Nota sætter igen spot på fordomme om ordblindhed. Svarene fra dette spørgeskema vil indgå i vores oplysningsarbejde. 

Ved at udfylde spørgeskemaet hjælper du med at nedbryde fordomme og tabuer om ordblindhed. Samtidig får vi svar, om der er sket en udvikling siden vores sidste undersøgelse i 2019.

Alle besvarelser er anonyme.

Første del af spørgeskemaet er baggrundsinformationer. Dernæst handler det om oplevelser med fordomme.

Question Title

* 1. Alder

Question Title

* 2. Hvor i landet kommer du fra?

Question Title

* 3. Vælg den beskrivelse, der passer bedst på din relation til ordblindhed:

Question Title

* 4. I hvor høj grad har du oplevet fordomme om ordblindhed?
(forstået som negative holdninger eller antagelser om ordblinde eller ordblindhed)

0 af 16 svarede
 

T