Ansøgning til Tønder Festivals udlodningsmidler

Læs dette før du søger. 
 
1. Der er ansøgningsfrist d. 15. marts 2020.
 
2. Vurdér om projektet falder under Tønder Festival Forenings formål:

Hvis der er overskud på festivalen, støtter Tønder Festival Forening ifølge vedtægterne:
• Uddannelse i eller udvikling af dansk og international folkemusik.
• Børn og unges uddannelse i musik, herunder tilvejebringelse af musikinstrumenter og øvelokaler.
• Kulturelle aktiviteter og arrangementer fortrinsvis i Tønder Kommune.
 
3. Overvejer man at ansøge om midler fra festivalens overskud, skal man være opmærksom på, at begivenheder og arrangementer, man søger støtte til, skal være offentligt tilgængelige, og at der ikke må opkræves entré.
 
Alle ansøgninger vil blive behandlet af Tønder Festival Forenings bestyrelse, som tager den endelige beslutning om, hvem der bliver modtagere af udlodningsmidlerne.
 
 

Question Title

* 1. Projektets navn?

Question Title

* 2. Beløb I søger om?

T