Udvikling af en dataanalyseplan

Planlæg din analyse af spørgeundersøgelsens besvarelser

Tillykke!!

Du har fået resultater af spørgeundersøgelsen! Det er spændende. Det er ... en smule overvældende.

Men inden du bekymrer dig for meget, så husk, at du allerede har fastsat målene for din spørgeundersøgelse – og gennem de mål har du formet din dataanalyseplan.

En dataanalyseplan er en køreplan til, hvordan du organiserer og analyserer dine spørgeundersøgelsesdata – og den skal hjælpe dig med at opfylde de tre målsætninger, som relaterer til det mål, du har sat dig for spørgeundersøgelsen:

  1. Få svar på dine primære undersøgelsesspørgsmål.
  2. Benyt mere specifikke spørgsmål for at forstå disse svar.
  3. Segmentér spørgeundersøgelsens respondenter for at sammenligne forskellige demografiske gruppers holdninger.

Da du planlagde din spørgeundersøgelse, fandt du frem til en række generelle undersøgelsesspørgsmål, som du ønskede besvaret ved at sende et spørgeskema ud. Mind dig selv om dine målsætninger, når du begynder på din dataanalyseplan.

Lad os sige, at du har afholdt en konference for undervisere og vil finde ud af, hvad deltagerne mente om dit arrangement. Målet med spørgeundersøgelsen var at få feedback fra dine konferencedeltagere. Og for at nå det mål skulle du finde en række generelle undersøgelsesspørgsmål, som du ville have indsigt i:

Mål for spørgeundersøgelse til feedback på konference: At få feedback fra de personer, som deltog i min uddannelseskonference. (Jeg ønsker feedback fra deltagerne, så jeg kan vurdere arrangementets styrker og svagheder – og dermed foretage målrettede forbedringer).

Undersøgelsesspørgsmål:

  1. Hvordan vurderede deltagerne generelt arrangementet?
  2. Hvilke dele/aspekter af konferencen kunne deltagerne bedst lide?
  3. Hvilke dele/aspekter af konferencen skal forbedres?
  4. Hvem er deltagerne, og hvad er deres specifikke behov?

Ved at gå tilbage til dine mål og undersøgelsesspørgsmål har du dine målsætninger i frisk erindring – og du er klar til at planlægge, hvordan du vil organisere dine spørgeundersøgelsesdata.

En typisk dataanalyseplan begynder med de spørgsmål i din spørgeundersøgelse, der beder respondenterne om at svare direkte på dit primære undersøgelsesspørgsmål. I eksemplet med din uddannelseskonference vil det være disse to spørgsmål:

  • Hvor tilfreds var du generelt med konferencen?
  • Hvor nyttig var denne konference sammenlignet med andre konferencer, du har deltaget i?

Ud fra disse to spørgsmål vil du få at vide, om din konference var en succes eller ej. Når du rapporterer tilbage til din chef, eller du skal beslutte, om du skal afholde konferencen igen til næste år, er det nyttig viden – og det er hjørnestenen af dine topresultater.

Generelle vurderinger fortæller dig derimod ikke noget om, hvorfor deltagerne kunne lide din konference, eller hvordan du kan gøre den endnu bedre.

Fordi du ønsker at få en mere indsigtsfuld forståelse af, hvad dine data betyder, skal du tilrettelægge dine tanker ved at forklare spørgeundersøgelsens specifikke spørgsmål med hvert af de generelle analysespørgsmål. Så når du skal skabe en effektiv slutrapport, ved du præcis, hvilke data du har brug for til at besvare dine større spørgsmål.

Hvis det hjælper, kan du organisere dine spørgsmål i tabelformat:

UndersøgelsesspørgsmålSpørgsmål til spørgeundersøgelse
Hvordan vurderede deltagerne generelt arrangementet?1. Hvor tilfreds var du generelt med konferencen?
2. Hvor nyttig var denne konference sammenlignet med andre konferencer, du har deltaget i?
Hvilke dele/aspekter af konferencen kunne deltagerne bedst lide?

Hvilke dele/aspekter af konferencen skal forbedres?
3. Hvordan vil du bedømme workshoppens sværhedsgrad?
4. Indeholdt konferencen generelt for meget netværksaktivitet, for lidt eller lige tilpas?
5. Hvordan vil du generelt vurdere maden på konferencen?
6. Var temperaturen i konferencebygningen for høj, for lav eller lige tilpas?
Hvem er deltagerne, og hvad er deres specifikke behov?8. Er du lærer, studerende eller administrator?
9. Hvor stor er din skole?
10. Hvor gammel er du?

Hvis du for eksempel nu ønsker at besvare det større spørgsmål, "Hvilke dele/aspekter af konferencen skal forbedres?", ved du, at du skal trække på besvarelserne af undersøgelsesspørgsmålene 5 og 6.

Du har gennemført en spørgeundersøgelse til feedback på arrangement, fordi du ønskede at få at vide, hvor du skal foretage forbedringer for at afholde bedre arrangementer i fremtiden. Men en af de vigtigste ting for at forstå dine datas signifikans – og for at finde ud af, hvad du skal gøre for at blive bedre – er at identificere forskellige demografiske grupperinger ved at segmentere dine respondenter.

For at få en idé om, hvem der deltager i din spørgeundersøgelse, skal du sørge for at inkludere demografiske spørgsmål i slutningen af din spørgeundersøgelse, som for eksempel alder, køn, job, organisation med mere. Og hvorfor skal du gøre det?

Når du skriver din dataanalyseplan, skal du tænke over hvilke grupper, du ønsker at sammenligne. Du skal planlægge at tage i betragtning, hvem der besvarer din spørgeundersøgelse (og hvor mange af dem, der er), så du kan opdele dine data på en meningsfuld måde, som vil påvirke de forbedringer, du foretager.

Hvis nu for eksempel resultaterne for generel tilfredshed er i den lave ende, men du kan se, at alle de studerende på konferencen var vilde med at være der? Du bliver nødt til at undersøge, hvordan forskellige demografiske grupper har besvaret spørgeundersøgelsens spørgsmål. Det er muligt, at deltagere over 60 år ikke brød sig om arrangementer, der krævede en dyb viden om computere. Og hvis tilstrækkelig mange af dem besvarede spørgeundersøgelsen, har de trukket resultaterne for generel tilfredshed ned.

Men du skal ikke bekymre dig – de studerende var vilde med din konference, så du ved, at arrangementet ikke er gået helt galt. At filtrere dine resultater efter forskellige demografiske grupper er med til at give perspektiv – og forvandle dine data til værdifulde resultater, som du kan handle på.

Nu, hvor du ved, at det at skrive en effektiv analyseplan betyder, at du skal starte med topresultaterne, organisere dine undersøgelsesspørgsmål og finde ud af, hvordan du vil segmentere din spørgeundersøgelsespopulation i undergrupper, er du klar til at begynde at analysere dataene!