5 måder at undgå fejl ved ingen besvarelser

Hvad er forskellen på bias ved ingen besvarelse og ved besvarelse?

Al bias kan inddeles i to kategorier: bias ved besvarelse og bias ved ingen besvarelse. For at forstå bias er det vigtigt at gennemgå begge disse kategorier og forklare forskellen på de to.

Bias ved besvarelse kan defineres som forskellen mellem de sande værdier af variabler i en undersøgelses netto stikprøvegruppe og værdierne af variabler, som indhentes i resultaterne af den samme undersøgelse. Det betyder, at besvarelsesbias er forårsaget af ethvert element i undersøgelsen, som gør, at dets resultater afviger fra de faktiske meninger eller fakta, som besiddes af de respondenter, der er en del af stikprøven. For det meste er denne form for bias forårsaget af respondenter, der giver unøjagtige besvarelser og svar, som registreres forkert eller fejlanalyseres.

Bias ved ingen besvarelse sker, når nogle af de respondenter, som er inkluderet i stikprøvegruppen, ikke svarer. Den primære forskel her er, at fejlen opstår pga. de manglende respondenter i stedet for indsamlingen af fejlagtige data. I mere tekniske termer betyder det, at bias ved ingen besvarelser er forskellen mellem de sande gennemsnitsværdier af den originale stikprøvegruppe (de personer, som blev sendt en invitation til spørgeundersøgelsen) og de sande gennemsnitsværdier af netto stikprøvegruppen (de faktiske respondenter). For det meste skabes denne form for bias af, at visse respondenter nægter at deltage, eller at man ikke kan få fat i dem.

Som drøftet i en tidligere blog om bias og fejl – for at det kan betragtes som en form for bias skal kilden til fejl være systematisk i sin karakter. Bias ved ingen besvarelse er ikke en undtagelse til denne regel. Hvis en spørgeundersøgelsesmetode eller dens design er skabt på en sådan måde, at det gør det mere sandsynligt at visse grupper af potentielle respondenter nægter at deltage eller ikke at være tilstedeværende i undersøgelsesperioden, har den skabt et systematisk bias. Tag f.eks. disse to eksempler:

1. Når der bedes om følsomme oplysninger: Lad os sige at en spørgeundersøgelse forsøger at måle overholdelse af betaling af skatter. Borgere, som ikke følger skattelovgivningen, vil være meget utrygge ved at udfylde denne spørgeundersøgelse, og vil højst sandsynligt ikke deltage. Dette vil af indlysende grunde skabe et bias mod en mere lovlydig netto stikprøvegruppe end den originale stikprøvegruppe. I spørgeundersøgelser, der beder om juridisk følsomme oplysninger, har bias ved ingen besvarelse vist sig at være endnu mere dybtgående, hvis spørgeundersøgelsen udtrykkeligt skriver, at regeringen eller en anden organisation med autoritet indsamler dataene!

2. Invitationsproblemer: Mange forskere skaber bias ved ingen besvarelse, fordi de ikke forudtester deres invitationer korrekt. F.eks. besvarer en stor del af unge voksne og arbejdere i forretningssektoren størsteparten af deres e-mails via deres smarttelefoner. Hvis invitationen til spørgeundersøgelsen gives gennem en e-mail, som ikke gengives godt på mobilenheder, vil besvarelsesprocenten falde betydeligt. Dette vil skabe en netto stikprøve, som underrepræsenterer meninger fra demografien med brugere af smarttelefoner.

Det er næsten umuligt at fuldstændigt eliminere bias ved ingen besvarelse, men der er nogle få måder, hvorpå du kan sikre, at det undgås så meget som muligt. Det hjælper selvfølgelig at have en professionel, godt konstrueret og designet spørgeundersøgelse, til at få højere besvarelsesprocenter, men her er en liste med fem måder, hvorpå du kan finjustere din forskningsproces for at sikre, at din spørgeundersøgelse har et lavt bias pga. ingen besvarelse:

1. Afprøv på forhånd dine medier til spørgeundersøgelsen: Som drøftet i eksemplet ovenfor er det vigtigt at sikre, at din spørgeundersøgelse og dens invitationer kører problemfrit igennem ethvert medie eller på enhver enhed, som dine potentielle respondenter måtte bruge. Det er meget mere sandsynligt, at folk vil ignorere anmodninger til at deltage i spørgeundersøgelser, hvis indlæsningstiden er lang, spørgsmålene ikke passer på deres skærme, eller hvis det kræver arbejde at få spørgeundersøgelsen til at være kompatibel med deres enhed. Det bedste råd er at erkende de forskellige former for kommunikationssoftware og enheder, som din stikprøvegruppe benytter, og afprøve dine spørgeundersøgelser og invitationer på forhånd på hver enhed, så du er sikker på, at dine spørgeundersøgelser kører problemfrit for alle dine respondenter.

2. Undgå forhastede eller korte perioder til at indsamle data: En af de værste ting en forsker kan gøre, er at begrænse den tid, der indsamles data, for at overholde en stram deadline. Niveauet af bias ved ingen deltagelse i din undersøgelse vil stige dramatisk, hvis du ikke er fleksibel i de tidsrammer, som respondenterne har til at besvare din spørgeundersøgelse. Heldigvis er fleksibilitet en af de primære fordele ved online spørgeundersøgelser, eftersom de ikke kræver interviews (telefon eller personligt), som skal udføres på et specifikt tidspunkt på dagen. Men hvis du kun holder din spørgeundersøgelse åben i nogle få dage, kan det stadig begrænse en potentiel respondents evne til at svare. Det anbefales i stedet for at forlænge en spørgeundersøgelses indsamlingsperiode til mindst to uger, således at deltagerne kan vælge enhver dag på ugen til at svare ifølge deres egen travle kalender.

3. Send påmindelser til potentielle respondenter: I forbindelse med effektiv indsamling af flest mulige besvarelser, har det vist sig at være effektivt at sende nogle få påmindelser hele vejen igennem din dataindsamlingsperiode. Det er bedst at sende din første påmindelse halvvejs igennem indsamlingsperioden og den næste sidst i indsamlingsperioden. Sørg for, at du ikke chikanerer de personer på din e-mailliste, som allerede har fuldført din spørgeundersøgelse!

4. Garanter fortrolighed: Enhver spørgeundersøgelse, som kræver oplysninger, der er af personlig natur, bør inkludere forvisning til respondenterne, at de indsamlede data vil blive holdt fuldstændigt fortrolige. Dette er især vigtigt i spørgeundersøgelser, der fokuserer på følsomme spørgsmål. Sørg for, at dem som læser din invitation forstår, at de oplysninger de giver, vil blive betragtet som en del af hele stikprøven og ikke gransket individuelt.

5. Brug incitamenter: Mange mennesker nægter at svare på spørgeundersøgelser, fordi de føler, at de ikke har tid til at besvare spørgsmål. Det er normalt nødvendigt med et incitament for at motivere folk til at deltage i din spørgeundersøgelse. Afhængigt at længden på spørgeundersøgelsen, hvor svært det er at finde de rigtige respondenter (f.eks. samlere af skeer fra det 15. århundrede med et ben), og de oplysninger der spørges om, kan incitamentet strække sig fra minimalt til væsentligt i værdi. Husk at de fleste respondenter ikke har nogen investeret interesse i din undersøgelse, og skal føle at spørgeundersøgelsen er deres tid værd!

Er du parat til at modtage feedback? Send din næste spørgeundersøgelse i dag. →

Se, hvordan SurveyMonkey kan vække din nysgerrighed