Derfor skal du stille de rigtige spørgsmål i spørgeundersøgelsen om ligestilling mellem kønnene

Skal du lave en spørgeundersøgelse om ligestilling mellem kønnene? Det er vigtigt, at du baner vejen til succes.

Ligestilling mellem kønnene har længe været en del af debatten. Lige nu er emnet vigtigere end nogensinde. Lad os se på spørgeundersøgelser om ligestilling mellem kønnene, og hvordan du skriver de spørgsmål, der vil give kvalitetsdata, som du kan bruge.

Historisk set betød ligestilling mellem kønnene, at kvinder og mænd havde lige rettigheder, ressourcer, muligheder og beskyttelse. Da ulighed mellem kønnene først opstod, var det som regel til ulempe for kvinderne, så det centrale tema for ligestilling mellem kønnene var at fremme kvinders selvstændighed.

I dag forstås køn som noget, der eksisterer over hele spektret. Foruden mænd og kvinder har vi akønnet, bikønnet, nonbinær, transkønnet og andre opfattelser af køn. Dette ændrer behovet for, at vores definition af ligestilling mellem kønnene udvides til at omfatte ligebehandling af mennesker af alle køn.

På arbejdspladsen vil en spørgeundersøgelse om ligestilling mellem kønnene afsløre, om nogen medarbejdere har oplevet eller fornemmet diskrimination i relation til deres køn. En spørgeundersøgelse bør indeholde spørgsmål om diskrimination, løntilfredshed, muligheder for forfremmelse, uddannelses- og udviklingsmuligheder, anciennitet og relevante demografiske oplysninger.

Ved udførsel af en spørgeundersøgelse om ligestilling mellem kønnene er deltagernes privatliv afgørende. Øverst på spørgeundersøgelsen skal du tydeligt angive, hvem der har adgang til oplysningerne, hvordan dataene vil blive brugt, og hvordan de vil blive beskyttet (anonymitet, rapportering i samlet format, hvordan de vil blive gemt og hvor længe).

Det kan virke indlysende, at du har brug for kønsdata i en spørgeundersøgelse om ligestilling mellem kønnene, men ved at give disse oplysninger, kan du forsikre medarbejderne om, at de er afgørende for at klarlægge den aktuelle tilstand af ligestilling mellem kønnene i din virksomhed.

Hvis du planlægger at dele resultaterne af din spørgeundersøgelse, skal du give nærmere detaljer om, hvorvidt respondenternes personlige data kan identificeres af enhver, der udfører spørgeundersøgelsen, eller om deres data er fortrolige.

Med mere end 17 mio. globale brugere er vi førende inden for software til spørgeundersøgelser. Læs mere om vores abonnementer og funktioner for at se, hvad der passer til dig.

Der er flere typer spørgsmål til spørgeundersøgelser om ligestilling mellem kønnene, som du kan bruge til at indhente de data, du har brug for. Brug en række forskellige spørgsmålsformater for at holde deltagerne interesserede og for at indsamle dine data på en måde, der er nyttig og brugbar.

Et lukket spørgsmål omfatter en foruddefineret liste med svar. Et eksempel på dette er et multiple choice-spørgsmål. Det giver kvantificerbare data, som nemt kan analyseres og præsenteres i et diagram eller en graf. 

Et åbent spørgsmål beder deltageren om at svare med sine egne ord. Der er et tekstfelt til svaret. Disse typer svar analyseres ved hjælp af tekstanalyse eller læses manuelt. De kvalitative data er værdifulde, men kan være besværlige at analysere, så stil kun få af denne type spørgsmål. 

For eksempel: "Hvad synes du om den nuværende ligestilling mellem kønnene i vores virksomhed?"

Spørgsmål med vurderingsskala giver svarmuligheder i et interval og beder respondenterne om at vælge det tal, der bedst beskriver deres svar.

For eksempel: "Hvordan vil du vurdere ligestilling mellem kønnene i vores virksomhed på en skala fra 1-10?"

Det er vigtigt at være inkluderende, når der spørges om ligestilling mellem kønnene. De dage, hvor man kun gav svarmulighederne “mand” og “kvinde”, er forbi. Vær opmærksom på jeres DEI-politikker. Dit mål med at studere ligestilling mellem kønnene er sandsynligvis at finde ud af, om der er nogen diskrimination i din organisation, og at gribe ind over for ligestilling mellem kønnene. For at du skal kunne forstå det, skal du tilgå denne spørgeundersøgelse på en måde, der anerkender en inkluderende vifte af køn uden at overvælde deltagerne med for mange svarmuligheder (hvilket forårsager spørgeundersøgelsestræthed).

Nu, hvor du forstår vigtigheden af spørgeundersøgelser om ligestilling mellem kønnene og de typer spørgsmål, du kan bruge, har vi nogle retningslinjer til de bedste fremgangsmåder.

Respondenterne vil måske opgive spørgeundersøgelsen, hvis der ikke er mulighed for at springe et spørgsmål over med svarmuligheder som “Ikke relevant”, “Andet” eller “Gælder ikke”. Det vil sænke din besvarelsesprocent og påvirke gyldigheden af dine resultater. Hvis de ikke forlader spørgeundersøgelsen, vælger respondenterne måske et tilfældigt eller usandt svar bare for at gennemføre spørgeundersøgelsen. Dette vil forvrænge resultaterne.

Er kønsidentitet et følsomt emne? Helt sikkert. Er det oplysninger, som er særdeles betydningsfulde i en spørgeundersøgelse om ligestilling mellem kønnene? Absolut. Vær ikke bange for at stille de spørgsmål, du skal bruge for at få relevante data til din analyse. 

Sørg for, at dine spørgsmål er omhyggeligt formuleret, så der ikke er forudindtagethed eller fordømmende sprog. Dine respondenter skal føle sig trygge, når de svarer sandfærdigt på spørgsmålene.

Hvem vil du inkludere i din spørgeundersøgelse om ligestilling mellem kønnene? Din målgruppe skal være repræsentativ for alle medarbejdere, herunder alle niveauer, stillinger og funktioner i organisationen. Tilføj spørgsmål, der definerer, om respondenten er nyansat, i en mellemstilling, ledelse på første niveau, mellemleder eller topchef. Afhængigt af hvor global din organisation er, kan det være en god idé at fastlægge, hvilke lande der skal deltage. Dette vil afhænge af lovene om beskyttelse af privatlivets fred i det enkelte land – dine advokater kan hjælpe med at rådgive om, hvorvidt medarbejdere i visse lande kan deltage i spørgeundersøgelsen.

Disse oplysninger vil give yderligere indsigt i, hvordan forskellige grupper medarbejdere oplever ligestilling mellem kønnene i din virksomhed.

Vi har lige fortalt dig, at du ikke skal være bange for at stille dine spørgsmål, men her er forbeholdet: Spørgsmålene skal være nødvendige for at nå dit mål med spørgeundersøgelsen. Det er vigtigt at spørge om kønsidentitet, hvis din spørgeundersøgelse om ligestilling mellem kønnene bruges til at måle, hvordan dine medarbejdere har det med forholdet mellem køn og ligestilling i din virksomhed. Behøver du at spørge om seksualitet? Nej. Er det vigtigt at spørge om civilstand? Sandsynligvis ikke, men hvis det af en eller anden grund er, så tilbyd også mulighed for at fravælge.

Som vi har sagt, er kønsidentitet mere end “mand” og “kvinde”. Vær inkluderende, når du spørger om kønsidentitet. Realistisk set ville det være upraktisk at opremse alle kønsidentiteter. Find en balance, og giv deltagerne mulighed for at skrive deres svar i et åbent tekstfelt.

Brug “medarbejder” som standard til at referere til enhver medarbejder i din spørgeundersøgelse.

Køn: Hvordan identificerer du dig?

 • Kvinde
 • Mand
 • Nonbinær
 • Foretrækker at oplyse efter eget udsagn (åbent tekstfelt)

Hvad beskriver bedst dit nuværende jobniveau?

 • Nyansat
 • Mellemniveau
 • Leder på første niveau
 • Mellemleder
 • Topchef 

Hvor længe har du arbejdet i vores virksomhed?

 • 0-2 år
 • 3-5 år
 • 6-8 år
 • 9-12 år
 • 12 år eller længere

Føler du, at medarbejdere af alle køn bliver behandlet ens i vores virksomhed?

 • Ja
 • Nej
 • Ikke sikker

Er der specifikke områder, hvor du føler, at medarbejdere af alle køn ikke bliver behandlet lige?

(tekstfelt)

Hvor godt passer dette udsagn på vores virksomhed: 

Forfremmelser er udelukkende baseret på medarbejderens præstationer.

 • Særdeles godt
 • Meget godt
 • Rimelig godt
 • Ikke så godt
 • Slet ikke

Mener du, at personer af andre køn end ciskønnede personer i din organisation har flere, færre eller de samme muligheder for forfremmelse som ciskønnede personer (personer, der identificerer sig med det køn, de blev tildelt ved fødslen – mand/kvinde)?

 • Alle køn har de samme muligheder
 • Personer med andre kønsidentiteter har flere muligheder
 • Personer med andre kønsidentiteter har færre muligheder

Har du nogensinde tænkt, at din kønsidentitet har været en medvirkende faktor til, at du ikke har fået en lønforhøjelse, forfremmelse eller vigtig opgave?

 • Ja
 • Nej

Hvis du vil give flere oplysninger, kan du bruge tekstfeltet nedenfor.

(indsæt tekstfelt)

Har du personligt oplevet uligheder mellem kønnene i vores virksomhed?

 • Ja
 • Nej

Hvis du vil give flere oplysninger, kan du bruge tekstfeltet nedenfor.

(indsæt tekstfelt)

Hvis det gøres rigtigt, vil en spørgeundersøgelse om ligestilling mellem kønnene give din virksomhed brugbare data. Spørgeundersøgelsens spørgsmål skal gribes an med følsomhed, og sørg for at være upartisk og inkluderende i dit sprog. Tilmeld dig SurveyMonkey for at komme i gang med din spørgeundersøgelse om ligestilling mellem kønnene. Vi har alle de værktøjer, du skal bruge til at oprette og distribuere din spørgeundersøgelse. Vi hjælper dig endda med at analysere resultaterne! Vælg det abonnement, som passer til dig.