Tips til at øge fuldførelsesprocenterne

Respondenterne er værdifulde. Som forfatter til en spørgeundersøgelse håber du selvfølgelig, at alle som starter på din undersøgelse også fuldfører den. Og med god grund – en spørgeundersøgelse med en lav fuldførelsesprocent skaber usikkerhed om du kan stole på svarene fra de respondenter, som er sprunget fra undervejs, eller om svarene er ensidige. For at undersøge hvordan man øger antallet af deltagere, som fuldfører spørgeundersøgelser og giver dig de data, du har behov for, er vi dykket ned i et skatkammer af anonymiserede data fra mere end 25.000 spørgeundersøgelser, gennemført på SurveyMonkey Audience, vores navnebeskyttede markedsundersøgelsespanel. Hver af disse spørgeundersøgelser har haft mindst 100 respondenter.

Vi præsenterede resultaterne for vores kollegaer indenfor markedsanalyse på den amerikanske konference American Association of Public Opinion Research (AAPOR), og nu er det blevet jeres tur til at få konklusionerne, kære bloglæsere!

Som i alle gode samtaler skal du lægge ud med et venligt og imødekommende spørgsmål, der er let at svare på. Spørgeundersøgelser, der åbnede med et nemt multiple choice -spørgsmål havde i gennemsnit en fuldførelsesprocent på 89 %. Til sammenligning havde spørgeundersøgelser, der indledte med et åbent spørgsmål (kommentar felt) en markant lavere fuldførelsesprocent, nemlig 83 %. Det betyder, at du i gennemsnit taber seks personer ud af 100, bare fordi de føler, at det er for besværligt at svare på det første spørgsmål.

Average Completion Percentage by Type of Opening Question
Gennemsnitlig fuldførelsesprocent efter åbningsspørgsmålets type

Hvis du vil stille et åbent spørgsmål (og det er der selvfølgelig mange gode grunde til at gøre), så skal du ikke lægge det i starten – lad deltageren komme ind i rytmen ved at besvare lettere spørgsmål først. Selv når vi har begrænset vores analyser til spørgeundersøgelser, som kun indeholder et enkelt åbent spørgsmål, havde de spørgeundersøgelser, som indledte med det åbne spørgsmål, en lavere fuldførelsesprocent end de, hvor spørgsmålet blev stillet senere i undersøgelsen.

Når du sender en spørgeundersøgelse til en anden, beder du om vedkommendes tid. Ikke overraskende har lange spørgeundersøgelser en lavere fuldførelsesprocent, fordi de tager længere tid at besvare for respondenten.

Average Completion Percentage by Number of Questions
Gennemsnitlig fuldførelsesprocent efter antallet af spørgsmål

Chancen for at en person fuldfører din spørgeundersøgelse er direkte og lineært forbundet til antallet af spørgsmål. Mens en spørgeundersøgelse med 10 spørgsmål i gennemsnit har en fuldførelsesprocent på 89 %, så giver spørgeundersøgelser med 20 spørgsmål en lidt lavere fuldførelsesprocent på 87 %, efterfulgt af en spørgeundersøgelse med 30 spørgsmål, som giver 85 %. Hvis undersøgelsen indeholder 40 spørgsmål er fuldførelsesprocenten 79 %. Det er hele 10 procentpoint lavere end fuldførelsesprocenten for spørgeundersøgelser med 10 spørgsmål.

Konklusionen her er, at du skal tage dine respondenters tid alvorligt. For at få mest ud af din spørgeundersøgelse, skal du gennemtænke målene for undersøgelsen, inden du forfatter dine spørgsmål. Når du har dine mål i baghovedet, kan du skrive spørgsmål, som relaterer til disse mål, og undgå at bede om for mere information, end du har behov for.

Ind imellem kan du ikke opfylde spørgeundersøgelsens mål uden at stille et spørgsmål med matrix, en vurderingsskala, et vurderingsspørgsmål eller måske et kommentarfelt. Og i langt de fleste tilfælde er det også i orden – forskellen mellem at stille 1 eller 0 af disse spørgsmål sænker kun fuldførelsesprocenten med 1 % eller mindre.

Average Completion Percentage by Number & Type of Question
Gennemsnitlig fuldførelsesprocent efter antallet og typen af spørgsmål

Men du skal ikke stille for mange af  disse “hårde” spørgsmål. Fuldførelsesraterne sænkes nemlig hurtigt i takt med antallet af spørgsmål med matrix/vurderingsskala og åbne spørgsmål. Spørgeundersøgelser med 10 spørgsmål med matrix/vurderingsskala har en fuldførelsesprocent på kun 81 %, mens spørgeundersøgelser med 1 spørgsmål med matrix/vurderingsskala i gennemsnit har en fuldførelsesprocent på 88 %.

Som diagrammet ovenover viser, er nedgangen endnu mere alvorlig, når det gælder de åbne spørgsmål. Spørgeundersøgelser med 10 åbne spørgsmål har en fuldførelsesprocent, der er mere end 10 procentpoint lavere end undersøgelser med 1 åbent spørgsmål (88% vs. 78 %).

Da vi udviklede en model til at finde de attributter, som bedst forudsiger fuldførelsesprocenterne i spørgeundersøgelser, sprang antallet af ord i øjnene.Vi opdagede, at hvert eneste ekstra ord i et spørgsmål havde en negativ effekt på fuldførelsesprocenterne.

Og selv efter at have taget hensyn til antallet af ord i hele spørgeundersøgelsen, har ordantallet i det første spørgsmål en markant betydning for fuldførelsesprocenten. Derfor skal du aldrig lægge et teksttungt spørgsmål i begyndelsen af din spørgeundersøgelse.

Men der er selvfølgelig tilfælde, hvor flere ord giver mere klarhed. For eksempel er spørgsmålet "Vil du at købe bærbar teknologi?" ikke lige så nemt at svare på som "Hvor sandsynligt er det, at du vil købe en bærbar teknologienhed som Google Glass eller Fitbit?” Så du skal ikke forenkle spørgsmålet på bekostning af meningen.

Ok, lad os opsummere, kære læsere. Se, hvad du ikke skal gøre ovenover, og gør så dette:

  • Start med et enkelt spørgsmål, der er let at besvare
  • Stil kun spørgsmål, som du behøver svar på
  • Begræns antallet af åbne spørgsmål og andre spørgsmål, der er svære at besvare
  • Stil korte, men klare spørgsmål