Produkter

SurveyMonkey er skabt til at håndtere enhver brugssag og situation. Udforsk vores produkt for at se, hvordan du kan bruge SurveyMonkey.

Få databaserede indsigter fra en global førende i online spørgeundersøgelser.

Integrer med over 100 apps og plug-ins for at få mere fra hånden.

Udform og tilpas online formularer til at indsamle info og betalinger.

Få bedre spørgeundersøgelser og hurtig indsigt med indbygget AI.

Målrettede løsninger til alle dine behov inden for markedsundersøgelser.

Skabeloner

Mål kundetilfredshed og loyalitet overfor din virksomhed.

Find ud af, hvad der skaber tilfredse kunder, og gør dem til fortalere.

Få handlingsrettet indsigt til at forbedre brugeroplevelsen.

Indhent kontaktoplysninger fra kundeemner, inviterede og andre.

Indsaml og følg nemt S.U.'er til dit næste arrangement.

Find ud af, hvad deltagere ønsker, så du kan forbedre dit næste arrangement.

Få indsigt til at booste engagement og fremme bedre resultater.

Få feedback fra dine deltagere, så du kan afvikle bedre møder.

Benyt feedback fra kollegaer til at forbedre medarbejderpræstation.

Opret bedre kurser, og forbedr undervisningsmetoder.

Find ud af, hvordan de studerende vurderer kursusmateriale og præsentation af det.

Find ud af, hvad dine kunder mener om dine nyeste produktideer.

Ressourcer

Bedste praksis til brug af spørgeundersøgelser og deres data

Vores blog om spørgeundersøgelser, tips til virksomheder og mere

Selvstudier og vejledninger til brug af SurveyMonkey

Sådan fremmer stærke brands vækst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsafdelingenLog ind
Kontakt salgsafdelingenLog ind

Beskrivende forskning: definering af dine respondenter og dragning af konklusioner

Hvad er beskrivende forskning?

Den er af natur beviskraftig i modsætning til undersøgende. Det betyder, at beskrivende forskning indsamler kvantificerbare oplysninger, der kan bruges til statistisk udledning på din målgruppe gennem dataanalyse. Som en konsekvens heraf tager denne type forskning formen af lukkede spørgsmål, som begrænser dets evne til at give unik indsigt. Ved korrekt anvendelse kan det dog hjælpe en organisation til bedre at definere og måle vigtigheden af noget om en gruppe respondenter og den befolkning, som de repræsenterer.

Når det kommer til online spørgeundersøgelser, er beskrivende langt den mest anvendte form for forskning. For det meste vil organisationer bruge det som en metode til at åbenbare og måle styrken af en målgruppes mening, holdning eller adfærd med hensyn til et givent emne. Men en anden almindelig brug af beskrivende forskning ville være undersøgelse af demografiske karaktertræk i en bestemt gruppe (alder, indkomst, civilstand, køn, osv.). Disse oplysninger kan derefter undersøges som pålydende, måles som tendenser over en tidsperiode eller til mere avanceret dataanalyse såsom dragning af korrelationer, segmentering, benchmarking og andre statistiske teknikker.

Kunsten til at udføre nogen form for forskning er kun at indhente værdifulde oplysninger. I situationen med online spørgeundersøgelse skulle dine indsamlede data give dig mulighed for at skride til værks i forbindelse med et specifikt problem eller en specifik mulighed, som din organisation står overfor. Det er derfor at det er vigtigt at have et formål med forskningen, før du springer ud i  designet af din spørgeundersøgelse. Formålet med forskningen identificerer nøjagtigt, hvad du forsøger at finde ud af for at kunne træffe informerede beslutninger angående problemstillinger, som din organisation står overfor. Lad os f.eks. sige at en website ønsker at indsamle feedback fra gæster. De kunne opdele deres formål med forskningen baseret på forskellige aspekter af deres website, såsom navigation, kvalitet på oplysninger og udseende. Med korrekt definerede formål med forskningen vil du kunne oprette et spørgeskema, der giver relevant indsigt, som giver en klar handlingsretning.

Det næste skridt i effektiv beskrivende forskning er at sikre dine resultaters nøjagtighed. Dette stammer fra begrænsning af bias og fejl i dit spørgeundersøgelsesdesign og din forskningsmetode. Med stikprøveundersøgelser er fejl uundgåelige. Det være sagt er det vigtigt at styre din fejlmargen og dit konfidensniveau ved at have en korrekt stikprøvestørrelse til spørgeundersøgelsen.

Har du brug for et publikum til at udføre din beskrivende forskning? Læs hvordan SurveyMonkey Audience kan hjælpe dig med at bygge det rette sæt kontakter at forespørge.

De forskellige måder, som organisationer bruger beskrivende forskning, er næsten grænseløse. Vi ved allerede, at det er kritisk at gå ind i designfasen med klare formål for spørgeundersøgelsen, men hvordan ved vi, at vores forskningsplan vil give udbytterige oplysninger? Lad at se på de tre primære måde, som organisationer bruger beskrivende forskning nu om dage for at forstå, hvad dine forskningsmål bør indbefatte:

Alle lukkede spørgsmål har til formål at bedre definere et karaktertræk for dine respondenter. Dette kan inkludere at få en forståelse af særpræg eller adfærd, såsom at at bede respondenter om at identificere deres aldersgruppe eller oplyse, hvor mange timer de bruger på internettet hver uge. Det kan også bruges til at spørge respondenter om meninger eller holdninger, såsom hvor tilfredse de er med et produkt, eller deres niveau af enighed med en politisk platform.

Dybest set kan alle disse oplysninger bruges af en organisation til at træffe bedre beslutninger. F.eks. en detailbutik, som opdager, at størsteparten af dens kunder kigger på udsalgsvarer online, før de kommer ind i butikken, vil give dem indsigt om, hvad deres reklameteam skal fokusere på.

Med de statistiske muligheder i beskrivende forskning er organisationer i stand til at måle tendenser over en tidsperiode. Lad os sige at en spørgeundersøgelse beder kunder om at vurdere deres tilfredshed med et hotel på en skala fra 0 til 10. Den resulterende værdi er i sig selv ligegyldig. Hvad betyder en gennemsnitsværdi på 8,3? Men hvis hotellets ledelse foretager forandringer for at opfylde deres kunders behov, kan de senere udføre den samme spørgeundersøgelse igen og se, hvorvidt den nye gennemsnitsværdi er steget eller faldet. Dette giver hotellet en effektive måde at måle de fremskridt, det gør med kundetilfredshed over en tidsperiode, såvel som måle effekten af nye initiativer og processer.

Organisationer kan også bruge beskrivende forskning til at drage sammenligninger mellem grupper af respondenter. Lad os f.eks. sige at en shampoovirksomhed opretter en spørgeundersøgelse, der stiller den generelle offentlighed adskillige spørgsmål, som måler deres holdninger til firmaets produkter, reklamer og image. I den samme spørgeundersøgelse stiller de også forskellige demografiske spørgsmål såsom alder, køn, indkomst, osv.

Derefter vil firmaet være i stand til at analysere dataene for at sammenligne forskellige grupper mennesker og deres holdning. F.eks. kan firmaet statistisk identificere forskelle i meninger mellem køn og alder. Måske finder de ud af, at der er en statistisk lav holdning til firmaets image blandt unge mænd. Dette kunne betyde, at det ville være en god ide at skabe en ny produktlinje, der henvender sig til denne demografi.

Hvis formålet med din undersøgelse passer ind i en af disse tre kategorier, skulle du være på rette spor. Nu skal du bare beslutte, hvordan de indsamlede data vil hjælpe din organisation med at håndtere et bestemt problem eller en bestemt mulighed. Husk at udførelse af en vellykket spørgeundersøgelse kun er det halve af kampen. Det er hvad du gør med de indsamlede lysninger, som gør dit forskningsprojekt en succes!

Skabeloner til spørgeundersøgelse om kundetilfredshed

Spar tid og få gode ideer med en af vores gratis skabeloner til spørgeundersøgelser om kundetilfredshed. Få den nødvendige feedback i dag.

Få feedback, du kan handle på, med online evalueringsformularer

Oplev fordelene ved feedback med SurveyMonkeys online evalueringsformularer. Kom i gang med vores designværktøj til formularer.

Find ud af, hvordan Box hjælper sit team med kundedata

Se, hvordan Box bruger SurveyMonkey til at få en 360-graders visning af kunderejsen og indsamle feedback på ét sted.

Styrk dit brand med kundesucceshistorier og kundeanbefalinger

Indsaml historier og anbefalinger fra dine kunder og omdan feedback til casestudier, anbefalinger og anmeldelser, der styrker salg og marketing.