Produkter

SurveyMonkey er skabt til at håndtere enhver brugssag og situation. Udforsk vores produkt for at se, hvordan du kan bruge SurveyMonkey.

Få databaserede indsigter fra en global førende i online spørgeundersøgelser.

Integrer med over 100 apps og plug-ins for at få mere fra hånden.

Udform og tilpas online formularer til at indsamle info og betalinger.

Få bedre spørgeundersøgelser og hurtig indsigt med indbygget AI.

Målrettede løsninger til alle dine behov inden for markedsundersøgelser.

Skabeloner

Mål kundetilfredshed og loyalitet overfor din virksomhed.

Find ud af, hvad der skaber tilfredse kunder, og gør dem til fortalere.

Få handlingsrettet indsigt til at forbedre brugeroplevelsen.

Indhent kontaktoplysninger fra kundeemner, inviterede og andre.

Indsaml og følg nemt S.U.'er til dit næste arrangement.

Find ud af, hvad deltagere ønsker, så du kan forbedre dit næste arrangement.

Få indsigt til at booste engagement og fremme bedre resultater.

Få feedback fra dine deltagere, så du kan afvikle bedre møder.

Benyt feedback fra kollegaer til at forbedre medarbejderpræstation.

Opret bedre kurser, og forbedr undervisningsmetoder.

Find ud af, hvordan de studerende vurderer kursusmateriale og præsentation af det.

Find ud af, hvad dine kunder mener om dine nyeste produktideer.

Ressourcer

Bedste praksis til brug af spørgeundersøgelser og deres data

Vores blog om spørgeundersøgelser, tips til virksomheder og mere

Selvstudier og vejledninger til brug af SurveyMonkey

Sådan fremmer stærke brands vækst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsafdelingenLog ind
Kontakt salgsafdelingenLog ind

DEI, også kendt som DE&I, er en forkortelse for mangfoldighed, ligestilling og inklusion (diversity, equity, and inclusion) – og det er afgørende for din virksomheds succes.

To mænd og to kvinder, der taler og sidder omkring et lille bord med bærbare computere og notesblokke.

Mangfoldige teams oplever øget medarbejderengagement, produktivitet og tilbyder perspektiver, der griber udfordringer an på nye måder. Men hvis du virkelig vil sætte dig ind i DEI, er du nødt til at splitte det op i tre forskellige dele.

Mangfoldighed, ligestilling og inklusion er begreber, der henviser til, hvordan organisationer bør se på deres programmer, politikker, værdier, strategier og praksisser, når det gælder medarbejdernes og kundernes oplevelser.  

Hvert begreb er forbundet, men har sin egen unikke betydning for oplevelserne hos enhver virksomheds vigtigste interessentgruppe. Data har vist, at virksomheder, der prioriterer mangfoldighed, ligestilling og inklusion, er mere rentable og har sundere virksomhedskulturer.

Hver komponent har noget vigtigt at tilføje til det samlede billede:

Mangfoldighed blandt de ansatte handler om at forstå, acceptere og værdsætte forskellene mellem mennesker. Opfattelsen af mangfoldighed er forskellig afhængig af alder, baggrund og andre faktorer. 

En kort liste over almindelige typer mangfoldighed omfatter:

 • Etnicitet
 • Seksuel orientering
 • Kønsidentitet
 • Fysiske evner
 • Alder
 • Civilstand
 • Religion
 • Socioøkonomisk status
 • Oprindelsesland
 • Veteranstatus
 • Uddannelse
 • Politisk tilhørsforhold

Dette er blot et udpluk af de mest almindelige former for diversitet. Som du kan se, er nogle mangfoldighedstræk synlige, mens andre ikke er. Diversitet er mere end blot demografi. Alle har deres egen unikke identitet, som påvirker deres bedste arbejdspraksis. 

Tænk på mangfoldighed som forståelse og værdsættelse af medarbejdernes forskelligheder i stedet for at fokusere på, hvad disse forskelligheder er. Mange brands ansætter medarbejdere og driver forretning ud fra deres værdier omkring mangfoldighed, såsom Microsoft, Lego og Hilton.  

Når det gælder ligestilling på arbejdspladsen, får alle personer muligheder uanset omstændighederne. Det betyder, at det er vigtigt at forstå den historiske indvirkning, som dine politikker og praksisser har på dine medarbejdere i nøglesystemer (for eksempel performance management, forfremmelser, naturlig afgang osv.). Det skal indbygges i din organisations regi og være en del af din virksomheds DNA med en plan til at skabe, vedligeholde og beskytte ligestilling.

En virksomhed, der konsekvent dukker op på lister over brands med ligestilling på arbejdspladsen, er Accenture. Deres bestyrelse har medlemmer fra seks lande, og 42 % er kvinder – inklusive bestyrelsesformanden og den administrerende direktør. De fremmer ligestilling med flere programmer for grupper og samarbejdepartnere.

Inklusion er etableringen af et miljø, hvor alle medarbejdere bliver budt velkommen, respekteret, værdsat, støttet og kan yde deres bedste. Inklusion på arbejdspladsen skaber en følelse af tilhørsforhold for alle medarbejdere. Hvad er den vigtigste faktor for at skabe en inkluderende arbejdsplads? Hvis du spurgte dine medarbejdere, ville et flertal af dem sige "respekt".

En vigtig faktor, der underminerer inklusion, er brugen af mikroaggressioner. Disse subtile – og ofte utilsigtede – fordomme er meget udbredte. En SurveyMonkey-undersøgelse viste, at mere end 26 % af amerikanere helt sikkert har oplevet en mikroaggression på arbejdspladsen, og 22 % var ikke helt sikre. 

Almindelige mikroaggressioner omfatter uprofessionel opførsel, at høre nedværdigende kommentarer om kolleger, og at en persons idé bliver taget af en anden. Opfordr medarbejderne til at rapportere disse problemer, så du kan tilbyde oplysning og ressourcer til at begrænse adfærden.

Kaiser Permanente, udbyder af sundhedsløsninger, er unik, fordi 60 % af de ansatte er farvede. 75 % af medarbejderne og halvdelen af ledergruppen er kvinder. Kaiser Permanente fremmer en "sig noget"-kultur og opfordrer medarbejderne til at have indflydelse for at skabe forandring.

Tilskynd til alliance for at fremme aktiv indflydelse på inklusion af en marginaliseret gruppe. En allieret er en person, der aktivt støtter og håber på at fremme den kulturelle inklusion af en bestemt gruppe gennem positive, bevidste bestræbelser. Det er nødvendigt at handle for at være en allieret. Intentioner er ikke nok til at hjælpe underrepræsenterede grupper.

Tip: Du kan skabe meningsfulde forandringer for dine medarbejdere, hvis du tager hånd om deres fysiske, mentale, følelsesmæssige og økonomiske velbefindende sammen med work-life balance og social ligestilling. 

Samlet skaber mangfoldighed, ligestilling og inklusion ikke kun positive oplevelser for medarbejderne, men det gavner også din virksomhed. Det er vigtigt at bemærke, at alle tre begreber skal tackles, for at din virksomhed kan få succes. 

En nylig undersøgelse fra McKinsey & Company viste, at virksomheder i den øverste kvartil af kønsdiversitet i ledelsesteams var 25 % mere tilbøjelige til at opleve en rentabilitet over gennemsnittet end sammenlignelige virksomheder.

Øget rentabilitet er blot en af fordelene ved DEI på arbejdspladsen. Her er et par stykker mere:

I stedet for at begrænse din rekrutteringsindsats til et begrænset antal ansøgere, skal du bruge principperne i DEI til at udvide din talentpool af kvalificerede kandidater til din virksomhed. Ifølge en SurveyMonkey-undersøgelse fra 2021 siger en stor del af arbejdsstyrken (78 %), at det er vigtigt for dem at arbejde i en organisation, der prioriterer mangfoldighed og inklusion, og faktisk anser mere end halvdelen (53 %) det for at være "meget vigtigt" for dem.

Dit tilsagn til DEI skal være tydeligt for jobsøgende, når de før jobsamtalen undersøger din virksomhed, når de er til jobsamtale, når de taler med HR-personalet, og når de møder potentielle kolleger. Enhver person, som en kandidat interagerer med, bør være enig i virksomhedens tilsagn til DEI.

Medarbejderengagement er en kritisk komponent i en virksomheds succes. Medarbejdere, der er aktivt engagerede, har mindre fravær, højere produktivitet og færre arbejdsulykker. Virksomheder med stort medarbejderengagement oplever en større fastholdelsesprocent, bedre kundeservice, større salg og forøget rentabilitet.  

Engagerede medarbejdere er mere dedikerede til din virksomheds succes. DEI øger medarbejdernes engagement, når de ser andre som dem selv i en række forskellige stillinger – på alle ledelsesniveauer – i din virksomhed. De kan se sig selv blive tilbudt muligheder og gør en indsats i deres job for at opnå dette.

Medarbejdere med forskellige baggrunde, perspektiver, tankestile og livserfaringer bringer nye og udfordrende ideer til bordet og åbner døren for innovation. Forskellige perspektiver kan føre til et bedre produkt. Med et DEI-program på plads føler disse medarbejdere sig trygge ved at sige deres meninger og dele deres ideer.

Forestil dig en virksomhed, hvor alle bare er enige om alt, og ingen udfordrer ledernes beslutninger. Desværre er det tilfældet i nogle virksomheder, og det giver ikke gode resultater. En mangfoldig, inkluderende arbejdsstyrke bringer udfordringer og meninger ind i diskussionen og presser på for at få en bedre risikovurdering og i sidste ende bedre beslutninger.

Ifølge en nylig undersøgelse er medarbejdere, som arbejder i miljøer, der fremmer en følelse af at høre til, mere trygge ved at sige deres mening, fordi de ikke er bange for, at det har konsekvenser.

Forbes har analyseret inkluderende beslutningstagning og fundet ud af, at inkluderende teams:

 • træffer bedre beslutninger op til 87 % af tiden
 • træffer beslutninger dobbelt så hurtigt med halvt så mange møder
 • træffer beslutninger, der giver 60 % bedre resultater.

Effektive DEI-programmer giver alle medarbejdere en følelse af at høre til. Når der skabes en følelse af tilhørsforhold og respekt, føler medarbejderne sig trygge ved at vise deres autentiske jeg. Det fortæller lederne, hvad der motiverer deres medarbejdere, og hvad de kan gøre for at beholde dem. 

Tip: Brug SurveyMonkey til at måle mangfoldighed og inklusion i din virksomhed.

Mangfoldighed, ligestilling og inklusion er nøglebegreber, der er lig med forbedret medarbejderoplevelse og øget forretningssucces. For at opnå den største effekt skal du have tiltag, der omhandler alle tre komponenter af DEI i hele medarbejderens livscyklus – fra rekruttering til de forlader din virksomhed. 

Lad os komme i gang med DEI i din organisation. Læs vores omfattende DEI-guide nu.

HR-manager

HR-managere kan bruge denne værktøjspakke som hjælp til at skabe fremragende medarbejderoplevelser.

Få de medarbejderoplysninger du har brug for med online ansættelsesformularer

Ansæt de bedste talenter, gør onboardingprocessen hurtig, og administrer ansatte med en ansættelsesformular. Opret formularer med vores skabeloner.

Få feedback, du kan handle på, med online evalueringsformularer

Oplev fordelene ved feedback med SurveyMonkeys online evalueringsformularer. Kom i gang med vores designværktøj til formularer.

Tilbyd de rette personalegoder

SurveyMonkey giver dig værktøjerne til at finde ud af, hvad dine medarbejdere mener om deres personalegoder, så du kan udforme den rette pakke.