Sæt ét kryds ved hvert spørgsmål.
Har du behov for at uddybe dit svar, kan du angive dette i kommentarfeltet under det pågældende spørgsmål.

Question Title

* 1. Er du tilfreds med den information, som blev givet forud for arbejdets start?

Question Title

* 2. Er du tilfreds med, hvordan arbejdet blev udført?

Question Title

* 3. Er du tilfreds med, hvordan arbejdet er afsluttet?

Question Title

* 4. Hvis du har været i dialog med os i forbindelse med projektet, er du så tilfreds med den måde, dialogen er foregået på?

T