SurveyMonkey og persondataforordningen

Vi lægger vægt på din tillid — og prioriterer som altid datasikring

Persondataforordningen, som træder i kraft i maj 2018, erstatter databeskyttelsesdirektivet, der har været lov i EU i de sidste 20 år. Forordningens opgave er at harmonisere fremgangsmåden på databeskyttelsesområdet over hele Europa ved at etablere et enkelt sæt tværeuropæiske regler. Vi ser frem til at hjælpe vores kunder med at forstå, hvordan vi griber dette an.

Hvorfor er persondataforordningen vigtig?

Målet med persondataforordningen er at modernisere forældede love om privatlivets fred for at sikre, at beskyttelsen af personlige data forbliver en fundamental rettighed for statsborgere i EU. Persondataforordningen kan potentielt have indvirkning på enhver virksomhed, der indsamler data i eller fra Europa. Betydelige bøder på op til 20.000.000 EUR eller 4 % af virksomhedens samlede årsomsætning, alt efter hvad der er størst, kan blive pålagt organisationer, som ikke opfylder deres forpligtelser med hensyn til håndtering af data i henhold til persondataforordningen.

* Findes kun på engelsk

SurveyMonkeys forberedelser

Som en del af vores daglige integrerede drift foretager vi kontinuerligt tilpasninger og forbedringer for at sikre, at vi er godt rustet til at opfylde vores retlige forpligtelser og for at hjælpe vores kunder til at gøre det samme. Persondataforordningen giver os endnu en mulighed til at fortsætte med at prioritere sikkerhed og give dig mere kontrol over både dine organisatoriske og personlige data. Vi har skitseret nogle specifikke aspekter af vores tilgang til udarbejdelse af processerne, og til opbygning af den infrastruktur, som kræves til persondataforordningen i denne hvidbog.

Download hvidbogen

Sikkerhed er årsagen til, at 99 % af Fortune 500-virksomhederne har tillid til SurveyMonkey, og at SurveyMonkey er den førende spørgeundersøgelsesplatform for virksomheder.

SurveyMonkey er bygget til virksomheder med vores solide sikkerhedsfunktioner:

 • Adgangskontrol (godkendelse og autorisation)
 • Support af enkeltlogon
 • Kryptering af inaktive data og under overførsel
 • SOC 2-akkrediterede datacentre
 • Uafbrudt netværks- og sikkerhedsovervågning
 • Administration af sårbarheder
 • Respons på og gendannelse ved sikkerhedsrelaterede hændelser
 • Undervisning i sikkerhedsbevidsthed
 • Periodevise sikkerhedsevalueringer og gennemtrængningsforsøg udført af uafhængige tredjeparter
 • Certificeret EU-U.S. Privacy Shield
 • Overholder PCI DSS 3.2 og HIPAA
 • Selv-vurdering af HITRUST
 • Adskillige datacentre garanterer en sikker og yderst tilgængelig, fyldestgørende service
 • Udvalgt gruppe af betroede sikkerhedspartnere til at sikre, at vores kunder altid er beskyttet med den bedste sikkerhed

Dataopbevaring

Vi gør det muligt for alle vores kunder at styre deres data gennem deres konto. Så længe din konto er aktiv, har du fuld kontrol over de specifikke datatyper, samt hvor lang tid du opbevarer disse data. Du kan f.eks. slette en enkelt besvarelse af en spørgeundersøgelse fra din konto, hvis det er nødvendigt. Vi efterkommer alle sletninger fra en konto, og alle kontodata, som du har fjernet, slettes permanent fra vores sikkerhedskopier.

Er du klar til persondataforordningen? Tag quizzen!

Benyt dette redskab til at vurdere nogle af de tilpasninger eller forbedringer, som du måske skal foretage for at opfylde dine forpligtelser i henhold til persondataforordningen.

Nedenfor finder du en forenklet oversigt over blot nogle få ting i forbindelse med hvad SurveyMonkey har og påtænker at gennemføre til støtte for persondataforordningen. Download hvidbogen for at få mere detaljerede oplysninger om nedenstående.

Sikkerhedshændelser

Vi har etableret detaljerede politikker og procedurer sikkerhedshændelser. Vi giver også vores kunder de oplysninger, de skal bruge for at opfylde deres reguleringsmæssige rapporteringsforpligtelser i henhold til persondataforordningen.

Grundlæggende principper for databeskyttelse

Vi opdaterer vores fortrolighedspolitik til at være mere kortfattet, nem at navigere og til at reflektere de tre millioner kunder, som vi betjener dagligt, både selvbetjeningskunder og virksomhedskunder.

Internationale dataoverførsler

Personlige data kan kun overføres udenfor den Europæiske Union til 11 lande, som anses for at yde "et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau". Vi tilbyder en række forenelige løsninger ved dataoverførsel til andre lande.

Internationalt datacenter

Vi er opmærksomme på, at mange af vores kunder med brugere og organisationer i EU foretrækker, at deres data er anbragt i EU. For at afhjælpe dette, håber vi at åbne et datacenter i EU.

Opdateringer til juridiske betingelser

Vi foretager en række ændringer til vores kundeorienterede juridiske betingelser for at inkludere persondataforordningens bestemmelser, og vi har allerede indført disse i vores Enterprise-betingelser. Vi vil indføre yderligere opdateringer forud for tidsfristen d. 25. maj.

Dataminimering og datanøjagtighed

Indbygget databeskyttelse og privatlivsbeskyttelse som standard er en væsentlig del af vores produktplanlægning og udvikling.

Til dig

Få en platform, som med tiden kan udvides og blive udviklet sammen med dine spørgeundersøgelsesbehov. Se vores abonnementer for at lære mere om specifikke funktioner.

Se alle abonnementer

Til din organisation

Administrer din virksomheds data med avanceret sikkerhed og kontrol, så du kan gøre det muligt for dine team at dele og samarbejde sikkert.

Lær mere

Til dig

Få en platform, som med tiden kan udvides og blive udviklet sammen med dine spørgeundersøgelsesbehov. Se vores abonnementer for at lære mere om specifikke funktioner.

Se alle abonnementer

Til din organisation

Administrer din virksomheds data med avanceret sikkerhed og kontrol, så du kan gøre det muligt for dine team at dele og samarbejde sikkert.

Lær mere