre brugere. Momentive vil bestræbe sig på at informere dig om eventuel grov eller umådeholden anvendelse for at give dig mulighed for at reducere sådan anvendelse til et niveau, som er acceptabelt for Momentive, og som ikke længere har en negativ effekt.

(o) Du skal bruge en gyldig e-mailadresse til at registrere en konto. Du må ikke registrere konti ved hjælp af en engangs- eller midlertidig e-mailadresse, "bots" eller andre uautoriserede automatiserede metoder.

(p) Du må ikke hoste eller sende indhold , som er falsk eller indeholder falsk, unøjagtig eller forsætligt vildledende information, der sandsynligvis vil skade offentligheden eller negativt påvirke den offentlige interesse (herunder sundhed, sikkerhed, valgintegritet og borgerdeltagelse). 

(q) Hvis Momentive efter eget skøn fastslår , at din brug forårsager skade på vores brand eller omdømme, eller resulterer i en overdreven mængde klager, har Momentive ret til at suspendere eller afslutte din brug af vores websteder og tjenester. 

Vi bestræber os på at beskytte alle vores brugeres sikkerhed. Vi foretager specifikke foranstaltninger for at sikre, at respondenter ikke vildledes af indhold i spørgeundersøgelser/formularer/ansøgninger/spørgeskemaer, som anvendes til bedrageriske eller skadelige formål. Vi vil suspendere enhver brug af tjenesteydelser, eller fjerne indhold eller kundedata, hvis vi får kendskab til, at de:

 • efter vores skøn forsøger på, efter at indsamle cpr-numre, kreditkortnumre (undtagen indsamling af betaling gennem en godkendt betalingsformidler, som er tilladt af tjenesterne), adgangskoder eller andre lignende følsomme oplysninger;
 • offentliggør en persons følsomme identifikationsoplysninger mod vedkommendes ønske;
 • er beregnet til at bedrage eller vildlede respondenter, herunder ved tilknytning til websites med ondsindet software, såsom malware;
 • promoverer eller rekrutterer til pyramidespil, multi level-marketingkampagner eller "arbejd hjemmefra" og andre falske indtjeningsmuligheder; 
 • med overlæg og kunstigt fremhæver eller booster websteders og websites søgemaskinerangering eller omdømme, herunder ved at tilbyde eller sælge "likes" på sociale medier, følgere, anmeldelser, kommentarer eller lignende tjenester; eller
 • hoster indhold, der kan downloades, livestreames eller udelukkende er beregnet til at opfordre til klik på andre sites.

Brugere giver besvarelser og oplysninger med den forventning, at deres oplysninger vil blive behandlet med respekt og ikke misbrugt. Som følge heraf er du ansvarlig for at følge alle gældende love og bestemmelser om databeskyttelse hvad angår alle data, som du indsender eller indsamler gennem vores tjenester.

 • Vi opfordrer dig til at fremlægge din fortrolighedspolitik, når du bruger serviceydelserne, og hvis du gør, kræver vi, at du handler i overensstemmelse med de pågældende politikker.
 • Du må ikke hævde, at en spørgeundersøgelse/formular/applikation/spørgeskema eller anden brug af vores serviceydelser er anonyme, når det ikke er tilfældet.
 • Du må ikke foregive at være en anden person, når du bruger serviceydelserne eller indsamler oplysninger.

Momentive har en nultolerance-politik over for spam. Det betyder følgende:

 • E-mails eller sms-beskeder, som du sender via disse tjenester, skal indeholde gyldige spørgeundersøgelser/formularer/ansøgninger/spørgeskemaer med det formål at indsamle besvarelser (ekskl. visse automatiserede meddelelser såsom "tak"-mails, alt efter relevans).
 • E-mails, som du sender via disse tjenester, skal have en gyldig e-mailadresse, der ejes eller administreres af dig. Du kan ikke bruge en "intet svar"-adresse som afsenderens e-mailadresse.
 • Sms-beskeder, som du sender via disse tjenester, skal indeholde dit firmanavn.
 • Du kan kun bruge disse tjenester til at sende e-mails og sms-beskeder til personer, der har tilvalgt eller på anden måde gyldigt accepteret at modtage kommunikation fra dig, afsenderen gennem dette medium. Hvis du ikke har bevis for, at den enkelte modtager har tilmeldt sig dine e-mails eller sms-beskeder (alt efter hvad der er relevant), skal du ikke importere dem til nogen lister i disse tjenester. Vi forbyder brugen af høstede mailinglister.
 • Vi forbyder brugen af tredjeparts, købte eller lejede mailinglister, medmindre du er i stand til at fremlægge bevis for, at de enkelte personer på listen har tilvalgt at modtage e-mails af den type, du vil sende dem.
 • Du må ikke sende uopfordrede e-mails til nyhedsgrupper, opslagstavler, distributionslister eller e-mailadresser.
 • Du må ikke bruge disse tjenester til at sende e-mails eller sms-beskeder på en måde, der ikke er tilladt i henhold til eller i overensstemmelse med gældende lovgivning, transportøroverholdelseskrav eller industristandarder, eller til nogen modtager, der har fravalgt, afmeldt eller på anden måde modsat sig modtagelse af sådanne beskeder fra dig eller en anden part på hvis vegne, du kan blive bestilt.
 • Du må ikke bruge disse tjenester til at sende e-mails eller sms-beskeder med vildledende emnelinjer eller falske eller vildledende oplysninger i overskrifter.
 • E-mailbeskeder, der sendes i forbindelse med vores tjenester skal indeholde et ”afmeld”-link, der giver abonnenter mulighed for ikke længere at modtage dine e-mailmeddelelser. Du anerkender og accepterer, at du ikke vil skjule, deaktivere eller fjerne afmeld-linket fra e-mailinvitationen. Du administrerer og behandler aktivt afmeldingsanmodninger, som du modtager direkte, inden for ti dage efter indsendelse, og opdaterer dine e-maillister og adressebøger, så de afspejler anmodningerne om afmelding.
 • Du er ansvarlig for at sikre, at de e-mailbeskeder, du sender i forbindelse med dine spørgeundersøgelser/formularer/ansøgninger/spørgeskemaer, eller enhver brug af vores tjenester ikke genererer et antal spamklager eller afvisningsprocent, der overstiger branchens standarder. Hvis Momentive anslår, at din mængde spamklager eller afvisningsprocent er højere end branchens standarder, kan Momentive, efter eget skøn, suspendere eller opsige din brug af dets websted og tjenester. Hvis du har lave svarprocenter, høje misbrugsfrekvenser eller høje afvisningsfrekvenser, kan vi anmode om yderligere oplysninger om dine mailinglister for at undersøge og forsøge at løse problemet, eller i nogle tilfælde kan vi suspendere eller fjerne e-mailrettigheder på din konto.
 • Invitationer, som du sender som sms-beskeder via vores tjenester, skal have et gyldigt svar “Stop”.
 • Du må ikke bruge Momentives sms-tjenester til at få adgang til eller give adgang til nødtjenester.

Hvis vi mener, at du overtræder et af disse forbud, kan vi suspendere (midlertidigt eller permanent) eller lukke din konto/konti. 

Vi fjerner indhold eller kundedata og rapporterer muligvis oplysninger relateret til dette indhold eller kundedata til ordensmagten, hvis vi får kendskab til, eller mener, at der er en oprigtig risiko for skade eller trussel mod den offentlige sikkerhed.

 • Vores tjenester må ikke bruges til direkte eller indirekte at true eller angribe andre, eller til at organisere eller tilskynde til vold, chikane, terrorisme eller tingsskade.
 • Vores tjenester må ikke bruges til fjendtlig retorik eller til at fremme eller finansiere sådanne handlinger. Eksempler på fjendtlig retorik inkluderer angreb eller at være talsmand for overlast eller udelukkelse af mennesker baseret på deres etniske tilhørsforhold, nationale herkomst, politiske eller religiøse tilhørsforhold, køn, seksuelle orientering, genetiske disposition, handicap, medicinske eller fysiske tilstand, status som veteran eller alle andre beskyttede klasser under gældende lov.
 • Vores tjenester må ikke bruges til at fremme eller forherlige selvmutilation eller terrorhandlinger.

Vores tjenester må ikke bruges til at fremme nogen kriminel aktivitet eller overtrædelse af nogen gældende lov.

Vi anerkender, at nøgenhed, pornografi og blodsudgydelse måske er relevante ved visse anvendelser af vores servicer. Vi fraråder imidlertid unødvendig inklusion af sådanne materialer.

 • Du må ikke inkludere unødvendigt grafisk voldeligt materiale eller pornografi i forbindelse med brug af vores servicer.
 • Vi anbefaler tilføjelse af et iøjnefaldende skærmbillede med en advarsel, før der vises noget materiale, der kan være af stødende natur.
 • Du må under ingen omstændigheder dele, overføre, uploade eller gemme materialer, der udgør et af følgende: ulovlig pornografi; materiale, der viser et barn, der er involveret i eller afbildet som involveret i eksplicit seksuel aktivitet, for eksempel materiale, der seksuelt udnytter børn (herunder materiale, der muligvis ikke er ulovligt materiale, der misbruger børn, men som ikke desto mindre udnytter eller fremmer seksuel udnyttelse af mindreårige), eller materialer, der ellers er uanstændige.

Vær venlig at respektere andres immaterielle rettigheder. Du skal have de rette rettigheder til at bruge alt indhold eller kundedata. Det er dit ansvar at bestemme, hvilke rettigheder, du har brug for at opnå, og vedligeholde disse rettigheder og at forstå, hvordan du har tilladelse til at udøve disse rettigheder. Du kan medtage indhold, herunder tredjepartslogoer, varemærker og andre kildeanvisninger, (a) i det omfang det er tilladt som en fair anvendelse eller på anden måde i henhold til gældende lovgivning, og (b) så længe brugen ikke (i) skaber forvirring med hensyn til oprindelse eller sponsorering af en vare eller tjenesteydelse, (ii) antyder sponsorering eller godkendelse fra varemærkeejeren, hvis der ikke findes nogen, eller (iii) unøjagtigt beskriver et produkt eller en tjeneste. Vi anbefaler, at du søger uafhængig juridisk rådgivning, hvis du har spørgsmål om din brug af indhold eller intellektuel ejendom ejet af en tredjepart.

Hvis du har mistanke om, at en andens brug af vores tjenester overtræder denne politik, bedes du kontakte os straks ved at indgive en misbrugsrapport, og vi vil undersøge sagen. Inkluder venligst webadressen til den pågældende spørgeundersøgelse/formular/ansøgning/spørgeskema eller andet relateret indhold.