Spørgsmål til spørgeundersøgelse til studerende for at få værdifuld feedback

Spørgeundersøgelser til studerende er en god kilde til feedback for underviserne og selvreflektion for de studerende. Spørgeundersøgelser i begyndelsen, midten og slutningen af skoleåret hjælper dig med at planlægge effektive lektioner, fange elever med besværligheder og forbedre dine undervisningsmetoder.

Selvfølgelig er det ikke alle spørgsmål, som giver brugbare svar. Her en liste over spørgsmål, som du kan bruge til at få handlingsrettede indsigter fra dine studerende:

Lav en vurdering af årets lektioner fra de letteste til de sværeste.

Find ud af hvilke typer emnematerialer din klasse har problemer med ved at bede de studerende om at vurdere de vigtigste lektioner, fra de letteste til de sværeste. Svarene vil give dig en idé om, hvor eleverne er udfordrede, så du kan imødegå det i fremtiden. For eksempel kan du lægge en opfølgende session ind efter den svære lektion. Eller du kan sætte tid af til at ændre pensum.

Du kan stille spørgsmålet ved at benytte et træk og slip-spørgsmål. Ved at bruge lektioner som dine svarmuligheder, kan du hurtigt minde eleverne om, hvad I har gennemgået i klassen. De interaktive spørgsmål er også sjove og kan forhindre rækkefølgebias (når en respondent gennemgår en række udsagn og vælger det samme svar til alle spørgsmålene). Husk ikke at give for mange svarmuligheder! 10 eller flere svarmuligheder kan være for krævende for dine respondenter.

Hvor meget tid bruger du på at lave lektier hver aften?

Hjemmearbejde styrker læringen, men nogle mener, at for mange lektier kan have en negativ effekt på trivslen. For eksempel siger mere end halvdelen af de studerende, at hjemmearbejdet er den største kilde til stress. Og studerende, som bruger mere end to timer på lektierne om dagen, er i risikogruppen for at få stressrelaterede helbredsproblemer.

Få mere at vide om dine studerendes lektievaner med multiple choice or -spørgsmål med skydeknap. Hvis der dukker afvigelser op – elever som enten bruger lidt eller meget tid – kan du følge op og undersøge hvorfor.

Hvilke aktiviteter i klasseværelset lærer du mest af?

Du ved sikkert allerede, hvilke aktiviteter i klassen, dine studerende bedst kan lide, men ved du, hvad der har størst værdi for deres uddannelse?

Bed dine studerende om at svare på et mutiple choice-spørgsmål. Du kan følge op med et enkelt tekstfeltspørgsmål, hvor du spørger hvilken aktivitet, der har været mest effektiv.

Hvilke tre ting ville forbedre klassen mest?

Hvis du har forfattet spørgsmål til spørgeundersøgelser for studerende tidligere, ved du, at de mest brugbare svar også er de mest specifikke. Bed derfor dine studerende om at lave en liste med specifikke forhold, som de kan lide eller ikke lide ved klassen, i et kommentarfelt. De studerende kan vælge at nævne klasselokaledynamik, klasselokalestyring, pensum eller hvad de nu ønsker at fokusere på i deres svar på det åbne spørgsmål.

Vurdering af din lærer. Hvordan kan hun/han gøre det bedre?

Mange lærere er bange for at bede de studerende om personlig feedback. Selvom det kan være skræmmende at åbne for negativ feedback, kan implementering af konstruktiv kritik hjælpe dig med at nå dit fulde potentiale som underviser.

Inden du beder dine studerende om forslag til, hvordan du kan blive en bedre underviser, skal du bede dem om at vurdere dig med et tal eller med skalaen med skyderknap. Vurderingen i sig selv er ikke specielt brugbar, men den hjælper dig til at måle dine fremskridt.

Hvilken ting ville du ændre ved din klasse, hvis du kunne?

Spørgsmålet får de studerende til at tænke konstruktivt og ikke bare kritisk om deres klasse. Selvom du selvfølgelig skal sortere i de studerendes forslag alt efter hvad der er realistisk, men implementeringen af et eller flere forslag vil vise dine studerende, at du lytter til dem.

Hvilket råd ville du give til studerende i næste års klasse?

De råd, som dine studerende giver til fremtidige elever, siger meget om, hvad de har taget med fra din undervisning. Hvad skal de fokusere på, når de giver deres råd: Skema, prøver eller undervisningsstil? Spørgsmålet afslører ikke alene, hvad de nuværende studerende mener om din undervisning, men om de forventninger fremtidige studenter vil have på deres første dag.

Hvad er du stolt over at have opnået i klassen i år?

Hvilket projekt, opgave eller prøve gjorde den enkelte studerende stolt? Vi tager os ofte ikke tid til at fejre de enkelte elevers succeser i klassen. Derfor er det vigtigt for de studerende at identificere og give udtryk for deres præstationer og resultater. Specielt fordi stoltheden over læring er tæt forbundet med større akademisk succes.

Hvad vil du gerne lære til næste år?

Hvis du stiller spørgsmålet i begyndelsen af året, kan det hjælpe dig med at skræddersy dine lektionsplaner efter dine studerendes interesser. Hvis du stiller spørgsmålet i slutningen af året, kan det få dine studerende til at tænke på deres egne akademiske interesser. Du kan også give svarene videre til næste års lærer for at opbygge kontinuitet mellem de to klasser.

Spørgsmål til en spørgeundersøgelse for studerende er med til at forbedre elevens læringsoplevelse. Ved at stille de rigtige spørgsmål kan du identificere, hvad der virker og hvad der ikke virker i klasselokalet. Det hjælper dig til at fokusere på de områder, der forbedrer dine undervisningsmetoder mest, hvilket også bliver en fordel for dine studerende.

Se, hvordan SurveyMonkey kan vække din nysgerrighed