Fem undervisningsteknikker med onlinequizzer

Mens tests har fået et dårligt ry i den senere tid, viser undersøgelser, at regelmæssige quizzer hjælper eleverne til at huske information både i traditionelle og onlinebaserede læringsmiljøer Heldigvis behøver du ikke opgive dit gode forhold til dine elever for at udnytte quizzens fordele. Her er 5 innovative undervisningsteknikker, der bruger onlinequizzer til at forvandle stressende evalueringer til sjove læringsoplevelser i klassen:

Ugentlige – eller endda daglige – quizzer hjælper eleverne med at omsætte læring til praksis. Den praktiske repetition giver en forståelse af vigtige fakta, så eleverne vil være forberedte til mere betydningsfulde eksamener som for eksempel standardiserede tests og afgørende eksamener. Regelmæssig brug af quizzer vil også tage toppen af stressen i forbindelse med disse evalueringer.

Du kan give dine elever onlinequizzer, som tester elevernes forståelse af emner, som du har dækket i undervisningen.. Quizzerne kan være korte og uformelle, hvis du ønsker det. Quizzerne opmuntrer dine elever til at være opmærksomme i klassen samtidig med, at du kan måle læringsniveauet i realtid.

Når quizzer bliver en klasseaktivitet – i stedet for en måde at måle og vurdere eleverne på – åbner det for samarbejdsmuligheder eleverne imellem. Hvis du bruger gruppequizzer som undervisningsteknik, kan det opmuntre eleverne til at læse mere, så de kan hjælpe andre i gruppen med at få succes.

Selvfølgelig skal en gruppequiz balancere gruppearbejde med en individuel evaluering. For at balancere de to kan du overveje at udpege to tilfældige elever, som skal lave et “cheat sheet” på tavlen, inden hver quiz.. Eleverne skal sammen udarbejde et "cheat sheet" på maks. tre minutter – uden brug af bøger eller noter. Alle elever skal herefter tage quizzen, hvor de må bruge deres cheat sheet som støtte.

Undersøgelser viser, at detaljeret korrigerende feedback er en vigtig del af lærernes undervisningsteknikker, fordi det forbedrer evnen til at huske informationer. Derudover vil eleven, hvis læreren giver korrigerende feedback umiddelbart efter, ofte kunne huske denne feedback senere hen. Heldigvis er det nemt at give (eller få) feedback lige efter en onlinetest.

Hjælp dine elever til at svare rigtigt næste gang, de får spørgsmålet ved at  føje brugerdefineret feedback til dine onlinequizzer. For at få de bedste resultater, skal du både inkludere det rigtige svar og nyttig kontekst, der underbygger svaret. Det vil også være en god idé at tjekke quizanalysen for at få et helhedsbillede af klassens præstation. Herefter kan du gennemgå svage områder igen på et senere tidspunkt.

Hvis du ofte benytter quizzer i en klasse, er nøglen til at fastholde elevernes interesse på længere sigt, at du varierer dine spørgsmål. Spørgsmålene hjælper også eleverne til at omsætte deres viden til praksis i forskellige situationer. Hold dine elever til ilden ved at benytte dig af disse forskellige spørgsmålstyper i dine quizzer:

  • Bed dine elever om at huske enkle løsninger via spørgsmål med multiple-choice og afkrydsningsfelter . Denne type spørgsmål er velegnet til mindre vigtige quizzer, da de er nemme at gå til og ikke tager lang tid at besvare.
  • Test dine elevers evne til at rangordne vigtige begivenheder og anden information med vurderingsspørgsmål.Denne type spørgsmål er glimrende til at give overblik over emner som for eksempel trinnene i en videnskabelig metode eller begivenhederne under den amerikanske revolution.
  • Bed dine elever om at udfylde korte svar via spørgsmål med tomme felter. Denne type spørgsmål er velegnet til at huske fakta.
  • Hjælp dine elever med at give korte hurtige svar via spørgsmål med enkelt tekstfelt. Denne type spørgsmål er velegnet, hvis tiden er knap, da de ikke tager lang tid at udfylde.
  • Bed dine elever om at forklare komplekse koncepter med åbne besvarelser. Selvom de er sværere at bedømme, giver denne type spørgsmål eleverne plads til at fortælle dig præcis, hvad de ved.

Nogle typer spørgsmål vil selvfølgelig være sværere end andre. Hvis du ønsker, at dine quizresultater skal give et retvisende billede af den enkelte elevs læringsniveau, skal du sikre dig, at du vægter hvert spørgsmål baseret på dets sværhedsgrad. For eksempel vil komplekse åbne besvarelser altid være mere værd end enkle multiple choice-spørgsmål.

Vil du gerne vide hvordan forældrene støtter deres barns læring derhjemme? Se vores skabelon for  læringsstøtte  .

Måske er du lidt bekymret for at give dine elever onlinetests, fordi det er nemt for eleverne at dele svarene med hinanden via forskellige apps. Men rent faktisk kan onlinequizzer forhindre snyd – i stedet for at opfordre til det. Du kan undgå at elever, der snyder, får en unfair konkurrencefordel i forhold til de øvrige elever, ved at bruge en A/B test til at randomisere spørgsmål, eller du kan vælge at lave to forskellige quizzer til din klasse.

Måden, vi lærer på, forandrer sig hele tiden. Du kan forberede dine elever på enhver evaluering med onlinequizzer, der lærer eleverne, hvordan de kan gå til standardiserede tests med ro i maven og overføre deres nye viden til en række spørgsmål, problemer og situationer. Disse undervisningsteknikker med onlinequizzer hjælper dine elever med at forstå, at uddannelse ikke kun handler om at møde op, men om at finde løsninger.