Produkter

SurveyMonkey er skabt til at håndtere enhver brugssag og situation. Udforsk vores produkt for at se, hvordan du kan bruge SurveyMonkey.

Få databaserede indsigter fra en global førende i online spørgeundersøgelser.

Integrer med over 100 apps og plug-ins for at få mere fra hånden.

Udform og tilpas online formularer til at indsamle info og betalinger.

Få bedre spørgeundersøgelser og hurtig indsigt med indbygget AI.

Målrettede løsninger til alle dine behov inden for markedsundersøgelser.

Skabeloner

Mål kundetilfredshed og loyalitet overfor din virksomhed.

Find ud af, hvad der skaber tilfredse kunder, og gør dem til fortalere.

Få handlingsrettet indsigt til at forbedre brugeroplevelsen.

Indhent kontaktoplysninger fra kundeemner, inviterede og andre.

Indsaml og følg nemt S.U.'er til dit næste arrangement.

Find ud af, hvad deltagere ønsker, så du kan forbedre dit næste arrangement.

Få indsigt til at booste engagement og fremme bedre resultater.

Få feedback fra dine deltagere, så du kan afvikle bedre møder.

Benyt feedback fra kollegaer til at forbedre medarbejderpræstation.

Opret bedre kurser, og forbedr undervisningsmetoder.

Find ud af, hvordan de studerende vurderer kursusmateriale og præsentation af det.

Find ud af, hvad dine kunder mener om dine nyeste produktideer.

Ressourcer

Bedste praksis til brug af spørgeundersøgelser og deres data

Vores blog om spørgeundersøgelser, tips til virksomheder og mere

Selvstudier og vejledninger til brug af SurveyMonkey

Sådan fremmer stærke brands vækst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsafdelingenLog ind
Kontakt salgsafdelingenLog ind

Sådan får du en repræsentativ stikprøve til din spørgeundersøgelse

Udfør effektive og rentable spørgeundersøgelser, som producerer statistisk signifikante resultater.

Når du gennemfører en spørgeundersøgelse, er det næsten umuligt at få feedback fra alle i den gruppe eller målgruppe, som du fokuserer på. Selv hvis du formår at udlevere en spørgeundersøgelse til dem alle, vil du uden tvivl have nogle, som ikke reagerer eller ikke er interesseret i at deltage.

De gode nyheder? Du behøver ikke undersøge alle i spørgeundersøgelsens målgruppe for at få meget nyttige og informative data fra din spørgeundersøgelse. Faktisk kan du gå til unødvendige yderligheder, når du undersøger store grupper, hvilket kan koste dig tid og penge og gøre processen mere kompliceret.

Gennem repræsentative stikprøver kan du derefter analysere resultaterne og levere handlingsrettede data og nyttige indsigter til at underbygge dine tiltag til markedsanalyse og kundeerfaringen.

in-article-cta

Hent vejledende metodelære og AI-drevne indsigter, som kan hjælpe dig med at lancere dine markedsundersøgelser.

En repræsentativ stikprøve er et delsæt af data, som regel fra en større gruppe, som kan skildre lignende karakteristika. Med repræsentative stikprøver kan du analysere større befolkningsgrupper, fordi de producerede data indeholder mindre, mere overkommelige udgaver af den større gruppe. Vi ser repræsentative stikprøver i brug under valg, når der foretages meningsmålinger med repræsentative stikprøver fra vælgere for at finde ud af, hvilke kandidater, de støtter.

Men en repræsentativ stikprøve kan du spare betydelig tid og penge. Gennem statistiske analyser og gennemgang af data kan du få en nøjagtig fremstilling af en bredere målgruppe, eller specifik gruppe i den pågældende målgruppe, uden at få input fra alle – eller endda langt hovedparten af dem, som kunne undersøges.  

Der skal imidlertid praktisk viden til om de tydelige fordele og mulige faldgruber, som er forbundet med repræsentative stikprøver, for at sikre, at du får nøjagtige og pålidelige resultater. Når du er udstyret med denne viden, kan du bruge dette værktøj strategisk til at opnå bedre indsigt i dine kunder og anvende de pågældende oplysninger til at forbedre kundeoplevelsen, eller tage bedre beslutninger hvad angår din virksomhed.

Forestil dig, at du har en gruppe med 300 personer – 150 mænd og 150 kvinder – som gennemførte et specifikt efteruddannelsesprogram. Du vil have deres feedback på programmet for at finde eventuelle problemer og for at finde ud af, hvad deltagerne fandt mest værdifuldt ved programmet. 

Når du benytter dig af repræsentativ stikprøve som en del af din spørgeundersøgelsesproces, er det ikke nødvendigt, at du får besvarelser fra størstedelen af deltagerne. Du kan i stedet producere en pålidelig repræsentativ stikprøve med 60 personer – 30 mænd og 30 kvinder – fra hele gruppen på 300 personer. Disse besvarelser ville være repræsentative for den større gruppe.

Når du modtager deres besvarelser, kan du analysere resultaterne for at få indsigter, som repræsenterer hele gruppens synspunkter. Du kan også vurdere besvarelserne baseret på køn, fordi du har en repræsentativ deling af mænd og kvinder, som gennemførte programmet.

I stedet for at være afhængig af besvarelser til din spørgeundersøgelse fra 300 personer, kan du få meget nøjagtige resultater fra blot 30 samlede besvarelser med en lige antal mænd og kvinder. Til gengæld sparer du tid og penge.

SurveyMonkey Audience kan give dig en repræsentativ stikprøve ved at forbinde dig med dine ideelle respondenter – selv hvis de er spredt over hele verden.

marketresearch-brandtracker-col2-da-DK

Du kan få en repræsentativ stikprøve via en række anerkendte metoder, som i tidens løb er blevet afprøvet og bekræftet gennem akademisk og videnskabelig forskning samt markedsundersøgelser. 

De mest almindelige metoder omfatter: 

  • Tilfældig stikprøveudtagning
  • Simpel, tilfældig prøveudtagning 
  • Ikke-tilfældig stikprøveudtagning
  • Kvotestikprøver

Når du bruger en af disse metoder til at indhente repræsentative stikprøver, er dine resultater sikret troværdighed og nøjagtighed.

Tilfældig stikprøveudtagning er en stikprøveteknik, hvor du vælger stikprøver fra en større befolkningsgruppe ved hjælp af en metode, som er baseret på sandsynlighedsteorien. Deltagere kan først tages i betragtning til en tilfældig stikprøve, når de er valgt ved hjælp af en vilkårlig udvælgelse. Vilkårlig udvælgelse betyder blot, at alle i den befolkningsgruppe, som du undersøger, har en kendt og ens chance for at blive valgt. Hvis du har en befolkningsgruppe på 1000 personer, ville hver person således have en sandsynlighed på 1/1000 for at blive udvalgt.

Den tilfældige stikprøveudtagning giver dig den bedste mulighed for at få en stikprøve, som repræsenterer befolkningsgruppen bedst, fordi det ikke er muligt at håndplukke respondenter til stikprøven. Kort sagt, tilfældig stikprøveudtagning fjerner muligheden for menneskelig forudindtagethed eller prøvefejl og beror på statistisk teori til vilkårligt at udvælge en mindre gruppe personer fra en større befolkningsgruppe og derefter forudsige, at alle deres besvarelser vil matche den større befolkningsgruppe.

Det er altid bedst at gøre tingene så enkle som muligt. Og det er lige præcis, hvad en simpel, tilfældig prøveudtagning er, fordi det er en ukompliceret måde at få en bæredygtig stikprøvegruppe på.

Simpel, tilfældig prøveudtagning er så nemt som at tildele numre til hver person i din gruppe, og derefter vælge numrene vilkårligt gennem en automatisk proces for at afgøre, hvem der skal inkluderes i stikprøven. Du kan vælge dine stikprøvenumre via et lotterisystem eller ved at anvende talgenererende software, som vælger dem for dig vilkårligt.

Denne metode er en af de bedste måder at undgå skævheder i stikprøver på, hvilket ofte kan ske med gennemførsel af koncepttestning. Skævheder i stikprøver kan finde vej i din spørgeundersøgelse, når der er større sandsynlighed for, at nogle personer fra en befolkningsgruppe systematisk bliver valgt i en stikprøve end andre. Skævheder i stikprøver leverer måske resultater, som ser fordelagtige ud, eller som støtter et bestemt synspunkt – og det kan føre til prøvefejl, forkerte antagelser og dårlige beslutninger.

Simpel, tilfældig prøveudtagning formindsker i høj grad risikoen for skævheder i stikprøver, fordi hver person i befolkningsgruppen, der skal udvælges som deltager i den aktuelle undersøgelse, har de samme odds.

Ikke-tilfældig stikprøveudtagning er ikke så tilfældig. Ikke-tilfældig stikprøveudtagning er snarere en teknik, hvor spørgeundersøgelsens producenter udvælger stikprøver baseret på subjektiv vurdering i stedet for vilkårlig udvælgelse. Subjektiv vurdering er ikke takket være fastlagte formler eller statistiske analyser. I stedet er den baseret på en persons faglige mening eller erfaring i at finde de respondenter, som bliver inkluderet i stikprøven.

Når du foretager ikke-tilfældig stikprøveudtagning, er det ikke alle i befolkningsgruppen, som har samme chance for at deltage i undersøgelsen. Det betyder, at hver person i befolkningsgruppen har en kendt chance for at blive udvalgt.

Som du sikkert har gættet, er ikke-tilfældig stikprøveudtagning en mindre nøje metode end tilfældig stikprøveudtagning, fordi den introducerer menneskelig dømmekraft – og muligvis menneskelig fejl eller skævheder i stikprøven. Et positivt aspekt er, at fremgangsmåden kan være en mere virksom og effektiv måde til at sikre, at de personer, som bliver undersøgt eller inkluderet i en spørgeundersøgelse sandsynligvis vil levere de mest nyttige oplysninger. Ikke-tilfældig stikprøveudtagning er et vigtigt redskab, som ofte bliver anvendt til kvalitativ research, der fokuserer på ikke-numeriske data til at producere indsigt og konklusioner.

Giver det overhovedet mening at anvende ikke-tilfældig stikprøveudtagning, hvis det ikke er lige så rigidt eller pålideligt? Under visse omstændigheder er svaret ja. Ikke-tilfældig stikprøveudtagning kan især være nyttig til sonderende undersøgelser, såsom en pilotundersøgelse (en spørgeundersøgelse sendes ud til en mindre stikprøve nærmere end en forudbestemt stikprøvestørrelse). Desuden anvendes den ofte i situationer, hvor tilfældig stikprøveudtagning ville være besværlig eller umulig på grund af tidsbegrænsninger, omkostningsmæssige årsager eller andre udfordringer.

Kvotestikprøver kan levere repræsentative resultater, som din organisation kan bruge til at træffe markante datadrevne beslutninger, når du har brug for at finde ud af mere om en undergruppe i din målgruppe og ikke har et stort budget. 

Denne metode er en ikke-tilfældig stikprøveudtagningsmetode, hvor researchere laver en stikprøve med personer, som repræsenterer en specifik befolkningsgruppe. Med kvotestikprøver kan du sikre dig, at dine spørgeundersøgelsesresultater ligner din målgruppe meget. På den måde får du resultater, som du i høj grad kan anvende. Kvotestikprøver har lignende risiko og belønning som ikke-tilfældig stikprøveudtagning, men det er en meget effektiv måde at indhente handlingsrettede data og indsigt fra en specifik målgruppe på.

Hvis din stikprøve er for stor, kan din spørgeundersøgelse og den efterfølgende analyse blive kompleks, dyr og tidskrævende. I en perfekt verden vil korrekt gennemførsel af en større spørgeundersøgelse og modtagelse af en større procentdel besvarelser øge de deraf følgende datas nøjagtighed og sikkerhed. Alligevel måler disse ekstra fordele sig som regel ikke med de risici, der opstår ved at påtage sig en dyr, tidsrøvende og besværlig spørgeundersøgelse. Ofte giver repræsentative stikprøver en hurtigere, nemmere og tilgængelig måde, hvorpå gyldige og statistisk signifikante resultater kan indhentes.

Hvis dine stikprøver er for små, er der større sandsynlighed for, at du får resultater, som ikke er statistisk signifikante. Du kan for eksempel ende med at inkludere et uforholdsmæssigt stort antal personer, som er outsidere, eller som ikke repræsenterer den større gruppe. Dette kan forvrænge dine resultater, og føre til fejlagtige eller mangelfulde data og, i sidste instans, dårlige beslutninger. Derfor bør du altså gå efter at finde den "helt rigtige" repræsentative stikprøvestørrelse. Når din stikprøve har den rette størrelse, er det både tids- og omkostningseffektivt, og giver dig samtidig pålidelige statistikker fra en repræsentativ stikprøve. SurveyMonkey gør det nemt for dig at finde den rette stikprøvestørrelse med sin beregner til stikprøvestørrelse. Når du bruger dette enkle værktøj, kan du hurtigt finde din repræsentative stikprøve.

Skævheder i stikprøver kan forekomme, når der er større sandsynlighed for, at nogle personer fra en befolkningsgruppe systematisk bliver valgt i en stikprøve end andre. Når du hører om ballade over gyldigheden af visse politiske meningsmålinger, fokuseres der ofte på mulige skævheder i stikprøver, hvor der foretages meningsmåling af for mange personer med en bestemt politisk overbevisning.

Skævheder i stikprøver får måske dine resultater til at tage sig godt ud eller støtter en foretrukken teori, ide eller indsats. Hvis disse resultater er forvrængede og ikke reflekterer realiteten, kan du ende med at træffe dårlige beslutninger eller skade din organisations omdømme – og muligvis også dit eget.

Den bedste måde at undgå skævheder i stikprøver på er for foretage simpel, tilfældig prøveudtagning, hvor stikprøver kun vælges vilkårligt. Dette giver hver person i befolkningsgruppen de samme odds til at blive valgt som deltager i din undersøgelse. Hvis du vil foretage ikke-tilfældig stikprøveudtagning, hvor deltagerne vælges baseret på vurdering, skal du sørge for, at de involverede har erfaring, troværdighed og er bevidste om behovet for at undgå skævheder i stikprøven, som vil forvrænge resultaterne og konklusionerne.

Det er næsten umuligt at undgå en vis form for stikprøveskævhed i spørgeundersøgelser, som benytter sig af repræsentativ stikprøve. For eksempel har meget travle personer en tendens til at deltage mindre i spørgeundersøgelser. Som følge deraf får spørgeundersøgelser ofte ikke det fulde perspektiv fra meget travle personer, hvilket betyder, at de meget travle ofte er underrepræsenteret.

Vil du se flere måder, hvorpå du kan undgå skævheder? SurveyMonkeys skabeloner til markedsundersøgelser omfatter forskellige spørgsmålstyper, der får respondenterne til at svare ærligt. 

Repræsentative stikprøver er vigtige, fordi de sikrer, at så mange relevante typer personer som muligt er inkluderet i din stikprøve, samt at den rigtige blanding af personer bliver talt med eller undersøgt. Dette hjælper med at sikre, at dine resultater ikke er forvrænget af skævheder. Det hjælper også med at undgå at overrepræsentere visse grupper.

Repræsentative stikprøver giver følgende fordele:

  • Dokumenteret nøjagtighed: Eftersom repræsentative stikprøvemetoder er anerkendte og genkendte i akademisk og videnskabelig forskning samt markedsundersøgelser, kan du være sikker på, at dine resultater er pålidelige og statistisk signifikante.  
  • Nemhed og effektivitet: Repræsentative stikprøver gør det nemmere at foretage markedsundersøgelser. Du har mulighed for at få nøjagtige resultater og få handlingsrettet indsigt, uden at du skal sprænge budgettet eller bruge al din tid på det.
  • Troværdighed: Denne metode kan hjælpe med at sikre, at de data og anbefalinger, som du deler med ledelsen eller relevante målgrupper, er korrekte og begrundede.
  • Handlingsrettede resultater: Med repræsentative stikprøver kan du på en effektiv måde grave dybere i specifikke segmenter af din målgruppe – og sammenligne og konkludere baseret på din analyse. Dette kan til gengæld danne grundlag for et solidt fundament til dit kundeoplevelsesprogram. Du kan træffe datadrevne beslutninger, kommunikere med dine mest engagerede målgrupper mere effektivt og finde metoder til at nå ud til kunder, som ikke er så vilde med din virksomheds produkter eller tjenesteydelser.

Repræsentative stikprøver kan være et vigtigt element til at få det meste ud af spørgeundersøgelser. De producerer nyttige data og indsigter til at underbygge dine markedsundersøgelse, kundeoplevelse og andre virksomhedsmål.

Se SurveyMonkeys løsninger til markedsundersøgelser for hjælp, når du foretager spørgeundersøgelser ved hjælp af repræsentative stikprøver. Vil du finde frem til en repræsentativ stikprøve? SurveyMonkeys Audience-beregner gør processen hurtig og nem.

Indsaml data til markedsanalyse ved at sende din spørgeundersøgelse til en repræsentativ stikprøvestørrelse.

Få hjælp til dit markedsanalyseprojekt ved at samarbejde med vores team af analyseeksperter

Test kreative koncepter og produktkoncepter via en automatiseret tilgang til analyse og rapportering

Gå til Sitemap for at læse mere om vores ressourcer til markedsundersøgelser.