Du bestemmer - vi donerer!

Sanadent Tandlægerne donerer et fast beløb for hver gennemført ydelse til et godgørende formål. Det bliver til et pænt beløb hvert kvartal. Vi kalder det SanaCare - se mere her. Du kan være med til at stemme på, hvilket formål dette kvartals penge skal gå til indtil den 28/3-2018. De 12 formål er foreslået af vore brugere på Facebook - ikke af os. Sæt gerne flere krydser. Vi vælger det formål, der får flest krydser. Og gå gerne ind på Facebook og like/del :-)

* 1. Jeg synes, at pengene skal gå til:

T