Brug spørgeundersøgelser om uddannelse til at få akademisk indsigt

We’ve partnered with the U.S. Department of Education and the Harvard Graduate School of Education to create education survey templates that are sure to give you high-quality data for making targeted improvements to your school. Many of these templates contain benchmarkable questions so you can compare your results to organizations in your industry or size.

Sådan bruger du online spørgeundersøgelser om uddannelse

Online spørgeundersøgelser om uddannelse er en smart måde at få den åbne og ærlige feedback på, som du måske ellers ikke ville have fået. Det vil være med til at sikre din skoles fortsatte succes at give forældre, elever og undervisere mulighed for at give deres mening til kende.

Forbedring af de uddannelsesmæssige resultater

Skolenævn og administratorer kan styrke de uddannelsesmæssige resultater ved at vurdere underviserne og indsamle denne feedback eller ved at sende spørgeundersøgelser til eleverne for at få en forståelse for deres behov. Men hvor skal man begynde? Her er et par forslag til. hvordan du kan bruge spørgeundersøgelser om uddannelse og spørgeundersøgelser om skoler til at undersøge, om dit uddannelsessystem fungerer, som det skal.

Få forældrene involveret

Elevernes succes begynder derhjemme. Som lærer eller administrator ved du kun, hvad der foregår i undervisningslokalet. Ved at sende spørgeskemaer til forældrene kan du få en fornemmelse af, hvor involverede de er i deres børns hverdag, og hvordan de forholder sig til de andre forældre. Denne viden kan give dig ideer til, hvordan forældrene kan hjælpe deres børn med at nå de akademiske mål.

Tag temperaturen på din skole

Du kan være med at at sikre børnene et sundt og støttende skolemiljø ved at sende spørgeundersøgelser til elever og forældre. Find ud af, hvordan forældrene opfatter deres børns miljø i undervisningslokalet og på skolen, og bed eleverne komme med deres mening om skolen. Det er vigtigt at undersøge dette tidligt og løbende, så du kan være sikker på, at eleverne altid er glade og trygge.

Hold fakultet og lærere tilfredse

Du kan holde på kvalificerede og dygtige medarbejdere på din skole eller universitet ved løbende at tjekke, hvor tilfredse de er. Spørgeundersøgelser om skoler hjælper med at afdække om lærerne føler, at de har den nødvendige støtte til deres arbejde, og om fakultetet er tilfreds med afdelingens ledelse.

Evaluer online læringsprogrammer

Online læringsprogrammer bliver stadig mere populære, ikke kun blandt studerende, men blandt alle, som ønsker at lære noget mere. Få feedback fra deltagerne for at sikre, at dine kurser opfylder de ønskede læringsmål. Er dine lektioner nemme at gå til og forstå? Er læreren tilgængelig, når deltagerne har brug for hjælp? Benyt en afstemning om uddannelse til at få svar på det.

Mål deltagertilfredsheden

Opfylder dit universitet de studerendes behov? Der er mange faktorer, der skal overvejes – undervisningens kvalitet, tilbuddene til de studerende og sikkerheden på universitetsområdet – vores spørgeundersøgelse om elevtilfredshed dækker blandt andre disse emner og giver dig et tydeligt billede af, hvordan de studerende opfatter dit universitet.

Få feedback på kurser og undervisere

Hold antallet af deltagere oppe ved at undersøge om de studerende er tilfredse ved afslutningen af et undervisningsforløb. Eksemplerne på spørgeundersøgelser om kurser og undervisere er udviklet af eksperter og giver dig en solid forståelse af, hvad de studerende synes om deres undervisere og kursusmateriale. Du vil også få at vide, hvad der opfylder de studerendes behov, og hvor der er plads til forbedring.

Forstå de studerendes læringsstile

Foretrækker dine studerende praktiske aktiviteter? Detaljerede forelæsninger? Masser af eksempler? Benyt et online spørgeskema om uddannelse til at finde ud af, om din undervisningsstil matcher den måde, dine studerende tager læring til sig. På den måde kan du sikre, at du gør alt, hvad du kan, for at de studerende får optimal læring ud af undervisningen.

Hold øje med elevernes vaner og sundhed

Det, der sker uden for undervisningslokalet, har lige så stor effekt på elevernes succes, som det, der foregår indenfor. Hvor meget tid bruger de online? Streamer de film og serier eller spiller de computerspil på hverdage? Rører de sig nok? Når du har svarene på disse spørgsmål, kan du oprette specialtimer eller uddannelsesprogrammer, der medvirker til dine studerendes velbefindende.

3 tips til oprettelse af spørgeundersøgelser om uddannelse

Vi har indgået et samarbejde med det amerikanske uddannelsesministerium og Harvard Graduate School of Education om at udvikle skabeloner til spørgeundersøgelser om uddannelse, der sikrer dig data af høj kvalitet, så du kan gennemføre målrettede forbedringer i din skole. Mange af disse skabeloner indeholder spørgsmål, der kan mærkes som benchmark, så du kan sammenligne dine resultater med andre organisationer i samme branche eller størrelse.

1. Sæt et mål for din spørgeundersøgelse

Det er altid bedre at holde sig til et emne i stedet for at forsøge at dække en række forskellige i en spørgeundersøgelse. Så i stedet for at spørge om forældreinvolvering, tilfredshed med underviseren og få feedback fra eleverne i samme spørgeundersøgelse, skal du oprette en spørgeundersøgelse for hvert emne. Det vil sikre større kvalitet i svarene, og færre respondenter vil springe fra undersøgelsen. En hurtig og enkel spørgeundersøgelse motiverer respondenterne til at give ærlige svar fra start til slut.

2. Hold spørgsmål med vurderingsskala konsekvente

Spørgsmål med vurderingsskala giver mulighed for at få mere uddybende og varierende svar end bare "ja" eller "nej". Men det er vigtigt at forblive konsekvent i dine spørgsmål. Brug det samme antal point på skalaen til alle spørgsmål med vurderingsskala, og behold de samme definitioner for høj og lav fra spørgsmål til spørgsmål. Hvis du blander forskellige skalaer, skaber det forvirring, som i sidste ende kan føre til upålidelige svar.

3. Test din spørgeundersøgelse

Inden du sender den officielle spørgeundersøgelse, er det en god idé at afprøve den blandt nogle i målgruppen. Bed om feedback på din spørgeundersøgelse, så du kan nå at ændre misvisende spørgsmål og eventuelle fejl. Få at vide om dine testpersoner synes, at spørgeundersøgelsen er fokuseret og sammenhængende i forhold til det emne, du ønsker at undersøge.

Don’t see what you’re looking for?

We’ve got more than 150 expert-approved templates ready for you to use.