Velkommen til Nohrcons avstemning om hvilket prosjekt skal bli kåret Årets helsebygg 2019. 
 
Her kan du stemme for prosjektet som du mener er verdt til å vinne. 

Det er svært mange spennende helsebygninger som har blitt bygd og gjenreist rundt om i landet de siste årene, og vi vil gjerne fokusere på de prosjektene som har blitt gjennomført ekstra godt. Derfor kårer vi årets beste helsebygning.

Vi har nominert 4 prosjekter som du kan stemme på. Prosjektene er utvalgt av dem som vi har fått tilsendt i den innledende fasen. 

Alle innkomne forslagene har blitt vurdert av en jury bestående av uavhengige eksperter på området.

Kriteriet som vi har satt opp for deltakelsen har vært at prosjektet skal være ferdig i løpet av 2019. Bygget skal ha et areal på min. 400 m2 og være oppført i Norge.

Vi har satt opp at det både kan være et spennende nybygg, et ombygnings-, innrednings- eller renoveringsprosjekt.

Du kan frem til onsdag den 20. november kl. 12.00 avgi din stemme for prosjektet du mener skal vinne.

Prisen for Årets helsebygg 2019 blir utdelt på Nohrcons konferanse om fremtidens omsorgsbolig og sykehjem den 28. november 2019.


God fornøyelse!

Med vennlig hilsen

Nohrcon
 

T