Fejlmargen-kalkulator

Hvad er fejlmargen, og hvad betyder det for dine spørgeundersøgelsesdata?

Vil resultaterne af spørgeundersøgelsen nogensinde passe perfekt med den befolkning, du undersøger? Sikkert ikke.

Men ved at bruge en fejlmargen-kalkulator kan du danne dig et godt indtryk af, hvor tæt på du er. Dette smarte værktøj kan oplyse dig, om det antal personer, som du undersøger, er tilstrækkeligt til, at du kan være sikker på nøjagtigheden af de data, du indsamler.

Hvad er fejlmargen i en spørgeundersøgelse?

Fejlmargen, også kaldt konfidensinterval, fortæller dig i hvilken grad, du kan forvente, at dine undersøgelsesresultater reflekterer den samlede befolknings meninger. Husk, at spørgeundersøgelser er en balancegang, hvor du bruger en mindre gruppe (dine respondenter) til at repræsentere en meget større gruppe (målgruppen eller den samlede befolkning).

Fejlmargen er en måde at måle, hvor effektiv din undersøgelse er. Jo mindre fejlmargen, jo mere sikker kan du være på dine resultater. Hvis du har en større fejlmargen, kan dine resultater være meget langt fra den samledes befolknings meninger.Som navnet angiver, er fejlmargenen en række værdier, som ligger over og under spørgeundersøgelsens faktiske resultater. F.eks.: en 60 % "ja" besvarelse med en fejlmargen på 5 % betyder, at mellem 55 % og 65 % af den generelle befolkning mener, at svaret er "ja".

Lad os se, hvordan fejlmargen-formlen fungerer med et eksempel.

Sådan beregnes fejlmargen i en spørgeundersøgelse

Forestil dig, at du prøver at beslutte dig for, om dit nye produkt skal hedde Navn A eller Navn B, og din målgruppe består af 400.000 potentielle kunder. Dette er din samlede befolkning.

Du beslutter at undersøge 600 af disse potentielle kunder. Dette er din samplestørrelse.

Da du får resultaterne, siger 60 % af respondenterne, at de foretrækker Navn A. Du skal angive et konfidensniveaui fejlmargen-kalkulatoren.

Dette tal udtrykker, hvor sikker du er på, at samplestørrelsen udtrykker den samlede befolknings holdninger nøjagtigt. Forskere sætter typisk tallet på 90 %, 95 % eller 99 %. (Konfidensniveau skal ikke forveksles med konfidensinterval, hvilket blot er et synonym for fejlmargen).

Prøv at indføre tallene fra dette eksempel i fejlmargen-kalkulatoren ovenfor. Kalkulatoren giver dig en fejlmargen på 4 %.

Kan du huske, at 60 % af dine respondenter valgte Navn A? Denne fejlmargen betyder, at du nu ved med 95 % sandsynlighed, at 56 % til 64 % af den samlede befolkning –din målgruppe – foretrækker Navn A til dit produkt.

Vi kommer frem til 56 og 64 ved at lægge fejlmargen til og fra dit eksempels svar.

Sådan påvirkes fejlmargen af samplestørrelse

Som vi sagde, hjælper din fejlmargen dig med at forstå, om samplestørrelsen fra din spørgeundersøgelse er passende.

Hvis din fejlmargen ser for stor ud, kan du evt. øge samplestørrelsen, så den undersøgte befolknings holdninger stemmer mere overens med den samlede befolkning.

Det betyder, at du skal sende din spørgeundersøgelse ud til flere personer.

Samplestørrelse-kalkulatoren kan hjælpe dig med nemt at afgøre, hvor mange personer, der skal deltage i din spørgeundersøgelse.

Med SurveyMonkey Audience er det nemt at sende din spørgeundersøgelse til større respondentgrupper. Vælg hvilken specifik demografi, du vil have fat i, og send din spørgeundersøgelse til dem. Vi har flere millioner kvalificerede respondenter klar til at deltage i dine spørgeundersøgelser.

5 trin til at øge dine datas pålidelighed

Nu da du ved, hvordan fejlmargen beregnes, og hvordan den påvirker dine resultater, ser vi på de trin, du skal følge for at bruge disse koncepter i designet af din spørgeundersøgelse.

Du kan også finde en mere detaljeret forklaring i denne artikel om hvordan du anslår din befolkning .

Trin 1: Definer din samlede befolkning
Dette er alle de personer, som du vil høre fra i din spørgeundersøgelse, de 400.000 potentielle kunder fra dit forrige eksempel.

Trin 2: Beslut dig for hvilket præcisionsniveau, du går efter
Du skal beslutte, hvor høj en risiko, du er villig til at tage mht. forskellen mellem dine resultater og hele målgruppens holdninger. Det betyder måling af fejlmargen og konfidensniveau for dit udvalg.

Trin 3: Definer samplestørrelse
Ved at balancere det konfidensniveau, som du ønsker med den fejlmargen, som er acceptabel for dig, kan du nu træffe din næste beslutning: Hvor mange respondenter har du brug for. Og glem ikke, at ikke alle, som modtager spørgeundersøgelsen besvarer den: Din samplestørrelse er det antal fuldførte besvarelser, du får.

Trin 4: Beregn din besvarelsesprocent

Dette er den procentdel af faktiske respondenter blandt dem, som modtog din spørgeundersøgelse. Tag et kvalificeret gæt. Hvis du tager en samplestørrelse fra en vilkårlig befolkning, er et forsigtigt bud, at omkring 10 % til 15 % fuldfører spørgeundersøgelsen. Du kan se fra dine tidligere spørgeundersøgelser, hvad din sædvanlige procent er.

Trin 5: Det totale antal personer, som skal deltage i spørgeundersøgelsen
Når du kender procentdelen fra Trin 4, ved du, hvor mange personer, du skal sende spørgeundersøgelsen til for at få nok fuldførte besvarelser.

Som vi har set, er viden om din fejlmargen (og alle tilknyttede koncepter som samplestørrelse og konfidensniveau) en vigtig del i balancegangen i designet af spørgeundersøgelsen. Kan du beregne den, kan du fortsætte på et sikkert grundlag.

Opret en spørgeundersøgelse